Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

31 stycznia 2020
Powstało Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

Inauguracja merytorycznej działalności Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej odbędzie się 31 stycznia 2020 r. w Centrum Nowych Technologii. Gmach CNT to siedziba nowej, niezwykle ważnej dla otoczenia społeczno-gospodarczego uczelnianej jednostki. Organizatorem wydarzenia jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 
 
 
 
Program

Siedziba Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, CNT, VI piętro
 • 12:15 Powitanie – prof. dr hab. Józef S. Pastuszka, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum OKiŚ;
 • 12:15-12:20 Uroczyste przecięcie wstęgi: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • 12:20-12:30 Zwiedzanie Centrum; przejście do auli na II piętrze.

Aula, II piętro

 • 12:30-12:40 Wystąpienie powitalne JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka;
 • 12:40-12:50 Wystąpienie Prezydenta Gliwic Adama Neumanna;
 • 12:50-13:00 Wystąpienie Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka;
 • 13:00- Wystąpienie Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza;
 • -13:00 Przedstawienie celów i zadań Centrum na rok 2020 – prof. dr hab. Józef S. Pastuszka.

COKiŚ, VI piętro

 • 13:15-13:45 Briefing prasowy z udziałem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Prezydenta Gliwic Adama Neumanna i Kazimierza Karolczaka, Przewodniczącego Zarządu  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (VI piętro, COKiŚ).

Aula, II piętro

 • 13:20-13:40 Referat pt. Napowietrzne Mobilne Laboratorium jako platforma współpracy badawczej nad zanieczyszczeniami powietrza i zmianami klimatu – prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz dr hab. Mariola Jabłońska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;
 • 13:40-14:00 Referat pt. Adaptacja do zmian klimatu w skali krajowej i regionalnej – dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
 • 14:00-14:20 Referat pt. Czy badania jakości powietrza atmosferycznego mogą pomóc w zrozumieniu zmian klimatu? – prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN;
 • 14:20-14:40 Referat pt. Zmiany klimatu jako nowe wyzwania dla zdrowia publicznego – dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. med. Joanna Kobza z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
14:40-14:50 Zakończenie obrad.
14:50-15:30 Kawa i lunch.

O Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska
Idea utworzenia Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska narodziła się w 2018 r., podczas wizyty na Politechnice Śląskiej Bertranda Piccarda – podróżnika, innowatora, prezesa fundacji Solar Impulse, doktora honoris causa gliwickiej Uczelni. Do współpracy przy utworzeniu Centrum Politechnika Śląska zaprosiła Miasto Gliwice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. List intencyjny w tej sprawie podpisali wtedy JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dr Bertrand Piccard, ówczesny Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 

Główną misją Centrum jest działalność naukowo-dydaktyczna i promocja innowacyjnych technologii ochrony klimatu i środowiska. Prace badawcze Centrum będą poświęcone m.in. czynnikom wpływającym na zmiany klimatu oraz przewidywaniu tych zmian. Przedmiotem aktywności jednostki jest także edukacja i angażowanie studentów Politechniki Śląskiej, uczniów oraz szeroko rozumianego otoczenia w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Polsce i na świecie.

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2020 15:31, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2020 08:38, wykonana przez: Jadwiga Witek
Media