Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

11 października 2017
Powstał Związek Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Pięć śląskich szkół wyższych utworzyło Związek Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Członkowie Związku planują ściślejszą współpracę w wielu obszarach działalności uczelni. Złożony przez senaty uczelni wniosek o utworzenie Związku zatwierdziło właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
W skład nowego podmiotu weszły następujące uczelnie: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska. Siedzibą Związku są Katowice, a nazwa związku w języku angielskim to „Silesian Universities”.
Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących Związek. Uczestnicy Związku mogą powierzyć Związkowi prowadzenie zadań w zakresie m.in.:
- wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, służących poprawie jakości oferty dydaktycznej uczelni tworzących Związek,
- wspólnego prowadzenia przez uczestników Związku kursów i szkoleń,
- monitorowania karier zawodowych absolwentów uczelni tworzących Związek i śledzenia potrzeb rynku pracy w celu właściwego dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników uczelni tworzących Związek,
- stwarzania warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych uczestników Związku poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, itp.,
- wspierania komercjalizacji wyników badań,
- upowszechniania i pomnażania osiągnięć uczelni tworzących Związek w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
- reprezentowania wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej, organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w tym zwłaszcza funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, oraz mediów,
- opiniowania aktów prawnych oraz inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego,
- działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 
Związek może prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Może ona polegać na przykład na prowadzeniu: działalności wydawniczej, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych, szkół policealnych oraz pozaszkolnych form edukacji, a także na działalności wspomagającej edukację. – Dzięki funkcjonowaniu związku uczelnie będą mogły m.in. poprzez konsorcja i wspólne przedsięwzięcia optymalizować wykorzystanie zasobów i łatwiej pozyskiwać środki – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Funkcję przewodniczącego związku pełni rektor uczelni zrzeszonej w związku przez okres jednego roku, w następującej cyklicznej kolejności:
- Politechnika Śląska w Gliwicach,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Politechnika Częstochowska,
- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
- Politechnika Opolska.

Wiadomość utworzona: 11 października 2017 15:10, autor: Paweł Doś
<listopad 2020>
PnWtŚrCz