Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

9 czerwca 2020
Najnowsze zmiany zasad funkcjonowania PŚ (od 05.06.2020)

Na mocy Zarządzenia nr 110/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 5 czerwca 2020 roku zostają wprowadzone: obowiązkowy pomiar temperatury ciała osób wchodzących do budynków Uczelni, zmiany dotyczące wstępu do obiektów uczelnianych oraz zgłaszania zapotrzebowania na środki ochronne.

Od 10 czerwca 2020 roku wchodzący do budynku będą poddani sprawdzeniu temperatury ciała zgodnie z Procedurą określoną w załączniku nr 4. Pomiar temperatury będzie wykonywany za pomocą termometru bezkontaktowego. W przypadku przekroczenia 37,1⁰C temperatury ciała pomiar będzie powtórzony. Osoba, u której stwierdzono taki wynik, powinna dalej monitorować temperaturę, a w przypadku jej utrzymywania się, powinna skontaktować się z lekarzem. Gdy wystąpią także objawy COVID-19 (kaszel, duszności) należy podjąć kontakt z jednostką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracownik niewpuszczony do budynku z powodu temperatury jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym bezpośredniego przełożonego.

Do obiektów Politechniki Śląskiej mają wstęp pracownicy Uczelni, osoby wykonujące prace budowlane oraz remontowe, osoby realizujące badania laboratoryjne, studenci i doktoranci Uczelni (według zasad określonych odrębnym zarządzeniem) oraz inne osoby, których obecność jest uzasadniona interesem Uczelni, za zgodą zarządcy budynku.

Kierownicy podstawowych, ogólnouczelnianych jednostek oraz komórek organizacyjnych są zobowiązani do zgłoszenia stosowanego zapotrzebowania na środki ochronne i środki do dezynfkecji do Inspektoratu BHP zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3.

Przypominamy o wcześniejszych zaleceniach w związku z zasadami funkcjonowania Uczelni od 25 maja 2020 roku. Nadal zalecane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywania wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną.

Do odwołania obowiązują:
- zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów poza granice Polski oraz zakaz przyjmowania w Uczelni wszystkich gości w ramach wymiany służbowej, z wyłączeniem tych, na które zgodę wyraził Rektor;
- zawieszenie działalności Klubu Malucha Kropka;
- zakaz organizowania wydarzeń o charakterze otwartym: konferencji, sympozjów, wykładów, zajęć Politechniki Juniora i Seniora, występów artystycznych i innych tego typu spotkań; zakaz dotyczy także wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni.

Przywrócone zostaje funkcjonowanie hali tenisowej oraz Biblioteki Politechniki Śląskiej, bibliotek wydziałowych oraz czytelni z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Rozwoju.

Kształcenie na studiach I i II stopnia, doktoranckich i podyplomowych oraz na innych formach kształcenia nadal będzie odbywało się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za zgodą kierownika jednostki podstawowej dopuszcza się realizację w trybie stacjonarnym zajęć laboratoryjnych, niemożliwych do przeprowadzenia w formie zdalnej.

W przypadku studentów, którzy opuścili domy studenckie na czas zagrożenia epidemicznego, do 30 czerwca 2020 r. następuje zwolnienie z opłat za zakwaterowanie (nie dotyczy osób, które otrzymują stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w związku z zamieszkaniem w domu studenckim).


Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 110/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 roku oraz z wymienionymi w Zarządzeniu załącznikami.

 
 
Pierwsza publikacja: 8 czerwca 2020 08:25, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2020 10:56, wykonana przez: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2020 11:56, autor: Dominika Gnacek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678