Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

14 lutego 2020
Gala Śląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

W środę, 12 lutego, Politechnika Śląska miała przyjemność gościć reprezentantów najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim. Uroczysta Gala Śląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. W dwudziestej drugiej odsłonie rankingu, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, nagrodzono te szkoły, które zdobyły najlepsze wyniki w zakresie osiągnięć w olimpiadach, wyników matury oraz rezultatów egzaminu zawodowego.

W uroczystej Gali wzięli udział JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” mgr inż. Waldemar Siwiński. Uczelnię reprezentowali także Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji prof. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk oraz dziekani wydziałów Politechniki Śląskiej. Z ramienia władz samorządowych obecni byli wiceprezydent Miasta Gliwice Ewa Weber oraz wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun. Szczególnymi gośćmi byli dyrektorzy najlepszych śląskich liceów i techników, którzy przybyli na wydarzenie wraz z uczniami. Galę poprowadził Jarosław Urbanek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IGRÓW 2020.

Inicjatywa dokonywania klasyfikacji szkół średnich – liceów i techników – realizowana jest od ponad 20 lat przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W zasięgu ogólnopolskim ukazuje się miesięcznik pod tym samym tytułem. Zestawianie poszczególnych placówek edukacyjnych odbywa się na podstawie stopnia, w jakim każda z nich była efektywna w następujących obszarach: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a także – w przypadku szkół zawodowych – rezultaty egzaminu zawodowego. W najnowszym rankingu ocenie i weryfikacji poddano 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników, a na liście rankingowej ostatecznie zamieszczono 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w kraju.

Politechnika Śląska jest jednym z Partnerów Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 i Gospodarzem śląskiego Finału – jednej z czterech odsłon realizowanych na poziomie regionalnym. Ranking cieszy się dużym zainteresowaniem – według danych zbieranych przez Instytut Monitorowania Mediów opublikowane wyniki analiz rokrocznie zyskują wiele cytowań, co pozwala miesięcznikowi na regularne uzyskanie tytułu „Najbardziej opiniotwórczego miesięcznika w Polsce”.

– To, że Politechnika Śląska jest uczelnią badawczą, to częściowo również efekt naszej współpracy z Fundacją „Perspektywy” – powiedział JM Rektor i wskazał, że istotny czynnik motywacyjny w kandydowaniu do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” miało wyróżnienie, jakie „Perspektywy” przyznały Uczelni dwa lata temu w Rankingu Szkół Wyższych. – W 2018 roku zaliczyliśmy największy skok w rankingu „Perspektyw”. Znaleźliśmy się wtedy w pierwszej 10 polskich szkół wyższych i od tego zaczęła się również nasza przygoda z konkursem IDUB. Zainspirowało nas to do przygotowania programów rozwojowych; programów, które były oceniane przez 15 zagranicznych, niezależnych ekspertów. W rozstrzygnięciu konkursu IDUB Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 polskich uczelni, które mają największe szanse w ciągu najbliższych 7 lat znaleźć się na topowych miejscach w rankingach międzynarodowych i prowadzić badania na poziomie międzynarodowym.
 
Laureaci 3 najlepszych liceów i 3 najlepszych techników w regionie otrzymali telewizory 55”, ufundowane przez Politechnikę Śląską.

Rankingi Liceów i Techników mają na celu ułatwienie orientacji na rynku ofert edukacyjnych prezentowanych przez szkoły ponadpodstawowe. Szczegółowo opracowane i przedstawione w czytelny sposób wielokryterialne zestawienia mają pozwolić młodemu człowiekowi na wybranie szkoły najbardziej mu odpowiadającej z punktu widzenia poszukiwanej wartości. Ranking stanowi swego rodzaju zwierciadło, w którym szkoły mogą się przeglądać – określić swój wynik nie tylko w odniesieniu do innych placówek, ale także w porównaniu z własnymi wynikami z lat poprzednich.

Galę uświetniły aranżacje muzyczno-świetlne, w tym pokazy laserowe Fenix Art.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Pełne wyniki rankingu są dostępne na stronie internetowej:
Ranking liceów w woj. śląskim 
Ranking techników w woj. śląskim
 
Fotorelacja z wydarzenia znajduje się na stronie galerii.

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2020 14:54, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2020 10:08, wykonana przez: Aleksandra Weber
Media