Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

18 czerwca 2020
Stypendystka MNiSW na Politechnice Śląskiej

Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik z Politechniki Śląskiej znalazła się w gronie laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda przyznawana jest wybitnym młodym naukowcom.

Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik została laureatką stypendium za osiągnięcia w zakresie dyscypliny naukowej: inżynieria chemiczna. Będzie otrzymywać nagrodę w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez 3 lata.

– Stypendium jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, jak również motywacją do dalszej pracy. Prowadzenie badań w tematyce biomateriałów wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności badawczych. Pragnę podziękować Władzom Politechniki Śląskiej oraz współpracownikom z Wydziału Chemicznego za możliwość realizacji badań naukowych i wsparcie w realizacji projektów – mówi stypendystka.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyróżnił 200 osób. Stypendyści, w tym zaledwie 53 doktorantów, zostali wyłonieni spośród 1793 wnioskodawców. Kwalifikacji i ocenie podlegały osiągnięcia w zakresie m.in. autorstwa i współautorstwa monografii lub jej rozdziału, artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym, kierownictwa projektu badawczego, otrzymania patentu, zagranicznego stażu, stypendium lub współpracy z prestiżową zagraniczną instytucją, sukcesów w konkursach o skali międzynarodowej.

Młodzi naukowcy z Politechniki Śląskiej, odnoszący sukcesy na polskiej i międzynarodowej arenie współtworzą mocny kapitał dla dalszego rozwoju Uczelni. Widoczność w gronie najlepszych w połączeniu z takimi faktami, jak np. obecność Politechniki Śląskiej wśród 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to także szansa dążenia do doskonałości badawczej i innowacyjności.

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 10:26, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 14:26, wykonana przez: Jadwiga Witek