Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

14 maja 2019
Politechnika otwarta na niepełnosprawnych

Politechnika Śląska aktywnie działa na rzecz maksymalnego ułatwienia zdobywania wiedzy przez studentów z niepełnosprawnościami. 10 maja rektor prof. Arkadiusz Mężyk podpisał porozumienia o współpracy z trzema kolejnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Porozumienia zostały zawarte ze Stowarzyszeniem Tu i Teraz, gliwickim kołem Polskiego Związku Niewidomych oraz Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Obejmują one realizację działań na rzecz zapewnienia wsparcia niepełnosprawnym studentom Politechniki Śląskiej, a także zwiększenia świadomości i umiejętności studentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej w zakresie wsparcia i udzielania pomocy osobom z ograniczeniami.
 
Bardzo się cieszę, że możemy podpisać porozumienia z kolejnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – podkreślał rektor prof. Arkadiusz Mężyk. – Jesteśmy zobligowani do tego, by uczelnia była otwarta dla wszystkich, by nikt nie był pozbawiony możliwości zdobywania wiedzy. Obiekty znajdujące się w zasobach naszej uczelni to często budynki już zabytkowe, znajdujące się pod ochroną konserwatorską, co z założenia generuje znaczne utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Tym bardziej więc musimy działać na rzecz likwidacji barier architektonicznych.
 
Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z możliwości podpisania porozumień, doceniając jednocześnie zaangażowanie przedstawicieli Politechniki Śląskiej w działaniach na rzecz ułatwienia zdobywania wiedzy osób niepełnosprawnych.
 
 

Wiadomość utworzona: 14 maja 2019 09:25, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2019 09:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio