Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

31 maja 2017
Naukowcu! Zgłoś swój innowacyjny projekt i uzyskaj dofinansowanie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje innowacyjnych projektów możliwych do zrealizowanych na Politechnice Śląskiej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Wybrane projekty otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł kosztów związanych z dodatkowymi pracami przedwdrożeniowymi lub dostosowawczymi wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Termin zgłaszania projektów mija 19 czerwca 2017 r.
 
Projekt „Inkubator Innowacyjności+” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
 
Działania Politechniki Śląskiej wskazane do realizacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”, zdecydowanie przyczynią się do zmniejszenia istniejących barier w procesie transferu wiedzy i komercjalizacji technologii. Poprzez szereg działań ukierunkowanych na budowanie i rozwijanie dobrych kontaktów z kluczowymi partnerami tj. środowiskiem naukowym, biznesowym i studenckim nastąpi wzrost świadomości kluczowego znaczenia wiedzy i nauki w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm, wzroście innowacyjności gospodarki kraju i  kreowaniu marki Uczelni. Dzięki finansowemu wsparciu prowadzenia prac przedwdrożeniowych skorelowanych z realnymi potrzebami rynku i odbiorców wyników badań, możliwe będzie stworzenie modelowego procesu transferu opartego na integracji potrzeb biznesowych z kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem środowiska naukowego.
 
Projekt „Inkubator Innowacyjności+” złożony jest z pięciu kluczowych zadań:
  • Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  • Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii.
  • Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  • Zadanie 5. Działalność brokerów innowacji.
Innowacyjne projekty zgłaszać można do 19 czerwca 2017 r. wypełniając formularz dostępny online.

Wiadomość utworzona: 31 maja 2017 10:01, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017 10:06, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN