Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

12 lutego 2020
Politechnika Śląska w rankingu „Rzeczpospolitej”

Wysokie pozycje zawodowe zajmowane przez absolwentów Politechniki Śląskiej są efektem wykształcenia przez Uczelnię doskonale wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, której praktyczne i techniczne umiejętności odpowiadają potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego.

Politechnika Śląska ponownie znalazła się w TOP 5 rankingu „Rzeczpospolitej”, który miał na celu wskazać liczbę prezesów polskich firm będących absolwentami polskich szkół wyższych. Nasza Uczelnia zajęła 5 miejsce, a wyprzedziły ją: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski. 

Analiza wykonana w oparciu o dane firm z Listy 2000 „Rzeczpospolitej” wykazała, że typowy polski prezes to osoba 53-letnia, absolwent uczelni technicznej lub ekonomicznej. Ponadto zanotowała spadek tych pierwszych na rzecz instytucji, w których dominują kierunki ekonomiczne. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że absolwenci kierunków technicznych nadal są pożądani na rynku pracy. Politechnika Śląska kształci studentów, kładąc nacisk nie tylko umiejętności techniczne, ale także kompetencje przydatne w budowaniu przedsiębiorstwa i rozwijaniu biznesu.

Odpowiedzią na potrzeby przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego jest m.in. kształcenie kadr menadżerskich – np. za sprawą studiów MBA prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej. Ponadto znaczenie zyskały studia dualne, szeroki wybór kierunków studiów nastawionych na nowoczesny przemysł oraz inicjatywy prowadzone we współdziałaniu naukowców z przedsiębiorcami. Dają one możliwość wdrażania innowacyjnych technologii, a także wspierają studentów w planowaniu ścieżki zawodowej, prowadzącej nierzadko do zajmowania przez nich wysokich pozycji zawodowych.


 

 

Wiadomość utworzona: 12 lutego 2020 10:58, autor: Aleksandra Weber