Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

28 lutego 2020
Zalecenia w przypadku epidemii koronawirusa | How to behave in case of Coronavirus
W odpowiedzi na rosnące ryzyko związane z koronawirusem oraz faktem, że kolejne ogniska epidemii znajdują się we Włoszech, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi profilaktyki tej choroby.
 
Przypadki zainfekowania wirusem wywołującym chorobę COVID-19 odnotowano w Chinach, a także w innych rejonach Azji, w Europie, Oceanii i Ameryce Północnej. Objawami zarażenia są najczęściej kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśniowe i zmęczenie.
 
Wirus szerzy się drogą kropelkową. Aby uniknąć infekcji, należy myć ręce wodą i mydłem, podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką higieniczną, zachować odległość od osób chorych, unikać dotykania ust, oczu i nosa.
 
Studenci, którzy wrócili z zagranicy i mieli potencjalną sposobność kontaktu z wirusem oraz u których występuje podejrzenie choroby lub niepokojące objawy, otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych obejmującej okres 2 tygodni.
 
Więcej informacji dotyczących koronawirusa znajduje się na stronach:
https://www.medonet.pl/zdrowie,siedem-mitow-na-temat-koronawirusa-z-wuhan,film,13921899.html
 
Z informacjami tymi powinny się zapoznać w szczególności osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni wróciły z Włoch lub przebywające w zagrożonym rejonie. Osoby, które zaobserwowały u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe (kaszel, katar, trudności w oddychaniu) powinny niezwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem zakaźnym lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.
 
--------------------------------------

In response to the increasing threat of Coronavirus and the fact that subsequent outbreaks are in Italy, please read the information regarding the prevention of this disease.
 
Virus infection cases causing COVID-19 have been reported in China, as well as in other regions of Asia, Europe, Oceania and North America. The most often symptoms of infection are cough, shortness of breath, fever, muscle aches and fatigue.
The virus spreads by droplet. In order to avoid infection you should wash your hands using soap and water, while coughing and sneezing cover your nose and mouth with bent elbow
or tissue, keep distance from people who are sick, avoid touching mouth, eyes and nose.
 
Students who have returned from abroad and had a possibility for contact with the virus and those who suspect illness or have disturbing symptoms will receive excuses for absence from classes for a period of two weeks.
 
 
This information is directed especially to people who have just returned from Italy or who have been in the affected area for the last two weeks. People who have observed any disease symptoms ( cough, runny nose, difficulty in breathing) should immediately contact the nearest infectious disease department or the District Sanitary - Epidemiological Station
in Gliwice.

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2020 09:57, autor: Aleksandra Weber
Media