Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

3 października 2017
Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki!

Już po raz 73. zabrzmiało w murach Politechniki Śląskiej „Gaudeamus Igitur”. Tym samym rok akademicki 2017/2018 został oficjalnie zainaugurowany. Uroczystość odbyła się 2 października w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Tegoroczną inaugurację zaszczycił swoją obecnością wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Arkadiusz Mężyk podkreślał, że jest dumny z tego, w jaki sposób uczelnia wykorzystywała dany jej kapitał w trakcie minionych 72 lat tradycji. – Minął pierwszy rok kadencji nowych władz uczelni, w trakcie której kontynuujemy jej rozwój. Przyjęliśmy nową, konsekwentnie realizowaną strategię na lata 2016-2020. Intensywnie rozwijamy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz uczelniami z kraju i z zagranicy. Zwiększamy także aktywność w zakresie popularyzacji nauki i działań na rzecz rozwoju regionu – mówił rektor.

– Politechnika Śląska to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się uczelni technicznych w Polsce w ostatnich latach – mówił z kolei minister Jarosław Gowin. – Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Państwu osiągnięć i podziękować licznym przedstawicielom Politechniki Śląskiej, którzy uczestniczyli w pracach nad nową ustawą o nauce i szkolnictwie wyższym – dodał. Minister Jarosław Gowin w swoim przemówieniu omówił najważniejsze zmiany, jakie zostały zawarte w projekcie Ustawy 2.0. Konstytucja dla Nauki. Zwrócił się także do studentów I roku: – Podejmując studia na Politechnice Śląskiej, dokonaliście bardzo dobrego wyboru!

Kulminacyjnym momentem inauguracji była immatrykulacja. Wręczono także medale Omnium Studiosorum Optimo, przyznane najlepszym absolwentom w ubiegłym roku akademickim. Tradycyjny wykład inauguracyjny pt. „Problemy rozwoju materiałów i technologii w turbinowych silnikach lotniczych” wygłosił prof. Lucjan Swadźba z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Na Politechnice Śląskiej studiuje obecnie 21,5 tys. studentów, w tym 15 tys. na studiach stacjonarnych. W roku akademickim 2017/2018 naukę na I roku studiów na Politechnice Śląskiej rozpoczęło natomiast 5,5 tys. studentów, w tym 4126 na studiach stacjonarnych.

Nagranie inauguracji roku akademickiego jest dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=91h-X1afR54

 

Nowy partner uczelni z zakresu technologii obronnych

Tuż przed inauguracją roku akademickiego, w poniedziałek, 2 października, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym zostało podpisane porozumienie o współpracy między Politechniką Śląską a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), dotyczące współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Obie instytucje zamierzają wymieniać się doświadczeniami z obszaru technologii mających podwójne zastosowanie – cywilne oraz wojskowe (tzw. dual-use). Będą także organizowały wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie rozwiązań naukowo-technicznych. Planowane jest również wzajemnie świadczenie usług eksperckich.
Umowę między Politechniką Śląską a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych sygnowali rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk oraz szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej. Zajmuje się identyfikowaniem innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Celem działalności  inspektoratu jest także inicjowanie oraz nadzorowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych technologii.

Z kolei na Politechnice Śląskiej od 2010 roku działa Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którego jednym z głównych zadań jest koordynacja prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych na uczelni na rzecz przemysłu obronnego, a także organizowanie i rozwijanie współpracy z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi działającymi w obszarze zainteresowań centrum.

Wiadomość utworzona: 2 października 2017 14:19, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 3 października 2017 13:25, wykonana przez: Paweł Doś