Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

25 marca 2016
Wybory rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020
Rozpoczęła się procedura wyboru nowego rektora Politechniki Śląskiej, który będzie pełnił tę funkcję w kadencji 2016-2020. Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Politechniki. Nowo wybrany rektor będzie 17. w historii Politechniki Śląskiej.
 
Obecnie – od 21 do 30 marca – odbywa się zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora. Zgodnie z treścią regulaminu wyborczego kandydata zgłasza w formie pisemnej elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zgodnie z treścią Statutu Politechniki Śląskiej rektorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Kandydat na rektora może pochodzić spoza grona elektorów, a nawet spoza grona pracowników uczelni. Kandydat, z dniem wyrażenia zgody na kandydowanie, zobowiązany jest złożyć do ministra ds. szkolnictwa wyższego za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Wyboru rektora dokonuje na posiedzeniu wyborczym Uczelniane Kolegium Elektorów w składzie 180 osób wybranych spośród nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. UKE dokonuje wyboru rektora bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 66% uprawnionych do głosowania.
 
Otwarte spotkanie z kandydatami na rektora odbędzie się 13 kwietnia. Wybór rektora nastąpi 20 kwietnia. Następnie rektor-elekt zaproponuje z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni kandydatów na prorektorów, na co będzie miał czas do 21 kwietnia. Wybór prorektorów zaplanowany jest na 27 kwietnia. Kadencja rektora i prorektorów rozpocznie się 1 września 2016 r. a zakończy 31 sierpnia 2020 r.

Wiadomość utworzona: 25 marca 2016 11:38, autor: Agnieszka Moszczyńska
<listopad 2020>
PnWtŚrCzPtSoN
26
26 października 2020
27
27 października 2020
28
28 października 2020
29
29 października 2020
30
30 października 2020
311
2345