Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

30 listopada 2016
Kolejny rozdział współpracy w ramach Santander Universidades

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została podpisana wczoraj, 29 listopada, w Gliwicach. Porozumienie stanowi kontynuację dotychczasowej kooperacji i dotyczy m.in. współpracy w zakresie nowych technologii, wspólnego realizowania prac dyplomowych o tematyce bankowej, a także udziału uczelni w programach globalnych organizowanych w ramach Santander Universidades, jak również oferty staży dla studentów.
 
Porozumienie o współpracy podpisali wczoraj – w imieniu Politechniki Śląskiej – rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk oraz – ze strony Banku Zachodniego WBK S.A. – dyrektor departamentu Santander Universidades Tomasz Mielniczuk. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wybranych pionów banku oraz prezes zarządu i dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Gliwice” prof. Jan Kosmol i Jacek Kotra. Podpisując umowę strony zadeklarowały m.in. chęć i gotowość do współpracy w zakresie rozwoju nowych technologii, a także wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich – o tematyce bankowej, które powstawałyby we współpracy i pod opieką merytoryczną ekspertów BZ WBK. Podniesiona został również kwestia możliwości powiązania toku realizacji prac dyplomowych ze stażami w oddziałach banku. Oprócz tego uzgodniono, że w okresie obowiązywania umowy, tj, do końca 2017 r., grupa studentów przedostatniego lub ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia, będzie mogła odbyć praktyki w Banku Zachodnim WBK S.A.
 
Osobną część spotkania poświęcono programom globalnym realizowanym w ramach projektu Santander Universidades na takich uczelniach partnerskich, jak: Harward Law School, Uniwersytet Brown, UCLA, Uniwersytet w Pensylwanii czy Babson College. Rekrutacja do tych programów zostanie uruchomiana z początkiem 2017 r. i będą w niej mogli uczestniczyć, po wcześniejszej pozytywnej rekrutacji wewnętrznej, przedstawiciele Politechniki Śląskiej. – Obecnie do sieci uczelni partnerskich Santander Universidades należy 1230 szkół wyższych z całego świata, w tym m.in. Harward Law School, Uniwersytet Cambridge czy Uniwersytet Yale. W Polsce do programu przystąpiły 64 uczelnie – tłumaczył dyrektor departamentu Santander Universidades Tomasz Mileniczuk. – Szkoły wyższe biorące udział w programie to uczelnie nieprzypadkowe. Są to przede wszystkim jednostki sklasyfikowane w rankingu „Perspektyw” jako jedne z mocniejszych. Drugim, ważnym przy doborze partnerów czynnikiem jest dla nas prestiż uczelni i liczba studentów. Politechnika Śląska spełnia wszystkie te wymagania i stąd inicjatywa, by dołączyła do programu – dodał przedstawiciel BZ WBK. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk deklarując chęć kontynuowania współpracy zapewnił, że Politechnika Śląska dba o prestiż, podobnie jak o wizerunek zarówno w kraju, jak i zagranicą. – Uruchamiamy m.in. działania projakościowe, w które współpraca z ramach Santander Uniersidades doskonale się wpisuje. Staramy się też rozwijać wszelkie mechanizmy związane z komercjalizacją badań naukowych, począwszy od Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, poprzez Centrum Innowacji Transferu i Technologii, po ścisłą współpracę z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Gliwice”, gdzie faktycznie dochodzi do inkubacji pomysłów i komercjalizacji badań, na których wszystkim nam zależy – mówił rektor, przyznając, że do niedawna kształcenie w dużej mierze ograniczało się przekazywania wiedzy fachowej, podczas gdy cała wiedza związana z komercjalizacją, procesem organizacji czy np. kalkulacji stanowiła pewnego rodzaju wiedzę tajemną, wymagającą pewnego doświadczenia, odbycia odpowiednich kursów, a to z kolei wiązało się poniesieniem dodatkowym kosztów. – Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie we współpracy z biznesem i – w naszym przypadku – z parkami technologicznymi, stanowią doskonałe uzupełnienie kształcenia akademickiego – przyznał prof. Arkadiusz Mężyk.

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2016 11:14, autor: Agnieszka Moszczyńska