Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

8 kwietnia 2020
Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej | Rector's Speech to Members of the Academic Community
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej! Przed nami okres Świąt Wielkiej Nocny, który co roku był okazją do radości, spotkań rodzinnych i wypoczynku. Tegoroczne święta będą nietypowe ze względu na stan epidemii i gwałtownie rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem.
 
Niestety województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby zakażeń i na pierwszym pod względem liczby zgonów nimi spowodowanych. Wiemy także, że nie nastąpiła jeszcze kulminacja zachorowań.

Rada Ministrów i służby sanitarne zalecają unikanie spotkań oraz pozostanie w domu. Stajemy teraz przed bardzo trudnymi decyzjami, powinniśmy jednak podejmować je dojrzale i świadomie.

Nie stwarzajmy zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno swojego, jak i naszych bliskich czy każdego innego człowieka. Na rodzinne świętowanie przyjdzie jeszcze czas.
Unikajmy zatem niepotrzebnych podróży! Studenci, którzy już wyjechali bądź zamierzają wyjechać, niech pozostaną aż do odwołania w tych miejscach, w których spędzą święta!
 
Drodzy Studenci!
Wasze rzeczy osobiste pozostawione w akademikach będą bezpieczne tam, gdzie je zostawiliście. Nie ma potrzeby Waszego powrotu do domów studenckich, gdyż kształcenie w trybie zdalnym na Politechnice Śląskiej na pewno będzie się odbywać co najmniej do końca maja, a wiele wskazuje na to, że nawet do końca semestru.

Pamiętajcie, że nawet najcenniejsza rzecz pozostawiona w akademiku nie jest warta zdrowia Waszego, Waszych znajomych ani żadnej z osób, które spotkacie, także w trakcie podróży. Nie przyczyniajmy się zatem do wzrostu liczby zakażonych. Nie pomagajmy epidemii!

Miejmy wszyscy na względzie, że przez naszą lekkomyślność możemy wyrządzić krzywdę sobie i innym oraz spowodować nieodwracalne skutki. Okażmy naszą dojrzałość i odpowiedzialność!

Szanowni Państwo!
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne, spędzone być może z dala od najbliższych, będą dla Państwa spokojne i zdrowe, ale przede wszystkim bezpieczne.

Niech ten czas kojarzony ze Zmartwychwstaniem Pańskim będzie zwiastunem końca epidemii i rychłego powrotu do normalnego życia, czego z całego serca życzę wszystkim w imieniu własnym i kolegium rektorskiego Politechniki Śląskiej.

Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!
 
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

----------------------------------------------------------------------
Ladies and Gentlemen, Members of the Academic Community of the Silesian University of Technology! The Easter time ahead used to be our time for joy, family gatherings, and our time to relax.
 
This year, our Easter holidays will be unusual due to the state of the epidemic and the rapidly growing number of people infected with the coronavirus.
 
Unfortunately, the Silesian Voivodeship takes the second place in the country in terms of the number of infections and the first place in the number of deaths caused by them.
We do realise that the disease has not reached its climax yet.
The Council of Ministers and sanitary services recommend us to avoid meetings and to stay at homes. We are facing very difficult decisions at the moment, but we should take them in a  mature and conscious way.
 
Let’s neither pose a threat to our health and lives nor to the health and lives of our close ones and other people. The time for family celebrations is yet to come.
 
Let's avoid unnecessary travels! Our students, who have already left or intend to leave, please remain in places, where you spend your Easter until further notice!
 
Dear Students!
Your personal belongings left in the dormitories will be safely stored where you left them.
There is no need for you to return to dormitories because distance learning at the Silesian University of Technology will definitely take place at least until the end of May, and there are many indications that it will take place even until the end of the semester.
 
Remember that even the most valuable item left in the dormitory is not worth your health, your friends’ health or the health of other people you may meet also during your travelling.
 
Let's not contribute to the increase in the number of infected people. Let's not help the epidemic!
Let us all remember that due to our reckless behaviour we can harm ourselves and others and cause irreversible consequences. Let us show our maturity and responsibility!
 
Ladies and Gentlemen!
Let this year's Easter holidays, spent perhaps away from your loved ones, be peaceful and healthy for you, but most importantly, let them be safe.
 
Let this time, associated with the Resurrection, be a sign of the end of the epidemic and our swift return to normal life, which I wish to all of us with all my heart, on my own behalf, and on behalf of the authorities of the Silesian University of Technology.
 
Wishing you all the best and good health!

Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk

 

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2020 16:31, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2020 10:02, wykonana przez: Jadwiga Witek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678