Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

6 kwietnia 2020
Politechnika Śląska opracowała stanowiska termowizyjne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach startuje system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych. Pomaga Politechnika Śląska.

Z prośbą o pomoc w budowie takiego systemu zwrócił się do Politechniki Śląskiej Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Chodziło o budowę systemu, który mógłby przesiewowo mierzyć temperaturę osób wchodzących do budynków.

Politechnika zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych, które mogą być użyte do bezdotykowego badania z odległości temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala lub przychodni. System ma docelowo znaleźć się zarówno w budynku głównym, jak i w pozostałych obiektach, w których prowadzona będzie podstawowa opieka zdrowotna oraz nocna i świąteczna pomoc. Cel jest jeden: screening wszystkich osób wchodzących do budynków, pozwalający wykryć ludzi z podwyższoną temperaturą ciała.

W wyniku prac prowadzonych przez zespół Politechniki Śląskiej w składzie: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. Wojciech Adamczyk (Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr inż. Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki/Centrum Biotechnologii) oraz pracowników szpitala – Grzegorza Niźnikiewicza i Marcina Krasuckiego, zidentyfikowano możliwość uruchomienia procedury screeningowej z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, którymi dysponuje Uczelnia. – Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski z Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab.

– W wyniku prowadzonych prac i rozmów zidentyfikowaliśmy potencjalną możliwość współpracy i wspomożenia szpitala w Gliwicach w celu zaproponowania i użyczenia sprzętu, który mógłby być wykorzystany przez personel szpitala do uruchomienia procedury screeningowej. Wypracowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kamer termowizyjnych będących w posiadaniu naszego laboratorium – mówi profesor Ziemowit Ostrowski.

Wskazywano na możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania kamer umożliwiającego personelowi szpitala zidentyfikowanie najcieplejszych miejsc na skórze w rejonie szyi i głowy.

– Chcemy wspomóc w kryzysowej sytuacji szpital oraz umożliwić jego pracownikom bezdotykowy (tj. bezpieczny) pomiar – wskazuje profesor Z. Ostrowski. Wciąż prowadzone są ustalenia w sprawie odległości, z której dokonywany będzie pomiar, jednak według pierwszych propozycji ma to być ok. 1 metra. Jesteśmy  zadowoleni z tego, że w trudnym momencie dla szpitala możemy liczyć na ekspertów z Politechniki Śląskiej – podkreślił Marcin Krasucki, koordynator projektu z ramienia placówki medycznej.

– W Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab od lat zajmujemy się pomiarami wielkości fizjologicznych. W tym zakresie prowadzimy badania i pomiary temperatury skóry, w tym termowizyjne oraz modelowanie wymiany ciepła w żywych organizmach – wyjaśnia prof. Z. Ostrowski. – Staramy się wykorzystać tę wiedzę, którą posiadamy, aby wspomóc i pracować razem dla dobra ludzi wobec potrzeb, które pojawiły się w ostatnim czasie.

 
#PŚpomagamy

Wiadomość utworzona: 25 marca 2020 10:17, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2020 12:24, wykonana przez: Aleksandra Weber
Media