Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

4 stycznia 2018
Prof. Marek Pawełczyk wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, został wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
 
Stowarzyszenie „Pro Silesia” powołane zostało z inicjatywy władz województwa śląskiego. Skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Do Stowarzyszenia przystąpiły dotychczas miasta: Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także podmioty środowiska biznesu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
• reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej,
• przejęcie zadań wcześniej realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli,
• podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji regionu służącej umiędzynarodowieniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
• inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie śląskim,
• prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych adresowanych do różnych grup odbiorców,
• prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na linii samorząd-nauka-biznes, sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości,
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego,
• promowanie uczelni wyższych z województwa śląskiego, jako miejsc atrakcyjnych pod względem poziomu i jakości kształcenia.
 

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2018 07:39, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2018 08:14, wykonana przez: Paweł Doś
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN