Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

29 października 2019
Sieć LEAD na Politechnice Śląskiej

Od 24 do 29 października 2019 r. na Politechnice Śląskiej i w Uniwersytecie Wiedeńskim odbywały się warsztaty sieci LEAD realizowane w ramach projektu Erasmus + KA2 Capacity Builiding Enhancing academic leadership and governance of Chinese and European universities in the context of innovation and internationalization.
 
Przedmiotem gliwickiej części warsztatów była struktura zarządcza uniwersytetów aspirujących do roli najlepszych w kraju i na świecie. Omówiono również wpływ krajowej legislacji, internacjonalizacji i współpracy z przemysłem na kształt struktury centralnej uczelni.
 
Prorektor Prof. Marek Pawełczyk szeroko przedstawił zmiany w Politechnice Śląskiej związane z wprowadzeniem Konstytucji dla Nauki, Priorytetowe Obszary Badawcze, wybrane w Uczelni dyscypliny badawcze i działania zmierzające do uzyskania statusu uczelni badawczej.
 
Dr Anna Waligóra omawiała rolę liderów w Uczelni i ich wieloobszarowego wsparcia w strukturze Uczelni, ukierunkowanego na wzmacnianie potencjału poszczególnych liderów, piastujących kluczowe stanowiska z uwzględnieniem wsparcia w płaszczyźnie merytorycznej, praktycznej - technicznej ale także psychologicznej, w związku z doświadczanym stresem zawodowym i obciążeniem emocjonalnym.
 
Dr Marcin Górski, kierownik projektu w Politechnice Śląskiej, przedstawił uprzednią i dzisiejszą strukturę zarządczą naszej Uczelni omawiając proces przygotowawczy do transformacji i ich konsekwencje dla wszystkich grup społeczności akademickiej. Szeroko omówiono politykę wparcia badań naukowych przez Uczelnię w postaci działań projakościowych oraz roli Centrum Zarządzania Projektami w pozyskiwaniu i prowadzeniu międzynarodowych projektów badawczych.
Dr Górski omówił również kierunki zmian strukturalnych zrealizowanych w czołowych polskich uczelniach.
 
Podczas warsztatów Politechnika Śląska miała zaszczyt gościć niemal 40 delegatów z Chin, wśród których byli prof. Wu Jiang – wykonawczy v-ce Prezydent Tongji University, prof. Liu Yarong - v-ce prezydent National Agency of Education Administration. Politechnika gościła również prorektora Vrije University z Brukseli – prof. Jana Cornelisa.
 
Projekt LEAD 2 koordynowany jest przez prof. Chang Zhu z Vrije University z Belgii, uczestniczy w nim kilkunastu partnerów chińskich (m.in. Tongji University, Beijing Normal University, NAEA, Shanxi Normal University, Yunan Normal University), University of Viena, METU z Ankary.

Wiadomość utworzona: 28 października 2019 14:02, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 29 października 2019 23:26, wykonana przez: Jadwiga Witek
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN