Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

2 grudnia 2019
Uroczystości Barbórkowe na Politechnice Śląskiej

Z okazji zbliżającej się Barbórki – święta wszystkich górników – na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 27 listopada odbyły się tradycyjne, uroczyste obchody dnia świętej Barbary.

Uroczystości Barbórkowe rozpoczęły się poranną mszą świętą w intencji studentów, absolwentów oraz pracowników Wydziału, a zaplanowaną na popołudnie Akademię Barbórkową poprzedził koncert orkiestry dętej w holu Wydziału. Zebrani goście, po odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchali wystąpień Dziekana Wydziału prof. Franciszka Plewy oraz JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka. Uroczystości Barbórkowe były także okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób prowadzących działania na rzecz rozwoju Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Rok akademicki 2019/2020 to ważny czas dla Politechniki Śląskiej, obchodzącej 75-lecie istnienia, a także dla Wydziału Górnictwa, który świętuje jubileusz 70-lecia. Te znaczące dla Wspólnoty Politechniki Śląskiej jubileusze przypadły na przełomowy moment w działalności  Uczelni, wybranej do elitarnego grona 10 laureatów  programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. O kwestiach związanych z konkursem oraz udziałem w programie podczas swoich wystąpień wspominali JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej prof. Franciszek Plewa.

Dziekan prof. Franciszek Plewa zapoznał zebranych gości ze zmianami w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Podsumował działalność Wydziału w ostatnich latach, m.in. istotną rolę współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi, górniczymi, zapewniającymi praktyki dla studentów oraz dającymi możliwość na zdobycie doświadczenia zawodowego i przyszłe zatrudnienie, utworzenie nowych kierunków studiów, promocję studiów poprzez programy „Kopalnia doświadczeń” oraz „Fabryka doświadczeń”, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także zmianę nazwy Wydziału, która odpowiada potrzebom otoczenia gospodarczego, czy też zwiększenie liczby publikacji naukowych i projektów.

Politechnika Śląska aktywnie uczestniczy w zachodzących przemianach gospodarczo-społecznych regionu, który z ośrodka przemysłu ciężkiego i górnictwa przekształcił się w region zaawansowanych technologii, i wspiera rozwój technologiczny i cywilizacyjny, między innymi w obszarach związanych z górnictwem. – Przed branżą górniczą i kadrą Uczelni stawiane są nowe wyzwania i możliwości w zakresie zwiększania wydajności, automatyzacji procesów wydobycia kopalń, a także wykorzystania naszej wiedzy i potencjału na rynkach międzynarodowych. Dostosowanie kształcenia i treści programowych oraz oferty dydaktycznej do możliwości obecnego i przyszłego rozwoju technologicznego, opracowanie efektywnych technologii wydobycia, przetwarzania i wykorzystania różnych surowców naturalnych to główne kierunki naszych działań w kolejnych latach – mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Spotkanie barbórkowe to niezwykłe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki państwa, ale także jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości śląskiego regionu. Dlatego też goście podczas tego specjalnego święta mieli okazję zobaczyć obrzędy czy też symbole górnicze – wspaniałe mundury oraz czako z pióropuszami, szpadę górniczą, która została przekazana przodującej grupie studenckiej, i tradycyjny „skok przez skórę” z udziałem Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej.  Na spotkaniu pojawił się także legendarny Skarbek, a wydarzenie uświetnił występ Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”. 

Fotoreportaż z Uroczystości Barbórkowych można zobaczyć w galerii.

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2019 12:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2019 13:11, wykonana przez: Aleksandra Weber