Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

26 maja 2020
Zwycięzcy edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

W piątek, 22 maja, wyłoniono laureatów edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka podjęło decyzję o wyróżnieniu 12 z 50 nadesłanych biznesplanów. Koordynatorem przedsięwzięcia od I. edycji jest Biuro Karier Studenckich.

Pierwsze miejsce przyznano rozwiązaniu ukierunkowanemu na pomoc w zakresie prewencji zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Projekt pt. „IR-Screen: Bezkontaktowy system pomiaru temperatury ciała w celu wstępnego wykrycia osób zainfekowanych wirusem COVID-19” powstał we współpracy opiekunów i członków SKN Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji (AI-METH): prof. Wojciecha Moczulskiego, prof. Piotra Przystałki, dr. inż. Wawrzyńca Panfila oraz Michała Fronia, Marcina Nagiego i Przemysława Olszówki.

Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów drugiego miejsca. Wśród nagrodzonych są biznesplany: „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych” opracowany przez członków koła naukowego Innowator (Julia Jurasik, Gabriela Borgosz, Maciej Radomski, Natalia Pietrulińska, Muam Mah Pascal, Neye Ikem Benjamin, Keno Ermias Dereje, Jolanta Ciukaj, Dorota Palka) oraz „AccuSense: Samozasilający się akustyczny moduł sensoryczny do monitorowania stanu i do komunikacji w sieci wodociągowej” przedstawiony – ponownie, ale w zmodyfikowanym składzie – przez koło AI-METH (prof. Wojciech Moczulski, prof. Piotr Przystałka, Mateusz Kosior).

Na trzecim miejscu podium znalazły się aż trzy przedsięwzięcia: „Opaska na pomoc Śląsk” Julii Hulbój (wyróżnionej w XVI odsłonie konkursu za projekt „Smartovation Sp. z o.o.”), „System sterowania liczbą osób przebywających w sklepie z systemem rozpoznawania temperatury” opracowany przez członków SKN Mater-Tech: Jakuba Smolenia i Mateusza Chudego oraz „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe jako biosensory skażenia metalami ciężkimi” prowadzony przez prof. Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską, która sprawuje opiekę naukową nad SKN Biotechnologów.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Wojciech Moczulski, dr inż. Wawrzyniec Panfil i prof. Piotr Przystałka oraz członkowie SKN AI-METH („Autonomiczny, energooszczędny robot mobilny do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV”), mgr inż. Julian Malaka z koła naukowego Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive („Zdalna fabryka 4.0”), Tomasz Kowalski z koła Sensor („Przystępna Biogazownia dla małych i dużych gospodarstw”), Szymon Świder, Aleksander Kubat, Jakub Goliński i Patryk Pietrasiak („CTT Systems - projektowanie i montaż inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych”), Artur Budzyński („Kiszonkowe Love – catering dietetyczny”) oraz Tomasz Szklarz z koła naukowego CAD („Mobilne usługi druku 3D wraz z usługami towarzyszącymi (Mobi3DPrint)”).

Ocenie podlegały aspekty związane z realnymi możliwościami wdrożenia przedsięwzięcia, jego pomysłowość oraz pamięć o wartościach proekologicznych. Otrzymane nagrody finansowe mają pokryć koszty realizacji projektów biznesowych, a sposób wydatkowania podlega sprawozdaniu w ciągu trzech miesięcy. Celem konkursu „Mój Pomysł na Biznes” jest zainspirowanie pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej do przemyślenia i zaprezentowania innowacyjnych projektów. W ten sposób członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 14:57, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2020 11:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
<