Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

17 października 2017
Znamy wyniki parametryzacji. Aż 10 wydziałów Politechniki Śląskiej z oceną A!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku. Wynika z niej, że aż 10 na 14 wydziałów Politechniki Śląskiej otrzymało ocenę A. Pozostałe 4 uzyskały natomiast ocenę B.
 
Szczegółowej ocenie zostało poddanych Prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

KEJN dokonał oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na postawie elektronicznych ankiet wypełnionych przez jednostki naukowe. W ocenie parametrycznej wzięło udział ok. 180 ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w 20 zespołach ewaluacji oraz jednym zespole do spraw oceny jednostek prowadzących działalność naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
 
– To ogromny sukces i wskaźnik prestiżu Politechniki Śląskiej. Dziękuję władzom dziekańskim naszych wydziałów i całej społeczności, która zapracowała na ten wynik! – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Wydziały Politechniki Śląskiej, które otrzymały kategorię A to:
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu
 
Wydziały Politechniki Śląskiej, które otrzymały kategorię B to:
Wydział Budownictwa
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa i Geologii
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
 
Szczegółowe wyniki parametryzacji znaleźć można pod tym linkiem.

Wiadomość utworzona: 16 października 2017 22:43, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 17 października 2017 07:26, wykonana przez: Paweł Doś