Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

19 maja 2020
Zmarł dr inż. Ryszard Żyliński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 maja 2020 r. w wieku 76 lat zmarł dr inż. Ryszard Żyliński, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Dr inż. Ryszard Żyliński urodził się 25 lutego 1944 r. w Słoninach. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, w 1967 r. podjął tam pracę. W 1975 r. obronił pracę doktorską. Główny zakres jego działalności naukowej obejmował zagadnienia geomechaniki i budownictwa podziemnego, a w szczególności projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych oraz szybów z uwzględnieniem dużej głębokości ich lokalizacji oraz trudnych warunków geologiczno-górniczych. Ponadto prowadził badania w zakresie zastosowania technologii górniczych w budownictwie podziemnym niegórniczym.

Dorobek naukowy dr inż. R. Żylińskiego obejmuje 3 książki, kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, kilkadziesiąt referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą, wiele prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii wykonanych dla przemysłu.
Dr inż. Ryszard Żyliński ma duże zasługi w zakresie dydaktyki. Brał udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunku górnictwo i geologia dla specjalności projektowanie i budowa kopalń oraz budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. Jako specjalista z zakresu geomechaniki i budownictwa podziemnego przez 40 lat prowadził zajęcia dla studentów wszystkich rodzajów studiów i specjalności. Był opiekunem około 30 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Wykazywał również dużą aktywność organizacyjną w Uczelni i poza nią.  W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje: zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni (1991–1994), zastępcy Kierownika Katedry (1994–1998), zastępcy Redaktora Naczelnego kwartalnika „Budownictwo Podziemne i Tunelowe” (1995–2010), członka Zarządu Podkomisji Budownictwa Podziemnego (Polska Grupa Narodowa ITA AITES), członka m.in. Komisji Górniczej PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SiTG. Brał aktywny udział w organizacji wielu konferencji i sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dr inż. R. Żyliński umiejętnie łączył pracę naukowo-dydaktyczną z szeroką współpracą, a potem działalnością w przemyśle górniczym. W 1998 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Katowicach. W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną wielokrotnie był nagradzany nagrodami MNiSW, Rektora Politechniki Śląskiej oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami branżowymi.
Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i inżynierów górniczych.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:44, autor: Aleksandra Weber
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678