Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

2 sierpnia 2019
Zakończyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Architektury

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 31 lipca zakończyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Architektury. - Dziesięć dni intensywnego poznawania naszego regionu, słuchania wykładów i wspólnej pracy projektowej to znakomicie i owocnie spędzony czas - podkreślają uczestnicy szkolenia i już zapowiadają swój przyjazd za rok.
 
Szkoła letnia jest wspólną inicjatywą Wydziału Architektury i Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej we współpracy z Kołami Naukowymi: SKN Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz SKN +IKAWA przy wsparciu rektora Politechniki Śląskiej oraz dziekana WA PŚ.
Kierownikiem i autorem programu Międzynarodowej Szkoły Letniej jest prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak. W organizację włączyli się także dr Jerzy Wojewódka, mgr Karolina Chodura, mgr Agata Wyciślok oraz przedstawiciele kół naukowych: Julia Giżewska, Jakub Bródka, Kamil Kajdas, Artur Koszowski, Oliwia Tomas. Współpraca organizacyjna: Alina Soroka-Kalnik, Katarzyna Wojewódka.
 
Szkoła Letnia skierowana była do studentów wydziałów architektury z różnych stron świata. W tym roku do udziału zgłosili się się studenci i profesorowie z Włoch, Chin, Polski, a także Egiptu, Libanu i Kosova.

Tematem zajęć było „Dziedzictwo Kulturowe Śląska – w poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze”. Tematyka oraz forma prowadzonych zajęć wzbudziły ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim i podzielone zostały na dwie części:

1. Część poznawcza:
„Architektura i dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska” – były to wykłady, wizje lokalne, wycieczki z oprowadzaniem (wykłady ‚in situ’), spotkania z ekspertami i przedstawicielami lokalnych społeczności. Prezentowane przykłady to zarówno adaptowane do funkcji turystycznych zabytki (Kopalnie: Guido i Królowa Luiza,  Kluczowa Sztolni Dziedziczna, Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry), obiekty zrewitalizowane (Muzeum Śląskie, „Nowe Gliwice”, osiedla mieszkaniowe: Czerwionka-Leszczyny, Zandka, Biskupice, Nikiszowiec, Giszowiec itp.) oraz przykłady zaawansowanych technologicznie budynków: APA Smart Gliwice, NOSPR, Akademia Muzyczna, RTV Katowice.
Oprowadzanie po obiektach poprowadzili projektanci: arch. Tomasz Konior (Konior-Studio), arch. Wojciech Małecki, arch. Tomasz Wagner. Towarzyszyli im także eksperci: dr Beata Piecha van Schagen (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), mgr Teresa Szydłowska (Zabytkowa Kopalnia Srebra, Tarnowskie Góry), dr Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury), Czesław Żemła (Osiedle Czerwionka-Leszczyny), dr Joanna Tofilska (Muzeum Historii Katowic, Nikiszowiec), arch. Przemo Łukasik (Medusa Group) oraz architekt - nestor Jurand Jarecki.

Wykłady dotyczące Śląska i dziedzictwa poprzemysłowego, osiedli robotniczych , domu śląskiego jako idei zamieszkiwania i społeczności lokalnej oraz rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych poprowadziła prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak.
 
2. Część praktyczna:
„W poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze” – głównym tematem zajęć było „mieszkanie w lokalnych kontekstach kulturowych”. Studenci, poprzez syntezę własnych doświadczeń związanych z formami zamieszkania we własnym kraju oraz wiedzy na temat  architektury Śląska zdobytej podczas szkolenia, kreowali  wizję współczesnego domu/osiedla mieszkalnego, poszukując wspólnego języka w architekturze. Dla zwiększenia atrakcyjności i efektywności wspólnej pracy, studenci przyjeżdżający z zagranicy zobowiązani zostali do przedstawienia  przygotowanej przed przyjazdem prezentacji (15 min/ppt) dotyczącej architektury tradycyjnych domów mieszkalnych swojego kraju.

Warsztaty prowadzone były przez tutorów: prof. Magdalena Żmudzinska-Nowak, dr Jerzy Wojewódka (WA PŚ), prof. Ning Li (Beijing University of Technology) oraz  mgr Karolinę Chodurę i mgr Agatę Wyciślok (WA PŚ).

Ukończenie programu pozwoliło wszystkim studentom otrzymać 6 ECTS.
 

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2019 11:48, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2019 12:17, wykonana przez: Anna Mrowiec