Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

16 grudnia 2019
Wspólne cele Politechniki Śląskiej i Grupy Mokate

Politechnika Śląska stale rozwija sieć kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przykładem tej działalności jest porozumienie o współpracy z Grupą Mokate, które zostało zawarte 5 grudnia 2019 roku w siedzibie Firmy w Żorach.
 
Porozumienie obejmuje kilka płaszczyzn współpracy. Mokate skorzysta z eksperckiej wiedzy naukowców Uczelni, m.in. w zakresie wytyczania ścieżek dla działań produkcyjnych. Grupa zaangażuje się ponadto w programy edukacyjne i stażowe, obejmujące studentów Politechniki Śląskiej. Przewaga konkurencyjna Firmy kryje się we wdrożeniu programów inspirowanych filozofią KAIZEN, a więc w dążeniu do doskonałości na wszystkich polach działania. Będzie to wartością dodaną, z której skorzystają studenci odbywający praktyki w siedzibie Firmy.
 
Zarówno JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, jak i prezes Grupy Mokate dr Adam Mokrysz zwrócili uwagę na wspólne wartości, jakimi kierują się obydwa podmioty. Mocnymi aktywami Uczelni i Firmy są ludzie, a działaniami prorozwojowymi – wzmacnianie pozycji międzynarodowej.
 
– Politechnika Śląska, będąc jednym z dziesięciorga laureatów konkursu na uczelnię badawczą, zdobyła ogromną szansę budowania silnej marki na arenie międzynarodowej. Jest to możliwe dzięki potencjałowi kadry badawczej oraz przemyślanej strategii rozwoju. Środowiska naukowe i gospodarcze powinny się w tym zakresie wspierać, wykorzystując wzajemnie unikalne doświadczenia w zagranicznej ekspansji. Kooperacja z sektorem gospodarczym stawia przed nami nowe wyzwania, które są inspiracją do rozwoju. Tworzymy dzięki temu stabilne podstawy do umacniania pozycji Uczelni na świecie – powiedział JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
– Grupa Mokate to jedna z największych polski spożywczych firm eksportowych w kraju, mogąca poszczycić się długoletnią historią i wielopokoleniową tradycją. Około 70 proc. naszych przychodów pochodzi z eksportu. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach świata na wszystkich kontynentach. Gromadzimy dzięki temu ogromny kapitał doświadczenia, które chcemy przekazać studentom Politechniki Śląskiej, zarówno podczas odbywania przez nich staży w siedzibach naszych fabryk, jak i podczas studiów dualnych – dodał dr Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate.
 
Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynowanie interdyscyplinarnych działań na linii nauka – biznes na Politechnice Śląskiej są Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Efektywna współpraca z otoczeniem gospodarczym obejmuje m.in. organizowanie praktyk i staży studenckich, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także pośrednictwo we wskazywaniu uczelnianych ekspertów, którzy mogą odpowiedzieć na przyjmowane z zewnątrz zlecenia w zakresie badań i doradztwa dla firm.
 
Umowy podpisywane przez Politechnikę Śląską są również podstawą dla aktywizacji studentów, którzy tym samym otrzymują unikalną możliwość uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach. Przed pracodawcami otwierają się wówczas szerokie perspektywy, umożliwiające im zaangażowanie się w praktyczne aspekty kształcenia potencjalnych przyszłych pracowników. Szczególne znaczenie mają programy studiów dualnych, praktyk i staży, koordynowane z ramienia Biura Karier Studenckich.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2019 16:04, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019 12:36, wykonana przez: Jadwiga Witek
<listopad 2020