Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

21 czerwca 2017
Tytuł Doktora Honoris Causa WAT dla prof. Eugeniusza Świtońskiego

Już jutro, w czwartek, 22 czerwca, o godzinie 12.00 w Klubie WAT w Warszawie przy ul. gen. S. Kaliskiego 25a odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Prof. Eugeniusz Świtoński zostanie uhonorowany tym tytułem już po raz piąty.
 
Prof. Eugeniusz Świtoński ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w 1963 r., a następnie rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1970 , a doktora habilitowanego w 1980. W 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1997 r. profesorem zwyczajnym. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1995.
Pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, kierownika Zakładu Mechaniki Ogólnej, kierownika Katedry Mechaniki Technicznej oraz kierownika Katedry Mechaniki Stosowanej. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki prodziekana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
Prof. Eugeniusz Świtoński jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie mechaniki, w tym zwłaszcza mechaniki ośrodków ciągłych i zastosowania metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych. Prowadzone przez niego badania naukowe inspirowane są bezpośrednimi potrzebami przemysłu, a wyniki badań znalazły wiele praktycznych zastosowań.
 
Za wybitne osiągniecia naukowe i organizacyjne oraz promowanie młodej kadry naukowej został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jest Doktorem Honoris Causa Politechnik: Rzeszowskiej, Śląskiej, Lubelskiej oraz AGH.

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2017 11:47, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2017 11:53, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska