Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

7 marca 2017
O edukacji dualnej na Politechnice Śląskiej

Przedstawiciele świata akademickiego i gospodarki, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkali się 6 marca na Politechnice Śląskiej, aby przedyskutować kwestię kształcenia absolwentów studiów na potrzeby nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Platformą do dyskusji stała się I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, która odbyła się pod hasłem „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”.
 
I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL została zorganizowana przez Politechnikę Śląską, miasto Gliwice oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i była poświęcona współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie kształcenia, w tym szczególnie studiom dualnym. W wydarzeniu wziął udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że tematyka studiów dualnych wpisuje się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Premier zwrócił również uwagę, że w Polsce potrzebna jest modernizacja procesów kształcenia. – Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz kompetencjami przekrojowymi, jak przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii czy praca zespołowa. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki wprowadzeniu przez uczelnie wysokiej jakości kształcenia praktycznego w formie studiów dualnych, realizowanych we współpracy z przemysłem. Takie kształcenie naprzemienne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, ale też przyszłych pracowników – mówił Jarosław Gowin.
 
Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił natomiast uwagę, że kształcąc kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii oraz nauki, należy myśleć przede wszystkim o potrzebach przyszłości. – Nie można kształcić inżyniera dla przemysłu przyszłości, wykorzystując jedynie wiedzę sprzed lat, zawartą w podręcznikach. Najnowsze technologie i wiedza techniczna są obecnie dostępne głównie w nowoczesnym przemyśle, więc współpraca z nim jest niezbędna do kształtowania właściwej sylwetki i kompetencji absolwenta wyższej uczelni – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Podczas konferencji eksperci dyskutowali m.in. na temat dotychczasowych modeli kształcenia dualnego na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego, które zostały wdrożone na Politechnice Śląskiej oraz innych uczelniach technicznych, a także o planach ich dalszego rozwoju. Zostały również przedstawione dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą. W ramach wydarzenia odbył się też panel dyskusyjny dotyczący przyszłości studiów dualnych, a także rozmowy ze studentami biorącymi udział w tego typu kształceniu. Ponadto uczestnicy konferencji mogli zwiedzić wybrane laboratoria Politechniki Śląskiej, które powstały przy współpracy z przemysłem.
 
I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL była skierowana przede wszystkim do firm ściśle współpracujących z Politechniką Śląską w zakresie kształcenia dualnego, a także do przedstawicieli polskich uczelni oraz innych firm przemysłowych.

Wiadomość utworzona: 6 marca 2017 15:53, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2017 07:31, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<listopad 2020>
Pn