Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

19 maja 2020
Stypendium START FNP dla pracowników Politechniki Śląskiej

Pracownicy Politechniki Śląskiej otrzymali stypendium w ramach 28. edycji programu START organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Emilia Kozłowska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz dr inż. Mariusz Tomaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki znaleźli się w gronie stu najlepszych młodych naukowców spośród grona 845 kandydatów.

Matematyka onkologiczna

Dr inż. Emilia Kozłowska pracuje w Katedrze Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wśród jej zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z matematyką w onkologii (ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego dla celów leczniczych w nowotworach jajników i płuc), a także z analizą danych biologicznych. Celem prowadzonych przez nią badań jest zastosowanie narzędzi matematycznych do zrozumienia dynamiki procesu, jakim jest oporność na leczenie antynowotworowe. – Zajmuję się tzw. matematyką onkologiczną, czyli zastosowaniem narzędzi matematycznych celem poprawy jakości życia pacjentów chorych na nowotwory jajnika oraz płuc. W obu tych typach problemem jest oporność (zarówno ta nabyta, jak i wrodzona) na chemioterapię. Dzięki danym z sekwencjonowania genomów na pojedynczej komórce, dzisiaj wiemy, że zarówno w raku jajnika, jak i płuca mamy do czynienia z dużą heterogenicznością nowotworu, tzn. że jest złożony z wielu typów komórek nowotworowych, z których niektóre są wrażliwe, a niektóre oporne na leczenie. Skutkiem tego jest fakt, że leczenie zabija komórki wrażliwe, a zostawia nietknięte komórki oporne – wyjaśnia dr inż. E. Kozłowska.
 
Wśród swoich najważniejszych osiągnięć wymienia stworzenie dwóch modeli matematycznych. – Model matematyczny oporności na standardowe leczenie raka jajnika pozwala wykonać symulację historii pacjenta od diagnozy aż do wznowy. Wiernie odzwierciedla charakterystykę pacjentów z tym typem nowotworu. Jego celem jest symulacja zbioru wirtualnych pacjentów, których następnie można „leczyć” różnymi lekami i dzięki temu znaleźć optymalną formę leczenia dla danego pacjenta – opowiada. – Stworzyłam też model matematyczny dla raka płuc, aby móc zoptymalizować leczenie u pacjentów leczonych paliatywnie. Tutaj celem nie jest wyleczenie pacjenta, a przedłużenie jego życia – dodaje.

Rezultaty badawcze zostały zaprezentowane w formie pisemnej i ustnej. Materiał o modelu dotyczącym raka jajnika opublikowano w „Cancer Research” (2018) oraz „Scientific Reports” (2019).
Wyniki drugiego osiągnięcia zostały przedstawione na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie w 2019 roku  i opublikowane w czasopiśmie pokonferencyjnym „Mathematica Applicanda”.

– Stypendium pozwoli między innymi pokryć koszty związane z publikacją naukową. To ważne, gdyż daje mi to niezależność w wykonywaniu badań oraz wyboru czasopisma, w którym wyniki moich badań będą zaprezentowane – mówi. – Dodatkowo, środki finansowe wykorzystam na promocję swoich badań poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach związanych z tematyką onkologii oraz matematyki.

Nanomateriały dla oczyszczania ścieków

Dr inż. Mariusz Tomaszewski z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki zajmuje się tematyką zastosowania nanomateriałów dla celów wsparcia biologicznych procesów oczyszczania ścieków. – Moje dotychczasowe badania koncentrują się na zwiększeniu aktywności bakterii odpowiedzialnych za te procesy, konkretnie bakterii anammox. Przeciętny rozmiar bakterii anammox to ok. 800 – 1 100 nm, podczas gdy wymiary nanomateriałów nie przekraczają 100 nm. We wniosku o stypendium START zwróciłem uwagę na to, że wedle mojej wiedzy jako pierwszy na świecie oceniłem możliwość wspomagania procesu anammox w niskich temperaturach (tzw. „zimny anammox”) za pomocą nanomateriału – pochodnej grafenu. Uzyskałem obiecujące wyniki oraz wszechstronny obraz oddziaływań pomiędzy bakteriami i nanomateriałem, w tym to, że badane mikroorganizmy są zdolne do jego degradacji i modyfikacji – opowiada. Tematyka ta przyniosła mu również miejsce na podium w 2. śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® (wystąpienie zatytułowane „NANOwsparcie dla MIKRObohaterów”).

Dr inż. Mariusz Tomaszewski angażuje się również w działania popularyzujące naukę – jest członkiem zespołu Laboratorium Pana Korka, a w ramach turnieju ekologicznego Eko-Express prowadzonego z ramienia Centrum Popularyzacji Nauki pełnił funkcję osoby kontaktowej w sprawach organizacyjnych. – Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach współtworzyłem Wodną Akademię Wodnego Parku Tychy. Oblicze bardziej  „szalonego naukowca” objawiam z kolei w Laboratorium Pana Korka, gdzie naukę traktujemy jak dobrą zabawę – uśmiecha się.

– Bycie laureatem programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to dla mnie przede wszystkim ogromny zaszczyt, motywacja i radość z faktu, że moja praca znalazła uznanie w oczach wybitnych ekspertów. Otrzymane stypendium z pewnością pomoże mi w dalszym doskonaleniu się na gruncie zawodowym, a także w rozwoju naukowych i pozanaukowych pasji – zapowiada.

O programie

Program START ma na celu wytypowanie i wyróżnienie najlepszych młodych naukowców oraz zapewnienie im wsparcia na drodze rozwoju naukowego. Roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. ma pokryć zapotrzebowanie finansowe dowolnie wybranego przez laureata celu. Wyboru finalistów dokonuje się poprzez ewaluację dotychczasowych osiągnięć naukowych i dorobku kandydata.  
 
Pełna lista laureatów tegorocznej edycji programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:21, autor: Dominika Gnacek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678