Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

17 lipca 2015
Rekrutacja uzupełniająca w ramach I naboru

Trwa rekrutacja uzupełniająca w ramach I naboru kandydatów, którzy pragną rozpocząć studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2015/2016. Ostateczny termin rejestracji na kierunki, na których pozostały jeszcze wolne miejsca mija 20 lipca o 23:59. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy brali udział w naborze podstawowym.
 
Kandydaci na studia na Politechnice Śląskiej, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany przez siebie kierunek w ramach I naboru, mogą ponownie dokonać wyboru kierunku studiów. Wybierać można jedynie spośród kierunków dysponujących wolnymi miejscami, które znalazły się w komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W naborze uzupełniającym na studia stacjonarne I stopnia mogą brać udział jedynie kandydaci biorący udział w naborze podstawowym, którzy uzyskali w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów większą lub równą 18. Osoby dokonujące ponownego wyboru kierunku studiów nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
 
W ramach rekrutacji uzupełniającej, odbywającej się w ramach I naboru, można rejestrować się na większość wydziałów, kolegiów i centrów naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej. Na kandydatów czekają m.in. takie kierunki, jak automatyka i robotyka (AEiI i MT), budownictwo w języku polskim, biotechnologia, energetyka, górnictwo i geologia, informatyka (AEiI, Elektryczny i Matematyki Stosowanej), inżynieria biomedyczna, administracja i zarządzanie oraz filologia – język francuski i niemiecki. Oprócz tego są jeszcze wolne miejsca na zarządzaniu i inżynierii produkcji, które można studiować w Centrum Naukowo-Dydaktycznym „Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku”, a także na katowickim wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu i Katowicach, jak również na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Gliwicach.
Wolnymi miejscami dysponują również kierunki oferujące kształcenie w trybie niestacjonarnym. Wieczorowo na studiach I stopnia studiować można informatykę przemysłową (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, zaocznie natomiast m.in. informatykę, budownictwo, inżynierię biomedyczną i inżynierię bezpieczeństwa oraz inżynierię środowiska, logistykę, mechatronikę, filologię – język: angielski, francuski, niemiecki i włoski, a także pedagogikę i transport.
 
Pełne listy kierunków na studiach I i II stopnia dysponujących wolnymi miejscami:
znajdują się w powyższych linkach. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 17 lipca 2015 11:18, autor: Agnieszka Moszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2015 12:27, wykonana przez: Agnieszka Moszczyńska
<listopad 2020>