Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

21 czerwca 2017
IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Trwa IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych współczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie powszechnym zapraszamy dziś i jutro do Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B i budynku Wydziału Architektury przy ul. M. Strzody 10 w Gliwicach. Wstęp wolny.
 
Konferencja poświęcona współczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom w budownictwie powszechnym poprzedza VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w październiku br. Tematyka współorganizowanego przez Politechnikę Śląską wydarzenia dotyczyć będzie:
• programu „Mieszkanie +” w budownictwie
• poprawy komfortu użytkowania budynków – aspektów praktycznych
• BIM i poszerzonej rzeczywistości w budownictwie
• utrzymania i naprawy elementów konstrukcyjnych budynków
• rewitalizacji miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych.
 
W odbywającej się 21 i 22 czerwca na Politechnice Śląskiej konferencji będzie uczestniczyć m.in. kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz BGK Nieruchomości, a także reprezentanci samorządów terytorialnych województwa śląskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak również szefowie krajowych i regionalnych związków rewizyjnych spółdzielczości mieszkaniowej, przedstawiciele licznych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot członkowskich, organizacji deweloperskich, producenckich i wykonawczych robót budowlanych, termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarki okiennej i innych.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez Śląską Izbę Budownictwa, Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, katowicki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, śląski oddział Instytutu Techniki Budowlanej, Wydziały Architektury i Budownictwa Politechniki Śląskiej, a także Regionalną Izbę Gospodarczą i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, objęli minister infrastruktury i budownictwa, marszałek województwa śląskiego oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2017 10:19, autor: Agnieszka Moszczyńska