Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

13 lutego 2018
Politechnika Śląska otwiera licea akademickie w Rybniku i Gliwicach!

Politechnika Śląska otwiera drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej! Od września w dwóch śląskich miastach – Rybniku i Gliwicach – rozpoczną działalność akademickie licea ogólnokształcące pod patronatem Politechniki Śląskiej. Już w najbliższą środę, 14 lutego, o godz. 13.00 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (bud. E) odbędzie się konferencja „W drodze ku przyszłości – nauka jako inwestycja w jakość”, poświęcona edukacji w szkołach akademickich.
 
Podczas konferencji zostanie przedstawiona koncepcja utworzenia liceów akademickich pod patronatem gliwickiej uczelni. Zostaną także zaprezentowane przykładowe modele funkcjonowania szkół akademickich w Polsce i na świecie. Obecni na konferencji uczniowie będą natomiast mieli szansę wziąć udział w pokazowych zajęciach z fizyki, chemii, matematyki i informatyki, prowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej, którzy już od września będą nauczycielami w rybnickim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
 
Zadaniem akademickich liceów ogólnokształcących jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych. W liceach akademickich pod patronatem Politechniki Śląskiej zostaną utworzone dwa profile kształcenia: politechniczny oraz architektoniczny. Nauka w liceach będzie oparta na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych oraz z języków obcych. Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.
 
– Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie im nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych. Co ciekawe, bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom liceów akademickich fakultatywny udział w wybranych zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Akademickie licea ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku i Gliwicach to szkoły publiczne, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Organem prowadzącym licea będzie natomiast Politechnika Śląska.
 
Liceum w Gliwicach będzie zlokalizowane przy ul. Strzody 10, natomiast w Rybniku – przy ul. Rudzkiej 13.
 
Więcej informacji o liceach znajduje się na stronach internetowych:
www.alogliwice.polsl.pl
www.alorybnik.polsl.pl
 

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 18:53, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018 18:53, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30