Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

21 kwietnia 2020
Program wyborczy JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka – Kandydata na Rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024
Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk

Politechnika Śląska. Wspólnota, rozwój i prestiż. Wspólnie zrobiliśmy wiele, zróbmy więcej! – to zaproszenie i hasło programu wyborczego prof. Arkadiusza Mężyka, obecnego Rektora Politechniki Śląskiej, kandydującego do pełnienia tej funkcji w kolejnej kadencji.

„Uzyskaliśmy status laureata w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, co lokuje Politechnikę Śląską w elitarnej grupie dziesięciu polskich uczelni o największych szansach na osiągnięcie międzynarodowego sukcesu. To także dodatkowe środki finansowe w kwocie ponad 245 mln złotych na finansowanie zrównoważonego rozwoju Uczelni i pracowników oraz wzrost umiędzynarodowienia badań i kształcenia. Osiągnęliśmy ten sukces dzięki wspólnej realizacji strategii Uczelni przyjętej przez Senat i wcześniejszym efektom pracy kilku pokoleń członków wspólnoty akademickiej.

Cztery lata temu przedstawiałem Państwu swój program wyborczy zatytułowany „Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój”. Teraz wraz z programem wyborczym i założeniami do strategii Uczelni na kolejne lata, z wielką satysfakcją z dotychczasowych osiągnięć, przedstawiam Państwu rozliczenie mojego programu wyborczego i podjętych wówczas zobowiązań. Jestem przekonany, że efektywnie wykorzystaliśmy ten czas na rozwój naszych kompetencji i budowanie prestiżu Politechniki Śląskiej jako europejskiej uczelni badawczej” – czytamy w Słowie wstępnym.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem oraz do nadsyłania pytań i aktywnego udziału w spotkaniu wyborczym, które odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 10.00.
 
----------------------------------------------------------
The Silesian University of Technology. Community, development and prestige. Together, we have achieved a lot, let's do more! - this is the invitation and the slogan of the election programme of Professor Arkadiusz Mężyk, current Rector of the Silesian University of Technology, the Candidate for this function in the next term of office.
 
"We have become the laureate in the Initiative Excellence- Research University competition, which places the Silesian University of Technology in the elite group of ten Polish universities with the greatest chances of achieving international success. This signifies additional financial resources in the amount of over PLN 245 million for financing the sustainable development of the University and the employees as well as the increase of internationalisation of research and education. We have achieved this success thanks to the joint implementation of the University strategy adopted by the Senate and earlier results of the work of several generations of members of the academic community.
 
Four years ago I presented to you my election programme titled "The friendly and prestigious University. I rely on people. I focus on the development." Now, together with the election programme and assumptions for the University strategy for the future years, with great satisfaction coming from the achievements to date, I present to you the summary of my election programme and the commitments made at that time. I am convinced that we have effectively used this time to develop our competences and build the prestige of the Silesian University of Technology as a European Research University "- we read in the foreword.
 
 
 
Please be invited to become familiar with the Programme, send your questions and participate actively in the election meeting that will be held on Tuesday, 21 April at 10.00 a.m.
 

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2020 12:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2020 07:54, wykonana przez: Aleksandra Weber
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678