Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

4 lutego 2020
Studenci Wydziału Architektury dla Filharmonii Śląskiej

Projekty studentów Wydziału Architektury będą fundamentem dla działań unowocześniających wizerunek Filharmonii Śląskiej. W najbliższym czasie zostaną podpisane listy intencyjne o współpracy, która będzie dotyczyć zaprojektowania nowoczesnych iluminacji.

W czwartek 30 stycznia odbyło się spotkanie prof. Klaudiusz Frossa – Dziekana Wydziału Architektury z Adamem Wesołowskim – Dyrektorem Filharmonii Śląskiej. Przedmiotem rozmów jest zawarcie współpracy, która pozwoli studentom na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności.

Projekty zostaną przygotowane w semestrze letnim w ramach zajęć z przedmiotu Architektura i Oświetlenie w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze, której kierownikiem jest właśnie prof. K. Fross. Koncepcje będą przewidywać wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i technologii oświetleniowych, hologramowych, laserowych oraz mappingowych. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z krakowska firmą Wawel Service.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym może przybierać różne formuły. Jednym z jej najistotniejszych aspektów jest aktywizacja wspólnoty studenckiej w realizowane przedsięwzięcia. Planowana kooperacja, obejmująca zaprojektowanie nowej strategii iluminacji obiektu Filharmonii Śląskiej ma nie tylko charakter dydaktyczny, ale wykazuje również potencjał refleksyjny – może więc skłonić do dyskusji nad zagadnieniem konwergencji sztuki i nauki; w tym przypadku: muzyki i działań architektonicznych.

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 09:09, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2020 09:22, wykonana przez: Jadwiga Witek