Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

6 kwietnia 2020
Szkolenia certyfikowane i warsztaty on-line! / Certified trainings and online workshops!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach organizowanych w ramach projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" .

Zajęcia są dedykowane dla studentów 4-ech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. W  okresie zagrożenia koronawirusem zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym. Szkolenie jest bezpłatne. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres kariera@polsl.pl.

W planach uruchomienie następujących szkoleń:
• język francuski A1,
• język niemiecki A1/ A2/ B1,
• język angielski B1/B2/C1 (60 godzinny intensywny kurs doszkalający z języka angielskiego),
• język polski A2 dla studentów cudzoziemców,
• Agile PM Foundation,
• PRINCE 2 Foundation,
• Audytor wew. ISO 9001:2015,
• Catia V5,
• szkolenia z przedsiębiorczości i komunikacji:
- model biznesu jako podstawa koncepcji działalności gospodarczej,
- wartość tworzona przez modele biznesu. Koncepcja i konstrukcja modeli biznesu-warsztat strategiczny,
- analizy strategiczne i ich zastosowanie w opracowaniu koncepcji własnego biznesu,
- analiza portfelowa i analiza konkurencyjności jako wyznaczniki strategii biznesowej,
- efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności,
- etapy budowania się zespołu i ich wpływ na współpracę,
- konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy,
- zaawansowane negocjacje z elementami perswazji i wywierania wpływu.
• Indywidualne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

Więcej informacji o pozostałych szkoleniach certyfikowanych i warsztatach znajduje się na stronie BKS PŚ.

Zainteresowani przystąpieniem do projektu mogą składać dokumenty wraz z CV oraz wyciągiem z SOTS ¬– średnią z ostatniego semestru i zaświadczeniem potwierdzającym status studenta. Dokumenty należy przesyłać w formie skanu lub zdjęcia na adres kariera@polsl.pl i zachować oryginały.

------------------------------------------------------------
The Student Career Office of the Silesian University of Technology invites you to participate in certified trainings and workshops organized as part of the project "Silesian University of Technology as a Center for Modern Education based on research and innovation".

Classes are dedicated to students of the last 4 semesters of the 1st and 2nd degree studies.
In the period of coronavirus lockdown – REMOTE CLASSES. Classes are free of charge.
Application documents should be sent to the address kariera@polsl.pl.

The plans include launching the following trainings:
• French A1,
• German A1 / A2 / B1,
• English B1 / B2 / C1 (60-hour intensive English language refresher course),
• Polish A2 for foreign students,
• Agile PM Foundation,
• PRINCE 2 Foundation,
• Internal auditor ISO 9001: 2015,
• Catia V5.

Entrepreneurship and communication training:
- Business model as the basis for the concept of business activity.
- Value created by business models. Concept and construction of business models - strategic workshop.
- Strategic analysis and its application in developing the concept of own business.
- Portfolio analysis and competitiveness analysis as determinants of business strategy.
- Effective interpersonal communication with elements of assertiveness.
- Stages of team building and their impact on cooperation.
- Conflict and competition in the group as the greatest threats to cooperation.
- Advanced negotiations with elements of persuasion and influence.
- Individual consultations on entrepreneurship and career counseling.

Other certified trainings and workshops:
http://www.kariera.polsl.pl/rozne/szkoleniaCIK_04.2019.pdf

If you are interested in joining the project, please submit documents together with a CV, excerpt from SOTS – the average from the last semester and a certificate confirming the status of a student. Please send the documents in the form of a scan or photo to kariera@polsl.pl, the originals are not required.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2020 16:22, autor: Aleksandra Weber
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678