Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

15 listopada 2016
Wizyta władz rektorskich w Chinach

W dniach 3-12 listopada rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk odbyli podróż służbową do Chin.
 
Pierwsza część wizyty miała miejsce w Chongqing, gdzie wraz z rektorami i prorektorami sześciu innych polskich uczelni technicznych wzięli udział w The International Academic Conference on The New Silk Road Connectivity. Była to konferencja odbywająca się na uniwersytecie Chongqing Jiaotong University, dotycząca rozwoju współpracy w ramach programu chińskiego rządu pod nazwą One Belt One Road. Rektor podpisał tam 6 listopada porozumienie o współpracy Politechniki Śląskiej z sześcioma uczelniami:
- Chongqing Jiaotong University,
- Chongqing University,
- Southwest University,
- Chongqing University of Posts and Telecommunications,
- Chongqing University of Technology,
- Chongqing University of Science and Technology.
Podczas spotkania zapadła również decyzja o przystąpieniu Politechniki Śląskiej do New Silk Road International Joint Research Center.
Następnie rektor wraz z prorektorem odbyli szereg spotkań w Pekinie. W dniu 7 listopada prof. Arkadiusz Mężyk podpisał porozumienie o współpracy z Chinese Academy of Sciences, Institute of Acoustics, zaś 8 listopada z Beijing University of Technology. Profesorowie odwiedzili również Hanban – centralę Confucius Institute, gdzie rozmawiali o utworzeniu przy Politechnice Śląskiej oddziału Confucius School.
W dniu 10 listopada rektor oraz prorektor ds. nauki i rozwoju udali się do Szanghaju, gdzie odwiedzili Shanghai Jiaotong University, na którym rozmawiali o możliwościach szerokiej współpracy pomiędzy obydwoma uczelniami. Już w 2017 r. planowane są wzajemne wizyty naukowe pracowników. Shanghai Jiaotong University w obszarze engineering znajduje się w pierwszej trzydziestce listy najlepszych uczelni na świecie.
Prof. Arkadiusz Mężyk i prof. Marek Pawełczyk wygłosili również dla pracowników i studentów zaproszone wykłady naukowe w Chińskiej Akademii Nauk oraz w Shanghai Jiaotong University.

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2016 10:20, autor: Paweł Doś