Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 stycznia 2019
Politechnika Śląska otrzyma prawie 40 mln zł na podniesienie jakości kształcenia!

Prawie 40 mln zł otrzyma Politechnika Śląska na realizację projektu podnoszącego poziom nauczania w ramach III ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika otrzyma trzecie najwyższe dofinansowanie spośród dziesięciu nagrodzonych szkół wyższych.
 
Uczelnia otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt. „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. Jego głównym celem jest wdrożenie w ciągu czterech lat kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W projekcie zostały zawarte nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, m.in. uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz doskonalenie istniejących programów kształcenia, zatrudnienie wysokiej klasy wykładowców z zagranicy, opracowanie bazy otwartych zasobów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi czy uruchomienie centrum usług wspólnych jako unikalnego centrum doradczego, z którego będzie mógł skorzystać zarówno student, doktorant, jak i pracownik.

Wsparciem zostanie objętych 4245 studentów, 20 doktorantów szkoły doktorskiej oraz 125 pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej.

Realizacja zawartych w projekcie działań ma na celu stworzenie warunków do rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej, która inwestuje w doskonałość naukową, dostosowuje się do dynamicznie postępującego rozwoju technologicznego i społecznego, a jednocześnie zapewnienia elastyczne i nowoczesne kształcenie, oparte o badania naukowe i innowacje, równość szans, a także wolność nauczania oraz autonomię społeczności akademickiej.

Na program Zintegrowane Programy Uczelni składają się łącznie trzy konkursy, tzw. ścieżki: I, II oraz III. W ramach tej ostatniej, której wyniki ogłoszono 3 stycznia, o dofinansowanie mogły ubiegać się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 tysięcy studentów. Zakładany budżet konkursu wynosił 250 mln zł, ale kwota ta została zwiększona ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.

W ramach III ścieżki dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 mln zł dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Politechnika Śląska otrzymała trzecie najwyższe dofinansowanie w Polsce, w wysokości 38 267 896,98 zł.

Wniosek projektowy przygotował zespół pod przewodnictwem prorektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marka Pawełczyka, w składzie: dr inż. Joanna Bartnicka, dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, dr Anna Waligóra, mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb, mgr Grażyna Maszniew, dr inż. Jerzy Mościński, dr inż. Marcin Górski, mgr inż. Aleksandra Szcześniak, mgr inż. Mariola Rokita-Surówka, mgr inż. Anna Rużeńska oraz mgr Magdalena Kudewicz-Kiełtyka.

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2019 10:41, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2019 10:46, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
<listopad 2020>
PnWtŚr