Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 czerwca 2020
Ogłoszono wyniki II konkursu PBL

20 projektów realizowanych na Politechnice Śląskiej otrzyma wsparcie pieniężne w II edycji konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL.

Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 20 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 wymaganych punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2020 14:05, autor: Aleksandra Weber