Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 kwietnia 2020
NCBR ogłasza konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”

Rozwiązania wypracowane naukową, badawczą ścieżką zyskują coraz większe znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, który poprzez dostarczenie naukowcom koniecznych środków finansowych umożliwi sprawne prowadzenie badań nad najbardziej istotnymi – ze zdrowotnego punktu widzenia – aspektami obecności wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni społecznej.

Zakres tematyczny zagadnień obejmuje diagnostykę choroby (a więc np. udoskonalenie urządzeń wykrywających) i weryfikację metod leczenia (wykorzystanie istniejących leków, produkcja nowych i tworzenie szczepionki). Ponadto dotyka również kwestii profilaktyki w zakresie nie tylko samych zakażeń, ale także kreowania rzeczywistości organizacyjnej (działania na rzecz „Polskiej tarczy antywirusowej”: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego).

Środki finansowe przeznaczone na ten cel sięgają pułapu 200 mln złotych. – Uruchamiamy oszczędności, które powstały na już zakończonych konkursach, i ogłaszamy wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę. Co ważne, od razu planujemy ją jako działanie z długofalowymi efektami. To pierwsza taka inicjatywa, która ma nam pozwolić walczyć z pandemią nie tylko teraz. Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest profilaktyka. Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok czy kilka lat. Nasze zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom – wyjaśnia dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR. Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Zgłoszone do dofinansowania projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.  – Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki – mówi były Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy, oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Szczegółowy harmonogram, wymagana dokumentacja konkursowa oraz informacje są dostępne na stronie NCBR.

Na Politechnice Śląskiej również obecne są programy, pozwalające na włączenie się działania przeciw koronawirusowi. Z myślą o usprawnieniu finansowym działalności związanej ze zwalczaniem COVID-19 za niedługo zostanie uruchomiony program „Politechnika przeciw epidemii”, w ramach którego zainteresowane osoby oraz jednostki organizacyjne będą mogły udzielić swojego wsparcia pieniężnego wybranym inicjatywom realizowanym na Śląsku.

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2020 12:54, autor: Dominika Gnacek