Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

26 kwietnia 2018
Obrady Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele ze świata nauki i polityki, a także otoczenia społecznego i gospodarczego zebrali się na uczelni we wtorek, 24 kwietnia, aby wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej Politechniki Śląskiej.
 
Na wstępie spotkania rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk przedstawił zmiany, jakie czekają uczelnie w kontekście Ustawy 2.0. Omówił przy tym konkretne rozwiązania, które ustawa wymusi na uczelniach. Przedstawił również kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyodrębnieniu uczelni badawczych, zapowiadając chęć uzyskania tego statusu przez naszą uczelnię. – Z pewnością mamy zarówno odpowiednie warunki laboratoryjne, jak i potencjał badawczy, by taki status uzyskać. Musimy jednak zwiększyć umiędzynarodowienie prowadzonych przez nas badań naukowych, mobilność kadry i skuteczność w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz zintensyfikować transfer technologii – mówił rektor. – Naszym atutem jest jednak znakomita współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza z firmami przemysłowymi, z którymi realizujemy wspólnie ciekawe projekty edukacyjne, jak choćby studia dualne – dodał prof. Mężyk.
 
Członkowie Rady Społecznej poparli przedstawiony przez rektora plan działań zmierzających do uzyskania przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Wyrazili również uznanie za podejmowane na uczelni działania projakościowe, związane z doskonaleniem i optymalizacją procesu kształcenia, w tym zwłaszcza za pozyskanie przez Politechnikę Śląską blisko 29 mln zł na realizację projektu mającego na celu unowocześnienie dydaktyki opartej o badania i innowacje.
 
Z kolei prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz zaprezentował skrótowo najważniejsze wydarzenia, jakie odbyły się w ostatnim czasie na Politechnice Śląskiej, jak posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, spotkanie prorektorów uczelni technicznych, powstanie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” czy konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”. Prorektor podkreślał, że wiele z ważnych wydarzeń, jakie odbyły się w ostatnim czasie, zostało zorganizowanych przez uczelnię wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych. Prof. Kotowicz omówił następnie wielopłaszczyznową współpracę Politechniki Śląskiej z jej otoczeniem w zakresie ważnych społecznych inicjatyw, infrastruktury, projektów edukacyjnych czy popularyzacji nauki. 
 
Podczas posiedzenia została omówiona również kwestia nagrody Rady Społecznej dla zasłużonego pracownika uczelni. Odbyła się również dyskusja dotycząca możliwości dalszego  rozwoju współpracy uczelni z jej otoczeniem – zarówno gospodarczym, jak i samorządowym.
 
Członkami Rady Społecznej Politechniki Śląskiej są przedstawiciele władz samorządowych, prezesi i właściciele firm przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w regionie, a także przedstawiciele środowiska politycznego.

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 07:34, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018 07:48, wykonana przez: Paweł Doś
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPt