Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

14 marca 2020
KOMUNIKAT w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej | ANNOUNCEMENT on preventing the spread of Coronavirusi

Na mocy Zarządzenia nr 46/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 marca 2020 r. zostają wprowadzone szczególne środki zapobiegawcze w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19.

Do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje
dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Od 16 marca część zajęć i wykładów będzie odbywać się przez Internet. Lista przedmiotów zostanie przekazana studentom z wyprzedzeniem. 

WAŻNE! Zawieszenie nie obejmuje działalności naukowej, badawczej i administracyjnej w Uczelni. Pracownicy wykonujący tę działalność prowadzą ją w zakładzie pracy.

Przynajmniej do 30 kwietnia 2020 r. zostają zawieszone lub odwołane poniższe formy aktywności akademickiej:

  • odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady, w tym zajęcia Politechniki Juniora i Seniora, występy artystyczne i inne spotkania tego typu organizowane przez Politechnikę Śląską). W odniesieniu do  wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni, również zaleca się ich odwoływanie,
  • zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki,
  • wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Politechnikę Śląską,
  • Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach PŚ oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią
 
Znajdą tam Państwo informacje o zaleceniach i obowiązkach formalno-organizacyjnych spoczywających na wszystkich członkach naszej społeczności akademickiej.
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy w zakładce PYTANIA / ODPOWIEDZI.

Zachęcamy również do stałego monitorowania strony internetowej Uczelni, gdzie zamieszczamy wszystkie komunikaty.
--------------------------------------
ANNOUNCEMENT on preventing the spread of COVID-19 virus among the academic community of the Silesian University of Technology

Pursuant to Resolution No 46/2020 of the Rector of the Silesian University of Technology of 11 March 2020, specific precautionary measures are introduced in relation to the growing threat of the COVID-19 coronavirus outbreak.

Lectures, classes and consultations for students, doctoral candidates and postgraduate students as well as other forms of education are suspended until further notice, excluding classes which are conducted online. From 16 March some classes and lectures will be held online. The list of subjects will be provided to students in advance.

IMPORTANT! This suspension does not include scientific, research or administrative activities at the University. Employees performing this type of activity conduct it in their workplace.

At least until 30 April 2020, the following forms of academic activity shall be suspended or cancelled:

• open events (such as: conferences, symposia, lectures, including Junior and Senior of SUT classes, artistic performances and other meetings of this type organised by the Silesian University of Technology). In relation to events organised by other external entities at the premises of the University, it is also recommended to cancel them,
• international business trips and participation in domestic conferences by the employees, doctoral candidates, students and post-graduate students of the Silesian University of Technology are also being suspended,
• the arrival of foreign guests to the Silesian University of Technology is suspended,
• The check in of newly arrived individuals at the dormitories and other SUT facilities is suspended. It is prohibited to receive guests in these facilities. This does not apply to facilities providing hotel services in the hotel part and on a commercial basis.
 
Here you will find information concerning recommendations and formal-organisational obligations for all members of our academic community.
We publish the answers to frequently asked questions in the QUESTIONS / ANSWERS section [Polish language].
We also encourage you to constantly monitor our University website, where all the announcements are published.

Wiadomość utworzona: 11 marca 2020 18:45, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2020 10:48, wykonana przez: Jadwiga Witek
<październik 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
2829301234
567891011
12131415161718
1920212223
23 października 2020
24
24 października 2020
25
25 października 2020
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345678