Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

21 czerwca 2018
Nasz profesor laureatem nagrody Henry Clifton Sorby Award

Profesor Jan Cwajna z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii otrzymał zaszczytną nagrodę Henry Clifton Sorby Award, przyznawaną przez the International Metallographic Society. Gratulujemy!
 
Prof. Jan Cwajna ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera (1971 r.), a następnie magistra inżyniera (1975 r.). W roku 1971 podjął pracę w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym wydziale w 1978 r., gdzie również habilitował się w zakresie inżynierii materiałowej w roku 1991. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora.
 
Dorobek naukowo–badawczy Pana Profesora Jana Cwajny obejmuje: 381 prac (w tym m.in. 7 monografii i rozdziałów w monografiach; 80 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 58 publikacji naukowych w czasopismach krajowych), 84 prace naukowo-badawcze oraz 4 patenty, w tym 1 europejski.

W macierzystej jednostce prof. Jan Cwajna pełnił liczne funkcje: kierownika Zespołu Stereologii i Badań Modelowych (1976-1993), kierownika zakładów: Badania Materiałów (1993-1997); Stereologii i Badań Modelowych (1997-2006); Badań Materiałów Katedry Nauki o Materiałach (2006-2010) oraz Materiałografii (2010-2017).

Za największe osiągnięcie organizacyjne prof. Jana Cwajny należy uznać utworzenie szkoły naukowej złożonej z zespołu specjalistów w zakresie stereologii, fraktografii ilosciowej, analizy obrazów i zastosowania metod statystycznych w badanach materiałoznawczych, badań materiałów narzędziowych i materiałów dla lotnictwa oraz warsztatu badawczego dla tego zespołu.

 

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2018 07:28, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2018 07:29, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
26
26 października 2020
27
27 października 2020