Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

11 grudnia 2019
Profesor Ryszard Białecki członkiem korespondentem PAN

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki został przyjęty w poczet członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.
 
Nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk wybrano podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 5 grudnia 2019 r. w Warszawie. 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów reprezentuje 9 ośrodków naukowych w Polsce. Prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki reprezentuje Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Profesor Ryszard Białecki jest od początku swojej kariery związany z Politechniką Śląską. Po ukończeniu Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w 1972 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1978 r., doktora habilitowanego w 1993 r., a tytuł naukowy profesora uzyskał w 2004 r.
 
Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, w tym m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Ministra Edukacji, Nagrodę InnoSilesia oraz wielokrotnie Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej.
Zainteresowania badawcze prof. Ryszarda Białeckiego skupiają się na termodynamice, energetyce, mechanice oraz inżynierii biomedycznej. Jest wysoko cenionym specjalistą m.in. w dziedzinie modelowania numerycznego (CFD), radiacyjnej wymiany ciepła, metody elementów brzegowych oraz rozwiązywania zagadnień odwrotnych.
 
Jest autorem lub współautorem 18 rozdziałów i książek naukowych, ponad 100 wysoko cytowanych artykułów naukowych (indeks Hirscha = 20) oraz ponad 200 referatów na konferencjach i sympozjach. Jest autorem lub współautorem 6 przyznanych patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych.

Wypromował 10 doktorów (z których  4 uzyskało już habilitację), był opiekunem ponad 25 prac magisterskich w Polsce (15 napisanych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus/Socrates) oraz współopiekunem dwu prac magisterskich w USA. Pełni funkcję Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus/Socrates.

Prof. Ryszard Białecki pełni i pełnił szereg ważnych funkcji. Był m.in. prorektorem Politechniki Śląskiej (2012-2016), dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2006-2012), zastępcą przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (1 kadencja), przewodniczącym Sekcji Termodynamiki KTiS PAN (2 kadencje).
 
Jest członkiem komitetów i sekcji PAN: Termodynamiki, Mechaniki, Termodynamiki i Spalania, Mechaniki Płynów (Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów), Optymalizacji i Sterowania, Metod Komputerowych w Mechanice, przewodniczącym zespołu doradczego ds. czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM), Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) i American Society of Mechanical Engineers (ASME). Profesor Białecki jest członkiem Panelu PE8 (starting grants, consolidators) ERC w 7 Programie Ramowym, Panelu Synergy ERC w programie H2020 oraz paneli ekspertów Narodowego Centrum Nauki: Maestro, Etiuda, Uwertura. 

Profesor Ryszard Białecki był stypendystą Fulbrighta oraz Deutsche Forschingsgemeinschaft. Przez rok był profesorem wizytującym w University of Central Florida (USA), a przez ponad 3,5 roku pracował jako naukowiec w Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg (Niemcy). Wygłosił ponad 40 zaproszonych wykładów na specjalnych kursach i w ośrodkach badawczych m.in. w: IBM Watson Research Centre, VTT -National Research Center (FIN) , International Flame Research Foundation (NL), Wessex Institute of Technology (UK), Uniwersytetach w Bolonii (I), Florencji (I), Rzymie - La Sapienza (I), Centralnej Florydy (USA), Clausthal Zellerfeld (D), Delaware (USA), Erlangen (D), Gandawie  (B), Leeds (UK) ,  Lizbonie (P), Magdeburgu (D), Merseburgu (D), Mons (B), Sheffield (UK), Stuttgart (D), Ulster (UK ), ETH Zurich (CH), Saragossie i wielu polskich uczelniach.

Profesor Białecki był kierownikiem lub koordynatorem 5 projektów międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską, głównym wykonawcą lub wykonawcą 9 projektów międzynarodowych oraz kierował kilkunastoma krajowymi projektami naukowo-badawczymi. Aktywnie współpracuje z przemysłem realizując prace dla firm takich jak Tauron, SGL Carbon, General Electric, Sumitomo SHI FW, NASA, Daimler Benz (Mercedes).

Jest szczęśliwym mężem, ojcem dwójki dorosłych dzieci i dziadkiem. Uwielbia turystykę górską i ceni sobie dobrą muzykę.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na zaszczytną godność Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk dostępna jest na stronie: https://informacje.pan.pl/images/20191205_lista_nowych_czlonkow_krajowych_PAN.docx

 

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2019 07:57, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019 07:44, wykonana przez: Jadwiga Witek