Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

8 maja 2017
Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

W Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej 24 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie projektu Inkubator Innowacyjności+.
 
Otwarcie spotkania zostało zapoczątkowanie wygłoszeniem przemówienia oraz przecięciem wstęgi przez prorektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marka Pawełczyka. Kolejno głos zabrała dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. arch. Agnieszka Labus, która opowiedziała o pracy zespołu CITT oraz przedstawiła najważniejsze cele oraz misję jednostki.

W następnym etapie inauguracji uwagę skupiono już na samym projekcie Inkubator Innowacyjności+. Grzegorz Studziński, broker innowacji CITT, wygłosił prezentację dotyczącą założeń, celów oraz harmonogramu projektu.

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część uroczystości, podczas której zaprezentowano praktyczną stronę projektu Inkubator Innowacyjności+. Istota prac przedwdrożeniowych została wyjaśniona przez prof. Jana Zawadiaka oraz mgr. inż. Andrzeja Milewskiego, reprezentujących kadrę naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. O korzyściach dla biznesu płynących z wzięcia udziału w projekcie opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw: Szymon Bysko (kierownik Działu Symulacji ProPoint) oraz Krzysztof Skórka (zastępca dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych WASKO S.A.).
Uroczystość otwarcia projektu Inkubator Innowacyjności+ została podsumowana dyskusją oraz wymianą komentarzy dotyczącą możliwości oraz szans rozwojowych projektu.
Więcej zdjęć oraz informacji na temat projektu Inkubator Innowacyjności+ znajduje się tutaj.
 
Do strategicznych celów projektu należą:
• promocja osiągnięć naukowych w celu zwiększenia prestiżu Politechniki Śląskiej jako wiodącego ośrodka innowacji prowadzącego aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
• doskonalenie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji,
• monitoring i ukierunkowanie prac B+R z uwzględnieniem realnych potrzeb rynkowych oraz kluczowej roli zabezpieczenia praw własności intelektualnej,
• podniesienie gotowości wdrożeniowej (TRL) zidentyfikowanych rozwiązań o znacznym potencjale aplikacyjnym w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
• inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym oraz optymalizacja mechanizmów prowadzenia zleceń komercyjnych.

Wiadomość utworzona: 8 maja 2017 08:19, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2017 08:20, wykonana przez: Paweł Doś
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN