Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

6 grudnia 2016
Politechnika Śląska otrzymała nagrodę wydawnictwa ELSEVIER

Politechnika Śląska została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Engineering and Technology. Nagroda została przyznana po raz pierwszy tym szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Wyróżnienie w imieniu Politechniki Śląskiej odebrał w Warszawie rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 została wręczona podczas konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Prof. Arkadiusz Mężyk odebrał ją z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który był gościem wydarzenia. Nasza uczelnia została wyróżniona za cytowalność publikacji na poziomie najlepszych światowych uczelni. Oprócz Politechniki Śląskiej wyróżnienia otrzymały: Uniwersytet Jagielloński w kategorii Life Sciences and Agricultural Sciences za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w kategorii Humanities za cytowalność publikacji na światowym poziomie, Politechnika Poznańska w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej, Politechnika Częstochowska w kategorii Natural Sciences za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki oraz Politechnika Gdańska w kategorii Social Sciences za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych.
 
Przyznane w tym roku po raz pierwszy nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders są częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa postrzegania dorobku naukowego polskich uczelni na świecie, definiowanego poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i udziału zagranicznych współautorów, a także cytowalność w danej dyscyplinie. Podejmowane w ramach inicjatywy działania obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2016 21:56, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2016 07:53, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 paździer