Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 stycznia 2020
Konferencja w Łodzi z udziałem władz Politechniki Śląskiej

Umiędzynarodowienie jest głównym motorem rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Znaczenie tego aspektu działalności dydaktycznej dostrzega się również w naszym kraju. W dniach 27–28 stycznia na Politechnice Łódzkiej odbyła się doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”.
 
Konferencja była doskonałą okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni. Do Łodzi przyjechali m.in. członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Politechnikę Śląską podczas Konferencji reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Organizatorzy dwudniowego spotkania na Politechnice Łódzkiej przygotowali specjalny raport na temat umiędzynarodowienia polskich uczelni, oparty na danych z minionego roku akademickiego. Według tego dokumentu przed wakacjami w polskich uczelniach zdobywało wiedzę 78 tys. cudzoziemców – na ogólną liczbę 1,2 mln studentów w Polsce.
 
Również na Politechnice Śląskiej systematycznie, z roku na rok wzrasta liczba studentów zagranicznych. O Ile jeszcze w 2016 roku było ich tylko 72, to w latach 2017 i 2018 liczba ta wzrosła odpowiednio do 133 i 181.

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2020 11:20, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2020 11:21, wykonana przez: Marek Gabzdyl