Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

20 grudnia 2016
Strategia Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 przyjęta

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej, które odbyło się 19 grudnia, przyjęto uchwałą Strategię Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020. Poniżej przedstawiamy zawarte w strategii misję, wizję i wartości naszej uczelni.
 
Misja Politechniki Śląskiej:
Politechnika Śląska, jako prestiżowy, europejski uniwersytet techniczny, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.
 
Wizja Politechniki Śląskiej w 2020 roku:
Politechnika Śląska to kierujący się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, nowoczesny, rozpoznawalny, europejski uniwersytet techniczny, znajdujący się w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych, przygotowujący elity społeczeństwa, wspierający dynamiczny rozwój gospodarki w duchu wartości etycznych, najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia.
Wysoką pozycję i prestiż buduje przez samodoskonalenie w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.
 
Wartości Politechniki Śląskiej:
Politechnika Śląska, uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Uczelni, zgodnie z zasadą wolności nauki, respektowana jest różnorodność kierunków naukowych, przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych.

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2016 10:11, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2016 12:43, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska