Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

13 września 2016
Inżynierowie poszukiwani!

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych. Powstają nowe przedsiębiorstwa produkcyjne, w których brakuje wykwalifikowanych kadr inżynierskich. Biorąc pod uwagę szeroko zakrojone działania industrializacyjne, zapowiadane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przez najbliższe lata sytuacja ta zapewne się utrzyma. W ten trend doskonale wpisuje się Politechnika Śląska, która oferuje studia na 47 kierunkach technicznych i ścisłych.
 
Oferta edukacyjna Politechniki Śląskiej skonstruowana jest tak, by jak najlepiej przygotować przyszłych inżynierów do odnalezienia się na rynku pracy. Coraz więcej kierunków studiować można na profilu praktycznym. Wprawdzie wydłuża to niekiedy czas nauki o jeden semestr, to jednak gwarantuje zdobycie praktyki w uznanych firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Politechnika od lat ściśle współpracuje m.in. z gliwicką fabryką Opla czy takimi firmami, jak Fluor, Wielton, Rosomak, Mostostal Zabrze, SEW-EURODRIVE Polska, Draexlmaier, a także z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi czy Śląskim Klastrem Lotniczym – Federacją Firm Lotniczych BIELSKO. W konsekwencji absolwenci Politechniki Śląskiej, którzy stanowią trzecią pod względem liczebności grupę absolwentów wszystkich uczelni technicznych w kraju, są bardzo chętnie zatrudniani przez pracodawców w Polsce (4. miejsce wśród uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, ranking „Wprost”).
 
Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich 25 lat liczba studentów uczelni technicznych wzrosła tylko nieznacznie – z 289,3 tys. w 1999 r. do 301,4 tys. w roku ubiegłym. Inżynierów jest zatem wciąż za mało, by obsadzić wszystkie istniejące i nowo powstające wakaty. Jest też całkiem prawdopodobne, że zapotrzebowanie na absolwentów wyższych szkół technicznych będzie rosło. Chociażby w perspektywie realizacji planów reindustrializacji zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada istotne inwestycje m.in. w sektor lotniczy, motoryzacyjny i kolejowy. W ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej obok cieszących się największą polarnością podczas tegorocznej rekrutacji kierunków, takich jak informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka czy transport, gdzie studiować można m.in. nawigację powietrzną czy mechanikę i eksploatację lotniczą, pojawiają się nowe kierunki, których programy tworzone są w ścisłej współpracy z przemysłem i stanowią odpowiedź – również kadrową – na jego potrzeby. Przykładem jest nowo powstałe Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, które rozpocznie kształcenie przyszłych inżynierów transportu kolejowego w październiku tego roku, a także liczne kierunki oferowane chociażby przez Wydział Mechaniczny Technologiczny. Pozostałe wydziały, które łącznie oferują aż 47 kierunków technicznych, także współpracują z przemysłem, by jak najlepiej kształcić przyszłych inżynierów.
 
Zobacz także artykuł w „Gazecie Wyborczej”.

Wiadomość utworzona: 13 września 2016 09:45, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2016 09:48, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska