Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

3 lutego 2017
CITT drugim w Polsce inkubatorem innowacyjności

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zostało laureatem prestiżowego konkursu „Inkubator Innowacyjności Plus”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem dwudziestu wyróżnionych w konkursie najlepszych ośrodków transferu technologii i wiedzy w Polsce jest aktywne wspieranie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, ale przede wszystkim wspomaganie procesu komercjalizacji na uczelniach.
 
Eksperci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysoko oceniając wniosek projektowy, docenili dotychczasową działalność oraz osiągnięcia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz jakość propozycji w zakresie planowanych działań. Wniosek Politechniki Śląskiej zajął drugie miejsce na dwadzieścia zaopiniowanych pozytywnie do finansowania projektów. Realizowany przez CITT program, którego budżet wynosi prawie 2 mln zł, potrwa do stycznia 2019 r. Przedsięwzięcie, którego partnerem jest spółka celowa Politechniki Śląskiej INNOWACJE Politechniki Śląskiej Sp. z o.o., umożliwi realizację zadań związanych m.in. z:
  • inicjowaniem oraz wzmacnianiem współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”
  • przygotowaniem projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej
  • zarządzaniem portfelem technologii
  • prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowaniem wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy
  • zapewnieniem wsparcia brokerów innowacji
  • powołaniem spółek spin-off.

Wiadomość utworzona: 3 lutego 2017 14:09, autor: Agnieszka Moszczyńska