Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

10 grudnia 2019
Wizyta przedstawicieli władz Politechniki Śląskiej w Kijowie

W dniach 28 listopada - 1 grudnia br. przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Januszem Kotowiczem oraz przedstawicielem Rady Uczelni dr. Zygmuntem Łukaszczykiem, gościli w Kijowie. Poza uczestnictwem w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury profesorowi Henrykowi Dźwigołowi, celem wizyty władz naszej uczelni było również podjęcie współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Institute of Industral Economics, National Academy of Sciences of Ukraine) oraz ukraińskimi uczelniami: University of State Fiscal Service of Ukraine, Slov’yansk Educational and Scientific Institute of University of StateFiscal Service of Ukraine oraz Poltava University of Economisc and Trade.
 
Zakres działań ma obejmować wymianę kadry akademickiej i naukowej, wymianę studentów, opiekę nad studentami z uczelni partnerskiej podczas praktyk zawodowych, realizację programów akademickich i naukowych, realizację programów podwójnego dyplomowania, realizacja programów podwójnego doktoryzowania, a także wszystkie zadania związane z administrowaniem uczelnią, które leżą w sferze obopólnych zainteresowań Stron.
 
Podczas rozmów prowadzonych przez przedstawicieli władz uniwersytetów, strony podkreśliły zasadność bliskiej współpracy. Jest to ważny krok na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich.
 
Na zdjęciu od lewej:
• Prof. dr hab. inż. Dmytro Lazarenko – dyrektor Naukowo Edukacyjny Instytutu w Sławiańsku Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.
• Dr Zygmunt Łukaszczyk – przedstawiciel Rady Uczelni
• Prof. dr hab. Oleksandr Amosha – Akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Przemysłu NAN Ukrainy.
• Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz
• Prof. dr hab. Viacheslav Liashenko – Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie
• Prof. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł - Doktor Honoris Causa Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.
 

 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 12:35, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2019 09:49, wykonana przez: Marek Gabzdyl
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN