Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

28 grudnia 2016
Rektorskie granty przyznane
Rozstrzygnięto konkurs projakościowy na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty. W konkursie złożono 178 wniosków. Po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. Grantów zostało przyznanych 30 grantów projakościowych I stopnia oraz 20 grantów projakościowych II stopnia.
 
Najwięcej grantów I stopnia przyznano Wydziałowi Chemicznemu. Pracownicy naukowi wydziału zdobyli ich aż trzynaście. Na drugiej pozycji uplasował się Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki z liczbą siedmiu grantów. Po dwa granty I stopnia przyznano również wydziałom: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Matematyki Stosowanej, a także Wydziałowi Mechanicznemu Technologicznemu i Instytutowi Fizyki.
Z kolei najwięcej grantów II stopnia, czyli cztery, przyznano naukowcom z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po trzy granty przyznano pracownikom wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Mechanicznego Technologicznego, a po dwa naukowcom z wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Organizacji i Zarządzania. Po jednym grancie II stopnia zdobyły wydziały: Budownictwa, Chemiczny, Elektryczny, Matematyki Stosowanej, Transportu oraz Instytut Fizyki.
Listy laureatów konkursu na granty przedstawiamy poniżej.

Granty I stopnia otrzymali:
 
Dr hab. inż. Rafał Babilas, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dr inż. Paweł Badura, Wydział Inżynierii Biomedycznej
Dr inż. Marcin Basiaga, Wydział Inżynierii Biomedycznej
Dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof. nzw. w Pol Śl., Instytut Fizyki CND
Dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
Dr inż. Przemysław Data, Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Ewa Felis, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr inż. Paweł Gładysz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, Wydział Matematyki Stosowanej
Mgr inż. Tomasz Jarosz, Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Andriy Katunin, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik, Wydział Chemiczny
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr inż. Tomasz Krawczyk, Wydział Chemiczny
Dr inż. Katarzyna Krukiewicz, Wydział Chemiczny
Dr inż. Maciej Krzywiecki, Instytut Fizyki CND
Dr inż. Przemysław Ledwoń, Wydział Chemiczny
Dr inż. Marcin Lemanowicz, Wydział Chemiczny
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Dorota Neugebauer, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
Mgr inż. Michał Palacz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dr inż. Mariola Rajca, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr inż. Aleksandra Rybak, Wydział Chemiczny
Dr inż. Krzysztof Simiński, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Damian Słota, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Matematyki Stosowanej
Dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Mgr inż. Maciej Sowa, Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Granty II stopnia otrzymali:
 
Dr inż. Jolanta Baran, Wydział Organizacji i Zarządzania
Dr hab. inż. Sławomir Boncel, Wydział Chemiczny
Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Organizacji i Zarządzania
Dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Transportu
Dr hab. inż. Sławomir Golak, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dr inż. Katarzyna Harężlak, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dr hab. inż. Paweł Karasiński, Wydział Elektryczny
Dr hab. inż. Barbara Klemczak, prof. nzw. w Pol. Śl, Wydział Budownictwa
Dr inż. Mateusz Kozioł, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Dr inż. Michał Niezabitowski, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dr inż. Wirginia Pilarczyk, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dr inż. Adam Popowicz, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dr hab. inż. Leszek Remiorz, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr inż. Barbara Sensuła, Instytut Fizyki CND
Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. nzw. w Pol. Śl., Wydział Mechaniczny Technologiczny
Dr hab. inż. Sebastian Werle, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dr inż. Marcin Woźniak, Wydział Matematyki Stosowanej
Dr hab. Piotr Zawadzki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wiadomość utworzona: 28 grudnia 2016 13:59, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2016 14:00, wykonana przez: Paweł Doś