Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

24 lutego 2020
Gliwicka „Złota Szkoła” na spotkaniu w Politechnice Śląskiej

W zakres zadań rozpisanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wchodzi m.in. kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej, która ma zachęcić absolwentów szkół ponadpodstawowych do podjęcia decyzji o studiach na PŚ. Wyrazem takiego ukierunkowania było spotkanie władz Uczelni z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, które odbyło się w czwartek 20 lutego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Wojciech Szkliniarz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Anna Timofiejczuk Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Dyrektor Liceum mgr Adam Sarkowicz wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

Spotkanie stało się okazją do indywidualnego złożenia gratulacji w związku z sukcesem, jakim jest status „Złotej Szkoły” i obecność I LO Dwujęzycznego na regionalnym i lokalnym podium tegorocznego rankingu „Perspektyw”. – Wasze liceum znalazło się na trzecim miejscu w województwie śląskim, a wśród szkół gliwickich na pierwszym, jak wskazuje sam numer szkoły. Serdecznie Wam tego gratuluję, gratuluję Panu Dyrektorowi i całemu gronu pedagogicznemu. Rankingi pełnią rolę budowania prestiżu i rozwoju. Wprowadzają element współzawodnictwa, a to powoduje, że ludzie bardziej się starają, a jeżeli się bardziej starają, to rośnie prestiż, który powoduje, że lepsi kandydaci przychodzą do liceum, czy na uczelnię i w ten sposób jednostka się rozwija – powiedział JM Rektor.
 
„Rozwój” to zagadnienie, które towarzyszy Politechnice Śląskiej w tym roku w sposób szczególny ze względu na obecność w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. To także wartość, która jest dostrzegalna w otoczeniu społeczno-gospodarczym województwa. – Powiedzenie mówi cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Żyjąc w tym regionie i uczestnicząc na co dzień w zmianach, które następują, tego nie dostrzegamy – przypomniał JM Rektor i zaznaczył, w jakim zakresie możliwości edukacyjne na PŚ oraz gospodarcze na Śląsku mogą się przenikać. – Jest to region o ogromnym potencjale, jeżeli chodzi o możliwość zatrudnienia w przemyśle zaawansowanych technologii. Strefa ekonomiczna to w większości przemysł samochodowy. Polska jest jednym z największych w Europie producentów części samochodowych i wszelkiego rodzaju komponentów związanych z budową pojazdów, również tych elektrycznych oraz z elektromobilnością – dodał. W harmonogramie spotkania zapewnione zostały prezentacje wybranych studenckich kół naukowych (SKN Silesian Phoenix, SKN High Flyers, SKN Silesian Aerospace Technologies).

W organizację wydarzenia zaangażowani byli również studenci studiów dualnych, uczestnicy programu mentorskiego oraz laureaci ministerialnego stypendium. Ich opowieści umożliwiły licealistom wgląd za kulisy codzienności studenckiej na Politechnice. – Politechnika Śląska pełni szczególną rolę kulturoznawczą i opiniotwórczą w regionie. Ostatnimi czasy słucham Radia Katowice i w co drugiej audycji pojawia się ekspert z naszej Uczelni. Ponadto ogromny sukces ostatniego roku, czyli uczelnia badawcza. Jak to wygląda z perspektywy studenta i przyszłego absolwenta? Dla mnie jest bardzo ważne to, że nasza Uczelnia tak prężnie się rozwija i cieszę się, że będę właśnie ją miał wpisaną w CV. To, na jakim ona będzie poziomie w przyszłości, będzie mnie definiować  – mówił Jarosław Urbanek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IGRÓW 2020.
 

Wiadomość utworzona: 21 lutego 2020 14:56, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2020 09:45, wykonana przez: Dominika Gnacek