Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

22 maja 2018
Academic Staff Week na Politechnice Śląskiej

Około 50 pracowników uczelni z całego świata przyjechało na Politechnikę Śląską, aby wziąć udział w wydarzeniu Academic Staff Week, które zostało zorganizowane przez Biuro Wymiany Akademickiej w ramach realizacji projektu pozaunijnej mobilności akademickiej Erasmus+ KA107.
 
Wydarzenie rozpoczęło się w poniedziałek i potrwa do końca tygodnia. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Gwatemali, Meksyku, Hondurasu, Kirgistanu, Urugwaju oraz Etiopii.

W programie znalazły się zarówno spotkania dotyczące bieżących spraw związanych z projektem Erasmus+ KA107, jak również seminaria i wykłady, które poprowadzą nasi zagraniczni goście dla studentów na kilku wydziałach Politechniki Śląskiej.

Dla uczestników Academic Staff Weeku zaplanowano także szereg wydarzeń towarzyszących. W poniedziałek mogli wziąć udział m.in. w zorganizowanym specjalnie dla nich krótkim kursie języka polskiego, a w kolejnych dnia czeka ich wycieczka do Beskidu Śląskiego. Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję zakosztować przysmaków z całego świata, przygotowanych przez naszych zagranicznych gości.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2018 11:43, autor: Katarzyna Wojtachnio
21 maja 2018
Bolidy zespołu Silesian Greenpower ponownie najszybsze!

Zespół Silesian Greenpower zdobył pierwsze i drugie miejsce w wyścigach samochodów elektrycznych formuły F24+, które odbyły się na  torze Kirkstown w Irlandii Północnej 12 maja. Drużyna studentów z Politechniki Śląskiej po raz kolejny udowodniła, że skonstruowane przez nich bolidy są bezkonkurencyjne. Gratulujemy!
 
Do wyścigu politechniczna drużyna wystawiła dwa bolidy: SG Bullet II oraz SG Bullet240W. Oba pojazdy spisały się na torze doskonale i tym samym zajęły w wyścigu pierwszą i drugą lokatę, pozostawiając w tyle swoich konkurentów. Najszybszy okazał się  SG Bullet II, którym kierowała Alicja Kołodziej. Tuż za nim uplasował się  SG Bullet240W, za którego kierownicą siedziała Patrycja Szczęch. Dodatkowo drugi z bolidów został wyróżniony za najszybsze okrążenie w wyścigu – 2,55 minuty.
 
Zawody Greenpower Formula F24+ odbywają się na profesjonalnych torach Formuły 1. Bolidy biorące w nich udział mają za zadanie pokonać jak największy dystans w czasie jednej godziny. W skład zawodów wchodzi dziewięć wyścigów na różnych torach, w tym runda finałowa. Drużyny mogą brać udział we wszystkich wyścigach, ale w klasyfikacji generalnej liczą się jedynie trzy najlepsze wyniki, z obowiązkowym wyścigiem finałowym włącznie. Zawody te tworzą również świetną okazję do sprawdzenia swoich możliwości oraz wiedzy technicznej między drużynami różnych uczelni i firm.
 
W skład zwycięskiego zespołu z Politechniki Śląskiej weszli: Paweł Żur (kapitan), Alicja Kołodziej (kierowca), Patrycja Szczęch  (kierowca), Adam Stalica, Konrad Chebda, Dominik Kała, Daniel Żabski oraz Bartłomiej Nowacki. Koordynatorem zespołu jest prof. Andrzej Baier z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
 
Trzymamy kciuki za kolejne wyścigi!
 

Wiadomość utworzona: 21 maja 2018 14:37, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018 14:38, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
21 maja 2018
Salamanka światową stolicą szkolnictwa wyższego – IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji weźmie udział IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia” , które odbędzie się w dniach 21-22 maja w Salamance. W spotkaniu weźmie również udział prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk.
 
Na dwa dni hiszpańskie miasto Salamanca stanie się światową stolicą szkolnictwa wyższego jako organizator IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. W ramach wydarzenia ponad 600 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 26 krajów weźmie udział w dyskusjach panelowych skupionych wokół trzech głównych tematów: „Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny”. W tych dniach Uniwersytet w Salamance będzie też świętował 800-lecie swojego istnienia pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość”. Spotkanie w Salamance poprowadzi Ana Botin, przewodnicząca Banco Santander i dyrektor programu Universia.
 
– Spotkanie przedstawicieli tak wielu znakomitych uczelni, z różnych regionów świata, o różnej tradycji i bagażu doświadczeń, stwarza niezwykłą i unikatową szansę przeprowadzenia bardzo szerokiej dyskusji na ważne tematy dotyczące organizacji funkcjonowania uczelni, nowoczesnych metod dydaktycznych opartych o badania naukowe oraz roli, jaką uczelnie odgrywają w społeczeństwie – podkreślił prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.
 
– Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedla wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance daje możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego. Jest również dobrą okazją do wypracowania wspólnych działań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed uczelniami – powiedział dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.
 
W Polsce Santander Universidades funkcjonuje od 2011 roku i jest prowadzony przez Bank Zachodni. Jako unikalny program wsparcia szkolnictwa wyższego daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń międzynarodowych w sieci zrzeszonych ponad 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 z Polski.
 
– Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu. IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance będzie wyjątkową szansą dla przedstawicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które, jesteśmy przekonani, wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – powiedział Arkadiusz Przybył, przewodniczący Forum Santander Universidades i członek zarządu Banku Zachodniego WBK.
 
Dyskusje prowadzone podczas IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia” będzie można śledzić w mediach społecznościowych lub na oficjalnej stronie poświęconej wydarzeniu. W ramach podsumowania wydarzenia zostanie opublikowany „List z Salamanki”, zawierający główne wnioski i propozycje działań w dążeniu do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych, tj. wsparcia postępu i rozwoju społecznego.
 
Podobnie jak poprzednie spotkania w Rio de Janeiro (Brazylia, 2014 r.), Guadalajarze (Meksyk, 2010 r.) i Sewilli (Hiszpania, 2005 r.), IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia” jest sponsorowane przez Banco Santander, realizujący największe inwestycje w szkolnictwo na świecie (Varkey/UNESCO–Fortune 500 Report). W programie Santander Universidades, który w Polsce prowadzi Bank Zachodni WBK, Grupa Santander współpracuje z ponad 1000 uczelniami w 21 krajach oraz z ponad 1300 uczelniami z Ameryki Łacińskiej w ramach programu Universia.
 
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2018 07:49, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018 07:53, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 maja 2018
Powstało Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich

Eksperci z Niemiec i Polski, w tym z Politechniki Śląskiej, będą wspólnie prowadzić badania nad nowymi materiałami oraz konstrukcjami hybrydowymi. Uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich odbyło się 17 maja w ratuszu miejskim w Gliwicach.
 
Porozumienie, będące następstwem podpisanego w sierpniu zeszłego roku listu intencyjnego, zostało zawarte pomiędzy Politechniką Śląską, miastem Gliwice, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Federacją Firm Lotniczych „Bielsko” (koordynatorem Śląskiego Klastra Lotniczego), Instytutem Lekkiej Inżynierii i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a także Uniwersytetem Technicznym Bergakademie Freiberg.
 
Współpraca pomiędzy przedstawicielami z obszaru nauki, przemysłu i samorządu z Polski i Niemiec ma na celu przede wszystkim rozwój nowoczesnych technologii projektowania konstrukcji lekkich, a także edukacji w tym zakresie. Utworzenie centrum to odpowiedź na oczekiwania nowoczesnego przemysłu dotyczące rozwoju innowacyjnych technologii materiałowych oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych.
– Inżynieria materiałowa jest jednym z filarów rozwoju cywilizacyjnego. Chodzi przy tym zarówno o opracowywanie nowych materiałów, jak również o zastosowanie ich w projektowaniu nowych systemów, by dążyć do zmniejszania masy konstrukcji przy jednoczesnym zwiększaniu ich wytrzymałości. Okazuje się, że poprzez odpowiednią obróbkę technologiczną i odpowiednie ukształtowanie struktury jesteśmy w stanie uzyskać znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe niż w przypadku elementów wykonywanych z litego materiału. Dlatego właśnie konstrukcje hybrydowe są coraz częściej stosowane w przemyśle zaawansowanych technologii, zwłaszcza w przemyśle samochodowym czy lotniczym – wyjaśnia rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Na gliwickiej uczelni już od kilku lat prowadzone są badania naukowe nad materiałami jednorodnymi oraz hybrydowymi i kompozytowymi, wykorzystywanymi do budowy konstrukcji lekkich. Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich i jeszcze ściślejsza współpraca z partnerami centrum bez wątpienia pozwoli te działania zintensyfikować.
 
Centrum będzie zlokalizowane w budynku biura gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 18 maja 2018 13:35, autor: Paweł Doś
18 maja 2018
Delegacja z japońskiej firmy Sumitomo Heavy Industry

Politechnika Śląska gościła delegację z firmy Sumitomo Heavy Industry. Członkowie zarządu japońskiej firmy odwiedzili naszą uczelnię 15 maja na zaproszenie prof. Janusza Kotowicza, prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem wizyty było zapoznanie się gości z potencjałem naukowo-badawczym Politechniki Śląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektorzy: prof. Janusz Kotowicz oraz prof. Marek Pawełczyk, wiceprezesi Sumitomo heavy Industry: dr Yoshiyuki Tomita, Toshihiko Chijiiwa i Toshiyuki Okoshi, a także Jarosław Mlonka, prezes zarządu Sumitomo SHI FW Energia Polska S.A. W spotkaniu uczestniczyli również dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna Timofiejczuk oraz prodziekan dr hab. inż. Wojciech Sitek.
 
Na początku spotkania rektor zaprezentował naszą uczelnię, skupiając się na nowoczesnych technologiach rozwijanych na Politechnice Śląskiej. Następnie przedstawiciel Sumitomo Heavy Industry dr Yoshiyuki Tomita opowiedział o historii i obszarach działalności firmy. Wystąpienia te były płaszczyzną do dyskusji, jaka odbyła się w dalszej części spotkania.
Druga część wizyty odbyła się na wydziałach: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechanicznym Technologicznym a także w Centrum Nowych Technologii, po których gości oprowadzali prorektorzy: prof. Marek Pawełczyk oraz dr hab. inż. Tomasz Trawiński.
Na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki zaprezentowano tematy związane z informatyką, robotyką oraz Internetem rzeczy, zaś na wydziale Mechanicznym Technologicznym dotyczące materiałoznawstwa i aparatury medycznej. Goście mieli również okazję obejrzeć wybrane laboratoria obu wydziałów.
 
Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą prowadzącą działalność w dziedzinach: energetyki, dystrybucji i sterowania mocą, maszyn plastycznych, bioinżynierii i aparatury medycznej, mechatroniki, systemów obronnych, inżynierii wodnej i ściekowej, konstrukcji stalowych i procesowych.
Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Wiadomość utworzona: 18 maja 2018 07:45, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2018 07:46, wykonana przez: Paweł Doś
16 maja 2018
Korowód odwołany

Łącząc się w żałobie z rodzinami górników, którzy zginęli w tragedii, do jakiej doszło w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, Komitet Organizacyjny Igrów 2018 podjął decyzję o odwołaniu korowodu studenckiego, jaki miał przejść ulicami Gliwic 17 maja 2018 r. Organizatorzy Igrów apelują do uczestników wydarzenia o godne zachowanie podczas wieczornych koncertów.

Wiadomość utworzona: 16 maja 2018 17:29, autor: Paweł Doś
16 maja 2018
Kolejne spotkanie w ramach „Wiosny w AIP” przed nami!

W najbliższy wtorek, 22 maja, o godz. 15.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Banacha 7 w Gliwicach odbędzie się spotkanie pt. „Droga do Twojego finansowego bezpieczeństwa”. Zachęcamy do udziału.
 
Tematyka spotkania będzie dotyczyć następujących zagadnień: Wszystko na świecie powstaje trzy razy, czyli najpierw decyzja; Decyzja bez planu jest iluzją, czyli Strategia Optymalizacji Finansów, a także Dopasuj swoje zarobki do planów, czyli 6 systemów generowania dochodów. Spotkanie poprowadzą – Magdalena Balcerzak, Fryderyk Karzełek i Mateusz Warmuz.
 
Pierwsze 10 osób, które zarejestrują się i będą obecne na spotkaniu, otrzymają książkę Fryderyka Karzełka „Pieniądze są sexy” z możliwością otrzymania dedykacji od autora, który jest jednym z prelegentów.
 
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wysłać e-mali na adres: aip@polsl.pl. W treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wydział, na którym się studiuje lub który się ukończyło.

Wiadomość utworzona: 16 maja 2018 11:52, autor: Katarzyna Wojtachnio
15 maja 2018
Dyżur prawnika Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Karier Studenckich zaprasza na spotkanie z prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy na Politechnice Śląskiej.
 
Podczas spotkania będą udzielane indywidualne porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
 
Dyżur prawnika odbędzie się w środę, 16 maja, w godz. 13:00-17:00 w siedzibie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 20 (p. 106) w Gliwicach.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl.
 
Zapraszamy!
 

Wiadomość utworzona: 15 maja 2018 17:00, autor: Paweł Doś
15 maja 2018
Politechnika Trzeciego Wieku już w sobotę!

W najbliższą sobotę, 19 maja, odbędą się kolejne zajęcia w ramach Politechniki Trzeciego Wieku. Tym razem Centrum Popularyzacji Nauki zaprasza wszystkich zainteresowanych do Rybnika.
 
Tematem najbliższych warsztatów, które poprowadzi w laboratorium mgr inż. Tomasz Gmerek, będzie „Odkrywca w każdym wieku”. Zajęcia odbędą się w godz. 9.00-11.00 w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, w sali 02.
 
Zapisy są przyjmowane pod adresem rjp6@polsl.pl lub nr. tel. 32 237 18 54.

Wiadomość utworzona: 15 maja 2018 09:28, autor: Katarzyna Wojtachnio
14 maja 2018
Publikowanie artykułów z 25 proc. zniżką w czasopismach MDPI

Do 31 marca 2019 roku zostało przedłużone członkostwo Politechniki Śląskiej w MDPI. Wszyscy pracownicy uczelni mogą publikować swoje artykuły z 25 proc. zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute na zasadzie swobodnego dostępu.
 
MDPI to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie – w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły są recenzowane przez zespół specjalistów. Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo uczelni daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.
 
Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 14 maja 2018 13:49, autor: Katarzyna Wojtachnio
14 maja 2018
Igry 2018 nadchodzą!

Już w poniedziałek, 14 maja, rozpocznie się najbardziej wyczekiwane święto studentów Politechniki Śląskiej, czyli Igry 2018. Pięć dni szalonej zabawy, tradycyjny korowód przebierańców i koncerty gwiazd – tym będzie żyła Politechnika Śląska przez nadchodzący tydzień. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Organek, Elektryczne Gitary i Bokka.
 
Pierwszego dnia na studentów czeka wieczór komediowy. Na deskach „Mrowiska” wystąpią Wiolka Walaszczyk, Michał Leja, Tomasz Boras Borkowski oraz Karol Modzelewski. Od godz. 21.00 w klubie „Spirala” rozpocznie się natomiast Jam Session. We wtorek w programie m.in. gra miejska, planszówki i beach party. W środę odbędzie się tradycyjne wielkie grillowanie połączone z oglądaniem filmów. W tym roku na plenerowym ekranie będzie można obejrzeć „Mulan” oraz „Deadpool”.
 
W czwartek studenci całkowicie przejmą władzę nad Gliwicami. O godz. 17.00, tuż po tradycyjnym przekazaniu kluczy do miasta, gliwickimi ulicami ruszy igrowy korowód studentów, zmierzający w kierunku sceny koncertowej. Na scenie wystąpią m.in. Bracia Figo Fagot, Koniec Świata, Event Urizen oraz gwiazda wieczoru – Organek. Igrową zabawę zwieńczą piątkowe koncerty gwiazd. Wystąpią m.in. Bokka, Pokahontaz, The Bartenders i Elektryczne Gitary.
 
Tegoroczne koncerty igrowe odbędą się na terenach wokół Areny Gliwice przy ul. Akademickiej 50. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.igry.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 13 maja 2018 22:18, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2018 07:16, wykonana przez: Paweł Doś
11 maja 2018
„Śląsk Maturzystom” już w sobotę

W najbliższy weekend, 12 i 13 maja, przy Arenie Gliwice odbędzie się impreza plenerowa, organizowana przez miasto Gliwice oraz Politechnikę Śląską. Program będzie bardzo bogaty. Zapraszamy!
 
W trakcie wydarzenia odbędą się Dni Otwarte Areny Gliwice, Rajd Miejski 360°, piknik rodzinny oraz wieczorne koncerty zespołów IRA i Grubson w ramach imprezy „Śląsk Maturzystom”. Rektor Politechniki Śląskiej wręczy również nagrodę najlepszym maturzystom, przyjętym w ubiegłym roku na pierwszy rok studiów na Politechnice Śląskiej.
 
Harmonogram imprezy:
 
Sobota, 12 maja 2018 r.
10.00 – start Rajdu Miejskiego 360°
10.30-21.00 – zwiedzanie Areny Gliwice
12.00-19.00 – piknik rodzinny
18.00 – otwarcie imprezy „Śląsk Maturzystom”, wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów 2017 r., przyjętych na I rok studiów na Politechnice Śląskiej
19.20 – koncerty zespołów IRA oraz GRUBSON
 
Niedziela, 13 maja 2018 r.
11.00 – start Trasy Rodzinnej Rajdu Miejskiego 360°
10.30-17.00 – zwiedzanie Areny Gliwice
12.00-17.00 – piknik rodzinny
 
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Wiadomość utworzona: 11 maja 2018 14:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
11 maja 2018
Rektor Politechniki Śląskiej doktorem honoris causa

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gheorgha Asachiego w Jassach, w Rumunii. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 10 maja w auli głównej uniwersytetu.
 
Tytuł doktora honoris causa został przyznany prof. Arkadiuszowi Mężykowi w uznaniu jego wkładu w rozwój inżynierii przemysłowej, szczególnie w dziedzinie mechatroniki, oraz za wkład w rozwój współpracy z Wydziałem Produkcji Maszyn i Zarządzania Przemysłowego Uniwersytetu Technicznego w Jassach.
 
Podczas uroczystości prof. Arkadiusz Mężyk wygłosił okolicznościowy wykład na temat optymalizacji i integracji systemów mechatronicznych.
 
Uniwersytet Gheorgha Asachiego w Jassach to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się uniwersytetów technicznych Rumunii, a jego korzenie sięgają 1813 roku.

Wiadomość utworzona: 11 maja 2018 07:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2018 07:41, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
11 maja 2018
Politechnika Trzeciego Wieku już jutro!

W najbliższą sobotę, 12 maja, odbędą się kolejne zajęcia w ramach Politechniki Trzeciego Wieku. Tym razem dr Anna Węgrzyn z Katedry Biotechnologii Środowiskowej przybliży w swoim laboratorium słuchaczom „Fantastyczny świat mikroorganizmów”.
 
Zajęcia odbędą się w budynku przy ul. Marcina Strzody 7A, w sali 24, w godzinach 10:00-12:00.
 
Zapisy są przyjmowane pod adresem rjp6@polsl.pl lub nr. tel. 32 237 18 54.

Wiadomość utworzona: 11 maja 2018 07:37, autor: Katarzyna Wojtachnio
10 maja 2018
Nowy program projakościowy dotyczący grantów
Ukazało się zarządzenie rektora Politechniki Śląskiej (nr 42/2018) w sprawie grantów na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych.
 
Zarządzenie ma na celu zwiększenie liczby i wartości międzynarodowych projektów zgłaszanych i realizowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Zgodnie z treścią zarządzenia rektor może przyznać grant na wsparcie przygotowania projektu w ramach programów:
1) Horyzont 2020 granty ERC,
2) pozostałe projekty w programie Horyzont 2020,
3) Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
4) Era-Net,
5) KIC,
6) współpracy polsko-norweskiej,
7) Erasmus+ KA2 lub KA3,
8) inne realizowane w konsorcjach międzynarodowych
 
Wysokość grantu wynosić może od 5 000 do 25 000 zł w zależności od programu i roli, w jakiej w danym projekcie występuje Politechnika Śląska.
 
Złożenie wniosku o grant w ramach zarządzenia nie wyklucza starania się o grant w ramach konkursu MNiSW.
 
Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: prawo.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 10 maja 2018 10:39, autor: Paweł Doś
10 maja 2018
Dzień Otwarty w Liceum Akademickim Politechniki Śląskiej

W najbliższą sobotę, 12 maja, odbędzie się Dzień Otwarty Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej. Na zainteresowanych ofertą szkoły gimnazjalistów i ich rodziców będzie czekało wiele atrakcji. Wydarzenie odbędzie się w budynku liceum przy ul. Strzody 10 w Gliwicach w godzinach od 14.00 do 17.00.
 
Dzień otwarty to doskonała okazja, aby zwiedzić mury liceum, posłuchać ciekawych wykładów przyszłych nauczycieli i wziąć udział w warsztatach z programowania i projektowania architektonicznego.
 
Impreza rozpocznie się od prezentacji szkoły. Gimnazjaliści dowiedzą się m.in. co wyróżnia Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej na tle innych szkół średnich i dlaczego warto je wybrać, jakie są dostępne profile kształcenia, a także usłyszą nieco więcej o swoich przyszłych nauczycielach. 
 
Następnie czekają na nich ciekawe zajęcia i warsztaty. Prowadzący opowiedzą m.in. o tym, jak się uczyć, aby zapamiętywać skutecznie, a także co mają ze sobą wspólnego Coca-Cola, guma do żucia, czekolada, aspiryna i mokasyny.  Na warsztatach z programowania uczestników czeka projektowanie schematów blokowych przy pomocy programu Raptor, natomiast na warsztatach z konstrukcji architektonicznych uczniowie zbudują swoją wieżę do nieba.

Więcej informacji oraz harmonogram dnia otwartego znajduje się na fanpage’u Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 10 maja 2018 09:01, autor: Katarzyna Wojtachnio
10 maja 2018
Konferencja „Technika i sztuka – obszary wspólne” już dziś

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Technika – Sztuka – Nauka pt. „Technika i sztuka – obszary wspólne” odbędzie się w czwartek, 10 maja, w auli A Centrum Nowych Technologii przy ulicy Konarskiego 22B w godz. 10.00 do 16.00. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
 
Celem spotkania jest poszukiwanie wspólnych wartości dla działań postrzeganych zwykle jako odrębne. Konferencja ma być próbą wyznaczenia wspólnego kierunku w obszarach pozornie od siebie odległych.
 
Spośród wielu zagadnień wyłaniających się na styku techniki i sztuki kilka wydaje się szczególnie istotnych, m.in. czy technika wpływa na sztukę, sztuka w służbie techniki, czyli jaką rolę spełnia wzornictwo, projektant – artysta czy technik, a także rola sztuki w kontekście innowacyjności.
 
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowców, pracowników uczelni podejmujących w swoich badaniach problematykę komunikacji społecznej, inżynierów, konstruktorów, wynalazców, projektantów, kulturoznawców, artystów wszystkich dyscyplin sztuk, specjalistów z dziedziny zarządzania, samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Wydarzenie ma bowiem również na celu stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń oraz daje możliwość spotkania osób z różnych środowisk naukowych zajmujących się kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni.
 
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa zrealizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, którą można oglądać w Centrum Nowych Technologii.
 
Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej. Program konferencji jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 10 maja 2018 07:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2018 07:41, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
9 maja 2018
Program stażowy Ministerstwa Energii – spotkanie informacyjne

W piątek, 11 maja, o godz. 12.00 w siedzibie Biura Karier Studenckich przy ul. Konarskiego 20, w pok. 106, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie programu stażowego Ministerstwa Energii „Energia dla przyszłości”.
 
Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja na temat stażu, przewidziano również czas na zadawanie indywidualnych pytań, odbędą się także konkursy z nagrodami.
 
Adresatami programu stażowego są studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci Politechniki Śląskiej z wydziałów: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechanicznego Technologicznego, Elektrycznego, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Górnictwa i Geologii oraz Chemicznego.
 
Zgłoszenia zainteresowanych są przyjmowane pod adresem kariera@polsl.pl. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do 10 maja.

 

Wiadomość utworzona: 9 maja 2018 12:50, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 maja 2018
Zmarł prof. Aleksander Jurewicz Makeyev

7 maja w wieku 69 lat zmarł Aleksander Jurewicz Makeyev, inżynier górnik, nauczyciel akademicki, profesor Politechniki Donieckiej, wielki przyjaciel Wydziału Górnictwa i Geologii  Politechniki Śląskiej oraz Polski. Dziś odbywa się pogrzeb profesora.
 
Aleksander Jurewicz Makeyev urodził się 29 września 1949 r. w Sewastopolu. Był absolwentem Politechniki Donieckiej (1972 r.). W latach 1979-1981 przebywał na studiach doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Instytucie Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Wydziału Górniczego. Studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej nie dane mu było ukończyć, gdyż w lipcu 1981 r. ówczesne władze ZSRR z powodu „nieodpowiedniej sytuacji w PRL” wydały mu nakaz powrotu do macierzystej uczelni. Pracę doktorską pod innym już tematem obronił dopiero w 1987 r. w Doniecku. Decyzja ta spowodowała, że nie jest doktorem Politechniki Śląskiej, ale w sercu jego pozostał wielki sentyment do społeczności polskiej i Polski.
 
To dało asumpt do utworzenia na Politechnice Donieckiej Polskiego Wydziału Technicznego (PWT). Władze uczelni zaakceptowały ten pomysł i w 2001 r. został on utworzony, a dziekanem został jego pomysłodawca Aleksander Jurewicz Makeyev. Rolą PWT było nauczanie języka polskiego, ukazywanie kultury i osiągnięć naukowych Polski, co zarazem było przygotowaniem studentów do podjęcia nauki w Polsce. Początkowo nauczanie prowadził sam dziekan, a w latach późniejszych oddelegowany z Polski lektor. Pomimo dobrowolności już na początku funkcjonowania PWT na naukę uczęszczało kilkunastu studentów. Później liczba ta wzrosła do kilkudziesięciu.

Z inicjatywy i osobistego zaangażowania Aleksandra Jurewicza Makeyeva kilkuset studentów odbyło staże naukowe, językowe i kulturoznawcze nie tylko w naszej uczelni, ale w wielu uczelniach i instytucjach polskich. Są absolwenci, którzy obronili prace magisterskie w języku ukraińskim i polskim, jak również pierwsi absolwenci, którzy ukończyli studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Polsce.
Po utworzeniu Donieckiej Narodowej Republiki, decyzją nowych władz rektorskich PWT Aleksander Jurewicz Makeyev zakończył swoją działalność.
 
Był gorącym orędownikiem wzajemnej współpracy w ramach integracji europejskiej, nie tylko pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką Doniecką (DonNTU), ale również z innymi uczelniami i instytucjami polskimi.

Za współpracę pomiędzy wydziałami górniczymi Politechniki Śląskiej i Donieckiej został nagrodzony odznaką „Zasłużony dla górnictwa RP”. Na Ukrainie odznaczony medalami Zasłużony dla górnictwa III i II stopnia. Za rozwój współpracy pomiędzy młodymi pokoleniami obywateli Ukrainy i Polski w 2010 roku nadano mu Medal Komisji Edukacji Narodowej, a na Ukrainie został laureatem Nagrody Państwowej.
 
Informację przygotował dr inż. Józef Parchański

Wiadomość utworzona: 9 maja 2018 11:03, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018 11:37, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
9 maja 2018
Już dziś Dzień Sportu na Politechnice Śląskiej!

Walki rycerskie, siłowanie na rękę, walki w kole i na równoważni, konkurs strongmanów, żonglerka piłkarska czy rzut podkową – to tylko niektóre z wielu dyscyplin, w jakich studenci Politechniki Śląskiej będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w ramach Dnia Sportu. Doroczna sportowa impreza odbędzie się dziś na Politechnice Śląskiej.
 
Podczas Dnia Sportu odbędą się także mistrzostwa Politechniki Śląskiej m.in. w tenisie ziemnym, squashu, wyciskaniu sztangi na leżąco, ergometrze wioślarskim czy kolarstwie górskim. Tego dnia odbędzie się również Akademicki Festiwal Sportów Nieolimpijskich Śląskich Uczelni. Studenci z kilku szkół wyższych będą ze robą rywalizowali m.in. w biegu na orientację, bulach, darcie, disc golfie, ringo oraz unihokeju. Wszystkie te atrakcje będą się odbywały w okolicach hali OSiR-u przy ul. Akademickiej 26 oraz w parku Chrobrego.
 
Gwoździem programu będzie mecz pomiędzy zwycięzcami Uczelnianej Ligi Profesorów oraz Uczelnianej Ligi Studentów, który zostanie rozegrany o godz. 10.15 na boisku przy ul. Kujawskiej, obok „Mrowiska”.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 8 maja 2018 08:50, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018 07:16, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
8 maja 2018
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na 2018 rok.
 
Program Springer Open Choice /Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie dostępu Open Access.
 
Zaktualizowana lista hybrydowych czasopism objętych programem dostępna jest tutaj.
 
Instrukcja korzystania ze Springer Open Choice przez polskich autorów dostępna jest tutaj.
 
Zapraszamy do zapoznania się z bazą i publikowanie na zasadzie Open Access.
 

Wiadomość utworzona: 8 maja 2018 07:46, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 maja 2018
„Śląsk Maturzystom” już wkrótce!

W najbliższy weekend, 12 i 13 maja, przy Arenie Gliwice odbędzie się impreza plenerowa, organizowana przez miasto Gliwice oraz Politechnikę Śląską. Program będzie bardzo bogaty. Zapraszamy!
 
W trakcie wydarzenia odbędą się Dni Otwarte Areny Gliwice, Rajd Miejski 360°, piknik rodzinny oraz wieczorne koncerty zespołów IRA i Grubson w ramach imprezy „Śląsk Maturzystom”. Rektor Politechniki Śląskiej wręczy również nagrodę najlepszym maturzystom, przyjętym w ubiegłym roku na pierwszy rok studiów na Politechnice Śląskiej.
 
Harmonogram imprezy:
 
Sobota, 12 maja 2018 r.
10.00 – start Rajdu Miejskiego 360°
10.30-21.00 – zwiedzanie Areny Gliwice
12.00-19.00 – piknik rodzinny
18.00 – otwarcie imprezy „Śląsk Maturzystom”, wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów 2017 r., przyjętych na I rok studiów na Politechnice Śląskiej
19.20 – koncerty zespołów IRA oraz GRUBSON
 
Niedziela, 13 maja 2018 r.
11.00 – start Trasy Rodzinnej Rajdu Miejskiego 360°
10.30-17.00 – zwiedzanie Areny Gliwice
12.00-17.00 – piknik rodzinny
 
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.
 
Regulamin udzielania akredytacji dziennikarskich na koncert „Śląsk Maturzystom” znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 7 maja 2018 10:20, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018 11:18, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
1 maja 2018
MINIATURA 2 – szkolenie dla nauczycieli akademickich

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w trwającym konkursie MINIATURA 2 (Małe Granty NCN). Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych, finansowanych ze środków NCN. Nabór wniosków trwa do końca roku 2018. Szkolenie odbędzie się w czwartek, 17 maja, w godz. 10:00-13:00, w auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. W ramach szkolenia pracownicy Biura Obsługi Projektów Krajowych przedstawią: - warunki udziału w konkursie, - sposób wypełniania wniosku projektowego w systemie OSF, - procedury obowiązujące w uczelni dotyczące składania wniosków MINIATURA 2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc chętne osoby prosimy o przesłanie zgłoszenie na adres czp1@polsl.pl do 15 maja.

Wiadomość utworzona: 1 maja 2018 10:13, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 1 maja 2018 10:14, wykonana przez: Paweł Doś
27 kwietnia 2018
Otwarcie nowych pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

W czwartek, 26 kwietnia, w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu odbyła się konferencja „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, połączona z uroczystym otwarciem nowej pracowni samochodowej, wyposażonej w samochód z napędem hybrydowym.
 
Spotkanie zainaugurowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która dokonała przecięcia wstęgi wraz z dyrektorem CKPiU Ryszardem Grucą, prezesem Toyota Ja-Now-An Andrzejem Nowakowskim oraz przedstawicielem młodzieży.

Podczas uroczystości Politechnikę Śląską reprezentował prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, który wygłosił wykład poświęcony innowacyjnym technologiom. Po wystąpieniu prorektora odbył się panel dyskusyjny, dotyczący potrzeby ciągłego kształcenia przez CKPiU nowych specjalistów.
 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu podjęło wysiłek, by w nowoczesnej Hali Nowych Technologii, w której znajdują się już nowe pracownie: obrabiarek sterowanych numerycznie amerykańskiej Firmy HAAS, odnawialnych źródeł energii fińskiej Firmy FORTUM, montażu i eksploatacji instalacji sanitarnych światowej Firmy ROCA, została utworzona pracownia samochodowa wyposażona w nowy i w pełni sprawny samochód Toyota z napędem hybrydowym.

Uczestnikami konferencji, poza wymienionymi wyżej osobami, byli także inni przedstawiciele władz Zabrza w osobach wiceprezydenta Jana Pawlucha oraz przewodniczącego Rady Miasta Mariana Czochary, a także dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej naszej uczelni prof. Marek Gzik, władze oświatowe, dyrektorzy wielu szkół, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2018 14:11, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2018 14:11, wykonana przez: Paweł Doś
27 kwietnia 2018
Politechnika Juniora i Seniora już jutro!

Już w najbliższą sobotę, 28 kwietnia, odbędą się kolejne zajęcia w ramach Politechniki Juniora i Seniora. Tym razem najmłodsi miłośnicy nauki wraz ze swoimi opiekunami wezmą udział w warsztatach architektonicznych pt. „Jak zaprojektowano świat – miasto idealne”. Dwugodzinne zajęcia odbędą się w budynku X Wydziału Architektury przy ul. Marcina Strzody 10 w Gliwicach w salach 202 oraz 206 i rozpoczną się o godz. 12.00. Zapisy trwają. Pozostały ostatnie wolne miejsca.
 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. o genezie miast, do czego miasto służy jego mieszkańcom, kto jest odpowiedzialny za jego rozwój i kto jest jego projektantem. Prowadzący przybliżą też przykładowe założenia urbanistyczne miast istniejących. Młodzi miłośnicy nauki zobaczą, jak wygląda miasto w kratkę, na wodzie, w chmurach czy miasto jajo. Zbudują również swoje miasto idealne, oparte na niepowtarzalnym założeniu urbanistycznym, uwzględniającym wszystkie funkcje istniejące w miastach.
 
Zajęcia poprowadzą dr inż. arch. Katarzyna Rosłon oraz dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska.
 
Więcej informacji na stronie Centrum Popularyzacji Nauki.
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2018 12:20, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2018 12:22, wykonana przez: Paweł Doś
27 kwietnia 2018
Nasi studenci najlepsi podczas hackathonu!

Mobilna aplikacja dokonująca pomiarów smogu, autorstwa studentów Politechniki Śląskiej, została uznana za najlepszy projekt w hackathonie, który został zorganizowany w ramach wydarzenia Smart City Katowice. Przedsięwzięcie łączące ideę smart city z potencjałem start-upów odbyło się 20 i 21 kwietnia w katowickim Rondzie Sztuki.
 
Celem wydarzenia było wypracowanie rozwiązań i technologii, które przyczynią się do rozwoju miasta i pozytywnie wpłyną na życie jego mieszkańców. Uczestnicy tej edycji zmierzyli się z problemem niskiej emisji, zmianami klimatycznymi i oszczędzaniem energii. Opracowywane były rozwiązania mające na celu polepszenie jakości powietrza w Katowicach i metropolii śląskiej.
 
Uczestnicy dobierali się w zespoły złożone z programistów, grafików, kreatorów, przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców oraz pracowali nad rozwiązaniami dla miasta przez 24 godziny. Przez cały czas trwania imprezy drużyny były wspierane przez mentorów.
 
Grupa studentów z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki wzięła udział w wydarzeniu, tworząc zespół projektowy z pomysłem „Aktywna sieć monitorowania i przewidywania smogu". Projekt ten ma na celu umieszczenie czujników pyłu na pojazdach komunikacji miejskiej. Umożliwi on precyzyjne pomiary na dużym obszarze przy ograniczonej ilości sensorów. Zebrane w ten sposób dane oraz dane meteorologiczne przepuszczone przez sztuczną inteligencję utworzą mapy aktualnego stanu smogu oraz umożliwią jego prognozy. Pomysł studentów z Politechniki Śląskiej został najlepiej oceniony przez jury konkursu i tym samym młodzi inżynierowie zwyciężyli w hackathonie.
 
W skład zwycięskiego zespołu weszli: Zuzanna Rodak, Maciej Balas oraz Maciej Ciupka. Mentorami studentów byli natomiast: prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki dr inż. Krzysztof Tokarz oraz dr inż. Joanna Lisok z Katedry Informatyki Przemysłowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.
 
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta w Katowicach oraz „Ogrody Przedsiębiorczości”. Partnerami wydarzenia ze strony Politechniki Śląskiej był natomiast Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 
Foto: Inteligentne Systemy Biznesowe Tomasz Gardian

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2018 12:33, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2018 10:47, wykonana przez: Paweł Doś
26 kwietnia 2018
Mamy pierwszych absolwentów Legii Akademickiej

Prawie 70 studentów Politechniki Śląskiej zakończyło szkolenie w ramach Legii Akademickiej – programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się we wtorek, 24 kwietnia na naszej uczelni.
 
Dyplomy wręczyli studentom prof. Tomasz Błachowicz z
Instytutu Fizyki – pełnomocnik rektora ds. Legii Akademickiej, a także komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ppłk dypl. Roman Nowogrodzki.
 
Legia Akademicka to program, który został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018 pilotażowo – w ramach współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem programu jest odbudowa rezerw osobowych sił zbrojnych, co ma zapewnić większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. Politechnika Śląska jest pierwsza uczelnią w regionie oraz jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które przystąpiły do projektu.
 
Szkolenie na naszej uczelni trwało od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. Zajęcia odbywały się w formie wykładów z elementami praktyki i obejmowały wiedzę m.in. z zakresu: wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenia bojowego i logistycznego oraz ogólnego wojskowego. Szkolenie prowadzili oficerowie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.
 
Po zakończeniu części teoretycznej studenci, którzy odebrali wczoraj dyplomy, mogą rozpocząć praktyczną część programu, czyli ćwiczenia poligonowe, które będą realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej.
 

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2018 10:26, autor: Katarzyna Wojtachnio
25 kwietnia 2018
Zaprojektuj maskotę dla Politechniki Śląskiej i wygraj 3 tys. zł!

Rusza konkurs na koncepcję maskotki wraz z jej nazwą dla Politechniki Śląskiej. Do wygrania 3 tys. zł! Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Maskotka będzie wykorzystywana jako element promocji uczelni. Liczy się pomysł i zgodność koncepcji z misją, wizją oraz wartościami Politechniki Śląskiej. Termin zgłaszania prac konkursowych mija 31 maja.
 
Celem konkursu jest wybór koncepcji maskotki oraz jej nazwy. Wybrana koncepcja może być kompleksowym rozwiązaniem lub stanowić inspirację do dalszych prac.
 
Maskotka ma odzwierciedlać działalność Politechniki Śląskiej, budzić pozytywne skojarzenia, promować wartości, jakim hołduje uczelnia, która uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku i tolerancji. Projekt maskotki musi być zgodny z misją i wizją Politechniki Śląskiej jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, który prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych.
 
W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy prace. Technika opracowania koncepcji maskotki jest dowolna.
 
Prace zostaną ocenione według czterech kryteriów: czytelność komunikatu, innowacyjność i pomysłowość, walory estetyczne projektu oraz potencjał promocyjny. Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne. Zwycięska praca zostanie nagrodzona kwotą 3 tys. zł, laureat drugiego miejsca otrzyma 1,5 tys. zł, a trzeciego miejsca 500 zł.
 
Wszystkie  nagrodzone i wyróżnione  projekty wezmą udział w wystawie. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi  do 30 czerwca.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne tutaj.

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 14:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia 2018 14:31, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 kwietnia 2018
Obrady Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele ze świata nauki i polityki, a także otoczenia społecznego i gospodarczego zebrali się na uczelni we wtorek, 24 kwietnia, aby wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej Politechniki Śląskiej.
 
Na wstępie spotkania rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk przedstawił zmiany, jakie czekają uczelnie w kontekście Ustawy 2.0. Omówił przy tym konkretne rozwiązania, które ustawa wymusi na uczelniach. Przedstawił również kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyodrębnieniu uczelni badawczych, zapowiadając chęć uzyskania tego statusu przez naszą uczelnię. – Z pewnością mamy zarówno odpowiednie warunki laboratoryjne, jak i potencjał badawczy, by taki status uzyskać. Musimy jednak zwiększyć umiędzynarodowienie prowadzonych przez nas badań naukowych, mobilność kadry i skuteczność w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz zintensyfikować transfer technologii – mówił rektor. – Naszym atutem jest jednak znakomita współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza z firmami przemysłowymi, z którymi realizujemy wspólnie ciekawe projekty edukacyjne, jak choćby studia dualne – dodał prof. Mężyk.
 
Członkowie Rady Społecznej poparli przedstawiony przez rektora plan działań zmierzających do uzyskania przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. Wyrazili również uznanie za podejmowane na uczelni działania projakościowe, związane z doskonaleniem i optymalizacją procesu kształcenia, w tym zwłaszcza za pozyskanie przez Politechnikę Śląską blisko 29 mln zł na realizację projektu mającego na celu unowocześnienie dydaktyki opartej o badania i innowacje.
 
Z kolei prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz zaprezentował skrótowo najważniejsze wydarzenia, jakie odbyły się w ostatnim czasie na Politechnice Śląskiej, jak posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, spotkanie prorektorów uczelni technicznych, powstanie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” czy konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”. Prorektor podkreślał, że wiele z ważnych wydarzeń, jakie odbyły się w ostatnim czasie, zostało zorganizowanych przez uczelnię wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych. Prof. Kotowicz omówił następnie wielopłaszczyznową współpracę Politechniki Śląskiej z jej otoczeniem w zakresie ważnych społecznych inicjatyw, infrastruktury, projektów edukacyjnych czy popularyzacji nauki. 
 
Podczas posiedzenia została omówiona również kwestia nagrody Rady Społecznej dla zasłużonego pracownika uczelni. Odbyła się również dyskusja dotycząca możliwości dalszego  rozwoju współpracy uczelni z jej otoczeniem – zarówno gospodarczym, jak i samorządowym.
 
Członkami Rady Społecznej Politechniki Śląskiej są przedstawiciele władz samorządowych, prezesi i właściciele firm przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w regionie, a także przedstawiciele środowiska politycznego.

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 07:34, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018 07:48, wykonana przez: Paweł Doś
25 kwietnia 2018
Dzień Nauki i Przemysłu – ostatnia szansa, by dołączyć do wystawców!

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice oraz miasto Gliwice serdecznie zapraszają do udziału w VIII edycji Dnia Nauki i Przemysłu, która odbędzie się 25 maja w gliwickim Technoparku. Zgłoszenia wystawców przyjmowane są jeszcze tylko do najbliższego piątku, 27 kwietnia.
 
Udział w wydarzeniu to doskonała okazja dla śląskich firm i jednostek naukowych do bezpłatnej promocji swoich innowacyjnych rozwiązań. Dzień Nauki i Przemysłu już od 9 lat gromadzi firmy, instytucje, koła naukowe oraz wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami. Swoją ofertę prezentują wystawcy z różnych branż, m.in. z automatyki, robotyki, informatyki, telekomunikacji, motoryzacji i biotechnologii. Corocznie w targach uczestniczy ponad 50 wystawców. Każdego roku imprezę odwiedza ponad tysiąc gości. Udział zarówno dla uczestników jak i wystawców jest bezpłatny!
 
Aby dołączyć do grona wystawców, należy wejść na stronę wydarzenia, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy targi@technopark.gliwice.pl. Informacje o zakwalifikowaniu będą przesyłane po 30 kwietnia.
 
Więcej informacji pod nr. tel. 607 363 258 oraz pod adresem: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl
 

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 07:20, autor: Katarzyna Wojtachnio
24 kwietnia 2018
Studenckie Forum Programistów LabVIEW

Na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki 14 i 15 kwietnia odbyło się III Studenckie Forum Programistów LabVIEW. W wydarzeniu uczestniczyli studenci i absolwenci związani z kołami naukowymi z kilku uczelni w Polsce.

Podczas forum byli obecni przedstawiciele kół naukowych: Fusion – działającego przy Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, LabVIEW Fan Group – działającego przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, viFactory – działającego przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Decybel – działającego przy Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Wydarzenie obejmowało warsztaty z podstaw programowania w środowisku NI LabVIEW oraz NI TestStand, z wykorzystaniem platformy sprzętowej myDAQ. Zorganizowany został również konkurs drużynowy z nagrodami, a także prezentacje profesjonalistów dotyczące dobrych praktyk tworzenia oprogramowania w LabVIEW oraz praktycznego wykorzystania tego środowiska w aparaturze kontrolno-pomiarowej.

Prezentacje wygłosili:
- dr hab. inż. Piotr Maj – profesor w Katedrze Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- mgr inż. Jarosław Rzepecki – doktorant w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej,
- mgr inż. Anna Kozioł – doktorantka w Katedrze Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- mgr inż. Bartosz Czaban – właściciel firmy Software for Systems,
- Agata Machałek – prezes Studenckiego Koła Naukowego viFactory.

Od roku 2015 Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej posiada certyfikat NI LabVIEW Academy School firmy National Instruments.

Wiadomość utworzona: 24 kwietnia 2018 15:15, autor: Katarzyna Wojtachnio
24 kwietnia 2018
Targi pracy dla studentów Wydziału Budownictwa

W najbliższą środę, 25 kwietnia, w godz. 9.00-15.00 na Wydziale Budownictwa odbędą się targi pracy. W programie m.in. spotkania z przedstawicielami firm współpracujących z wydziałem.

Celem targów pracy jest umożliwienie bezpośredniego spotkania studentów Wydziału Budownictwa poszukujących firm do odbycia praktyki lub do znalezienia ciekawej oferty pracy z firmami branży budowlanej zainteresowanymi pozyskaniem nowych praktykantów lub pracowników.
 
Na zaproszenie władz dziekańskich odpowiedziało dziewięć firm: Aluprof, Budimex, Budownictwo Kamiński, Energotechnika Engineering Sp. z o.o. Eurovia, Habitat, Handel „Inwest-Complex" Sp. z o.o., Hunnebeck Polska Sp. z o.o. oraz Peri. Będą one miały swoje stoiska firmowe na terenie wydziału, a część z nich dodatkowo zaplanowała specjalne spotkania z zainteresowanymi studentami w salach dydaktycznych wydziału.

Wydarzenie jest organizowane po raz pierwszy na Wydziale Budownictwa.

Wiadomość utworzona: 24 kwietnia 2018 10:04, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2018 10:06, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
24 kwietnia 2018
Zmarł prof. Stanisław Mierzwiński

21 kwietnia w wieku 94 lat zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński, wybitny naukowiec, twórca polskiej szkoły zastosowań aerodynamiki w wentylacji i technice odpylania. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę, 25 kwietnia, o godz. 7.30 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą o godz. 13.00 na cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Pan Profesor urodził się 27 listopada 1924 roku w Tłumaczu koło Stanisławowa. Powojenne losy rzuciły go wraz z rodziną do Krakowa. Należał do grupy pierwszych studentów Politechniki Śląskiej, którzy rozpoczynali  studia w 1945 roku jeszcze w Krakowie. Po przeniesieniu uczelni kontynuował studia w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, na specjalności energetyczno-ruchowej. W 1950 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika. Jeszcze jako student w roku 1949 rozpoczął pracę w Katedrze Techniki Sanitarnej Politechniki Śląskiej. Z Wydziałem Inżynierii Sanitarnej, a następnie Wydziałem Inżynierii Środowiska związany był od jego powstania w 1955 roku. W 1963 roku obronił doktorat a w 1969 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie ogrzewnictwa i wentylacji. W 1978 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 1973-1981 był kierownikiem Zakładu Ogrzewnictwa, Wentylacji i i Ochrony Atmosfery, a następnie w roku 1981 został powołany na dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza, którą to funkcję sprawował do 1994 roku. W roku 1995 osiągnął wiek emerytalny, ale jeszcze przez wiele lat pozostawał czynnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Prof. Stanisław Mierzwiński reprezentował Politechnikę Śląską w wielu komisjach i komitetach naukowych. Między innymi był członkiem CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezydium Rady Ministrów (1994-1997), członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz przewodniczącym Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji, przewodniczącym Sekcji T07G i T09 KBN (1991-2001). Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński był przedstawicielem Polski w Komitecie Wykonawczym Programu "Energy Conservation in Buildings and Community Systems" Międzynarodowej Agencji Energii w Paryżu. Współpracował z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. w Belgii, Danii, Francji, Niemczech.   
 
Wśród Jego działalności naukowej na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie modelowania fizykalnego procesów aerodynamicznych w technice  wentylacji  i odpylania.  Dla udoskonalenia metodyki badań modelowych  zespół kierowany przez profesora rozwinął metody pomiarów i badań z zastosowaniem termoanemometrii i anemometrii laserowej. 
W trakcie swojej działalności naukowej był kierownikiem kilku dużych projektów badawczych (także po przejściu na emeryturę), autorem 120 publikacji naukowych, w tym 3 książek z dziedziny aerodynamiki wentylacji i odpylania. Wypromował 9 doktorów, w tym dwóch późniejszych kolejnych swoich następców na stanowisku kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
 
Profesor Stanisław Mierzwiński był cenionym i uznanym autorytetem w swojej dziedzinie. Za zasługi dla nauki polskiej została mu przyznana w 2004 roku godność honorowego profesora Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 24 kwietnia 2018 08:23, autor: Katarzyna Wojtachnio
23 kwietnia 2018
Prof. Marian Pasko honorowym profesorem Politechniki Rzeszowskiej

Władze Politechniki Rzeszowskiej nadały zaszczytny tytuł honorowego profesora Politechniki Rzeszowskiej prof. Marianowi Pasko z Wydziału Elektrycznego. Uroczystość odbyła się 18 kwietnia w Rzeszowie.
 
Godność ta przysługuje naukowcom, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej.
 
Laudację na cześć prof. Mariana Pasko wygłosił prof. Mariusz Korkosz z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Podkreślił w niej, że jako członek Rady Wydziału Politechniki Śląskiej, a później jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Marian Pasko brał aktywny udział w rozwoju kadry naukowej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, umożliwiając przeprowadzenie kilku postępowań habilitacyjnych, co pozwoliło istotnie wzmocnić kadrę naukową wydziału.

Obok prof. Mariana Pasko tytuł honorowego profesora otrzymali: prof. Lesław Gołębiowski oraz prof. Jerzy Lewicki. Tytuły wręczył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski.
 
Z pełną treścią laudacji można się zapoznać tutaj.

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 11:19, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2018 11:20, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
23 kwietnia 2018
Sukces naszych studentów na olimpiadzie języka angielskiego

Aż 74 studentów z Politechniki Śląskiej reprezentowało naszą uczelnię w drugim etapie XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych, który odbył się 13 i 14 kwietnia w Poznaniu. Troje z nich zakwalifikowało się do ścisłego finału.
 
W drugim etapie olimpiady wzięło udział 164 studentów z całej Polski. Przedstawiciele naszej uczelni stanowili więc ponad połowę uczestników. Politechnika Śląska była najliczniej reprezentowaną uczelnią techniczną w kraju.
 
Do ścisłego finału zakwalifikowało się troje naszych studentów, którzy ostatecznie uplasowali się w najlepszej dwunastce. Agata Kornacka z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki zajęła szóste miejsce, Mateusz Orszulik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki uplasował się na dziesiątej pozycji, natomiast Łukasz Dulat z Wydziału Mechanicznego Technologicznego zajął dwunaste miejsce.
 
Laureatom serdecznie gratulujemy.

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 11:07, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2018 11:08, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 kwietnia 2018
Złote indeksy Politechniki Śląskiej trafiły do maturzystów!

Aż 32 tegorocznych maturzystów otrzymało indeksy naszej uczelni jeszcze przed maturą! To laureaci drugiej edycji „Konkursu o złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w piątek, 20 kwietnia, w Sali Senatu. Nagrodzeni uczniowie od października mogą rozpocząć studia na wybranym kierunku na Politechnice Śląskiej bez udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
W „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” uczniowie szkół średnich z całej Polski sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z czterech dziedzin: fizyki, matematyki, chemii oraz informatyki. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 101 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali opublikowane na platformie konkursowej zadania.
 
Ostatecznie w „Konkursie o złoty indeks Politechniki Śląskiej” przyznano 32 nagrody I stopnia: 10 z chemii, 9 z fizyki, 1 z informatyki oraz 12 z matematyki. Ich laureaci mają wstęp wolny na wybrany kierunek techniczny studiów I stopnia na naszej uczelni. Warto zaznaczyć, że jedna z uczestników – Anita Wachowicz (na zdjęciu) – została laureatką konkursu aż w dwóch dziedzinach: matematyki oraz chemii.
 
„Konkurs o złoty indeks Politechniki Śląskiej” był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na samodzielnym rozwiązaniu opublikowanych na platformie konkursowej zadań. Uczestnicy mogli brać udział w konkursie w jednej lub w kilku dziedzinach. Do drugiego etapu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.  Ten etap odbył się w marcu na Politechnice Śląskiej. Uczestnicy musieli indywidualnie rozwiązać zadania konkursowe w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Laureatami konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w każdej z czterech dziedzin zostały osoby, które uzyskały co najmniej 70 proc. punktów możliwych do zdobycia w drugim etapie.

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 16:05, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2018 16:18, wykonana przez: Paweł Doś
20 kwietnia 2018
Politechnika Trzeciego Wieku już jutro

Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Politechniki Trzeciego Wieku. Tym razem dr Anna Węgrzyn z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki poprowadzi wykład pt. „Czy świat może istnieć bez bakterii?”.

Centrum Popularyzacji Nauki zaprasza wszystkich zainteresowanych na godz. 11.00. do sali 716 (III piętro) w budynku przy ul. Akademickiej 2.
 
Więcej informacji na stronie Centrum Popularyzacji Nauki.

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 13:01, autor: Katarzyna Wojtachnio
20 kwietnia 2018
Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym

W poniedziałek, 16 kwietnia, w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się konferencja „Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym”. Organizatorem konferencji była Politechnika Śląska, Polski Związek Gmin i Powiatów oraz miasto Gliwice. Partnerami wydarzenia byli: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
 
Spotkanie otworzył rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk wraz z prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem. Rektor podkreślił iż Politechnika Śląska jest najlepszym miejscem do rozmów na temat nowych technologii. – To tutaj naukowcy prowadzą szczegółowe badania w tym zakresie i wdrażają nowe pomysły. Od wielu lat rozwijane są u nas technologie związane z transportem publicznym. Zastosowania napędu elektrycznego, hybrydowego czy ogniw wodorowych – to przedmiot badań naukowców z kilku wydziałów Politechniki Śląskiej: Transportu, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Mechanicznego Technologicznego oraz Elektrycznego – mówił rektor.
 
Pierwszą część konferencji otworzył swoim wystąpieniem prof. Janusz Kotowicz, który przedstawił genezę konferencji oraz poprowadził I blok. W bloku tym miały miejsce prezentacje dotyczące stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania, a także planów przedsiębiorstw w tym zakresie. Swoje wystąpienia miało ośmiu panelistów.
 
Drugi blok konferencji poprowadził dr inż. Andrzej Karasiński, przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii, sekretarz miasta Gliwice. Prelegentami w tym bloku byli: prezydent Sosnowca oraz członek zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezydent Rybnika oraz zastępca przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Piotr Kuczera, a także zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński oraz dr hab. inż. Stanisław Krawiec z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.
 
Druga część konferencji skupiona była na porównaniu przedstawionych w pierwszym bloku technologii. Podczas panelu uczestnicy dyskutowali m.in. o wykorzystaniu różnego rodzaju napędu w komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Zabrzu, Tychach i Sosnowcu, a także o wadach i zaletach tych rozwiązań, planach rozwoju związanych z nową ustawą o elektromobilności.
Podsumowanie konferencji przeprowadził dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz wraz z prof. Januszem Kotowiczem, który również dokonał jej zamknięcia.
 
W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 150 osób. Oprócz wcześniej wymienionych udział w niej wzięli również: Robert Dederko, zastępca prezydenta Bytomia, Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Zabrza, Agnieszka Gładysz, zastępca prezydenta Siemianowic Śląskich, prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele miast i gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich, liczni prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw energetycznych oraz przedsiębiorstw związanych z komunikacją i transportem, prorektorzy i dziekani Politechniki Śląskiej oraz dyrektorzy instytutów badawczych i inni.

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 08:17, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2018 08:27, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 kwietnia 2018
Studia z przyszłością na Politechnice Śląskiej!

Studia I stopnia na kierunku inżynieria produkcji prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz studia podyplomowe przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób na Wydziale Transportu zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, realizowanych według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy oraz zgodnych z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Oceny każdego zgłoszenia skierowanego do konkursu dokonali niezależnie od siebie: ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ekspert reprezentujący środowisko naukowe oraz ekspert reprezentujący środowisko pracodawców.
 
Znak jakości „Studia z przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.
 
Studia podyplomowe przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób certyfikat otrzymały już po raz trzeci. Dodatkowo studia prowadzone na Wydziale Transportu  otrzymały już po raz drugi prestiżową nagrodę „Laur innowacji”. Na uroczystej gali finałowej, która odbyła się 9 kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy, nagrody odebrali prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii prof. Krzysztof Nowacki oraz prodziekan ds. nauki Wydziału Transportu i kierownik studiów podyplomowych prof. Piotr Czech.
 
W finale programu wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia.
 

Wiadomość utworzona: 20 kwietnia 2018 08:03, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2018 08:06, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
19 kwietnia 2018
Politechnika Śląska otwarta dla maturzystów!

Ponad tysiąc maturzystów, nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski, odwiedziło dziś mury naszej uczelni, aby wziąć udział w Dniu Otwartym Politechniki Śląskiej. Spektakularny bieg w kasku, zwiedzanie laboratoriów, prezentacja wynalazków naszych studentów – to tylko część atrakcji, jakie czekały dzisiaj na uczniów szkół średnich w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.
 
Podczas dnia otwartego uczniowie szkół średnich mieli szansę zapoznać się z pełną ofertą dydaktyczną uczelni, a także dowiedzieć się krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji na Politechnice Śląskiej. Na maturzystów czekali też przedstawiciele wszystkich wydziałów naszej uczelni, którzy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania maturzystów, a także członkowie studenckich kół naukowych prezentujący efekty swoich prac.
 
Bez wątpienia jedną z największych atrakcji tegorocznego dnia otwartego był bieg w kasku kandydatek i studentek wokół budynku Centrum Nowych Technologii, który został zorganizowany  w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!”. W rywalizacji wzięło udział prawie 200 przyszłych inżynierek. Na mecie na najszybsze dziewczyny czekały atrakcyjne nagrody.
 
Jak co roku uczniowie mogli również zwiedzić laboratoria i sale wykładowe interesujących ich wydziałów, a także porozmawiać ze studentami i wykładowcami. Tegoroczną nowością było zwiedzanie Szlaku Przemysłu 4.0, który powstał na Politechnice Śląskiej. Szlak został przygotowany, aby przybliżyć korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii, które są podstawą nadchodzącej transformacji w przemyśle oraz w życiu codziennym. Prezentuje on laboratoria kilku wydziałów Politechniki Śląskiej, które przedstawiają 9 głównych technologii Przemysłu 4.0. Zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów było więc niesamowitą okazją dla tych, którzy fascynują się nowymi technologiami.
 
 

 

Wiadomość utworzona: 19 kwietnia 2018 15:08, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2018 15:10, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 kwietnia 2018
Już jutro Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej!

W najbliższy czwartek, 19 kwietnia, Politechnika Śląska po raz kolejny otworzy swoje podwoje dla maturzystów. Podczas dnia otwartego uczniowie szkół średnich będą mieli szansę zapoznać się z pełną ofertą dydaktyczną uczelni, poznać zasady rekrutacji na studia, a także zwiedzić laboratoria wydziałów w Gliwicach. Impreza odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B i rozpocznie się o godz. 10.00.
 
W holu Centrum Edukacyjno-Kongresowego na maturzystów będą czekali przedstawiciele wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej, a także członkowie studenckich kół naukowych prezentujący efekty swoich prac. Tego dnia w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!” zostanie również zorganizowany specjalnie dla pań „Bieg w kasku” wokół Centrum Nowych Technologii. Dla najlepszych przyszłych inżynierek przygotowano atrakcyjne nagrody.
 
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2018 11:26, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 11:27, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 kwietnia 2018
Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

W czwartek, 19 kwietnia, na Politechnice Śląskiej odbędzie seminarium informacyjne dotyczące oferty programowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Spotkanie odbędzie się w auli A Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22B w godzinach od 10.30 do 15.00.
 
Podczas seminarium przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przedstawią ofertę programów skierowanych do naukowców i uprawnionych instytucji oraz przekażą informacje dotyczące możliwości promocji polskiego szkolnictwa wyższego. Omówione zostaną też kwestie dotyczące uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów.
 
Więcej informacji w Biurze Wymiany Akademickiej pod nr. tel. 32 237 13 29 lub na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2018 09:18, autor: Katarzyna Wojtachnio
18 kwietnia 2018
Seminarium naukowe Instytutu Fizyki

Już dziś o godz. 14.00 w auli B Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne otwarte seminarium naukowe Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego. Referat pt. „Spektroskopia mössbauerowska w badaniach materiałów magnetycznych i nadprzewodzących” wygłosi dr hab. Artur Błachowski  z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 
W referacie zostaną przedstawione wyniki badań nadprzewodników na bazie żelaza i ich magnetycznych związków macierzystych prowadzone w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2018 08:26, autor: Katarzyna Wojtachnio
17 kwietnia 2018
Politechnika Śląska w czołówce najlepszych uczelni technicznych w Polsce!

Dwa kierunki studiów prowadzone na Politechnice Śląskiej – inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania – zostały ocenione jako najlepsze w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018!
 
Łącznie 5 kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej znalazło się w tym roku w czołówce rankingu w swoich kategoriach. Na drugim miejscu uplasował się transport na Wydziale Transportu, a na trzecim biotechnologia prowadzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym.

Nasza uczelnia znalazła się w pierwszej czwórce najlepszych uczelni technicznych, a biorąc pod uwagę pierwsze pozycje w rankingach poszczególnych kierunków – na trzecim miejscu w Polsce. – W tegorocznej edycji najwięcej wydziałów w pierwszej trójce każdej z 21 rankingowanych dyscyplin studiów technicznych miały cztery uczelnie: Politechnika Warszawska (10 wydziałów na miejscu I, 7 - na II, 4 - na III), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (odpowiednio: 8-7-2), Politechnika Śląska (2-1-2) i Politechnika Wrocławska (1-4-5) – czytamy na stronie Perspektyw.

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 oceniono 21 dyscyplin studiów technicznych. Do ich oceny zostało zastosowanych 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Pierwszym kryterium był prestiż, na który złożyło się badanie opinii kadry akademickiej. Drugie kryterium to absolwenci na rynku pracy na podstawie badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, realizowanego przez MNiSW. Trzecim był potencjał akademicki liczony na podstawie oceny parametrycznej MNiSW, uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz nadanych stopni. Czwarte kryterium to efektywność naukowa, w skład której wchodzą: publikacje, cytowania i Field-Weighted Citation Impact.  Przy kolejnym kryterium – potencjale dydaktycznym – liczyły się: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studentów oraz akredytacje. Ostatnim kryterium była innowacyjność, na którą złożyły się patenty i prawa ochronne oraz ewentualne wdrożenia.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to pierwszy w rankingowej historii Perspektyw wyspecjalizowany ranking, adresowany do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 10:33, autor: Paweł Doś
17 kwietnia 2018
Spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Karier Studenckich zaprasza zainteresowanych studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, podczas którego będzie on udzielał porad prawnych w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy. Konsultacje odbędą się w środę, 18 kwietnia, w godz. 14.00-15.00 (spotkanie grupowe) oraz 15.00-18.00 (konsultacje indywidualne) w siedzibie BKS-u w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, p.106.
 
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl – prosimy o podanie preferowanej godziny spotkania.

 

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 09:36, autor: Katarzyna Wojtachnio
17 kwietnia 2018
Politechnika Śląska wspiera edukację zorientowaną na rozwój technologiczny

Politechnika Śląska była gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu EDUTECH pt. „Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny",  które odbyło się w dniach 5-12 kwietnia. Wydarzenie jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej. Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień z Wydziału Elektrycznego.
Przez ponad tydzień grupa prawie 50 młodych ludzi z Francji, Estonii i Polski, realizując projekt, uczestniczyła w cyklu wydarzeń popularnonaukowych i poznawczo-kulturalnych, odbywających się zarówno na Politechnice Śląskiej, jak i w okolicy. Uczestnikami wydarzeń projektowych byli uczniowie szkół partnerskich projektu. Dwie spośród nich to szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 5 z Pyskowic i Enseble Scholaire St Leon IX z Nancy (Francja), a także dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego oraz Tallinn Polytechnic School z Tallinna (Estonia).

Zasadniczym celem projektu jest zachęcanie młodzieży do podejmowania kształcenia na kierunkach technicznych. W trakcie działań projektowych młodzi ludzie mieli możliwość poznania obszaru nauk technicznych poprzez zajęcia warsztatowe i wykładowe realizowane na Politechnice Śląskiej oraz w szkołach polskich partnerów, poznania bogactwa śląskiej infrastruktury technicznej, uczestnicząc w zwiedzaniu obiektów ze Szlaku Zabytków Techniki, ciesząc się jednocześnie doskonałą wiosenną pogodą. Ramowy obraz historii Polski został przybliżony grupie poprzez całodzienną wizytę w Krakowie.

Szczególny czas młodzi ludzie spędzili w murach naszej uczelni, gdzie przez dwa pełne dni mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci. Podczas pobytu na Politechnice Śląskiej starsi uczniowie mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach z programowania PLC, prezentacji wybranych układów napędowych i energoelektronicznych, a młodsi mogli zgłębiać tajniki sterowania robotów mobilnych oraz eksperymentować z lewitacją magnetyczną w laboratorium nadprzewodnictwa. Młodzi pasjonaci nauki spotkali się również z prorektorem ds. nauki i rozwoju prof. Markiem Pawełczykiem, który zaprezentował gościom naszą uczelnię, jej strukturę oraz potencjał naukowy i dydaktyczny. Następnie czekał na nich niezwykle widowiskowy interaktywny wykład na temat DNA, równie spektakularne pokazy z fizyki oraz wykład na temat nowoczesnych materiałów inżynierskich. Kulminacyjnym wydarzeniem całego pobytu było uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa, które miało miejsce w Sali Rady Wydziału Elektrycznego.

Projekt EDUTECH, finansowany z programu Erasmus+  za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będzie realizowany jeszcze przez ponad 1,5 roku. Następne spotkania projektowe będą miały miejsce w Estonii i Francji, a na naszą uczelnię młodzież powróci jeszcze wiosną 2019 r.

Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2018 08:21, autor: Katarzyna Wojtachnio
16 kwietnia 2018
Wernisaż wystawy „Mezzotinta” w Galerii „Zakamarek” Biblioteki Głównej

Galeria „Zakamarek” Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza na wystawę prac prof. Jana Kukuły pt. „Mezzotinta”. Wernisaż odbędzie się jeszcze dziś, w poniedziałek, 16 kwietnia, o godz. 18:00 w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach.
 
Jan Kukuła jest profesorem w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Pracownię Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy. Przez szereg lat zajmował się projektowaniem środków transportu. Współpracował z zakładami samochodowymi Jelcz i Star.
W przeciwieństwie do codziennych zespołowych zmagań z dużymi, skomplikowanymi obiektami – samochodami – grafika to prywatne wyprawy autora w świat wyobraźni, odczuć i satysfakcji.
Prezentowane na wystawie prace – małe formy grafiki czy ekslibrysy – pochodzą niemal w całości z lat 80. ub. wieku. W części są swoistym komentarzem wydarzeń tamtego okresu.
 
Wystawa będzie czynna w dniach 16.04- 20.05.2018 r. Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 13:58, autor: Paweł Doś
16 kwietnia 2018
Już dziś ważna debata o nowych technologiach w autobusowym transporcie publicznym

Przedstawiciele nauki, organizacji samorządowych i przedsiębiorstw energetycznych oraz specjaliści z zakresu transportu publicznego z całej Polski będą dyskutować na Politechnice Śląskiej o wdrażaniu nowoczesnych technologii w transporcie publicznym. Już dziś w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 22B o godz. 10.00 rozpocznie się konferencja „Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym”.
 
Celem konferencji będzie przedstawienie i porównanie doświadczeń dotyczących różnych rozwiązań stosowanych w autobusowym transporcie publicznym oraz omówienie uwarunkowań wdrażania nowych technologii.
 
Konferencja będzie się składać z dwóch bloków. W pierwszym z nich będą miały miejsce prezentacje dotyczące stosowania różnych rozwiązań w autobusowym transporcie publicznym, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych źródeł zasilania, a także planów przedsiębiorstw w tym zakresie. W drugim bloku zaplanowano natomiast porównanie przedstawionych technologii oraz panel dyskusyjny.
 
W wydarzeniu wezmą udział m.in. rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, a także zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Aleksander Nawrat.
 
Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji, nabierają coraz większej wagi ze względu na aktualnie następujące zmiany legislacyjne. Jedną z najważniejszych zmian jest uchwalenie na początku roku Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Pierwsze konsekwencje płynące z ustawy samorządy lokalne i przedsiębiorstwa energetyczne zauważą jeszcze w 2018 roku. Dyskusja na ten temat jest więc tym bardziej potrzeba.
 
Konferencja jest organizowana przez Polski Związek Gmin i Powiatów, Politechnikę Śląską oraz miasto Gliwice. Partnerami wydarzenia są: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy trwają!
 
Formularz jest dostępny tutaj.
 
Program konferencji jest dostępny tutaj.
 
Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 237 12 22.

Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2018 13:17, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2018 08:11, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
10 kwietnia 2018
Mamy kolejnego partnera do współpracy!

Politechnika Śląska zawarła porozumienie o współpracy z firmą Johnson Matthey Battery Systems – jednym z największych dostawców akumulatorów litowo-jonowych w Europie. Umowa została podpisana w wtorek, 10 kwietnia, w rektoracie uczelni.
 
Celem współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Śląskiej oraz potencjału i pozycji Johnson Matthey Battery Systems dla dalszych działań służących dobru stron i rozwojowi regionu. Umowę sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz HR menadżer Johnson Matthey Battery Systems Vladyslav Kryvenko.
 
Na mocy porozumienia studenci naszej uczelni będą mogli odbywać praktyki i staże w siedzibie spółki, a także będą mieli szansę pisać prace dyplomowe na tematy związane z faktycznymi problemami technologicznymi i potrzebami firmy. Umowa jest również korzystna dla naszych absolwentów, którzy będą mogli zasilić kadry Johnson Matthey Battery Systems. Uczelnia i spółka będą także wspólnie ustalać tematy prac badawczo-rozwojowych, doskonalić programy edukacyjne oraz wymieniać się doświadczeniami w zakresie knowledge managementu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji. Zostanie również powołany zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 
Podpisane porozumienie będzie bez wątpienia korzystne dla obu stron. Jak podkreślał podczas spotkania Vladyslav Kryvenko, bliskość Politechniki Śląskiej była jednym z czynników decydujących o zlokalizowaniu firmy właśnie w Gliwicach. Przedstawiciel Johnson Matthey Battery Systems poszedł również o krok dalej i nakreślił wizję efektów współpracy za kilka lat. – Nauka o współczesnym managemencie mówi, że powinniśmy wizualizować sukcesy, do których dążymy. Proponuję taką wizualizację. Za kilka lat ktoś z rodziny studenta Politechniki Śląskiej, mieszkający w dowolnym kraju na świecie, powie, że korzysta ze sprzętu elektrycznego i jest bardzo zadowolony z zastosowanej w nim baterii. A wtedy student mu odpowie: „Ta bateria została stworzona i wyprodukowana w Gliwicach i ja również miałem w tym swój udział” – podkreślał HR menadżer spółki.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2018 15:04, autor: Katarzyna Wojtachnio
10 kwietnia 2018
Politechnika Śląska zdobyła ponad 5 mln zł na kształcenie doktorantów!

Dwa projekty z Politechniki Śląskiej otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Tym samym nasza uczelnia otrzymała ponad 5 mln zł na realizację wysokiej jakości programów, które zwiększą jakość i efektywność kształcenia na studiach III stopnia. Oba projekty będą realizowane na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 
Politechnika Śląska uzyskała w konkursie dofinansowanie na łączną kwotę 5 152 576,95 zł.  Pierwszy z nagrodzonych projektów nosi nazwę „AIDA (Applied Integrative Data Analysis) – interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie przetwarzania i analizy danych”. Zdobył on dofinansowanie w kwocie 3 860 187,75 zł. To jedno z najwyższych dofinansowań dla projektów pochodzących ze szkół wyższych w ramach obecnej edycji konkursu.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez utworzenie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodąca. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu analizy dużych zbiorów danych. Kolejnym celem jest także podniesienie wiedzy i kompetencji 24 doktorantów Politechniki Śląskiej. Projekt będzie realizowany od kwietnia bieżącego roku do końca września 2022 roku.
 
Drugi nagrodzony projekt to „Program nowoczesnych studiów doktoranckich w dziedzinie systemów cyber-fizycznych”. Na jego realizację przyznano dofinansowanie w wysokości 1 292 389,20 zł. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie stabilnego wsparcia dla rozwoju młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i wypromowanie nowych doktorów, którzy staną się liderami zespołów badawczych. W ramach projektu na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki  zostanie opracowany i wdrożony nowatorski program studiów doktoranckich, którego zadaniem będzie wypromowanie pierwszej grupy wysokiej klasy naukowców doktorów dla potrzeb wydziału, uczelni oraz regionu. Projekt dotyczy szerokiego zakresu badań w interdyscyplinarnym obszarze CPS i przyczyni się do lepszej integracji instytutów wchodzących w skład wydziału oraz zapewni lepszą współpracę pracowników naukowych.
 
Dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymało 28 projektów z uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Łącznie NCBR przeznaczył ponad 63 mln zł w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2018 08:45, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 10 kwietnia 2018 08:47, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
10 kwietnia 2018
Spotkanie partnerów projektu DIAD-tools

Naukowcy z kilku krajów przyjechali na Wydział Budownictwa, aby wziąć udział w dwudniowym spotkaniu partnerów realizujących międzynarodowy projekt „Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych” – DIAD-tools. Uroczyste otwarcie spotkania  odbędzie się dziś o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Budownictwa.
 
Przybyłych gości przywitają prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, dziekan Wydziału Budownictwa prof. Joanna Bzówka oraz kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli prof. Jan Ślusarek, który przedstawi wystąpienie o znaczeniu nauki rysunku technicznego w dydaktyce przyszłych inżynierów.
 
Projekt DIAD-tools jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 Partnerstwo Strategiczne. Jego głównym celem jest przygotowanie interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych, które ułatwiłyby uczniom szkół zawodowych, techników i uczelni technicznych opanowanie zasad sporządzania rysunków technicznych. Opracowywane materiały będą dostępne w sześciu wersjach językowych – w językach: angielskim, litewskim, estońskim, łotewskim, słowackim i polskim.
 
Partnerami projektu są jednostki dydaktyczne i uczelnie wyższe z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Polski. Nasza uczelnia jest reprezentowana jest w projekcie przez Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa. Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Śląskiej jest dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń. W ramach projektu DIAD-tools zespół opracowuje pięć modułów materiałów dydaktycznych dotyczących rysunku architektonicznego, budowlanego i konstrukcyjnego.
W trakcie dwudniowego spotkania zostaną przedstawione i omówione materiały dydaktyczne przygotowane i opracowane przez partnerów projektu. Wizyta naszych zagranicznych gości będzie również okazją do zaprezentowania wydziału i naszej uczelni.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2018 07:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Posiedzenie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

W piątek, 6 kwietnia, na Politechnice Śląskiej po raz drugi spotkali się przedstawiciele Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Związek ten tworzą: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska.
 
Tym razem posiedzenie odbyło się już w pełnym składzie nowo wybranej rady związku. W skład rady wchodzi po 9 przedstawicieli każdej z tych uczelni:  rektorzy – tworzący prezydium związku, po dwóch prorektorów, po dwóch reprezentantów nauczycieli akademickich oraz po jednym reprezentancie grupy pozostałych nauczycieli akademickich, a także reprezentant pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz po jednym przedstawicielu doktorantów i studentów.
 
Obrady prowadził rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który pełni rolę przewodniczącego prezydium związku. Podczas spotkania prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz przedstawił statut Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Zebrani po dyskusji przyjęli go jednomyślnie. Prof. Janusz Kotowicz przedstawił także harmonogram dalszych prac związku i rozpoczął dyskusję nad sposobami jego finansowania. Ważnym punktem spotkania był wybór przez prezydium związku wiceprzewodniczącego, którym został prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Członkowie prezydium podpisali również pismo do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina o rejestrację związku. Podano także, że siedziba Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” będzie się mieściła w budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 13.
 
Na zakończenie prof. Janusz Kotowicz zaprosił uczestników spotkania na nadchodzącą konferencję pt. „Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym”, organizowaną przez Politechnikę Śląską wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów i miastem Gliwice, która odbędzie się 16 kwietnia w Centrum Nowych Technologii.

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2018 13:04, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Odśwież kompetencje na wiosnę!

Biuro Karier Studenckich zaprasza zainteresowanych studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z pracodawcami. W tym tygodniu w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Gra o karierę! Biura Karier dla Ciebie” odbędzie się szereg atrakcyjnych wydarzeń. Nie czekaj, zapisz się!
 
We wtorek, 10 kwietnia, w godz. 12.00-14.00 odbędą się warsztaty „Mapa marzeń. Jakie są trzy najważniejsze dla Ciebie wartości i co tak naprawdę motywuje Cię do działania?” W  środę zorganizowano natomiast dwa wydarzenia. W godz. 14.00-16.30 odbędzie się warsztat wizerunkowy „Tuszem po rzęsach”, a w godz. 15.00-16.00 spotkanie informacyjne „Płatny staż rozwojowy w Autoneum dla absolwentów”. W czwartek, 12 kwietnia, w godz. 12.30-14.30 na uczestników będą czekać warsztaty „MsExcel Tips&Tricks”, natomiast w piątek w godz. 13.00-16.00 będzie można zagrać w pokera osobowościowego.
 
Wszystkie spotkania w ramach inicjatywy „Gra o karierę! Biura Karier dla Ciebie” będą się odbywać w siedzibie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, p.106.
 
Lista pozostałych inicjatyw dostępna jest tutaj.

Oferta jest bezpłatna. Dla chętnych możliwość otrzymania zaświadczenia. Zapisy są przyjmowane pod adresem: kariera@polsl.pl. Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2018 12:41, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Wycieczka do Biecza

Pozostały jeszcze wolne miejsca na trzydniową wycieczkę do Biecza, która odbędzie się od 20 do 22 kwietnia. Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych zachęca pracowników i emerytów Politechniki Śląskiej do zapisów. Cena wycieczki 300 zł.

Biecz – zwany małym Krakowem – to urokliwa miejscowość w województwie małopolskim. W programie wycieczki m.in. zwiedzanie muzeów, wieży ratuszowej, a także… spotkanie z katem. Uczestnicy wycieczki będą również mogli podziwiać drewniane kościoły południowej Małopolski, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – w Binarowej i Sękowej.

W ramach wycieczki przewidziana jest również wizyta w Brzesku, gdzie znajduje się Browar Okocim. W programie zwiedzanie browaru wraz z degustacją, a także Pałacu Goetzów w Okocimiu. Uczestnicy wycieczki zwiedzą również Zamek w Dębnie oraz Tuchów.

Cena  obejmuje bilety wstępu do atrakcji w Bieczu, Dębnie i browaru w Okocimiu. Wyjazd autobusu w piątek, 20 kwietnia, o godz. 7.00 z parkingu przy ul. Łużyckiej 16, naprzeciwko kościoła św. Michała.

Więcej informacji i zapisy na wycieczkę w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych przy ul. Konarskiego 18, p. 420, lub pod numerem tel. 32 237 22 15. Po wycieczce pracownicy i emeryci Politechniki Śląskiej otrzymają dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2018 11:47, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2018 12:05, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Zmarła dr inż. Maria Dziczkowska

Z żalem zawiadamiamy, że 5 kwietnia zmarła dr inż. Maria Dziczkowska, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Elektroniki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 
W ramach działalności naukowej zajmowała się wykorzystaniem prądów wirowych w badaniach nieniszczących oraz zagadnieniami dotyczącymi sieci telekomunikacyjnych ATM. Efektem tych prac jest szereg oryginalnych publikacji. W latach dziewięćdziesiątych przebywała na półtorarocznym stażu naukowym w wiodącym ośrodku naukowym CNET w Lannion we Francji, gdzie pracowała w zespole opracowującym normy CCITT. Efektem zapoczątkowanych wtedy prac dotyczących odtwarzania zegara taktowania strumieni danych w sieciach ATM była obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pobytu we Francji, również w ramach kilku odbytych tam kursów w dziedzinie telekomunikacji, pozwoliły jej realizować na wysokim poziomie zajęcia dydaktyczne. Była też współtwórczynią i kierowniczką laboratorium dydaktycznego z urządzeń abonenckich.
 
Mimo wieloletnich zmagań z ciężką chorobą do chwili odejścia na emeryturę w roku 2016 sumiennie wywiązywała się ze swoich obowiązków dydaktycznych. Kilkakrotnie była nagradzana zarówno za działalność naukową jak i dydaktyczną nagrodą Rektora Politechniki Śląskiej. Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”.
 
Pozostanie w pamięci pracowników Instytutu Elektroniki jako osoba skromna, pełna ciepła i życzliwości.
 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek,10 kwietnia, o godzinie 15:00 w kościele pw. św. Antoniego przy ulicy Bartosza Głowackiego 3 w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 13 kwietnia, o godzinie 15:00 na cmentarzu przy parafii pw. Rozesłania św. Apostołów przy ulicy Lwowskiej w Chełmie Lubelskim.
 

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2018 10:17, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Politechnika Śląska otrzymała czek na 29 mln zł!

Symboliczny czek na niemal 29 mln zł dla Politechniki Śląskiej na unowocześnienie kształcenia odebrał w piątek, 6 kwietnia, na naszej uczelni z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rektor prof. Arkadiusz Mężyk. Poza Politechniką Śląską czeki odebrali również rektorzy sześciu innych uczelni, które otrzymały dofinansowanie w ramach I i II ścieżki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Politechnika Śląska otrzymała drugie największe dofinansowanie w ramach I ścieżki spośród wszystkich polskich szkół wyższych!

– W konkursie, w którym oceniane były zintegrowane całościowe strategie rozwoju uczelni, wszystkie śląskie uczelnie wypadły znakomicie. Łącznie na plany rozwojowe dla uczelni województwa śląskiego przeznaczymy blisko 70 mln zł. Chcę zapewnić, że te symboliczne czeki jak najszybciej zamienią się w żywą gotówkę. Bardzo nam na tym zależy, żeby te programy wewnętrznych reform rozpoczęły się jak najszybciej, żeby te pieniądze jak najszybciej zaczęły pracować na rzecz podniesienia oferty dydaktycznej śląskich uczelni i podniesienia poziomu badań naukowych – podkreślał podczas uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Czeki z rąk Jarosława Gowina odebrali przedstawiciele siedmiu uczelni z województwa śląskiego: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. Michał Daszykowski, prorektor ds. studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Joanna Lewin-Kowalik, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoni Cygan, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. Jarosław Janicki oraz rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska.

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze naszego kraju. W ramach programu uczelnie mogły otrzymać środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie. Projekt jest realizowany przy użyciu strumieni finansowania przeznaczonych dla różnego typu uczelni. Jedna uczelnia mogła składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki.

W tym roku NCBR przeznaczył prawie 700 mln zł w ramach I ścieżki programu i blisko 250 mln zł w ramach II ścieżki. Politechnika Śląska, uzyskując prawie 29 mln zł, otrzymała drugie największe dofinansowanie w ramach I ścieżki spośród wszystkich polskich szkół wyższych oraz największe na Śląsku. Gliwicka uczelnia uzyskała dofinansowanie na projekt „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Celem nagrodzonego projektu jest przeprowadzenie w ciągu najbliższych czterech lat głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania gliwickiej uczelni, tak aby Politechnika Śląska mogła pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Będzie ono miało bardziej interdyscyplinarny charakter niż dotychczas. Na Politechnice Śląskiej będzie także rozwijana nowoczesna Szkoła Doktorów, która będzie oferowała interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach naukowych. Zostaną również uruchomione kolejne kierunki studiów w języku angielskim, co wpłynie na wzrost umiędzynarodowienia uczelni. Obecnie Politechnika Śląska oferuje studia w języku angielskim na 16 kierunkach.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2018 15:10, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2018 07:22, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
6 kwietnia 2018
Minister nauki wręczy czeki na Politechnice Śląskiej!

Symboliczny czek na niemal 29 mln zł odbierze rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina już dziś na Politechnice Śląskiej.  Oprócz naszej uczelni minister wręczy wielomilionowe symboliczne czeki jeszcze sześciu innym szkołom wyższym z województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Uroczystość odbędzie się o godz. 14.00 w Sali Senatu Politechniki Śląskiej.
 
Czeki z rąk Jarosława Gowina odbiorą rektorzy siedmiu uczelni z województwa śląskiego: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 
„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze naszego kraju. W ramach programu uczelnie mogły otrzymać środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie. Projekt jest realizowany przy użyciu strumieni finansowania przeznaczonych dla różnego typu uczelni. Jedna uczelnia mogła składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki.
 
W tym roku NCBR przeznaczył prawie 700 mln zł w ramach I ścieżki programu i blisko 250 mln zł w ramach II ścieżki. Politechnika Śląska, uzyskując prawie 29 mln zł, otrzymała drugie największe dofinansowanie w ramach I ścieżki spośród wszystkich polskich szkół wyższych oraz największe na Śląsku. Nasza uczelnia uzyskała dofinansowanie na projekt „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.
 
Celem nagrodzonego projektu jest przeprowadzenie w ciągu najbliższych czterech lat głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania gliwickiej uczelni, tak aby Politechnika Śląska mogła pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Będzie ono miało bardziej interdyscyplinarny charakter niż dotychczas. Na Politechnice Śląskiej będzie także rozwijana nowoczesna Szkoła Doktorów, która będzie oferowała interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach naukowych. Zostaną również uruchomione kolejne kierunki studiów w języku angielskim, co wpłynie na wzrost umiędzynarodowienia uczelni. Obecnie Politechnika Śląska oferuje studia w języku angielskim na 16 kierunkach.

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2018 12:46, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2018 13:17, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
6 kwietnia 2018
Zmarł prof. Jacek Wojciech Młochowski

Z żalem informujemy, że 1 kwietnia odszedł profesor Jacek Wojciech Młochowski, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej i honorowy profesor Politechniki Śląskiej.
 
Profesor Młochowski swoje życie zawodowe związał z Wrocławiem. Na tamtejszej Politechnice uzyskał kolejne stopnie doktora (1967) i doktora habilitowanego (1975). W roku 1983 uzyskał tytuł profesora. Na swej macierzystej uczelni zajmował wiele stanowisk: prodziekana Wydziału Chemicznego (1972-1978), wicedyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej (1978-1984), dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej (1984-1985), dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Biochemii i Biotechnologii (1996-2002). W latach 1978-2006 był kierownikiem Zakładu Chemii Związków Heterocyklicznych.
 
Opublikował ponad 200 prac naukowych oraz był współautorem 15 patentów. Wypromował 12 doktorów. Jego związki z naszą uczelnią datują się od wczesnych lat osiemdziesiątych. Profesor Młochowski, uznany autorytet w dziedzinie chemii związków heterocyklicznych, zwłaszcza pochodnych selenu, wniósł swój udział w rozwój chemii związków heterocyklicznych na Wydziale Chemicznym. Był moderatorem rozwoju naukowego wielu pracowników Instytutu Chemii i Technologii Organicznej, z którego powstały obecnie działające dwie katedry.
 
Za swoją działalność naukową prof. Młochowski był odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim OOP (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Medalem Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Stanisława Kostaneckiego (1995), Złotą Odznaką z Brylantem Politechniki Wrocławskiej (2007), Medalem Zasłużony dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2010), Medalem 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2010).
 
W roku 2017 Senat Politechniki Śląskiej nadał prof. Młochowskiemu godność profesora honorowego Politechniki Śląskiej. Godność ta została przyznana profesorowi w uznaniu jego wybitnego wkładu w rozwój kadry naukowej i wieloletnią owocną współpracę z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej.
 
W zmarłym tracimy naukowca o szerokich zainteresowaniach badawczych, życzliwego i oddanego studentom nauczyciela akademickiego.
 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 7 kwietnia, o godz. 9.50 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
 

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2018 12:32, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 kwietnia 2018
Finał konkursu „Elektronika, by żyło się łatwiej”

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Elektronika, by żyło się łatwiej”, zorganizowanego przez Instytut Elektroniki oraz firmy Siemens i Kamami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Finał konkursu odbył się w czwartek, 5 kwietnia, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Laureaci mają zapewnione miejsce na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz otrzymają roczne stypendia dziekana.
 
Do konkursu zgłosiło się ponad 90 uczniów z całej Polski – głównie ze śląskich miast, ale także z Krakowa, Lublina, Poznania, Torunia, Tarnowa, Żywca, Limanowej, Nowego Sącza i innych. Spośród nadesłanych projektów komisja konkursowa wyłoniła dziesięć najlepszych projektów, które były prezentowane podczas gali finałowej. Projekty obejmowały między innymi różnego typu układy przeznaczone  dla osób niepełnosprawnych, urządzenia automatyki domowej, stacje monitorowania środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza, a także roboty, pojazdy samobieżne, konstrukcje latające, urządzenia warsztatowe oraz aplikacje na smartfony ułatwiające naukę lub usprawniające wymianę informacji.
 
Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Aleksander Ostrowski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Wykonał on projekt pt. „Miernik zużycia LPG”. Druga nagroda trafiła do Artura Morysa-Magiery z Liceum Ogólnokształcącego nr XI przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach i Jakuba Polaczka z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach. Temat ich projektu brzmi „RaspCopter”. Trzecie miejsce za projekt „Ploter rysujący CNC” zdobył Wiktor Nowacki z Zespołu Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu.
 
Jurorzy przyznali także 7 wyróżnień. Zdobyli je: Mateusz Kowalik i Robert Pawlik-Dobrowolski z Bielska-Białej, Bartłomiej Mazur i Krzysztof Dziembała z Zabrza, Mateusz Garwol i Filip Oleksy z Nowego Sącza, Nikodem Bartnik z Bytomia, Jacek Wieczorek z Katowic, Artur Macha z Gliwic oraz Patryk Chyćko i Rafał Hrabia z Lublina.
 
Na zakończenie gali finałowej dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki prof. Adam Czornik  wraz z przedstawicielami sponsorów wręczył laureatom cenne nagrody. Dla trzech szkół, w których uczą się laureaci trzech pierwszych miejsc, firma Siemens ufundowała sprzęt, który pozwoli wyposażyć szkolne pracownie. Ponadto przedstawiciele firmy Siemens wraz z pracownikami Instytutu Elektroniki przeprowadzą szkolenie dla nauczycieli, którzy opiekowali się autorami wyróżnionych prac.
 
Laureatom, ich opiekunom oraz szkołom gratulujemy!
 

Wiadomość utworzona: 6 kwietnia 2018 08:15, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2018 07:30, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
5 kwietnia 2018
Instytut Techniki Cieplnej nagrodził najlepsze prace magisterskie

Rozstrzygnięto XII edycję ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych, zorganizowanego przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Finał konkursu odbył się w środę, 4 kwietnia.
 
Jury składające się z przedstawicieli przemysłu oraz profesorów uczelni technicznych wysłuchało prezentacji pięciu finalistów. Jurorzy podkreślili nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych prac, ale także sposób ich prezentacji.
 
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli ex aequo Tomasz Prokop z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Paweł Płuszka z Politechniki Wrocławskiej. Drugie miejsce zajął Konrad Malik z Politechniki Warszawskiej. Na trzeciej pozycji uplasowali się natomiast ex aequo Marcin Nowak z Politechniki Śląskiej oraz Jakub Wysokiński z Politechniki Częstochowskiej.
 
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, ufundowane przez sponsorów konkursu: Instytut Lotnictwa, SymKom, MESco oraz SBB Energy. Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, na którą można zgłaszać prace magisterskie obronione w 2018 roku.
 

Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2018 14:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
5 kwietnia 2018
IAESTE CaseWeek 2018 nadchodzi!

Największy cykl warsztatów inżynierskich w Polsce, czyli IAESTE CaseWeek 2018, rusza na Politechnice Śląskiej w poniedziałek, 16 kwietnia, i będzie trwał do 27 kwietnia.
 
W czasie trwającego dwa tygodnie wydarzenia uczestnicy będą mogli sprawdź swoją wiedzę w praktyce, rozwinąć swoje umiejętności i wziąć swoją karierę na warsztat podczas darmowych certyfikowanych warsztatów w formie case study. Warsztaty przeprowadzą eksperci z wiodących na rynku przedsiębiorstw, takich jak: Valeo, Saint Gobain, B&R, Daikin, Warbud, Air Liquide, Shiloh oraz Propoint.
 
Rekrutacja na warsztaty trwa. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2018 09:30, autor: Katarzyna Wojtachnio
4 kwietnia 2018
Drugie życie śląskich wież ciśnień

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza na spotkanie dyskusyjne „Drugie życie śląskich wież ciśnień”, które odbędzie się w piątek, 20 kwietnia, o godz. 12.00, w sali 221D w Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22B (II piętro).
 
Śląskie wieże ciśnień są niezwykle ciekawymi, a jednocześnie zapomnianymi obiektami dziedzictwa kulturowego i architektury Śląska. Należą do dziedzictwa, jakie zostawiła nam epoka rewolucji przemysłowej. Są częścią infrastruktury, która miała swój udział w rozwoju gospodarczym tego regionu, dlatego nie powinny odejść w zapomnienie. Obiekty te budzą spore emocje − z jednej strony zachwyt ich nietypową urodą, a z drugiej dezaprobatę dla braku podejmowania działań, by je ocalić.
 
Spotkanie poprowadzą dr hab. inż. arch. Ewa Wala oraz dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka z Wydziału Architektury, będące jednocześnie autorkami wystawy prac o tym samym tytule, która będzie stanowiła punkt wyjścia tego ciekawego spotkania. Wystawę można zwiedzać do 7 maja w holu budynku Centrum Nowych Technologii na II piętrze. Wstęp wolny.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres rjp6@polsl.pl lub telefoniczne na numer 32 237 18 54.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2018 14:29, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 4 kwietnia 2018 14:48, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
5 kwietnia 2018
Zmarł doc. Zdzisław Jaskóła

Z żalem informujemy, że 31 marca zmarł emerytowany, bardzo zasłużony nauczyciel akademicki i wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej doc. dr inż. Zdzisław Jaskóła.
 
Urodzony w 1930 r. w Katowicach. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej, dyplom uzyskał w 1956 r. W latach 1955-1962 pracował jako konstruktor w przemyśle. Od 1962 r. był starszym asystentem w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn, gdzie w 1966 r. obronił doktorat. Promotorem był prof. Janusz Dietrych. Od 1971 r. pracował jako docent, a w latach 1973-1975 był kierownikiem studiów wieczorowych na Wydziale Mechanicznym Energetycznym. W latach 1977-1979 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn, a w latach 1980-1984 zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora w Instytucie Kotłów, Siłowni Cieplnych i Jądrowych, następnie w Zespole Podstaw Konstrukcji Maszyn Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Był prodziekanem na Wydziale Mechanicznym Energetycznym w latach 1987/88-1989/90.
 
Zajmował się diagnostyką maszyn, badaniem przekładni zębatych, w tym metodami akustycznymi. Był promotorem ośmiu przewodów doktorskich. Był dyrektorem energetyki II stopnia. W latach 1978-1980 był członkiem komitetów PAN: Akustyki oraz Naukoznawstwa. W latach 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Katowicach. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”.
 
Był wykładowcą, który cieszył się dużą sympatią studentów, naukowcem, z którego inspiracji powstało wiele interesujących prac badawczych, organizatorem pracy dydaktycznej, a przede wszystkim osobą, na której zawsze można było polegać.
 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Mariackim w Katowicach w sobotę, 7 kwietnia, o godz. 11:00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy św. na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2018 07:32, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2018 10:55, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
3 kwietnia 2018
Dzień Nauki i Przemysłu – dołącz do grona wystawców!

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice oraz miasto Gliwice serdecznie zapraszają do udziału w VIII edycji Dnia Nauki i Przemysłu, która odbędzie się 25 maja w gliwickim Technoparku. Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 27 kwietnia.
 
Udział w wydarzeniu to doskonała okazja dla śląskich firm i jednostek naukowych do bezpłatnej promocji swoich innowacyjnych rozwiązań. Dzień Nauki i Przemysłu już od 9 lat gromadzi firmy, instytucje, koła naukowe oraz wszystkie osoby zainteresowane  innowacyjnymi rozwiązaniami.  Swoją ofertę prezentują wystawcy z różnych branż, m.in. z automatyki, robotyki, informatyki, telekomunikacji, motoryzacji i biotechnologii. Corocznie w targach uczestniczy ponad 50 wystawców. Każdego roku imprezę odwiedza ponad tysiąc gości. Udział zarówno dla uczestników, jak i wystawców jest bezpłatny!
 
Aby dołączyć do grona wystawców, należy wejść na stronę Dnia Nauki i Przemysłu, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: targi@technopark.gliwice.pl.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia. Informacje o zakwalifikowaniu będą natomiast przesyłane po 30 kwietnia.
 
Więcej informacji pod nr. tel. 607 363 258 oraz pod adresem katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl oraz na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 3 kwietnia 2018 07:29, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2018 07:30, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
30 marca 2018
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wszystkim pracownikom, studentom i przyjaciołom Politechniki Śląskiej życzę zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju i optymizmu towarzyszącego każdego dnia oraz wesołego Alleluja.
 
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. Arkadiusz Mężyk
 
Film z życzeniami rektora jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 30 marca 2018 07:44, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2018 08:04, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
29 marca 2018
Drużyna High Flyers wyjeżdża do USA!

Po kilkumiesięcznej pracy nad konstrukcją bezzałogowego samolotu udźwigowego studenci zrzeszeni w Międzywydziałowym Kole Naukowym Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” wylatują na zawody SAE AeroDesign w USA, które odbędą się od 6 do 8 kwietnia w miejscowości Van Nuys w Kalifornii. Życzymy powodzenia!
 
Zawody polegają na zaprojektowaniu i zbudowaniu bezzałogowego samolotu o jak największym udźwigu, a następnie wykonaniu lotu konkursowego. Ocenie konkursowej podlegają: dokumentacja techniczna przygotowana przez zespół w trakcie przygotowań, prezentacja techniczna wygłoszona przed jury podczas zawodów oraz lot konkursowy, który polega na przetransportowaniu ładunku o jak największej masie oraz precyzyjnym zrzucie jego części do wskazanego celu.
 
Zespół High Flyers weźmie udział po raz pierwszy w zawodach SAE AeroDesign. Jednak politechniczna drużyna startowała już z powodzeniem w podobnych zawodach. W latach 2011, 2013, 2015 młodzi inżynierowie brali udział w Air Cargo Challenge w Europie.
 
Zawody SAE AeroDesign organizowane są corocznie przez SAE (Society of Automotive Engineers) i skupiają studentów uczelni technicznych. W zawodach biorą udział drużyny z całego świata – łącznie 75 drużyn – które konkurują w trzech klasach: Micro, Regular i Advanced. W każdej kategorii obowiązuje inny regulamin i ograniczenia konstrukcyjne narzucone przez organizatorów, według których projektowane i budowane są samoloty.
 
Politechniczny zespół, w składzie: Zbigniew Gorol, Tomasz Kudala, Michał Simon, Wojciech Grabowski, Piotr Langner oraz Karol Kreihs, startuje w klasie Advanced, w której należy zastosować silnik spalinowy o pojemności do 7,65 cm3 i masie startowej samolotu do 25 kg.
 
Udział w zawodach jest jednym z elementów projektu pt. „System autonomicznych platform latających dedykowanych do zadań szybkiego reagowania", wykonywanego pod kierunkiem opiekunów koła: dr. inż. Romana Czyby i dr. inż. Marcina Lemanowicza, w ramach projektu MNiSW pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
 

Wiadomość utworzona: 29 marca 2018 09:44, autor: Katarzyna Wojtachnio
28 marca 2018
Politechnika Śląska współpracuje z liceum w Jastrzębiu Zdroju

Politechnika Śląska rozwija współpracę z kolejną szkołą średnią. Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Nr 1 I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu Zdroju. Umowa została podpisana 27 marca w rektoracie uczelni.
 
Umowę sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Patryk Mochnacz.
 
Celem porozumienia jest objęcie liceum przez Politechnikę Śląską patronatem naukowym, a tym samym nawiązanie kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami i naukowcami.
 
– Utrzymywanie bliskich relacji ze szkołami średnimi jest dla naszej uczelni niezwykle ważne. Myślę, że posiadamy bardzo ciekawą ofertę dydaktyczną, która może zainteresować każdego ucznia. Co roku zresztą ją nieco modyfikujemy, by być na bieżąco z oczekiwaniami młodzieży oraz trendami na rynku pracy – podkreślał podczas spotkania rektor Politechniki Śląskiej.
 
W ramach porozumienia uczelnia zobowiązuje się m.in. do opieki naukowej nad klasą eksperymentalną, realizującą rozszerzenie z matematyki z elementami akademickiego programu nauczania. Uczniowie będą również brali udział w zajęciach na uczelni, m.in. w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych. Studenci Politechniki Śląskiej będą natomiast mogli odbywać w szkole praktyki przedmiotowo-metodyczne i pedagogiczne. Nowi partnerzy do współpracy będą także organizować wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne.

Wiadomość utworzona: 28 marca 2018 14:59, autor: Katarzyna Wojtachnio
27 marca 2018
Zgłoś swój projekt do Nocy Naukowców!

Pozostało jeszcze 200 dni do kolejnej edycji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, ale tylko do 15 kwietnia Centrum Popularyzacji Nauki zbiera zgłoszenia naukowców, którzy chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu.
 
Formularz rejestracyjny dla naukowców jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2018 14:11, autor: Katarzyna Wojtachnio
27 marca 2018
Spotkanie z przedstawicielem Komisji Fulbrighta

Już dziś o godzinie 16:00 w auli 300 na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach przy ulicy Akademickiej odbędzie się otwarte spotkanie z koordynatorką programów w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Patrycją Gołąb.
 
Spotkanie jest skierowane do zainteresowanych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Zaproszony gość opowie o możliwościach wyjazdów do USA w ramach stypendiów Fulbrighta oraz odpowie na nasuwające się pytania w związku z trwającą właśnie rekrutacją.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na Facebooku.
 
Oficjalna strona Komisji Fulbrighta dostępna jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2018 07:44, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2018 11:50, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 marca 2018
Studentka Politechniki Śląskiej laureatką konkursu Stena Circular Economy Award

Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – Karolina Ceglarz – otrzymała główną nagrodę w I edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 22 marca w Warszawie. Gratulujemy!
 
Karolina Ceglarz otrzymała nagrodę w kategorii student za projekt pt. „Kompostomat”. Opiekunem naukowym projektu był dr inż. Wojciech Hryb – pracownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 
Opracowany przez studentkę projekt stanowi koncepcję urządzenia pozwalającego na uatrakcyjnienie oraz zwiększenie efektywności zbiórki bioodpadów z zabudowy wysokiej. „Kompostomat” to samowystarczalne energetycznie oraz łatwe w obsłudze urządzenie zlokalizowane w pobliżu kontenerów na odpady. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli oddawać odpady kuchenne w specjalnych zachipowanych pojemnikach, a  w zamian otrzymają punkty, które będą mogli wymienić na domowy kompostownik, kompost, zniżkę na wywóz odpadów, gadżety ułatwiające ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów czy rabaty do współpracujących przedsiębiorstw.
 
Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego ma na celu promocję przedsiębiorstw stosujących rozwiązania z obszaru GOZ, jak również aktywizację innych firm i jednostek naukowych do projektowania i wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie.
 
Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”.
 
 
 
 

Wiadomość utworzona: 26 marca 2018 14:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2018 14:58, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 marca 2018
Powstaje statuetka „Dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej”

Powstaje statuetka „Dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej”, która będzie przyznawana przez Radę Społeczną uczelni naszym pracownikom za ich szczególne osiągnięcia. We wtorek, 20 marca, odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusza Kotowicza ze światowej sławy rzeźbiarzem i medalierem prof. Krzysztofem Nitschem, który projektuje statuetkę.
 
Prof. Krzysztof Nitsch urodził się w Zabrzu, a od 1973 roku mieszka w Gliwicach. Obecnie życie dzieli między Gliwice i Kraków, gdzie prowadzi Pracownię Odlewnictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor jest autorem wielu rzeźb w Gliwicach, w tym m.in. charakterystycznej kompozycji rzeźbiarskiej przy historycznej Radiostacji, fontanny „Żywy obraz” na muzealnym dziedzińcu Willi Caro, monumentu „Ofiarom wojen i totalitaryzmów” w Parku Chopina, a także symbolicznej kompozycji rzeźbiarskiej „TORA” w miejscu dawnej synagogi żydowskiej. Stworzył też symboliczny ołtarz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Za granicą jego prace znajdują się w zbiorach, m.in. w British Museum w Londynie, Muzeum Dantego w Rawennie, w Lozannie, Japonii, w zbiorach prywatnych w Japonii, Rosji, Francji, Niemczech, Argentynie, Ukrainie, USA, Belgii, Holandii, Włoszech, Chinach, Australii. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia artystyczne. W 2009 roku został Honorowym Obywatelem Gliwic. Powstające w starej remizie w dzielnicy Sośnica rzeźby prof. Krzysztofa Nitscha są znane na całym świecie. Powstają tu i finezyjne dzieła, w których prof. Nitsch czuje się najlepiej, i rzeźby pomnikowe.

– To zaszczyt, że tak wybitny, światowej sławy artysta, który związał swoje życie z Gliwicami, zgodził się wykonać dla Politechniki Śląskiej projekt statuetki, która będzie przyznawana przez nasza Radę Społeczną – przyznaje prof. Janusz Kotowicz. – Oczywiście podniesie to jeszcze bardziej prestiż tej nagrody – zaznacza prorektor.

Wiadomość utworzona: 26 marca 2018 07:44, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2018 07:54, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
24 marca 2018
Grupa FCA nagrodziła najzdolniejszych inżynierów!

Sześciu studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów XIX edycji konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles na najlepsze prace dyplomowe i badawcze. Do rąk naszego absolwenta trafiła również prestiżowa nagroda im. Giovanniego Agnelliego przyznana przez Ośrodek Badawczy Fiata w Turynie.  Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się w piątek, 23 marca, na Politechnice Śląskiej. Gratulujemy!
 

Celem konkursu jest wspieranie młodych naukowców pasjonujących się przemysłem motoryzacyjnym i stosowanymi w nim nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Do konkursu mogły być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.
 
W uroczystości, którą poprowadził prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, wzięli udział laureaci z  Politechniki Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ze swoimi promotorami oraz dziekanami wydziałów, na których się kształcą, a także przedstawiciele spółek FCA oraz władz ATH. Gościem specjalnym był przedstawiciel Ośrodka Badawczego Fiata w Turynie Tommaso Giunti.
 
W tegorocznej edycji nagrodzono sześć prac z Politechniki Śląskiej – dwie prace inżynierskie oraz cztery magisterskie, a także cztery z  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Nagrodzeni z naszej uczelni zostali:
 
- autor: Artur Goś za pracę „Pojazd elektryczny BATT2CARS – obliczenia trakcyjne”, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny;
- Marcin Gaik za pracę „Pojazd elektryczny BATT2CARS – budowa prototypu”, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny.
-  Paweł Lasek za pracę „Nowa generacja energooszczędnych silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o strumieniu osiowym do zastosowań w motoryzacji”, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny;
- Jarosław Rzepecki za pracę „Aplikacja Test Thermo-Shock na platformę cDAQ w kontekście IIOT (Industrial Internet of Things)”, promotor: dr inż. Roman Wyżgolik, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;
- Dariusz Gros za pracę „Optymalizacja i analiza numeryczna własności wytrzymałościowych korbowodu silnika spalinowego”, promotor: dr Agata Śliwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
- Anna Hajok  za pracę „Wpływ boru na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego”, promotor: dr hab. inż. Andrzej Studnicki, Wydział Mechaniczny Technologiczny.
 
Gość specjalny uroczystości Tommaso Giunti  wręczył również prestiżową nagrodę im. Giovanniego Agnelliego przyznawaną przez Ośrodek Badawczy Fiata w Turynie. W tym roku trafiła ona do rąk absolwenta Politechniki Śląskiej Dariusza Grosa. Praca magisterska młodego inżyniera została uznana za pracę o największej wartości dla przemysłu spośród wszystkich nagrodzonych w tegorocznym konkursie.
 
– Ciągle staram się zmniejszać pojemności silników i zwiększać moc, którą potrafią wygenerować. Wiele silników musi być poddawanych remontowi po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Z mocniejszymi elementami możemy ten czas eksploatacji bezawaryjnie wydłużyć – mówi o swoich badaniach podwójny laureat z Politechniki Śląskiej.
 
 

Wiadomość utworzona: 23 marca 2018 15:01, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2018 20:06, wykonana przez: Paweł Doś
23 marca 2018
Pierwsze urodziny Centrum Popularyzacji Nauki!

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej ma już rok! Naukowcy z naszej uczelni postanowili więc uczcić pierwszy jubileusz… popularyzując. Świętowanie zaplanowano na najbliższą niedzielę, 25 marca, w CH Forum w Gliwicach. Drukowanie w 3D, grawerowanie laserem, niesamowite pokazy fizyków – to tylko część atrakcji, które czekają na zafascynowanych nauką i nowoczesnymi technologiami mieszkańców Śląska.

W ramach świętowania politechniczni popularyzatorzy zaplanowali szereg widowiskowych pokazów i prezentacji, podczas których w sposób prosty, ale i niezwykle ciekawy będą tłumaczyć zawiłości nauki i techniki. Na urodzinowych gości będą również czekały stanowiska, na których będą mogli m.in. polatać na symulatorze drona, zakosztować kuchni molekularnej czy wydrukować sobie pamiątkę urodzinową w 3D. Naukowcy będą również próbowali… zamienić miedź w złoto. Będzie także dymiąca chatka chemika. Brzmi intrygująco? Bo tak właśnie będzie! A na deser… tort jubileuszowy.
 
Odwiedzający będą się także mogli dowiedzieć więcej na temat matrycy kariery – narzędzia on-line do pomiaru i diagnozy kompetencji miękkich i zawodowych oraz sporządzania bilansów kompetencyjno-kwalifikacyjnych niezbędnych do określenia kierunku rozwoju zawodowego. Na stoisku Biura Karier Studenckich będzie również można skonsultować swoje CV.

Impreza urodzinowa potrwa od 14.00 do 16.00. Zapraszamy osoby w każdym wieku. Spośród takiego bogactwa atrakcji z przeróżnych dziedzin nauki na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Wiadomość utworzona: 23 marca 2018 07:41, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2018 10:42, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
22 marca 2018
Wiosna w AIP!

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej zaprasza na spotkanie „Wsparcie pomysłów na innowacyjne rozwiązania ICT i zakładanie startupów, udzielane przez akceleratory ATI Pionier i AIM, przy współpracy AIP Politechniki Śląskiej”. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 marca, o godz. 15.00 w siedzibie AIP przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.
 
Chcesz zmienić swój świat? Chcesz tworzyć innowacyjne systemy informatyczne, które pomogą rozwiązać realne problemy polskich miast? Chcesz wykorzystać ten potencjał do budowy własnego biznesu – założyć startup, który zagwarantuje Ci możliwość spełniania marzeń? Wiesz, jak wiele takich startupów przeobraża się w duże, świetnie funkcjonujące firmy? Wiesz, że  ich założyciele stają się biznesowymi lub technologicznymi guru? Wiesz, że na rynku są inwestorzy gotowi wesprzeć kapitałowo rokujące startupy lub wykupić je po czasie od założycieli? Przyjdź na spotkanie z przedstawicielami Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier oraz Akceleratora Inteligentnych Miast i dowiedz się jeszcze więcej!
 
Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać e-mail na adres: aip@polsl.pl. W treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wydział, na którym się studiuje lub który się ukończyło.

Wiadomość utworzona: 22 marca 2018 13:02, autor: Katarzyna Wojtachnio
22 marca 2018
Siatkarki podejmują Radomkę Radom

Już w najbliższą sobotę, 24 marca, siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej rozpoczną kolejną fazę rozgrywek play-off, w których drużyny walczą o miejsca od 5. do 8. Podopieczne Wojciecha Czapli będą podejmować Radomkę Radom. Zapraszamy na godz. 17.00 do nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28.

Radomka Radom – trzecia drużyna rundy zasadniczej w ćwierćfinale – musiała ostatnio uznać wyższość Energetyka Poznań. Politechniczne siatkarki uległy natomiast Wiśle Warszawa. Nastroje w zespole są bojowe. Gliwiczanki chcą pokazać, że stać je na więcej niż ósme miejsce po części zasadniczej. Zapowiada się więc emocjonujący mecz.

Zachęcamy do kibicowania!
 

Wiadomość utworzona: 22 marca 2018 07:54, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2018 07:55, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
21 marca 2018
Kabaret K2 „Program z kobietą” oraz Przegląd Kapel Studenckich jeszcze dziś w „Mrowisku”

W środę, 21 marca, o godz. 19:00 Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” zaprasza na występ Kabaretu K2 „Program z kobietą”. Z kolei o godz. 20.00 w klubie Spirala rozpocznie się kolejny Przegląd Kapel Studenckich.
 
„Program z kobietą” to zestaw skeczów i scenek obyczajowych, dotyczących codziennego życia w bardzo krzywym zwierciadle. Obiad, randka, kłótnia, godzenie się i … kabaret – wszystko z kobietą smakuje lepiej! Dlatego też Kabaret K2 rozszerza swój skład o kobietę właśnie. Do Michała Zenknera i Bartosza Klauzińskiego dołączyła bowiem Dominika Najdek, czyniąc z kabaretu zespół trzyosobowy. Twórcy K2 są dynamiczni, energiczni i charakterni. Dzięki ich niezwykłemu stylowi odkryć można zupełnie nowy poziom żartu i absurdu.
Bilety w cenie 25 (dla studentów) i 30 zł są dostępne w kasie Mrowiska oraz tutaj.
 
W Klubie Spirala (mieszczącym się na parterze Mrowiska) o godz. 20.00 rozpocznie się natomiast piąty koncert eliminacyjny Przeglądu Kapel Studenckich. Spośród wszystkich zespołów, jakie zaprezentują się podczas PKS-u wybierzemy pięć, które wystąpią na koncercie finałowym. Główną nagrodą jest występ na tegorocznych Igrach.
Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentują się (w kolejności alfabetycznej): Great Line, Hurrockaine, Imperative oraz Sight Selection.
Wstęp wolny!

Pełny repertuar Mrowiska jest dostępny tutaj.
 
CKS Mrowisko
Ul. Pszczyńska 85, Gliwice
tel. (biuro) 32 237-14-80, (kasa) 32 237-19-63
e-mail: mrowisko@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 21 marca 2018 11:56, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2018 12:02, wykonana przez: Paweł Doś
20 marca 2018
Spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Karier Studenckich zaprasza zainteresowanych studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, podczas którego będzie on udzielał indywidualnych porad prawnych w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
 
Konsultacje odbędą się w środę,  21 marca, w godz. 13.00-18.00 w siedzibie BKS-u w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, p.106.
 
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 20 marca 2018 09:16, autor: Katarzyna Wojtachnio
20 marca 2018
Wystawa o San Pietro Infine już we Włoszech

Wystawa prac studentów Politechniki Śląskiej, które powstały w ramach projektu „San Pietro Infine: the place and memory – il luogo e la memoria – miejsce i pamięć”, zawitała do Włoch. Wernisaż odbył się w ubiegły piątek, 16 marca, na Uniwersytecie w Cassino.
 
W uroczystości wzięli udział: rektor Uniwersytetu w Cassino prof. Giovanni Betta, prorektor prof. Marilena Maniaci, dziekan Wydziału Budownictwa i Mechaniki prof. Marco Dell’Isola oraz prof. Assunta Pelliccio, burmistrz San Pietro Infine Mariano Fuoco oraz pracownicy i studenci uczelni. W konferencji wzięli także udział profesorowie i młodzież ze współpracującego z uniwersytetem Liceum Klasycznego w Cassino. Uczniowie liceum w ramach zajęć terenowych wykonują badania fotogrametryczne ruin miasta San Pietro Infine. W spotkaniu uczestniczył też ekspert do spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO Zbigniew Pawlak.
Ze strony Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w konferencji wzięli udział: prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak, która przedstawiła całokształt długoletniej współpracy obu uczelni i założenia konkursu, a także nagrodzeni studenci: Maja Małkiewicz, Paweł Góral, Agata Wyciślok i Julia Marcisz, którzy omówili swoje prace.
 
Wystawa, która jest wynikiem konkursu zorganizowanego wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej z Wydziałem Budownictwa i Mechaniki Uniwersytetu w Cassino oraz miastem San Pietro Infine, odbyła się po raz pierwszy w styczniu 2018 roku na Wydziale Architektury naszej uczelni. Wydarzenie to stało się wówczas okazją do wizyty na wydziale władz miasta San Pietro Infine, profesorów Uniwersytetu w Cassino oraz władz rektorskich Politechniki Śląskiej.
 
Burmistrz San Pietro Infine w wygłoszonym podczas włoskiego wernisażu przemówieniu podkreślił szczególne znaczenie projektu podjętego przez polskich studentów. Włoskie miasteczko to miejsce o niezwykłych wartościach architektonicznych i krajobrazowych, które zostało całkowicie zniszczone podczas II wojny  światowej w grudniu 1943 roku. Od tego czasu jest opuszczone i pozostaje w stanie ruiny.
 
Po zakończeniu wystawy na terenie Uniwersytetu w Cassino zostanie ona wyeksponowana w sali Rady Miasta San Pietro Infine.
 
Inicjatorami i koordynatorami projektu są: prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak (WAPS), prof. arch. Assunta Pelliccio (UNICAS) oraz Mariano Fuoco - burmistrz San Pietro Infine.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć w najnowszym numerze Biuletynu Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 19 marca 2018 12:49, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2018 08:31, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
19 marca 2018
Politechniczny rower z napędem hybrydowym wywalczył Soczewki Focusa!

Skonstruowany przez Wojciecha Wozowczyka z Wydziału Mechanicznego Technologicznego bezszprychowy rower z napędem hybrydowym zwyciężył w plebiscycie Soczewki Focusa 2017. Wynalazek młodego inżyniera wywalczył  nagrodę w kategorii innowacje techniczne. Gratulujemy!
 
Soczewki Focusa to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszych polskich innowacji. Organizatorzy konkursu wybrali najciekawsze ich zdaniem technologie, które powstały w naszym kraju. Ostateczny werdykt pozostawili jednak czytelnikom. Futurystycznie wyglądający pojazd, który został prawie w całości wydrukowany na drukarce 3D, podbił serca czytelników magazynu „Focus” i wygrał m.in. z materiałem na kosmiczne żagle, zautomatyzowana apteką czy czujnikami monitorującymi smog.
 
Zwycięski wynalazek został zaprojektowany przez Wojciecha Wozowczyka – obecnie absolwenta kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym – w ramach jego pracy magisterskiej. Innowacyjny rower posiada napęd nożny, który w razie potrzeby jest wspomagany silnikiem elektrycznym, bateria została umieszczona w ramie jednośladu. Koła roweru nie mają szprych, zaś napęd jest przenoszony bezpośrednio na zębatkę znajdującą się na tyle koła. Wynalazek został wydrukowany w technologii FDM i składa się z ponad 300 części sklejonych w całość.
 

 

Wiadomość utworzona: 16 marca 2018 14:20, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2018 10:05, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
16 marca 2018
Politechnika Śląska otrzymała 29 mln zł na unowocześnienie kształcenia!

Blisko 29 mln zł uzyskała Politechnika Śląska na realizację projektu edukacyjnego w ramach I ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasza uczelnia otrzymała drugie największe dofinansowanie spośród wszystkich polskich szkół wyższych! Wyniki konkursu zostały ogłoszone w środę, 14 marca.
 
Celem programu Zintegrowane Programy Uczelni jest rozwijanie szkolnictwa wyższego, tak aby mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze naszego kraju. Program dzieli się na trzy ścieżki.
W ramach I ścieżki uczelnie otrzymają środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie.
 
W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 700 mln zł w ramach I ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni. Pieniądze na projekty edukacyjne otrzymało około stu uczelni w Polsce. Politechnika Śląska uzyskała prawie 29 mln dofinansowania na projekt „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.
 
Celem nagrodzonego projektu jest przeprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania naszej uczelni, tak aby Politechnika Śląska mogła pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.
 
– Aby osiągnąć cel, który przed sobą postawiliśmy, zaplanowaliśmy szereg działań. Przede wszystkim zamierzamy unowocześnić kształcenie na wszystkich studiach prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Będzie ono miało bardziej interdyscyplinarny charakter niż dotychczas. Wprowadzimy także nowoczesne metody kształcenia, m.in. wykorzystujące realizację wymagających interdyscyplinarnych projektów o tematyce wypływającej z aktualnych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw lub społecznych, a także z udziałem wielu zewnętrznych konsultantów. Naszym celem jest jeszcze lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Śląskiej do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa – podkreśla rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Na Politechnice Śląskiej będzie także rozwijana nowoczesna Szkoła Doktorów, która będzie oferowała interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach naukowych. Zostaną również uruchomione kolejne kierunki studiów w języku angielskim, co wpłynie na wzrost umiędzynarodowienia uczelni. Obecnie Politechnika Śląska oferuje studia w języku angielskim aż na 16 kierunkach.
 
W ramach pierwszej konkursowej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Aż 10 wydziałów Politechniki Śląskiej posiada obecnie wysoką kategorię naukową A.

 

Wiadomość utworzona: 16 marca 2018 07:42, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2018 07:43, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
15 marca 2018
Trwa nabór do konkursu „Mój pomysł na biznes”

Do końca marca trwa nabór zgłoszeń do organizowanego na Politechnice Śląskiej konkursu „Mój pomysł na biznes”. Biuro Karier Studenckich zaprasza osoby indywidualne i zespoły: studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej do przesyłania zgłoszeń do XV edycji konkursu.
 
Koncepcja pomysłu powinna zostać zgłoszona w formie krótkiego opisu kluczowych założeń przedsięwzięcia (maksymalnie 2500 znaków). W kolejnym etapie ma powstać biznesplan gotowy do wdrożenia na rynku. Uczestnikom udzielane jest eksperckie wsparcie merytoryczne na każdym etapie trwania konkursu.
 
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres kariera@polsl.pl do 31 marca.

Jury konkursu pod przewodnictwem rektora Politechniki Śląskiej wyłoni laureatów i przyzna  nagrody finansowe – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia, a także rzeczowe, płatne staże przemysłowe, atrakcyjne kursy inżynierskie i wiele innych.
 
Partnerami i pozostałymi członkami jury konkursu są przedstawiciele pracodawców, którzy przyznają wyróżnienia specjalne.
 
Więcej o konkursie na fanpage'u Biura Karier Studenckich na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 15 marca 2018 07:22, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2018 07:25, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
14 marca 2018
Zmarł profesor Aleksander Kowal

Z żalem zawiadamiamy, że 13 marca zmarł dr hab. inż. Aleksander Kowal, prof. nzw. w Pol. Śl., emerytowany pracownik Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii.
 
Profesor Aleksander Kowal był absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, a od 1967 r. przez ponad 40 lat pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny, przechodząc kolejno stanowiska od asystenta do profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora uzyskał na naszej uczelni w 1978 r., a doktora habilitowanego w 2006 r.
 
Odszedł od nas człowiek zasłużony, powszechnie lubiany przez studentów i współpracowników, zafascynowany innowacyjnością i tryskający pomysłami inżynier. Twórca kilkudziesięciu patentów i wielu cennych publikacji z obszaru budowy i eksploatacji maszyn oraz podręczników akademickich.
 
Był godnym naśladowania wzorem pracowitości i oddania pracy naukowo-dydaktycznej, potrafiącym łączyć wiedzę naukową z twórczością inżynierską, współpracując z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.
 
Msza święta za śp. Aleksandra Kowala odbędzie się w piątek, 16 marca, o godz. 7.30 w katedrze pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 9.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.
 

Wiadomość utworzona: 14 marca 2018 12:03, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2018 12:04, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
13 marca 2018
Naukowiec z Politechniki Śląskiej otrzymał 2 mln zł na badania!

Dr hab. inż. Przemysław Data z Wydziału Chemicznego został laureatem grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Naukowiec otrzymał prawie 2 mln zł na badania w ramach czwartego konkursu w programie First Team, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Gratulujemy!

Do tegorocznej edycji konkursu swoje projekty zgłosiło 78 młodych naukowców. Spośród nich eksperci wyłonili 11, których projekty badawcze otrzymają dofinansowanie nawet do 2 mln zł. W tym gronie znalazł się dr hab. inż. Przemysław Data z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej, który otrzymał dokładnie 1 999 636 zł na realizację projektu „Nowe, wysokowydajne emitery TADF i RTP do organicznych diod elektroluminescencyjnych”, którego jest kierownikiem.

Projekt naukowca z Politechniki Śląskiej dotyczy badań nad nowymi energooszczędnymi źródłami światła, zmniejszającymi emisję dwutlenku węgla. Dr hab. inż. Przemysław Data wykorzystuje m.in. aktywowaną termicznie opóźnioną fluorescencję (TADF) i fosforescencję w temperaturze pokojowej (RTP) w celu wyeliminowania użycia energochłonnych i rzadkich pierwiastków irydowych do produkcji wysoko wydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED oraz radykalnego zwiększenia ich wydajności. Do tej pory udało mu się wyprodukować kilka bardzo wydajnych urządzeń OLED opartych na tej technologii. Rezultaty jego prac mogą umożliwić m.in. produkcję tańszych ekranów OLED przeznaczonych do smartfonów i tabletów, a także dostęp do taniego i niedrogiego oświetlenia. Nagrodzony projekt podejmuje tematykę znajdującą się w obszarze polskich priorytetowych kierunków badawczych i technologicznych.

W programie First Team Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera naukowców na jednym z najbardziej kluczowych etapów ich kariery, kiedy rozpoczynają oni budowanie swojej samodzielności naukowej. Na realizację projektów i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych mogą otrzymać do 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w tym roku 21,6 mln zł.

 

Wiadomość utworzona: 13 marca 2018 09:32, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2018 09:32, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
12 marca 2018
Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017”, organizowany przez Politechnikę Śląską w ramach działań konsorcjum Progres 3. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Zapisy są przyjmowane do 23 marca.
 
Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić maksymalnie dwie prace w każdej z następujących kategorii tematycznych:
- ekonomia i finanse,
- surowce, energetyka i ochrona środowiska,
- zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,
- technologie informacyjne i Inżynieria elektryczna,
- konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.
 
Osoby zainteresowane powinny przesłać wszystkie wymagane dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą do 23 marca włącznie w formie elektronicznej na adres: RN3-BWZ@polsl.pl.
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2018 07:25, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2018 09:15, wykonana przez: Paweł Doś
12 marca 2018
Święto uczelni Ignatianum

We wtorek, 6 marca, w 396. rocznicę kanonizacji św. Ignacego Loyoli obchodzono święto Akademii Ignatianum w Krakowie. W uroczystościach Politechnikę Śląską reprezentował  prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
 
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Następnie na uczelni odbyły się uroczystości akademickie, podczas których podsumowano pracę i dorobek naukowy uczelni oraz wręczono wyróżnienia i nagrody dla pracowników i studentów.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną z prawami państwowymi, prowadzoną przez jezuitów. Uczelnię tworzą: Wydział Filozoficzny, Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach. Rektorem krakowskiej uczelni jest ks. prof. Józef Bremer. Postać profesora jest związana z Politechniką Śląską. Jest on absolwentem Wydziału Mechanicznego i Energetycznego naszej uczelni, na której studiował w latach 1972–1977, razem na roku z prof. Januszem Kotowiczem. Po ukończeniu studiów pracował zawodowo w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Kotłów i Urządzeń Energetycznych w Tarnowskich Górach oraz w Zakładzie „Lentex” w Lublińcu. W 1981 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, a następnie w latach 1983–1987 odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Teologię studiował w Phil.-Theol. Hochschule – Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (1987–1990). Również w Niemczech odbył studia doktoranckie w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia te zakończył obroną doktoratu z filozofii (1996). Był także immatrykulowany na Ludwigs-Maximilians Universität (Monachium) (1990–1995) oraz na Uniwersytecie Bielefeld (1995/1996). W 1991 przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Formację zakonną kontynuował w latach 1996-1997, odbywając Trzecią Probację w Berlinie. Od 1997 wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie. W 2006 odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2004 należy do zarządu Fundacji Edukacji Technicznej. W latach 2007-2015 prowadził zajęcia z filozofii umysłu (wykład i konwersatorium) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił również funkcję kierownika Zakładu Kognitywistyki na Instytucie Filozofii UJ. Funkcję Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie pełni od 2014 roku.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2018 14:29, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2018 07:11, wykonana przez: Paweł Doś
9 marca 2018
Mecz z Wisłą Warszawa

Zapraszamy na mecz siatkarek AZS-u Politechniki Śląskiej z Wisłą Warszawa, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 marca, o godz. 16.00 w Nowej Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2018 14:28, autor: Paweł Doś
8 marca 2018
Pracownik Politechniki Śląskiej w Radzie Młodych Naukowców

Dr. inż. Michał Niezabitowski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki został powołany do Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Będzie to już druga kadencja pracownika Politechniki Śląskiej w zespole doradczym. Naukowiec jest jedynym przedstawicielem śląskich uczelni w liczącej osiemnastu członków radzie.

Głównym celem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce. Do zadań Rady Młodych Naukowców należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery, przybliżanie im mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Jako przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczy m.in. w spotkaniach, których organizatorami są Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Uniwersytecka Komisja Nauki, Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju czy w wybranych konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Rady Młodych Naukowców.

Wiadomość utworzona: 8 marca 2018 09:30, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2018 09:31, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
7 marca 2018
Nabór uzupełniający na studia podyplomowe

Trwa nabór uzupełniający na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Śląskiej. Pozostały jeszcze wolne miejsca na 15 kierunkach prowadzonych na 6 wydziałach. Wśród nich znajdują się m.in. tegoroczne nowości, jak: event management, certyfikacja wyrobów, inżynieria jakości czy metalografia materiałów inżynierskich. Zapisz się już dziś!
 
Pełną listę dostępnych studiów można znaleźć na stronie rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 7 marca 2018 14:29, autor: Katarzyna Wojtachnio
7 marca 2018
Politechnika Śląska zawarła umowę z GIODO

Politechnika Śląska zawarła porozumienie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Umowa została podpisana w poniedziałek, 5 marca, w Sali Senatu podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
 
Porozumienie sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanka.
 
Celem współpracy jest zwiększenie wiedzy osób związanych z instytucjami o ich prawach i środkach ochrony danych osobowych oraz wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, a także wspólne realizowanie zadań w dziedzinie edukacji prawnej w tym zakresie.
 
Współpraca będzie przebiegała w obszarach działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej. Planowane jest m.in. wspólne organizowanie seminariów, wykładów, konferencji i szkoleń, a także praktyk studenckich, studiów podyplomowych oraz inicjowanie prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.
 
 

Wiadomość utworzona: 7 marca 2018 11:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
6 marca 2018
Zakończyły się obrady rektorów uczelni technicznych z całej Polski

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które rozpoczęło się w niedzielę, 4 marca, na Politechnice Śląskiej, dobiegło dziś końca. Gliwice odwiedzili rektorzy wyższych szkół technicznych z całej Polski. 
 
Podczas obrad rektorzy dyskutowali na temat aktualnych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. o nowych dziedzinach i dyscyplinach naukowych a implementacji Ustawy 2.0. Ważnym tematem było również zagadnienie innowacyjności uczelni w kontekście liczby uzyskanych patentów i innych praw wyłącznych przez szkoły wyższe, a także zmiany idące za wejściem w życie RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Rektorzy rozmawiali więc o bezpieczeństwie informacji, które jest podstawą procesów biznesowych uczelni technicznych, a także o tym, co RODO zmieni w podejściu do ochrony danych osobowych.
 
Uczestnicy KRPUT-u wzięli również udział w konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, która odbyła się w miniony poniedziałek na Politechnice Śląskiej, a także spotkali się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem w gliwickiej hali widowisko-sportowej.
 
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to działające od 1989 roku (pod obecną nazwą od 1996 r.) stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Jej celem jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. KRPUT występuje wobec organów władzy państwowej w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych, wypracowuje i przedstawia organom wszystkich szczebli opinie, dezyderaty i rezolucje oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, prowadzące do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej.

 

Wiadomość utworzona: 6 marca 2018 14:14, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 6 marca 2018 14:18, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
5 marca 2018
Konferencja EDUAL już za nami

Druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” dobiegła końca. Wydarzenie, które odbyło się 5 marca na Politechnice Śląskiej, zgromadziło w Gliwicach wielu przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego z Polski i zagranicy. Uczestnicy wspólnie dyskutowali o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. W konferencji wziął również udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
– Jednym z głównych celów edukacji dualnej jest kształcenie absolwenta przygotowanego do wprowadzenia i wykorzystania zaawansowanych technologii. Absolwenta, który rozumie intensywnie rozwijające się środowisko przemysłu przyszłości oraz potrafi dostosować się do wymogów nowej koncepcji systemów wytwórczych. Inżyniera, który kształcił się w przemyśle, rozwiązując rzeczywiste problemy techniczne i wdrażając technologie przyszłości – podkreślał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji.
 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego zaznaczył natomiast, że ministerstwo i rząd przywiązują obecnie ogromną wagę do kwestii kształcenia dualnego. Jest ono bowiem elementem znacznie szerszego planu, czyli Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która jest odpowiedzią na problem pułapki średniego wzrostu. – Próbujemy wyrwać się z tej pułapki przeciętności, a jednym z warunków powodzenia tego przedsięwzięcia jest zmiana charakteru polskiej gospodarki – podkreślał. – Jeżeli mamy zbudować innowacyjny przemysł, to musi on być zdecydowanie bardziej niż do tej pory oparty o współpracę ze środowiskami naukowymi. Przez dwadzieścia kilka lat nasz rozwój gospodarczy opierał się przede wszystkim o patenty kupowane z zagranicy. W niewspółmiernie małym stopniu opieraliśmy ten rozwój o osiągnięcia polskich uczonych.  Teraz staramy się budować takie przęsła, które zbudują ten pomost pomiędzy nauką a gospodarką – dodał Jarosław Gowin.
 
Podczas drugiej edycji konferencji EDUAL dyskusja na temat studiów dualnych była w dużej mierze poświęcona dobrym praktykom realizowanym przez zagraniczne uczelnie. O swoich doświadczeniach opowiedzieli m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości zostały również poruszone tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych na potrzeby tych centrów.
 
W ramach wydarzenia odbyła się również prezentacja Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jednego z pierwszych tego typu centrów w Polsce, które rozpoczęło oficjalnie działalność. Uczestnicy konferencji mieli również szanse porozmawiać ze studentami kształcącymi się na studiach dualnych oraz z doktorantami wdrożeniowymi, którzy licznie wzięli udział w wydarzeniu.
 
Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL była po raz kolejny zorganizowana przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wydarzeniu towarzyszyły XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które zostały zorganizowane przez Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 16:22, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2018 16:22, wykonana przez: Paweł Doś
5 marca 2018
Zmarła mecenas Maria Woszczak-Dobrogowska

Z żalem zawiadamiamy, że 1 marca zmarła mecenas Maria Woszczak-Dobrogowska, wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej.

Msza św. odbędzie się we wtorek, 6 marca, o godz. 10.30 w kościele pw. św. Alberta Wielkiego (dawniej św. Michała) przy ulicy  Krzywoustego 1 w Gliwicach. Po mszy św. o godz. 12.00 na cmentarzu parafii św. Józefa w Zabrzu przy ul. Ptasiej odbędzie się pogrzeb.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 14:20, autor: Katarzyna Wojtachnio
5 marca 2018
Spotkanie rektorów, konferencja EDUAL oraz targi pracy na Politechnice Śląskiej

Już dziś odbędzie się druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wydarzeniu towarzyszą XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Z konferencji zostanie przeprowadzona transmisja on-line. Od niedzieli na Politechnice Śląskiej trwają również obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Konferencja EDUAL, podobnie jak w poprzednim w roku, zgromadzi w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wspólnie będą dyskutować o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów.

Wydarzenie jest organizowane przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE). W tym roku podczas pierwszej sesji będą obecni rektorzy polskich uczelni technicznych, którzy uczestniczą w obradach KRPUT-u. Swój udział  w konferencji EDUAL zapowiedział również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Tegoroczna edycja będzie także szczególna ze względu na zaprezentowanie Śląskiego Centrum Przemysłu 4.0, pierwszego tego typu centrum w Polsce, które rozpocznie oficjalną działalność. W konferencji udział zapowiedziało wielu gości z zagranicy, którzy zaprezentują przykłady dobrych praktyk w kształceniu dualnym. W ramach wydarzenia zaplanowano także panele tematyczne oraz rozmowy ze studentami kształcącymi się na studiach dualnych.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji EDUAL.

Wydarzeniu będą towarzyszyć XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na oba wydarzenia wstęp jest wolny.
 
Transmisja on-line z konferencji EDUAL będzie dostępna pod tym linkiem.

Wiadomość utworzona: 4 marca 2018 16:21, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2018 07:42, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
2 marca 2018
Wondół Challenge 2018 startuje już dziś!

Trzydniowy Festiwal Górski Wondół Challenge 2018 rozpoczyna się już dziś na Politechnice Śląskiej.  Podczas tegorocznej, ósmej już edycji wydarzenia na uczestników czeka mnóstwo atrakcji – filmy, warsztaty, szkolenia i przede wszystkim niezwykli goście, m.in. włoski alpinista i himalaista Simone Moro oraz kajakarz, podróżnik i zdobywca Aleksander Doba.
 
Festiwal rozpoczyna się w piątek o godz. 15.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym od projekcji filmów o zimowych wyprawach na K2. Po nich zaplanowano spotkania m.in. z Januszem Majerem, który opowie o wyprawie na ośmiotysięcznik, a także Angeliką Chrapkiewicz-Gądek i Aleksandrem Dobą. Na uczestników czekają również m.in. szkolenia GOPR-u z pierwszej pomocy oraz warsztaty „Trekking niezależny”.
 
Drugi i trzeci dzień festiwalu odbędzie się w Szczyrku. W programie m.in. blok filmów Banff Mountain Film Festival, szkolenia lawinowe, warsztaty „Zimowy biwak” oraz bieg górski RMD Winter Run. W Szczyrku zagoszczą również m.in. włoski alpinista i himalaista Simone Moro czy ultramaratończyk Piotr Hercog.
 
Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2018 13:33, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2018 13:38, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
2 marca 2018
Politechnika Śląska nagrodzona ekoKarlikiem!

Politechnika Śląska została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach statuetką ekoKarlik 25-lecia. Nagroda ma na celu wyróżnienie osób i podmiotów podejmujących ponadstandardowe działania na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie śląskim.

Statuetkę odebrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystości 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która odbyła się w czwartek, 1 marca, w Operze Śląskiej w Bytomiu.
 
Celem konkursu ekoKarlik jest promocja etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazywanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska oraz zachęcanie do podejmowania działań na jej rzecz. Jury oceniało przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, które są wdrażane w celu podniesienia poziomu ochrony środowiska, a także inicjatywy promujące działania na rzecz ochrony środowiska
 

Wiadomość utworzona: 2 marca 2018 09:45, autor: Katarzyna Wojtachnio
2 marca 2018
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii wśród najlepszych w branży!

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii został wyróżniony za swoją ofertę technologiczną, którą zaprezentował podczas Targów Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 21 i 22 lutego w Sosnowcu. Gratulujemy!
 
Komisja konkursowa przyznała wydziałowi I wyróżnienie za „Odlewy wzmacniane lokalnie warstwą kompozytową – rozwiązanie materiałowo-technologiczne”.

W ramach salonu „KOMPOZYTmeeting”, który odbywał się podczas targów, przedstawiciele Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii zaprezentowali również osiągnięcia zespołu działającego w ramach Laboratorium Kompozytów Metalowych, a przede wszystkim ofertę technologiczną opracowaną w ramach realizacji Fazy K projektu pt.: „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków NCBR-u w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Tango 2”. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Anna J. Dolata.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2018 08:29, autor: Katarzyna Wojtachnio
1 marca 2018
innoSHARE’18 on the road Meetups Gliwice

Fundacja „Polska Innowacyjna” wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zapraszają na spotkanie innoSHARE'18 on the road: Meetups. Wydarzenie odbędzie się w środę, 7 marca, w godzinach 16.00-20.00 w siedzibie AIP i CITT-u w Gliwicach przy ul. Banacha 7. Wstęp wolny.
 
Wydarzenie ma pomóc w znalezieniu partnerów do współpracy biznesowej, naukowej i naukowo-biznesowej, a także do skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów i praktyków w zakresie m.in. rozwijania startupów z komponentem badawczo-rozwojowym, internacjonalizacji nauki i biznesu, komercjalizacji badań, ochrony wytworzonej własności intelektualnej, współpracy młodych naukowców z firmami, a także szukania alternatywnej drogi finansowania badań w ramach doktoratu oraz rozwoju swoich pomysłów. To również doskonała okazja do zapoznania się z przedstawicielami fundacji „Polska Innowacyjna” i nawiązania współpracy.
 
Szczegółowy program oraz wymagana rejestracja są dostępne na stronie wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 1 marca 2018 10:55, autor: Katarzyna Wojtachnio
1 marca 2018
Wydział Budownictwa uzyskał akredytację KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT w uznaniu wysokiej jakości kształcenia udzieliła akredytacji kierunkowi studiów budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Akredytacja została przyznana na 5 lat, czyli na lata akademickie od 2017/2018 do 2022/2023.
 
Decyzja została podjęta na posiedzeniu plenarnym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w Krakowie 15 lutego i podpisana przez przewodniczącego prof. Bohdana Macukowa.
Według informacji na oficjalnej stronie komisji budownictwo prowadzone na Politechnice Śląskiej znajduje się w bardzo wąskiej grupie zaledwie trzech akredytowanych kierunków budownictwo w Polsce. Obok naszej uczelni akredytacje te posiadają jedynie Politechnika Krakowska i Politechnika Gdańska.
 
Tym samym Wydział Budownictwa znalazł się wraz z Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Mechanicznym Technologicznym w gronie trzech jednostek Politechniki Śląskiej, które posiadają aktualną akredytację KAUT.
 
Gratulujemy!
 

Wiadomość utworzona: 1 marca 2018 08:13, autor: Katarzyna Wojtachnio
28 lutego 2018
XIV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii

We wtorek, 27 lutego, w Chorzowie odbyło się XIV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Było ono poświęcone długoterminowym strategicznym planom rozwoju w skali województwa śląskiego przedsiębiorstw energetycznych w zakresie poprawy efektywności w przesyle i dystrybucji energii oraz gazu, a także w kontekście zapewnienia niezawodnych dostaw mediów energetycznych.
 
Politechnikę Śląską reprezentuje w prezydium prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz. W obradach uczestniczył również dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa. Obradom przewodniczył  natomiast dr inż. Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice.
 
Podczas spotkania swoje plany rozwoju w perspektywie do 2030 roku zaprezentowali przedstawiciele najważniejszych przedsiębiorstw energetycznych regionu: prezes zarządu Tauron Dystrybucja S.A. Robert Zasina, dyrektor biura w Katowicach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Marek Krupa, a także dyrektor oddziału w Zabrzu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Ziemowit Podolski.
 
W drugiej części spotkania swoje uwagi i opinie na temat zaprezentowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne działań inwestycyjnych oraz ostatnich doświadczeń związanych z długotrwałym brakiem dostaw energii elektrycznej wnieśli przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentujących cztery subregiony województwa śląskiego: prezydent Rybnika Piotr Kuczera, zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Raczyński, burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, a także inżynier miejski Urzędu Miasta Częstochowy Bożena Herbuś.
 
Podsumowania omówionych spraw dokonał dr inż. Andrzej Karasiński, przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii.
Prezydium Rady na zakończenie dyskutowało sprawę organizacji na Politechnice Śląskiej konferencji „Nowe technologie w autobusowym transporcie publicznym”, która odbędzie się 16 kwietnia 2018 r.

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2018 14:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
28 lutego 2018
Politechnika odnowiła współpracę z Oplem!

Politechnika Śląska oraz firma Opel Manufacturing Poland zawarły kolejne porozumienie. Wieloletni kooperanci odnowili współpracę po przejęciu firmy przez kapitał francuski. Spotkanie z przedstawicielami uczelni oraz Opla odbyło się 28 lutego na Politechnice Śląskiej.
 
Współpraca będzie przebiegała tak jak dotychczas w obszarze dydaktycznym, badawczym oraz kadrowym.
Umowę sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor generalny gliwickiej fabryki Opla Andrzej Korpak. W spotkaniu wzięli również udział konsul generalny Francji Frédéric de Touchet oraz konsul honorowa Francji Anna Krasuska-Terrillon, a także prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz oraz dziekani i prodziekani kilku wydziałów Politechniki Śląskiej.
 
Podczas spotkania prof. Arkadiusz Mężyk podkreślał, że nasza uczelnia od samego początku obecności fabryki w Gliwicach współpracuje z zakładami Opla, a na Politechnice Śląskiej znajdował się nawet punkt rekrutacyjny gliwickiego zakładu. – Ta współpraca znakomicie się rozwijała, obejmując wspólne ustalanie tematów prac dyplomowych, wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kompetencji, udoskonalanie programów edukacyjnych oraz prowadzenie doktoratów wdrożeniowych. Jednym z przykładów tego współdziałania jest program stażowy „Junior engineer. Staż inżyniera XXI wieku”, podczas którego studenci Politechniki Śląskiej odbywają półroczne staże w firmie, rozwiązując konkretne problemy, jakie na co dzień stawiane są pracującym w firmie inżynierom – mówił rektor.
 
Dyrektor generalny gliwickiej fabryki Opla Andrzej Korpak podziękował natomiast władzom uczelni za wspaniałą i tak ścisłą współpracę, trwająca już od wielu lat, a także wyraził nadzieję, na dalsze podejmowanie wspólnych wyzwań w przyszłości. – Fabryka Opla w Gliwicach i Politechnika Śląska są jak „stare dobre małżeństwo”, a od czasu do czasu odnawiamy śluby, obecnie jako firma francuska – podkreślał. – Wielu inżynierów z fabryki i z uczelni współpracuje ze sobą od samego początku istnienia gliwickiego zakładu i jest to współpraca znakomita, przynosząca korzyści dla obu stron. Mam nadzieję, że dziś, gdy znacznie łatwiej jest realizować duże, ambitne projekty w bliskiej współpracy przemysłu i uczelni, to współdziałanie Opla i Politechniki Śląskiej będzie nadal tak dynamicznie się rozwijać – mówił Andrzej Korpak.

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2018 11:13, autor: Katarzyna Wojtachnio
28 lutego 2018
Dzień Innowatora już jutro!

W najbliższy czwartek, 1 marca, na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu odbędzie się konferencja „Dzień Innowatora”, która skierowana jest do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców.
 
Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu, a także o start-upach.
 
Podczas konferencji nastąpi przyjęcie studentów Politechniki Śląskiej do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
 
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zarejestrowania się. Moduł rejestracyjny oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 28 lutego 2018 07:55, autor: Katarzyna Wojtachnio
27 lutego 2018
Powstało Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powołały wspólnie Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Umowa została podpisana podczas konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce”, która została zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 21 lutego w Warszawie. Siedziba Centrum będzie się mieściła w Podstrefie Gliwickiej KSSE.
 
Umowę sygnowali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek w towarzystwie minister Jadwigi Emilewicz oraz dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anny Timofiejczuk.
 
Celem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 będzie wspieranie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Będą w nim prowadzone m.in. szkolenia dotyczące różnych zagadnień technicznych związanych z digitalizacją i Przemysłem 4.0, projekty, doradztwo, w tym m.in. analiza potencjału przedsiębiorstwa, a także wdrożenia na potrzeby nowoczesnej i przyszłościowej gospodarki.
 
Relacja z podpisania umowy w sprawie utworzenia Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz główne założenia działania Centrum zostaną przedstawione podczas konferencji Edukacja Dualna – EDUAL w poniedziałek, 5 marca, organizowanej przez Politechnikę Śląską.
 
Podczas konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce” minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podkreślała, że Polska chce być liderem i wyznaczać trendy w Przemyśle 4.0. – Mamy ogromny potencjał, wybitne talenty i znakomitych informatyków. Chcemy sprawić, by polska gospodarka stała się 4.0, by polscy przedsiębiorcy napędzali swoje biznesy w stronę 4.0 – mówiła minister. Jednym z elementów osiągnięcia tego celu są bez wątpienia powstające w kraju centra kompetencji, w tym również Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.
 
Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki programu Inkubator Liderów Przemysłu 4.0, realizowanego przez Politechnikę Śląską we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Szkolenia ukończyło 14 młodych pracowników nauki z 6 wydziałów Politechniki Śląskiej:  Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki – Krzysztof Bernacki, Wydziału Górnictwa i Geologii – Adam Niewiadomski i Magdalena Tutak, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – Edyta Kudlek i Marek Rojczyk, Wydziału Mechanicznego Technologicznego – Anna Kiljan, Jagoda Krzysteczko-Witek, Barbara Nieradka-Buczek, Paweł M. Nuckowski, Małgorzata Olender i Mateusz Wąsik, Wydziału Organizacji i Zarządzania – Radosław Lubera i Filip Liebert, a także Wydziału Transportu – Michał Juzek i Paweł Słowiński.
 
Kolejnym etapem działań jest utworzenie struktury Centrum, w czym będzie uczestniczyć grupa Liderów Przemysłu 4.0.

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2018 09:45, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2018 10:16, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
27 lutego 2018
Nasze siatkarki podejmują Azoty PWSZ Jedynka Tarnów

W najbliższą środę, 28 lutego, zostanie rozegrana ostatnia już kolejka spotkań w rundzie zasadniczej o mistrzostwo I ligi kobiet. Na zakończenie siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice będą podejmować zespół Azoty PWSZ Jedynka Tarnów. Mecz rozpocznie się o godz. 18.00 w nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28. Zachęcamy do kibicowania!
 
Oba zespoły zapewniły już sobie pozostanie na zapleczu Orlen Ligi, ale walczą o jak najwyższe miejsce w play-offach, by nie trafić na pierwsze dwie drużyny, które na ten moment są poza zasięgiem pozostałych ekip z I ligi. Gliwiczanki w przypadku zwycięstwa zachowają szóste miejsce, a mogą nawet przesunąć się na piątą lokatę. Z kim jednak zmierzą się akademiczki w play-offach, to zależy też od wyników drużyn z góry tabeli. Podopieczne Wojciecha Czapli wygrały ostatnie dwa mecze. Liczymy na kontynuację tej serii nie tylko podczas najbliższego spotkania.
Faza play-offów rozpocznie się natomiast już w najbliższy weekend. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców – wstęp wolny.

 

Wiadomość utworzona: 27 lutego 2018 08:16, autor: Katarzyna Wojtachnio
26 lutego 2018
Doktorantka z Politechniki Śląskiej finalistką konkursu FameLab!

Małgorzata Krystek z Wydziału Budownictwa zakwalifikowała się do finału polskiej edycji jednego z najważniejszych konkursów z zakresu komunikacji naukowej na świecie FameLab! Już w maju doktorantka powalczy o nagrodę główną oraz udział w międzynarodowym finale FameLab 2018 w Wielkiej Brytanii. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

W półfinale konkursu FameLab, który odbył się w minioną sobotę, wzięły udział dwie przedstawicielki z Politechniki Śląskiej: Małgorzata Krystek z Katedry Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa oraz Alina Brzęczek-Szafran z Katedry Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego. Spośród 25 naukowców-popularyzatorów z całej Polski jury do finału wybrało 10 osób.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie w 3 minuty opowiedzieć o wybranym przez siebie zagadnieniu naukowym w sposób jasny, tak aby jury i widzowie, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie, mogli je bez problemu zrozumieć. Punktowana była również poprawność pod względem merytorycznym oraz charyzma uczestników i atrakcyjność wypowiedzi. Prezentacja Małgorzaty Krystek przekonała jurorów i tym samym nasza doktorantka wraz z dziewięciorgiem innych finalistów powalczy 19 maja w Warszawie o zwycięstwo!

Nie jest to pierwszy sukces naszej przedstawicielki na polu popularyzacji. W grudniu ubiegłego roku Małgorzata Krystek zwyciężyła w pierwszej śląskiej edycji konkursu popularyzatorskiego Three Minute Thesis, który został zorganizowany na Politechnice Śląskiej, oraz zdobyła nagrodę publiczności. Jej opowieść o betonie przyszłości podbiła serca jurorów oraz widowni.

Jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu na finalistów czeka profesjonalne szkolenie z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzone przez brytyjskich i polskich trenerów. Na laureatów polskiej edycji konkursu czekają atrakcyjne nagrody.  Zwycięzca otrzyma 25 tys. zł, laureat drugiego miejsca – 12 tys. zł, a trzeciego – 6 tys. zł. Zdobywca nagrody głównej weźmie również udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii w czerwcu podczas Cheltenham Science Festival.

Famelab to międzynarodowy konkurs, który zachęca naukowców – naturalnych rzeczników nauki – do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Organizatorem polskiej edycji jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 
FameLab to światowy format – od swoich narodzin na Cheltenham Science Festival w 2004 roku stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej, a jego edycje  odbywają się  w ponad 30 krajach na całym świecie. W ciągu 6 lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się blisko 500 naukowców.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu.
 

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2018 10:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2018 11:07, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 lutego 2018
Pracownicy Wydziału Budownictwa laureatami nagrody ministra!

Troje pracowników Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostało laureatami Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury. Dr inż. Karolina Knapik, dr inż. Agnieszka Jędrzejewska oraz dr inż. Robert Cybulski zostali nagrodzeni za swoje prace doktorskie. Gratulujemy!
 
Nagrody wręczano za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Są one przyznawane corocznie w pięciu kategoriach: prace inżynierskie, prace magisterskie, rozprawy doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz krajowe publikacje.
 
Dr inż. Karolina Knapik została nagrodzona za pracę doktorską pt. "Experimental and numerical analyses of fly ash from fluidized bed combustion applications for selected ground improvement". Promotorem rozprawy była prof. Joanna Bzówka. Obrona doktoratu odbyła się 6 czerwca 2016 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz 13 kwietnia 2017 r. na uczelni University of Cassino and Southern Lazio we Włoszech.
 
Dr inż. Agnieszka Jędrzejewska została wyróżniona za pracę doktorską pt. "Analysis of early-age thermal-shrinkage stresses in reinforced concrete walls". Promotorem rozprawy była prof. Barbara Klemczak. Obrona doktoratu odbyła się 10 czerwca 2015 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
Dr inż. Robert Cybulski otrzymał natomiast nagrodę za pracę doktorską pt. "Analysis of local stability of doubly corrugated thin-walled structures". Promotorem rozprawy był prof. Ryszard Walentyński. Obrona doktoratu odbyła się 1 lipca 2015 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
 
Nagrody  wręczono laureatom 30 stycznia podczas uroczystej gali, która odbyła się w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu.
 

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2018 07:54, autor: Katarzyna Wojtachnio
23 lutego 2018
Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz na Politechnice Śląskiej

W piątek, 23 lutego, na terenie Hali Sportowej Politechniki Śląskiej rozpoczęły się trzydniowe 19. Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz.
 
Oficjalnego otwarcia targów dokonał prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz. W otwarciu uczestniczyli również Adam Neumann, wiceprezydent Gliwic, Wiktor Pawlik, prezes RIPH w Gliwicach oraz doc. Krzysztof Czapla, dyrektor Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej.
 
Tegoroczna edycja targów skupia się wokół popularyzacji wśród mieszkańców działań na rzecz walki ze smogiem, na co szczególną uwagę zwrócił w swojej wypowiedzi prof. Janusz Kotowicz. Prorektor opowiedział o możliwościach współpracy środowiska naukowego Politechniki Śląskiej z władzami miasta oraz firmami branżowymi w celu poprawy jakości powietrza w mieście. Prezydent Adam Neumann w swoim wystąpieniu propagował natomiast „Program Ograniczania Niskiej Emisji” dla miasta Gliwice – PONE, który ma na celu przygotowanie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w mieście. Realizacja programu PONE przyniesie niewymierne korzyści dla mieszkańców w postaci poprawy komfortu życia. Przyczyni się również w znaczący sposób do osiągnięcia poprawy jakości powietrza poprzez uzyskanie wymiernych efektów redukcji emisji zanieczyszczeń. Zmiany mają być osiągnięte poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gliwicach.
 
Impreza targowa w tym roku gromadzi ponad 110 wystawców z branży budownictwa, instalacji i wyposażenia wnętrz. Ciekawie zaaranżowane stoiska, fachowe doradztwo, różnorodne oferty przyciągają uwagę kilku tysięcy osób odwiedzających targi.

Targi budownictwa będą trwać do niedzieli, 25 lutego, w Hali Sportowej przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2018 14:55, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2018 14:56, wykonana przez: Paweł Doś
23 lutego 2018
Accenture Sailing Meetings

Sekcja Żeglarska Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej oraz Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej zapraszają na cykl spotkań szkoleniowych z żeglarstwa regatowego pod nazwą Accenture Sailing Meetings.
 
Spotkania poprowadzi Szymon Jabłkowski, 46. zawodnik rankingu World Sailing oraz 4. sternik Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej 2017.
 
W programie wykładów duża dawka informacji na temat techniki i taktyki żeglarstwa regatowego, m.in. przepisy, prowadzenie jachtu, taktyka regatowa, komunikacja w załodze.
 
Spotkania odbędą się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach według następującego harmonogramu:
● 27 lutego, godz. 16.00-18.00
● 6 marca, godz. 16.00-18.00
● 13 marca, godz. 16.00-18.00
 
Spotkania są otwarte i bezpłatne. Zapraszamy wszystkich sympatyków żeglarstwa.
Obecność obowiązkowa dla studentów przygotowujących się do Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Śląska w żeglarstwie!

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2018 09:52, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2018 09:55, wykonana przez: Paweł Doś
22 lutego 2018
Koncert zespołu Universe

Z okazji Dnia Kobiet w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” wystąpi legendarny zespół Universe.
Koncert odbędzie się w sobotę, 3 marca, o godz. 18.00. Bilety pracownicze w cenie 55 zł do nabycia w kasie „Mrowiska”.
 
Zespół Universe nieprzerwanie od 1983 roku koncertuje, wydaje nowe płyty, jest ciągle obecny na polskiej scenie muzycznej z własnym oryginalnym brzmieniem i niepowtarzalnym repertuarem. Obecnie zespół tworzy sześciu wykonawców: Henryk Czich – współzałożyciel i obecny lider zespołu – wokal, instrumenty klawiszowe, Wojciech Wesołek – wokal, gitara, Damian Filipowski – gitara, Marek Kopecki – gitara basowa, Grzegorz Krzykawski – perkusja, Marek Jagucki – instrumenty klawiszowe.
 
Dziś  Universe to niezliczone koncerty w kraju i poza granicami, krajowe i międzynarodowe zloty fanów, którzy zawsze doskonale orientowali się w dorobku i poczynaniach zespołu, własna internetowa rozgłośnia Universe, która cały czas nadaje przeboje grupy – te najbardziej znane, nagradzane na festiwalach, konkursach czy plebiscytach, i te mniej znane szerszej publiczności kompozycje.

Podczas obecnej trasy koncertowej z okazji jubileuszu 35-lecia zespołu jednym z chętniej przez muzyków wykonywanym utworów jest piosenka „W perły zmienię deszcz”.
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2018 15:34, autor: Katarzyna Wojtachnio
22 lutego 2018
Zapisy na kurs języka chińskiego

Trwają zapisy na płatny kurs języka chińskiego, organizowany przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Lektorami są rodzimi nauczyciele języka, delegowani przez Instytut Konfucjusza w Chinach. W kursie mogą wziąć udział pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej oraz mieszkańcy aglomeracji śląskiej.
 
Zajęcia dla grupy poczatkujących będą prowadzone w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 we wtorki o godz. 8.00 lub o 15.00 i będą trwały do 22 czerwca. Koszt uczestnictwa za semestr wynosi: dla studentów Politechniki Śląskiej – 100 zł, dla doktorantów i pracowników – 200 zł, a dla osób spoza uczelni – 500 zł. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Wypełnione dokumenty należy złożyć w kolegium przy ul. Hutniczej 9, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub podczas zajęć. Na podstawie zgłoszenia zostanie wygenerowana umowa i nr konta, na które należy wpłacić opłatę za semestr.
 
Kontakt:
grzegorz.wlazlak@polsl.pl
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (środy o 14:45, czwartki od 11:30)
ul. Hutnicza 9, nr tel. 32 400 39 59

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2018 09:36, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2018 09:52, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
21 lutego 2018
Otwarto innowacyjne laboratorium na Wydziale Inżynierii Biomedycznej

Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu powstał pierwszy w Polsce inteligentny dom do badań, w którym naukowcy będą testowali systemy stworzone z myślą o osobach starszych lub wymagających specjalistycznej opieki. Nowoczesne laboratorium – Leonardo Lab – nawiązuje nazwą i ideą do Leonarda da Vinci, wszechstronnego inżyniera, którego projekty wyprzedzały epokę.

Otwarte 20 lutego laboratorium jest efektem współpracy podjętej pomiędzy środowiskami naukowym i biznesowym. Celem Leonardo Lab jest wypracowanie rozwiązań technologicznych ułatwiających personelowi medycznemu opiekę nad osobami starszymi i poszkodowanymi. Naukowcy stworzą w nim technologie, które ułatwią życie codzienne, pozwolą lepiej dbać o zdrowie i wspomogą służbę zdrowia w walce z chorobami.

– Rosnąca liczba osób starszych i wymagających opieki przy jednoczesnych problemach z rekrutacją personelu medycznego to aktualne wyzwania w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój technologii to jeden ze sposobów rozwiązywania tych współczesnych i narastających problemów. Jednocześnie uważamy, że Leonardo Lab to wyraz dbania o jakość kształcenia kompetencji inżynierów w dostosowaniu do wymogów rynku pracy. To właśnie tu będą się kształcić inżynierowie przyszłości – podkreślał dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik.

Laboratorium będzie wspierało wiele aspektów życia codziennego placówek medycznych. Zagadnieniami, którymi naukowcy zajmą się w pierwszej kolejności, będą badania uszkodzeń powypadkowych kręgosłupa oraz tworzenie robotów, które pomogą personelowi medycznemu w opiece nad chorymi. Opracowane zostaną także rozwiązania technologiczne dla rehabilitantów czy udoskonalane systemy ostrzegawcze dla szpitali.

Od strony technologicznej Leonardo Lab obsługiwane jest przez system automatyki budynkowej NAZCA autorstwa inicjatora projektu, gliwickiej APA Group. W ramach systemu obiekt będzie w pełni opomiarowany, dzięki czemu zarządzający będą mieli możliwość monitorowania i wpływu na mieszankę powietrza poprzez czujniki stężenia pyłów, CO2, wilgotności czy temperatur. To przełoży się na komfort pracy naukowców, a w przyszłości również pacjentów podobnych placówek.

– Leonardo Lab to świat połączonych ze sobą technologii. Około 93 proc. naszego czasu spędzamy w budynkach, chcemy więc poprawić funkcjonowanie człowieka w przestrzeni zamkniętej. W związku z tym pozwoliliśmy sobie połączyć wszystkie technologie, które mogą się znaleźć w dowolnych budynkach, związane z jakością powietrza, opieką człowieka, z jego bezpieczeństwem poprzez monitoring danych. Zaimplementowaliśmy również elementy związane z rozpoznawaniem emocji – mówił podczas uroczystego otwarcia Artur Pollak, prezes APA Group.

Podczas uroczystego otwarcia laboratorium wstęgę przecięli m.in. rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik oraz prezes APA Group Artur Pollak.

Wiadomość utworzona: 21 lutego 2018 13:47, autor: Katarzyna Wojtachnio
21 lutego 2018
Transmisja konferencji ,,Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje konferencję ,,Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0", w której udział weźmie również rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Wydarzenie odbędzie się dziś w Warszawie. Zachęcamy do oglądania transmisji online.

Konferencja jest częścią cyklu wydarzeń organizowanych w całej Europie w ramach European Industry Week. Jej celem jest przedstawienie inicjatyw na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce koordynowanych przez ministerstwo.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną działania dotyczące uruchomienia platformy Przemysłu Przyszłości, powołania centrów Kompetencji Przemysłu 4.0 i przygotowania kadr, w tym przedstawienia efektów pilotażowej edycji programu Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące tworzenia narzędzi wspomagających wejście na ścieżkę transformacji i przygotowania instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw.

Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć transmisję on-line na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Wiadomość utworzona: 21 lutego 2018 09:35, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2018 09:40, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 lutego 2018
EDUAL – II edycja konferencji „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”

Już za dwa tygodnie na Politechnice Śląskiej odbędzie się druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wydarzenie, podobnie jak w poprzednim w roku, zgromadzi w Gliwicach przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wspólnie będą dyskutować o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 5 marca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie jest organizowane przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE). W tym roku podczas pierwszej sesji będą obecni rektorzy wszystkich polskich wyższych szkół technicznych, którzy będą uczestniczyli w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, odbywającej się w tym samym czasie w Gliwicach. Swój udział zapowiedział również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Tegoroczna edycja będzie także szczególna ze względu na zaprezentowanie Śląskiego Centrum Przemysłu 4.0, pierwszego tego typu centrum w Polsce, które rozpocznie oficjalną działalność. W konferencji udział zapowiedziało wielu gości z zagranicy, którzy zaprezentują przykłady dobrych praktyk w kształceniu dualnym. W ramach wydarzenia zaplanowano także panele tematyczne oraz rozmowy ze studentami kształcącymi się na studiach dualnych.

Wydarzeniu będą towarzyszyć XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na oba wydarzenia wstęp będzie wolny. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji Edukacja Dualna – EDUAL.

Wiadomość utworzona: 20 lutego 2018 13:16, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 lutego 2018 13:19, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 lutego 2018
Premiera „Nienaukowych pasji naukowców” już dziś!

Premiera kolejnego odcinka programu naukowego „Nienaukowe pasje naukowców” odbędzie się już dziś o godz. 14.00. Tym razem w roli głównej wystąpi dr inż. Marcin Górski – dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i pracownik naukowy Katedry Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej. Najnowszy odcinek, zatytułowany „Nie-miejsca”, będzie można oglądać na portalu Naukowej Telewizji HD w Sieci PIONIER.  Materiał przygotowała Telewizja Politechniki Śląskiej.
 
Dr inż. Marcin Górski – konstruktor, architekt, fotograf, kurator i popularyzator fotografii. Jest też m.in. współzałożycielem i prezesem Gliwickiego Domu Fotografii, współautorem „The F Blog” i blogu „Miejsce Fotografii”, członkiem portugalskiego stowarzyszenia „Fotoalternativa” i „Kolektywu KGF”, a także współpracownikiem portugalskich magazynów „Dilema” i „Camera.doc”. Jego prace były pokazywane na ponad 40 wystawach indywidualnych i zbiorowych we Francji, Portugalii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Czarnogórze i Macedonii. Zajmuje się fotografią tradycyjną średnio- i wielkoformatową, interesują go zagadnienia z dziedziny architektury i projekty poświęcone ginącym lokalnym społecznościom – Madeiro, Quaresma, Fado i Balcerek.
 
W programie z cyklu „Nienaukowe pasje naukowców” będzie można zobaczyć wystawę fotografii  dr. inż. Marcina Górskiego z  Etiopii. Co ciekawe, wystawa będzie też miała charakter „historyczny”, ponieważ zdjęcia zostały wykonane na taśmach Kodaka (Kodachrome), który z tej techniki już zrezygnował. Artysta na ostatnich posiadanych przez siebie rolkach mógł wykonać tylko 60 zdjęć.
 
Odcinek będzie można obejrzeć na portalu PlatonTV.

Wiadomość utworzona: 20 lutego 2018 07:43, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 lutego 2018 11:46, wykonana przez: Paweł Doś
19 lutego 2018
Zmarł dr inż. arch. Marek Rawecki

Z żalem informujemy, że 16 lutego zmarł dr inż. arch. Marek Rawecki – architekt, nauczyciel akademicki, promotor, mentor, opiekun wielu studentów, wieloletni pracownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinach: urbanistyka i krajobraz kulturowy. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Auschwitz-Birkenau (UNESCO). Laureat nagród Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Rektora Politechniki Śląskiej. Laureat Śląskiej Nagrody Naukowej 2017.

Jego polem badawczym było dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym i terytorialna stygmatyzacja. Ze szczególną pasją badał skomplikowaną materię i ducha miejsc naznaczonych. Był autorem wielu studiów i publikacji na temat urbanistyczno-konserwatorskich uwarunkowań kompleksu Auschwitz-Birkenau i strefy wykluczenia Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

W życiu prywatnym pasjonował się wolnością, jaką dawała mu jazda na motocyklu. Poznał w ten sposób całą Polskę. Był współautorem przewodnika dla motocyklistów.
 
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 20 lutego, o godz. 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2018 14:48, autor: Katarzyna Wojtachnio
19 lutego 2018
Darmowe bilety do kina dla pracowników

Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej dysponuje biletami na filmy „Narzeczony na niby” i „Podatek od miłości”. Projekcja filmów  odbędzie się w kinie Cinema City Forum w Gliwicach  przy ul. Lipowej 1 w czwartek, 22 lutego, o godz. 18:00 i 18:15
 
Bilety będą sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i można je odbierać w pok. 420A przy ulicy Konarskiego 18 od poniedziałku w godz. 7:00-15:00. Liczba biletów ograniczona.
 
Zapraszamy.

Wiadomość utworzona: 19 lutego 2018 08:51, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2018 09:36, wykonana przez: Paweł Doś
16 lutego 2018
Konkurs na najlepszą pracę magisterską konsorcjum Progres 3

Rusza konkurs na najlepszą pracę magisterską „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017”, organizowany przez Politechnikę Śląską w ramach działań konsorcjum Progres 3. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Zapisy są przyjmowane do 23 marca.
 
Każda z uczelni konsorcjum Progres 3 może zgłosić maksymalnie dwie prace w każdej z następujących kategorii tematycznych:
- ekonomia i finanse,
- surowce, energetyka i ochrona środowiska,
- zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,
- technologie informacyjne i inżynieria elektryczna,
- konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.
 
Osoby zainteresowane powinny przesłać  wszystkie wymagane dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą do 23 marca włącznie w formie elektronicznej na adres: RN3-BWZ@polsl.pl.
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2018 07:16, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2018 07:19, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
15 lutego 2018
Kolejny mecz siatkarek już jutro!

Nietypowo, bo tym razem w piątek, siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej rozegrają swój kolejny mecz ligowy. Nasze akademiczki będą podejmować Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR. Zachęcamy do kibicowania już 16 lutego o godz. 18.00 w nowej hali Ośrodka Sportu!
 
Poprzednim razem podopieczne Wojciecha Czapli gościły w Kaliszu. Faworytkami tego pojedynku były gospodynie, które plasują się na drugim miejscu w tabeli. Gliwiczanki były jednak bardzo bliskie sprawienia niespodzianki. Prowadziły już  2:1, a w czwartym secie długo utrzymywały 4-5-punktową przewagę. Ostatecznie jednak uległy gospodyniom 26:24.

– Rozegrałyśmy naprawdę dobry mecz,  a trzeci set był chyba najlepszy w naszym wykonaniu w tym sezonie. Zabrakło nam w końcówce szczęścia, może chłodnych głów. Punkt jednak wywalczony na tak trudnym terenie też cieszy – ocenia ten wynik Barbara Sokolińska z politechnicznej drużyny.

Niewątpliwie fakt postawienia się drużynie aspirującej do gry w Orlen Lidze buduje pewność siebie.

Karpaty w poprzedniej kolejce podejmowały Solną Wieliczka i także podjęły walkę, ulegając jednak ostatecznie 1:3. Po 19 rozegranych kolejkach drużyna z Krosna z dorobkiem 19 punktów plasuje się na 10. lokacie. Gliwiczanki mają o 5 punktów więcej i plasują się na 8. miejscu. Dla przyjezdnych porażka oznaczałaby więc stratę szansy na wskoczenie do górnej ósemki. W odwrotnej sytuacji są akademiczki. Zwycięstwo zagwarantuje im już grę w play-offach. Presja będzie więc duża.
– Mecz z Krosnem rzeczywiście jest dla nas ba
rdzo ważny i trzeba go wygrać najlepiej za 3 punkty. Co do presji, to wiemy, o co walczymy i o co gramy. W pierwszej rundzie wynik nie był  po naszej myśli, przegraliśmy 2:3. Teraz jednak wiem, na co nas stać, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tym razem wygrać – zaznacza Karolina Szczygieł – kapitan drużyny.

Z takim samym zamiarem jednak do Gliwic przyjedzie drużyna Karpat. Zapowiada się więc ciekawy i emocjonujący mecz.
 

Wiadomość utworzona: 15 lutego 2018 11:56, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2018 11:58, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
14 lutego 2018
Trwają zapisy do programu Corporate Readiness Certificate

Jeszcze tylko do 18 lutego trwają zapisy studentów do udziału w certyfikowanym programie nauczania Corporate Readiness Certificate (CRC). Program ten prowadzony jest we współpracy z firmami: Accenture, ING Services Polska oraz IBM.
 
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach, organizowanych na uczelni oraz w siedzibach partnerów programu. Dzięki temu mają szansę na zdobycie praktycznej wiedzy, która jest niezwykle ceniona na rynku pracy. Dodatkowo dla najlepszych studentów przygotowana jest oferta płatnych praktyk i staży w firmach uczestniczących w programie.

Koordynatorem programu CRC z ramienia uczelni jest Biuro Karier Studenckich.
E-mail: kariera@polsl.pl, tel. 32 237 15 59.
 
Więcej informacji dotyczących konkretnych modułów, aplikacji do programu oraz egzaminu wstępnego znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 14 lutego 2018 15:24, autor: Paweł Doś
13 lutego 2018
Politechnika Śląska otwiera licea akademickie w Rybniku i Gliwicach!

Politechnika Śląska otwiera drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej! Od września w dwóch śląskich miastach – Rybniku i Gliwicach – rozpoczną działalność akademickie licea ogólnokształcące pod patronatem Politechniki Śląskiej. Już w najbliższą środę, 14 lutego, o godz. 13.00 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (bud. E) odbędzie się konferencja „W drodze ku przyszłości – nauka jako inwestycja w jakość”, poświęcona edukacji w szkołach akademickich.
 
Podczas konferencji zostanie przedstawiona koncepcja utworzenia liceów akademickich pod patronatem gliwickiej uczelni. Zostaną także zaprezentowane przykładowe modele funkcjonowania szkół akademickich w Polsce i na świecie. Obecni na konferencji uczniowie będą natomiast mieli szansę wziąć udział w pokazowych zajęciach z fizyki, chemii, matematyki i informatyki, prowadzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej, którzy już od września będą nauczycielami w rybnickim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
 
Zadaniem akademickich liceów ogólnokształcących jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych. W liceach akademickich pod patronatem Politechniki Śląskiej zostaną utworzone dwa profile kształcenia: politechniczny oraz architektoniczny. Nauka w liceach będzie oparta na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych oraz z języków obcych. Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.
 
– Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie im nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych. Co ciekawe, bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom liceów akademickich fakultatywny udział w wybranych zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Akademickie licea ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku i Gliwicach to szkoły publiczne, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Organem prowadzącym licea będzie natomiast Politechnika Śląska.
 
Liceum w Gliwicach będzie zlokalizowane przy ul. Strzody 10, natomiast w Rybniku – przy ul. Rudzkiej 13.
 
Więcej informacji o liceach znajduje się na stronach internetowych:
www.alogliwice.polsl.pl
www.alorybnik.polsl.pl
 

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 18:53, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018 18:53, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
13 lutego 2018
Zmarła dr inż. Barbara Strycharz

10 lutego w wieku 71 lat zmarła dr inż. Barbara Strycharz, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
 
Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona 15 lutego o godz. 7.30 w Katedrze pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 na Cmentarzy Centralnym w Gliwicach.
Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć oddział paliatywny w Rabce-Zdroju – datki będą zbierane podczas uroczystości pogrzebowej.

Barbara Strycharz ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej o specjalności Budowa dróg i ulic w 1969 r. W latach 1970-1972 pracowała w Laboratorium Drogowym Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie. Po przeniesieniu się na Śląsk, w 1972 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, w Zespole Budowy Dróg i Ulic Instytutu Dróg i Mostów.
 
Od 1978 r., po wydzieleniu się Wydziału Budownictwa, pracowała kolejno w Instytucie Budowy Dróg, Katedrze Komunikacji Lądowej i Katedrze Dróg i Mostów (po połączeniu się z Katedrą Geotechniki w 2013 r., Katedra Geotechniki i Dróg). Z Wydziałem Budownictwa była związana przez całe swoje życie zawodowe, aż do przejścia na emeryturę w 2011 r.
Dr inż. Barbara Strycharz w trakcie swojej pracy na Wydziale Budownictwa była ściśle związana z „zespołem drogowym”, prowadzącym specjalność budowa dróg. Wychowanie inżynierów – drogowców było nie tylko celem jej pracy dydaktycznej, którą realizowała z wielkim zaangażowaniem, ale życiową pasją.
 
Wniosła wielki wkład w opracowanie planów studiów dla tej specjalności i sformułowanie sylwetki jej absolwenta, a także w przygotowanie laboratorium drogownictwa. Pod jej kierunkiem wykonano kilkadziesiąt prac dyplomowych, a jej wychowankowie pracują zarówno w Zespole Drogowym w Katedrze Geotechniki i Dróg, jak i w wielu jednostkach projektowych, wykonawczych oraz zarządzających siecią drogową w całej Polsce.
Współpracownicy dr inż. Barbary Strycharz zachowają we wdzięcznej pamięci jej otwartość, chęć spieszenia z pomocą każdemu, kto tego potrzebował, zaangażowanie w pracę „zespołu drogowego”, sprawność i konsekwencję w działaniu, a także jej ciepło, serdeczność i poczucie humoru.
Więcej informacji o dr inż. Barbarze Strycharz znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 13 lutego 2018 13:41, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018 13:43, wykonana przez: Paweł Doś
9 lutego 2018
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wystąpi w Royal Albert Hall w Londynie!

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wystąpi 11 listopada 2018 roku w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie – Royal Albert Hall w Londynie. Muzycy zaśpiewają podczas koncertu pod nazwą „Sto lat” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bilety już w sprzedaży!
 
Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory, które miały szczególny wydźwięk historyczny, społeczny, kulturalny lub religijny na przestrzeni ostatniego stulecia, takich jak muzyka Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Henryka Góreckiego, piosenki z czasów legionów i II wojny światowej, jak również piosenki wolnościowe, solidarnościowe, folklorystyczne i religijne.
 
W koncercie zapowiedziały swój udział takie gwiazdy jak: Edyta Górniak, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni, Stanisław Sojka, Sebastian Karpiel-Bułecka, Kuba Badach, Leszek Możdżer i wiele innych. Na scenie pojawią się również m.in.: dyrygent Stephen Ellery z orkiestrą The London Gala Orchestra, dyrygent Paweł Betley, zespół pieśni i tańca Mazury, Chór Polskich Szkół w Anglii oraz chór Ave Verum.
 
Bilety są dostępne na stronie Royal Albert Hall.
 
Obecnie Akademicki Chór Politechniki Śląskiej poszukuje tenorów, którzy będą mieli szansę
zaśpiewać w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Zainteresowane osoby  mogą przyjść w każdy poniedziałek i środę o godz. 18:30 do CKS „Mrowisko”. Próby ruszają już 14 lutego!

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 14:51, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 lutego 2018
Konferencja „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”

Trwa rejestracja uczestników na I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, która odbędzie się 21 lutego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wydarzenie zostało objęte patronatem rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.
 
Celem konferencji jest doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej jakości w ochronie zdrowia. Podczas wydarzenia zostaną m.in. poruszone tematy zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia, zapewnienia jakości procesu diagnostyczno-leczniczego, a także wpływu innowacji w zakresie wyrobów i sprzętu medycznego na jakość procesu leczenia.
 
Wydarzenie jest organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz zarząd klubu Polskie Forum ISO 9000. Patronat honorowy nad konferencją objęli: rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. n. med. Przemysław Jałowiecki, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr Grzegorz Juszczyk.
 
Konferencja odbędzie się w auli im. prof. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18. Rejestracja trwa do 16 lutego.
 
Szczegółowe informacje oraz program konferencji są dostępne tutaj.
 

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 10:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 10:32, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
8 lutego 2018
Przedstawicielki Wydziału Architektury laureatkami nagrody ministra!

Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka oraz dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz z Wydziału Architektury zostały laureatkami Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Gratulujemy!
 
Nagrody są przyznawane corocznie w pięciu kategoriach: prace inżynierskie, prace magisterskie, rozprawy doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz krajowe publikacje. Przedstawicielki Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały otrzymały nagrody za rozprawy habilitacyjne.

Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka została wyróżniona za pracę pt. „Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu”, natomiast dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz za „Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej”.
 
Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu 30 stycznia.

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2018 11:13, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2018 11:14, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
7 lutego 2018
Ważna funkcja naszego naukowca w Komisji Europejskiej

Dr hab. inż. Jerzy Respondek został powołany przez Komisję Europejską jako ekspert programu ERA Chairs organizowanego w ramach Horyzontu 2020.
 
Program  ERA Chairs ma na celu pełne finansowe wsparcie europejskich uniwersytetów oraz instytucji badawczych w zatrudnieniu wybitnych naukowców na okres nawet pięciu lat. Drugim, nierozerwalnie powiązanym celem programu, jest wdrożeniu zmian strukturalnych, które zapewnią trwałość osiągniętej w wyniku realizacji przyznanego grantu poprawy w jakości badań naukowych danej jednostki.
 
Wybór najlepszych propozycji grantowych odbywa się w ramach dwuetapowej procedury. Po zdalnej ocenie indywidualnej następuje etap tygodniowych obrad w siedzibie unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (ang. Research Executive Agency) w Brukseli. W skład zespołu oceniającego wchodzą nie tylko wybitni przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, ale także reprezentanci biznesu oraz dziennikarze specjalizujący się w popularyzacji badań. Komisja Europejska rekrutuje ekspertów nie tylko z krajów UE, ale także z państw kandydujących.
 
Dr hab. inż. Jerzy Respondek jest pracownikiem wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w jednostce zwyczajowo uznawanej za siedzibę Komitetu Informatyki PAN, tj. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wykładał w licznych zachodnich uczelniach, w tym w Pizie, Norymberdze oraz w macierzystym departamencie Alana Turinga na uniwersytecie w Manchesterze.
 

Wiadomość utworzona: 7 lutego 2018 11:02, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 7 lutego 2018 11:03, wykonana przez: Paweł Doś
5 lutego 2018
Politechnika Śląska gości specjalistów od promocji szkół wyższych z całej Polski

Rzecznicy prasowi oraz przedstawiciele biur promocji uczelni z całej Polski goszczą na Politechnice Śląskiej, gdzie biorą udział w konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Tematem 30., jubileuszowej, konferencji „PRom-u” jest networkingu w promocji polskiego szkolnictwa wyższego. Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbyło się w poniedziałek, 5 lutego.
 
Podczas konferencji uczestnicy poznają sprawdzone, jak i nowe narzędzia networkingowe, a także dowiedzą się, jak dobrze wykorzystywać je w promocji uczelni. W programie znalazły się również warsztaty służące rozwijaniu umiejętności autoprezentacji pracowników uczelni, a także podnoszące ich kompetencje w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi czy też wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych do udoskonalenia kampanii rekrutacyjnych.
 
W tematykę konferencji wprowadziła uczestników dr hab. Grażyna Osika z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Następnie dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki PŚ omówiła podejmowane przez CPN działania.
 
Konferencja została zorganizowana na naszej uczelni przez Biuro Rzecznika Prasowego oraz Biuro Promocji PŚ we współpracy ze stowarzyszeniem „PRom”, utworzonym w 2006 roku, a będącym kontynuatorem tradycji współpracy rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Konferencja po raz pierwszy w swojej historii odbywa się na Politechnice Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2018 22:43, autor: Paweł Doś
4 lutego 2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

Jednostki naukowe zatrudniające młodych naukowców mogą składać wnioski o przyznanie ww. stypendiów zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r. poz.1801) oraz art. 28a ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249, poz. 1268 oraz z 2016 poz. 1020 i 1311).

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową i przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym (OSF) w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2018 13:21, autor: Paweł Doś
2 lutego 2018
Nowa Marina Gliwice – projekty studentów Wydziału Architektury

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej opracowali koncepcje zagospodarowania terenu nowej lokalizacji Mariny Gliwice. Prezentacja projektów i wręczenie dyplomów autorom wyróżnionych prac odbyły się w minioną środę na Wydziale Architektury.
 
Nowa lokalizacja Mariny Gliwice znajduje się w pobliżu śluzy „Łabędy”, ok. 1 km na północ od obecnej siedziby Mariny w Porcie Gliwice. Koncepcje były opracowywane w ramach zajęć z dwóch przedmiotów: projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego.

Projekty realizowane były we współpracy z Mariną Gliwice i konsultowane ze współwłaścicielami mariny – państwem Ewą i Czesławem Sternalami. Celem projektów było ukazanie możliwości usytuowania przystani motorowodnej Marina nad Kanałem Gliwickim – lecz poza obszarem dawnego Portu Gliwice. Projekty miały również określić możliwości zagospodarowania przyległego terenu z przeznaczeniem na funkcje turystyki i rekreacji.
 
Nagrody w konkursie zdobyli studenci z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.
 
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Nagroda:
Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący: dr hab. Michał Stangel.
1. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prowadzący: dr hab. Barbara Stankiewicz
2. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prowadzący: mgr. Andrzej Kos
 
Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej
Nagroda: Elżbieta Janerka, prowadzący: dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska
1. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prowadzący: dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska 
2. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prowadzący: dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja
 
Na wiosnę zostanie zorganizowana wystawa studenckich projektów w Marinie Gliwice. Otwarcie wystawy planowane jest na 28 kwietnia.
 
Na zdjęciu laureatki I nagrody w kategorii urbanistycznej: Martyna Filip, Paulina Kurowska oraz Kamila Haja.

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2018 08:40, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2018 08:53, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
1 lutego 2018
Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Jeszcze tylko do jutra można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum Progres 3. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r.
 
Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace w każdej z wymienionych kategorii tematycznych: ekonomia i finanse; surowce, energetyka i ochrona środowiska; zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia; technologie informacyjne i inżynieria elektryczna; konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe. Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 2 lutego włącznie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres RN3-BWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Biura Współpracy z Zagranicą.
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą: nr. tel. 32 237 19 44, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2018 13:52, autor: Katarzyna Wojtachnio
31 stycznia 2018
Nagrody Interstudent i Gwiazdy Internacjonalizacji rozdane

Poznaliśmy laureatów nagród Interstudent oraz Gwiazdy Internacjonalizacji, które zostały rozdane 29 stycznia podczas uroczystej gali w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, zorganizowanej przez Politechnikę Śląską oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy.
 
W ósmej edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce Interstudent 2018 zostało nagrodzonych sześcioro studentów. W kategorii studia licencjackie zwyciężyła Aigerim Balkhashbayeva z Kazachstanu, studiująca na Uniwersytecie SWPS. W kategorii studia magisterskie nagrodę otrzymała Safoura Reza z Afganistanu, studiująca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w kategorii studia doktoranckie student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Włodzimierz Lewoniewski z Białorusi.
 
Jury przyznało również nagrody specjalne. Wśród laureatów znalazł się student Politechniki Śląskiej – pochodzący z Indii Snehalbhai Patel. Nasz student został nagrodzony za promocję Polski w światowych konkursach technologicznych. Nagrody specjalne odebrali również: student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Yasser Faraj z Arabii Saudyjskiej za działalność na rzecz walki z rasizmem, a także studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Justyna Pordzik z Niemiec za osiągnięcia naukowe.
 
Kandydatów do konkursu zgłaszali m.in. ich profesorowie, opiekunowie, biura współpracy zagranicznej, a także koleżanki i koledzy. Laureaci wykazali się szczególną aktywnością w lokalnym środowisku studenckim oraz dobrymi wynikami w nauce, a także brali udział  w ciekawych projektach badawczych. Zwycięzcy konkursu są znakomitymi ambasadorami uczelni, na których studiują, a także naszego kraju.
 
Podczas uroczystej gali poznaliśmy również laureatów nagród Gwiazdy Internacjonalizacji. Celem konkursu jest promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagrody są przyznawane wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskich uczelni.
 
W kategorii Gwiazda Badań nagrodę otrzymał dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kategorii Gwiazda Zarządzania nagrodzono dr Magdalenę Popowską z Politechniki Gdańskiej. Laureatką w kategorii Gwiazda Kształcenia została dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego, a w kategorii Gwiazda Marketingu – Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W kategorii Wschodząca Gwiazda nagrodę otrzymała Emilia Wojtczak z Politechniki Poznańskiej. Jury przyznało również nagrodę specjalną za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia. Wybitną Gwiazdą tegorocznej edycji konkursu został prof. dr hab. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej.
 
Poza statuetkami laureaci konkursu wygrali także wyjazdy na kluczowe międzynarodowe konferencje na temat umiędzynarodowienia: Going Global 2018 w Kuala Lumpur i NAFSA 2018 w Filadelfii.

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2018 11:07, autor: Katarzyna Wojtachnio
31 stycznia 2018
Dyżur prawnika Okręgowego Inspektoratu Pracy na Politechnice Śląskiej

Biuro Karier Studenckich zaprasza pracowników, absolwentów i studentów do skorzystania z nieodpłatnej porady oraz pozyskania informacji bezpośrednio od prawnika Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa pracy. Konsultacje odbędą się w środę, 31 stycznia, w godz. 13.30-17.00 w siedzibie BKS-u w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, w pok. 106.
 
Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerami: 32 237 20 75, 32 237 15 59, a także mailowo pod adresem: kariera@polsl.pl.

Wiadomość utworzona: 31 stycznia 2018 10:54, autor: Katarzyna Wojtachnio
30 stycznia 2018
Trwa konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”

Od wczoraj na Politechnice Śląskiej trwa konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, organizowana przez uczelnię wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”. Prawie 200 przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski przyjechało do Gliwic, aby wziąć udział w dyskusji na temat umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Gościem pierwszego dnia konferencji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podkreślał, że podejmowany podczas konferencji temat umiędzynarodowienia kształcenia oraz uczelni jest bardzo ważny. – Obecnie nikogo już nie trzeba przekonywać, że umiędzynarodowienie jest niezwykle istotne. Jest to natomiast ogromne wyzwanie zarówno dla uczelni, jak i dla miast, w których one się znajdują. To nie tylko kwestia odpowiednich programów studiów, które trzeba przygotować, atrakcyjnych dla studentów zagranicznych. To także zapewnienie tym studentom odpowiednich warunków życia i rozrywki w miejscach, w których będą oni spędzali kilka lat swojego życia. I to tych lat, które są uważane jako najpiękniejszy okres w życiu – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał natomiast, że w kwestii umiędzynarodowienia polskim uczelniom daleko jeszcze do poziomu, który byłby satysfakcjonujący. Niemniej jednak ci, którzy przyjeżdżają do Polski na studia, oceniają nasz kraj pozytywnie. Jarosław Gowin zaznaczył również, że przygotowywana obecnie Ustawa 2.0 pozwoli zdecydowanie zwiększyć umiędzynarodowienie polskich uczelni, a także zachęci szkoły wyższe, by w dużo większym stopniu otwierały się na zagranicznych wykładowców. Najpierw jednak potrzebna jest zmiana sposobu myślenia na uczelniach. – Wszystkie te działania przyniosą pożądany efekt tylko pod jednym warunkiem, że towarzyszyć im będzie zmiana mentalności. Upowszechnienie świadomości, że nie ma innego kierunku rozwoju polskiej nauki jak jej umiędzynarodowienie.  Alternatywą jest stagnacja, a to oznacza regres. Jestem pewien, że nikt takiego scenariusza nie bierze pod uwagę – podkreślał minister.

Pierwszego dnia konferencji dyskutowano również z przedstawicielami śląskich miast oraz otoczenia gospodarczego o współpracy nauki, biznesu i samorządu na rzecz pozyskania studentów zagranicznych. Rozmawiano również o umiędzynarodowieniu badań naukowych w Polsce, a także jak rekrutować do Polski studentów z Kazachstanu i Wietnamu.
Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w Sali Senatu Politechniki Śląskiej.

Pierwszy dzień obrad zwieńczyła gala VIII edycji konkursu „Interstudent” na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2018 oraz  I edycji konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji”, w którym nagrodzono  osoby mające wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.
 
Program konferencji jest dostępny tutaj.

Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2018 08:41, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2018 09:57, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
29 stycznia 2018
Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” na Politechnice Śląskiej

Prawie 200 przedstawicieli uczelni z całej Polski przyjedzie na Politechnikę Śląską, aby wziąć udział w dyskusji na temat umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, organizowana wspólnie przez Politechnikę Śląską i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, odbędzie się 29 i 30 stycznia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. W konferencji weźmie również udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
„Studenci zagraniczni w Polsce 2018” to konferencja organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Tegoroczna edycja będzie poświęcona aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Będzie to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.
 
Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. Dlatego też w konferencji wezmą udział rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy ds. współpracy międzynarodowej i promocji polskich uczelni. Nie może również zabraknąć głosu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dyskusji weźmie więc również udział minister Jarosław Gowin.
 
Rozwój umiędzynarodowienia, w szczególności pozyskiwanie uzdolnionych studentów zagranicznych na polskie uczelnie, wymaga przygotowania oferty atrakcyjniejszej niż spotykana w wielu uczelniach w krajach zachodnich. Podczas sesji „Współpraca nauka-biznes-samorząd szansą na pozyskanie uzdolnionych studentów zagranicznych”, w której wezmą udział m.in. prezydenci Katowic, Gliwic i Zabrza, przedstawiona zostanie koncepcja wspólnych działań uczelni, biznesu i samorządu. W programie konferencji znalazły się także sesje poświęcone m.in. umiędzynarodowieniu edukacji w Wielkiej Brytanii z udziałem ambasadora Jonathana Knotta oraz sesja „Jak rekrutować do Polski studentów z Kazachstanu i Wietnamu?”, w której weźmie udział ambasador Kazachstanu Margułan Baimuchan.
 
Program konferencji dostępny jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2018 15:36, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2018 08:33, wykonana przez: Paweł Doś
26 stycznia 2018
Naukowcy z Politechniki Śląskiej realizują projekt z największymi instytutami lotniczymi w Niemczech!

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii wspólnie z pracownikami Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach realizują projekt z największymi instytutami lotniczymi w Niemczech. Będzie on realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki na polsko-niemieckie projekty badawcze BEETHOVEN II.

Projekt nosi nazwę „Surface modification of TiAl alloys and its influence on mechanical properties and phenomena under high temperature conditions” (TiAlMET) i dotyczy badań podstawowych nad powłokami ochronnymi i materiałami dla lotnictwa. Uzyskał on wysoką ocenę zarówno w Polsce, w konkursie NCN-u, jak i w Niemczech, w konkursie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ze strony niemieckiej w projekcie biorą udział wiodące w Europie jednostki realizujące badania nad nowymi materiałami dla lotnictwa i kosmonautyki – German Aerospace Center (DLR) w Kolonii oraz  Karlsruhe Institute of Technology – KIT.
 
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020, a jego celem są badania podstawowe nad nowoczesnymi wysokotemperaturowymi powłokami ochronnymi i materiałami stosowanymi w silnikach lotniczych.
 
Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Śląskiej jest dr inż. Bartosz Witala, a ze strony Instytutu Metalurgii Żelaza dr inż. Radosław Swadźba.
 

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 14:15, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2018 14:24, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 stycznia 2018
Siatkarki podejmują w sobotę drużynę WTS Solna Wieliczka

Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej w najbliższa sobotę, 27 stycznia, zmierzą się z drużyną WTS Solna Wieliczka. Mecz odbędzie się nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach o godz. 17.00.
 
To już drugie w tym sezonie spotkanie siatkarek z Politechniki Śląskiej i Wieliczki. W pierwszym meczu, rozegranym w Wieliczce, lepsza okazała się WTS Solna, wygrywając 3:0. W sobotę akademiczki spróbują się zrewanżować drużynie z Małopolski.
 
Zawodniczki liczą na wsparcie kibiców. Serdecznie Zapraszamy!
 

 

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 11:45, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2018 11:45, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
26 stycznia 2018
Zmarł prof. Eugeniusz Baron

Z żalem zawiadamiamy, że 23 stycznia zmarł długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Eugeniusz Baron, prof. Pol. Śl.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 27 stycznia,  o godz. 10.00 w kościele Królowej Apostołów przy ul. Wieniawskiego 7 w Rybniku. Zostanie ona poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 9.00 w kaplicy przy szpitalu w Orzepowicach.

Profesor Eugeniusz Baron ukończył studia wyższe w 1976 roku na wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, studiując indywidualnie od roku 1974. Rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów macierzystego wydziału. Półroczny staż naukowy odbył na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 roku związał swoją działalność dydaktyczną z ośrodkiem Politechniki Śląskiej w Rybniku, późniejszym Centrum Kształcenia Inżynierów. Pracował jako asystent w Instytucie Inżynierii Miejskiej, a po reorganizacji wydziału w Zakładzie Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 27 czerwca 1994 r., natomiast  doktora habilitowanego nauk 06 czerwca 2007 r. Należał do zespołu opracowującego założenia oraz plany i program studiów specjalności budowlano-architektonicznej. Pracował w biurze projektów oraz przedsiębiorstwie budowlanym. Posiada projektowe uprawnienia budowlane. Pełnił wiele funkcji w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku m.in. Pełnomocnika dziekana i Kierownika studiów.
 
Odszedł wzorowy pracownik, a także niezwykle życzliwy, pomocny człowiek, wesoły, szanowany i lubiany przez współpracowników.

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2018 08:42, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2018 08:48, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
25 stycznia 2018
Nasz człowiek w Brukseli!

W Brukseli 19 stycznia odbyło się seminarium dla Biur Karier Studenckich koordynujących program Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) „Ambasadorowie Karier UE”. Politechnikę Śląska reprezentowała mgr inż. Anna Kiljan, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 
Seminarium w EPSO było okazją do bardziej szczegółowego poznania procedur selekcji kandydatów do pracy w strukturach Unii Europejskiej, wyzwań stojących przed UE oraz oczekiwań stawianych przed Ambasadorami Karier UE.
Europejski Urząd Doboru Kadr jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej, m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO. Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska.
Podczas jednodniowego szkolenia uczestnicy zapoznali się z tematyką zatrudnienia w instytucjach UE. Dzięki udziale w seminarium przedstawiciela Politechniki Śląskiej nasza uczelnia będzie mogła skutecznie wspierać studentów rozpoczynających karierę w strukturach Unii Europejskiej.
 
Na zdjęciu: Rita Hinek z European Personnel Selection Office, Koen Hendrix, manager ds. wydarzeń w EPSO oraz Anna Kiljan
 

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 10:47, autor: Paweł Doś
23 stycznia 2018
Rektor wręczył studentom stypendia ministra

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 trafiły do ośmiorga studentów z Politechniki Śląskiej. Dyplomy laureatom z naszej uczelni wręczyli rektor prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor dr hab. inż. Tomasz Trawiński podczas uroczystego spotkania, które odbyło się we wtorek, 23 stycznia, w rektoracie uczelni.
 
– Bardzo się cieszymy, że możemy wręczyć aż osiem dyplomów na naszej uczelni. Będziemy dążyli do tego, aby w kolejnych latach było ich jeszcze więcej, stąd też na Politechnice Śląskiej takie inicjatywy jak programy mentorskie oraz wszelkie działania projakościowe realizowane przez Dział Spraw Studenckich i Kształcenia. Cieszymy się, że nasi studenci włączają się aktywnie w działalność naukową, ponieważ są to stypendia za działalność ponadprogramową, a nie w ramach programu studiów. Dziękuję Wam bardzo za Wasz wkład w budowanie prestiżu Politechniki Śląskiej – podkreślał prof. Arkadiusz Mężyk.

Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 odebrali z rąk władz uczelni:
Barbara Smoleń – studentka matematyki,
Dominik Zdybał – student chemii,
Karolina Chodura – studentka architektury,
Bartosz Staszulonek – student automatyki i robotyki,
Damian Migas – student inżynierii materiałowej,
Michał Jureczko – student mechaniki i budowy maszyn,
Adrian Radoń – student nanotechnologii i technologii procesów materiałowych,
Marta Zaborowska – studentka nanotechnologii i technologii procesów materiałowych.
 
W tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego postanowił uhonorować wybitne osiągniecia 645 studentów z całej Polski. Łącznie otrzymał od rektorów polskich uczelni 1861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister dr Jarosław Gowin. Nagrodzeni otrzymają jednorazowo 15 tys. zł.
 
Gratulujemy!
 

Wiadomość utworzona: 23 stycznia 2018 13:38, autor: Katarzyna Wojtachnio
22 stycznia 2018
Konferencja Urzędu Patentowego RP na Politechnice Śląskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich, tzw. „Roving Seminars”, poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą,  które odbędą się na trzech polskich uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu. Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.
 
Cyklem międzynarodowych konferencji Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej inauguruje szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego. Obchody jubileuszu zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę na temat prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady będą także dotyczyć madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.
 
Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny.
 
Szczegółowe informacje oraz wymagana rejestracja on-line na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Koordynatorem organizacyjnym z ramienia Politechniki Śląskiej jest dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej dr inż. Ireneusz Jóźwiak: ireneusz.jozwiak@polsl.pl, tel. 32 237 19 85.
 
Partnerem oraz sponsorem wydarzenia w Gliwicach jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2018 09:29, autor: Katarzyna Wojtachnio
19 stycznia 2018
Posiedzenie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

W Sali Senatu Politechniki Śląskiej w środę, 17 stycznia, odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Związek powstał w ubiegłym roku, a w jego skład weszło pięć śląskich uczelni.
 
Uczestnikami spotkania byli m.in. rektorzy i prorektorzy uczelni wchodzących w skład związku, w tym: z Politechniki Śląskiej – rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz; z Uniwersytetu Śląskiego – prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras; z Akademii Techniczno-Hutniczej w Bielsku-Białej – rektor prof. Jarosław Janicki i prorektor ds. nauki i finansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik; z Politechniki Opolskiej – prorektor ds. dydaktyki prof. Krystyna Macek-Kamińska; z Politechniki Częstochowskiej – rektor prof. Norbert Sczygiol.
 
Po otwarciu posiedzenia przez rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego związku, aktualne sprawy organizacyjne omówił prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym PŚ.

Ważnym punktem obrad było wystąpienie prorektora ds. ogólnych PŚ prof. Bogusława Łazarza, który przedstawił problem stosowania na uczelniach 50-procentowej stawki kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Punkt ten był szeroko dyskutowany przez uczestników spotkania.

Dalsza część obrad przeznaczona została na omówienie zagadnienia polityki bezpieczeństwa danych w świetle rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tematykę tę wprowadził zebranych Ryszard Piesak z Biura Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Śląskiej.
 
Plan działania związku na rok 2018 przedstawił profesor Janusz Kotowicz. Termin następnego posiedzenia ustalono na marzec 2018.

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2018 16:51, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2018 16:52, wykonana przez: Paweł Doś
19 stycznia 2018
Finał konkursu i wernisaż wystawy na Wydziale Architektury

Już dziś, w piątek, 19 stycznia, o godz. 15.00 w Galerii X Wydziału Architektury przy ul. M. Strzody 10 odbędzie się finał i ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach projektu „San Pietro Infine: the place and memory – il luogo e la memoria – miejsce i pamięć”.

Projekt jest wynikiem współpracy Zespołu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków z Wydziałem Budownictwa i Mechaniki Uniwersytetu w Cassino oraz miastem San Pietro Infine. Dotyczy on dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasteczka San Pietro Infine we Włoszech. Jest to miejsce o niezwykłych wartościach architektonicznych i krajobrazowych, które zostało całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej w grudniu 1943 roku (Bitwa o San Pietro). Od tego czasu jest opuszczone i pozostaje w stanie ruiny.
 
Ten cenny historycznie, architektonicznie i kulturowo obszar stał się przedmiotem opracowania badawczego, konserwatorskiego i projektowego. Celem projektu są badania i waloryzacja dziedzictwa, opracowanie strategii jego ochrony i promocji, wykonanie projektów architektoniczno-konserwatorskich oraz propozycji udostępnienia obszaru zwiedzającym,  budowanie świadomości na temat jego wartości, a także znaczenia w aspekcie historii II wojny światowej.
 
Jednym z elementów projektu jest konkurs realizowany w ramach modułów projektu konserwatorskiego na studiach II stopnia.  Zorganizowanie konkursu ma na celu uzyskanie nowych idei i koncepcji projektowych dla zagospodarowania i wyeksponowania obszaru ruin miasta San Pietro Infine z poszanowaniem jego wartości kulturowych, historycznych i przestrzennych. Najlepsze prace poznamy już w piątek.
 
Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Inicjatorami i koordynatorami projektu są: prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak z Politechniki Śląskiej, prof. arch. Assunta Pelliccio z Uniwersytetu w Cassino oraz Mariano Fuoco – burmistrz San Pietro Infine. Wystawa pokonkursowa zostanie przedstawiona na  Uniwersytecie w Cassino oraz w Urzędzie Miasta San Pietro Infine w lutym i marcu 2018. 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2018 11:22, autor: Paweł Doś
19 stycznia 2018
Prof. Jerzy Okrajni zasłużonym dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii

Prof. Jerzy Okrajni został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. Odznaczenie zostało wręczone profesorowi podczas uroczystości na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
 
Jerzy Paweł Okrajni po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w 1974 r. rozpoczął pracę na Wydziale Metalurgicznym. W 1982 obronił rozprawę doktorską, a w 1988 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora. Przez ponad 20 lat pełnił funkcje kierownika i opiekuna naukowego zespołu mechaniki na Wydziale Metalurgicznym. W latach 1999-2002 pełnił obowiązki prodziekana tego wydziału, a w latach 2003-2009 był kierownikiem Katedry Mechaniki Materiałów.
Kierowany przez profesora zespół osób związanych z mechaniką na Wydziale Metalurgicznym, począwszy od 1990, ściśle współpracował ze środowiskiem lekarzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i oddziałów ortopedyczno-urazowych śląskich szpitali. Wynikiem tej współpracy jest szereg opracowań o interdyscyplinarnym charakterze, w których warsztat naukowy mechaniki okazał się w istotnym stopniu pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemów z zakresu nauk medycznych.

W roku 1997 Politechnika Śląska, Śląska Akademia Medyczna oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zorganizowały pierwsze sympozjum „Biomechanika w Implantologii I”. Prof. Jerzy Okrajni był pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego bądź naukowego sześciu pierwszych sympozjów, które stały się ważnym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, integrującym środowisko lekarzy oraz inżynierów zajmujących się zagadnieniami implantologii.

Współpraca z lekarzami to jeden z najistotniejszych obszarów działalności naukowej profesora. Zajmuje się on m.in. zagadnieniami trwałości materiałów poddanych zmiennym obciążeniom, co okazuje się ważne zarówno w naukach technicznych, jak i w przypadku implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii, od których oczekuje się biozgodności oraz spełnienia kryteriów wytrzymałościowych. Badania nad rozkładem naprężeń w kościach prawidłowych i po wszczepieniu endoprotez, w połączeniu z oceną densytometryczną mineralizacji tkanki kostnej okołoprotezowej, stały się już standardem w metodyce naukowych dociekań biomechanicznych aspektów obluzowań materiałów aloplastycznych.

Prof. Jerzy Okrajni jest autorem ponad 200 publikacji, w tym zamieszczonych m.in. w „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”, 5 podręczników i promotorem 7 dysertacji doktorskich. Wielokrotnie był konsultantem prac z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji oraz recenzentem rozpraw doktorskich na uczelniach medycznych.
 
Na zdjęciu od lewej: prof. Jerzy Łabaj, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, prof. Jerzy Okrajni oraz prof. Damian Kusz, przewodniczący kapituły odznaczenia

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2018 08:57, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2018 09:50, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 stycznia 2018
Konferencja Urzędu Patentowego RP na Politechnice Śląskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich, tzw. „Roving Seminars”, poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą,  które odbędą się na trzech polskich uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu. Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.
 
Cyklem międzynarodowych konferencji Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej inauguruje szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego. Obchody jubileuszu zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę na temat prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady będą także dotyczyć madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.
 
Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje oraz wymagana rejestracja on-line na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Koordynatorem organizacyjnym z ramienia Politechniki Śląskiej jest dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej dr inż. Ireneusz Jóźwiak: ireneusz.jozwiak@polsl.pl, tel. 32 237 19 85.
 
Partnerem oraz sponsorem wydarzenia w Gliwicach jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2018 12:00, autor: Katarzyna Wojtachnio
18 stycznia 2018
Studencie, zostań ambasadorem kariery w UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na Politechnice Śląskiej promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”! W ramach tego programu będziesz miał okazję: uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów, nawiązać współpracę z osobami z całej Europy, a także zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów – szczególnie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u.
 
Program jest skierowany do osób łatwo nawiązujących kontakty, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach. Jego celem jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to: udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów;  budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji; aktywna obecność w Internecie i mediach społecznościowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.
 
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.
 
Osoby aplikujące proszone są o poinformowanie Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, wysyłając e-mail na adres: kariera@polsl.pl. Zgłoszenia można przesyłać do piątku, 26 stycznia.

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2018 07:36, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2018 07:37, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
17 stycznia 2018
Finał konkursu i wernisaż wystawy na Wydziale Architektury

W najbliższy piątek, 19 stycznia, o godz. 15.00 w Galerii X Wydziału Architektury przy ul. M. Strzody 10 odbędzie się finał i ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach projektu „San Pietro Infine: the place and memory – il luogo e la memoria – miejsce i pamięć”.

Projekt jest wynikiem współpracy Zespołu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków z Wydziałem Budownictwa i Mechaniki Uniwersytetu w Cassino oraz miastem San Pietro Infine. Dotyczy on dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasteczka San Pietro Infine we Włoszech. Jest to miejsce o niezwykłych wartościach architektonicznych i krajobrazowych, które zostało całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej w grudniu 1943 roku (Bitwa o San Pietro). Od tego czasu jest opuszczone i pozostaje w stanie ruiny.
 
Ten cenny historycznie, architektonicznie i kulturowo obszar stał się przedmiotem opracowania badawczego, konserwatorskiego i projektowego. Celem projektu są badania i waloryzacja dziedzictwa, opracowanie strategii jego ochrony i promocji, wykonanie projektów architektoniczno-konserwatorskich oraz propozycji udostępnienia obszaru zwiedzającym,  budowanie świadomości na temat jego wartości, a także znaczenia w aspekcie historii II wojny światowej.
 
Jednym z elementów projektu jest konkurs realizowany w ramach modułów projektu konserwatorskiego na studiach II stopnia.  Zorganizowanie konkursu ma na celu uzyskanie nowych idei i koncepcji projektowych dla zagospodarowania i wyeksponowania obszaru ruin miasta San Pietro Infine z poszanowaniem jego wartości kulturowych, historycznych i przestrzennych. Najlepsze prace poznamy już w piątek.
 
Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
 
Inicjatorami i koordynatorami projektu są: prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak z Politechniki Śląskiej, prof. arch. Assunta Pelliccio z Uniwersytetu w Cassino oraz Mariano Fuoco – burmistrz San Pietro Infine. Wystawa pokonkursowa zostanie przedstawiona na  Uniwersytecie w Cassino oraz w Urzędzie Miasta San Pietro Infine w lutym i marcu 2018. 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2018 14:57, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2018 15:02, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
17 stycznia 2018
Konkurs na najlepszą pracę doktorską Konsorcjum Progres 3

Rusza 6. edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum Progres 3. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego.
 
Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace w każdej z wymienionych kategorii tematycznych: ekonomia i finanse; surowce, energetyka i ochrona środowiska; zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia; technologie informacyjne i inżynieria elektryczna; konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe. Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 2 lutego włącznie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres RN3-BWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Biura Współpracy z Zagranicą. 
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2018 07:41, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2018 07:45, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
16 stycznia 2018
Naukowiec z Politechniki Śląskiej jednym z najlepszych popularyzatorów nauki w Polsce!

Prof. Andrzej Katunin z Wydziału Mechanicznego Technologicznego został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2017, organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w poniedziałek, 15 stycznia, podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gratulujemy!
 
Organizatorzy konkursu już po raz trzynasty postanowili nagrodzić osoby oraz instytucje, które potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką i wykazują się niezwykłą aktywnością na tym polu. W tym roku jury pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera wyłoniło laureatów z całej Polski w pięciu kategoriach: naukowiec, animator, zespół, instytucja oraz media. Sędziowie przyznali również nagrodę główną – tytuł Popularyzatora Nauki 2017.
 
Prof. Andrzej Katunin okazał się najlepszy w kategorii naukowiec, pokonując tym samym wielu wybitnych badaczy z całej Polski. Odbierając nagrodę, laureat z Politechniki Śląskiej podkreślał, że popularyzacja nauki to jego pasja. Tytuł Popularyzatora Nauki 2017 zdobył natomiast w tym roku prof. Tadeusz Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego.

Laureat z Politechniki Śląskiej jest pracownikiem Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Do jego zainteresowań naukowych należą: mechanika, modelowanie, badania nieniszczące kompozytów, zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów oraz geometria fraktalna. Innowacyjne badania naukowe profesora mogą znacznie wpłynąć na rozwój lotnictwa. Prof. Andrzej Katunin jest m.in. laureatem Nagrody Naukowej Polityki, zajął również III miejsce w konkursie popularyzatorskim INTER. Praktycznie od początku swojej ścieżki naukowej zajmuje się popularyzacją nauki, wykazując się pod tym względem niezwykłą aktywnością.
 
Więcej informacji na stronie serwisu PAP Nauka w Polsce.

 
 
 

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2018 08:12, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2018 08:16, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
15 stycznia 2018
Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – ostatni dzień rejestracji!

W poniedziałek, 15 stycznia, o północy mija termin rejestracji w konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, w którym nagrodą jest miejsce na studiach na naszej uczelni.
 
W konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” uczniowie szkół średnich z całej Polski mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z czterech dziedzin: fizyki, matematyki, chemii oraz informatyki. Pierwszy etap konkursu potrwa do 21 stycznia. Polega on na samodzielnym rozwiązaniu opublikowanych na platformie konkursowej zadań z wybranej dziedziny. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie w jednej lub w kilku dziedzinach.
 
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.  Ten etap odbędzie się w marcu na Politechnice Śląskiej. Uczestnicy będą musieli indywidualnie rozwiązać zadania konkursowe w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.
 
Laureatami konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w każdej z czterech dziedzin zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 70 proc. punktów możliwych do zdobycia w drugim etapie. Laureaci zostaną podzieleni na trzy kategorie: laureatów I stopnia – pierwsze 10 osób, II stopnia – kolejne 20 osób, a także III stopnia – następne 20 osób.
 
Nagrodą w konkursie dla laureatów I stopnia są złote indeksy! Oznacza to, że w październiku 2018 roku lub rok później będą mogli zacząć studia na wybranym kierunku na Politechnice Śląskiej bez udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym! Laureaci II i III stopnia uzyskają natomiast odpowiednio 40 oraz 30 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Ostateczny termin rejestracji w konkursie mija 15 stycznia. Szczegóły są dostępne na stronie konkursu.

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2018 08:09, autor: Paweł Doś
12 stycznia 2018
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zagra, żeby wyrównać szanse w leczeniu noworodków. A już teraz zachęcamy do obejrzenia studenckiego zaproszenia na finał.
 
W programie m.in. gra miejska na terenie kampusu, licytacja uczelnianych bluz i płyt z autografami artystów. Start o godz. 10.00 w nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 26 w Gliwicach.
 
Z kolei od godz. 12.30 na gliwickim Rynku oprócz studentów Politechniki Śląskiej będą obecni członkowie organizacji pozarządowych, sportowcy, a nawet... Wikingowie! Skandynawscy wojownicy zaprezentują swoje uzbrojenie, nie zabraknie też widowiskowych pokazów walk. Na scenie wystąpią natomiast formacje Jamal i Lombard. Zagrają także gliwickie zespoły Canis Latrans i Fyl Gut.
Przez cały czas trwania imprezy prowadzone będą licytacje, a wolontariusze będą kwestować na rzecz podopiecznych Fundacji WOŚP-u.
Filmowe zaproszenie studentów Politechniki Śląskiej na finał WOŚP jest dostępne tutaj.

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 14:40, autor: Paweł Doś
12 stycznia 2018
Kolejny mecz siatkarek już jutro!

W najbliższą sobotę, 13 stycznia, siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej rozegrają pierwszy mecz w tym roku przed własną publicznością. O godz. 17:00 w nowej hali Ośrodka Sportu akademiczki będą  podejmować Wisłę Warszawa.
 
Warszawianki po 13 rozegranych kolejkach z dorobkiem 34 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli, ustępując o dwa oczka MKS-owi Kalisz. Mogą się też pochwalić tym, że w całym sezonie przegrały tylko 7 setów. Podopieczne Dominika Stanisławczyka nie odniosły też porażki od 9 kolejek. Nie mogą jednak na nią sobie pozwolić w sobotę, gdyż wtedy kaliszanki mogą im odskoczyć.

Siatkarki z Politechniki Śląskiej w poprzedniej kolejce musiały uznać wyższość Radomki Radom, ulegając 1:3. Podopieczne Wojciecha Czapli mimo porażki w Radomiu zachowały 5. lokatę w tabeli i mają nadzieję, że w sobotę uda im się sprawić niespodziankę, pokonać Wisłę i zachować to miejsce.

– Jest to trudny przeciwnik, ale my do każdego meczu podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i chęcią wygrania. Pokazałyśmy niejednokrotnie, że potrafimy grać w siatkówkę więc tak łatwo nie odpuścimy. Musimy przede wszystkim skupić się na naszej grze i wierzę, że będzie im dużo trudniej z nami wygrać niż w poprzedniej rundzie. Dużą zaletą jest też to, że gramy u siebie. Liczymy również na wsparcie kibiców, które też jest nam potrzebne, aby zdobywać kolejne punkty w tabeli – przekonuje Karolina Szczygieł, kapitan gliwickiego zespołu.
Zapraszamy wszystkich kibiców! Wstęp wolny.
 

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2018 07:42, autor: Katarzyna Wojtachnio
11 stycznia 2018
Rektorskie granty przyznane!
Rozstrzygnięto konkurs projakościowy na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty. W konkursie złożono 149 wniosków. Po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. Grantów zostało przyznanych 35 grantów projakościowych I stopnia oraz 30 grantów projakościowych II stopnia.
 
Najwięcej grantów I stopnia przyznano Wydziałowi Inżynierii Środowiska i Energetyki Pracownicy naukowi tego wydziału zdobyli ich aż dziesięć. Na drugiej pozycji uplasował się Wydział Chemiczny z liczbą sześciu grantów. Po pięć grantów I stopnia przyznano również wydziałom: Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Mechanicznemu Technologicznemu. Trzy granty projakościowe I stopnia przyznano Wydziałowi Transportu, natomiast Instytut Fizyki CND otrzymał dwa granty projakościowe. Wydział Elektryczny, Górnictwa i Geologii, Matematyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Metalurgii otrzymały po jednym grancie projakościowym I stopnia.
Z kolei najwięcej grantów II stopnia – sześć – przyznano naukowcom z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Pięć grantów projakościowych II stopnia przyznano Wydziałowi Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wydział Matematyki Stosowanej otrzymał cztery a Wydział Chemiczny trzy. Po dwa granty przyznano pracownikom wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Elektrycznego, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Po jednym grancie II stopnia zdobyły wydziały: Transportu, Inżynierii Biomedycznej, Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Fizyki.
 
Poniżej znajdują się odnośniki do list osób, które otrzymały granty zarówno I, jak i II stopnia oraz liczbowe zestawienie grantów w podziale na jednostki.
 

Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2018 09:28, autor: Paweł Doś
10 stycznia 2018
Znamy wyniki Rankingu Liceów i Techników 2018

Znamy już wyniki tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników. Jubileuszowa gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki rankingu, odbyła się w środę, 10 stycznia, w Warszawie. Ranking został zorganizowany już po raz 20. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Politechnika Śląska była w tym roku ponownie partnerem Rankingu Techników.
 
W tegorocznym Rankingu Techników zwyciężyło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, natomiast w Rankingu Liceów Ogólnokształcących pierwsze miejsce zajęło ponownie XIII LO w Szczecinie.
Na wysokich miejscach w rankingu znalazło się również wiele szkół z województwa śląskiego. Pełne wyniki rankingów są dostępne na stronie: www.perspektywy.pl

Wiadomość utworzona: 10 stycznia 2018 14:48, autor: Paweł Doś
9 stycznia 2018
Nasz absolwent laureatem Nagrody im. Giovanniego Agnelliego

Dariusz Gros z Wydziału Mechanicznego Technologicznego został laureatem Nagrody im. Giovanniego Agnelliego, przyznawanej przez Ośrodek Badawczy Fiata (CRF) w ramach konkursu o nagrodę grupy FCA. Praca magisterska młodego inżyniera została uznana za pracę o największej wartości dla przemysłu spośród wszystkich nagrodzonych w tegorocznym konkursie. Gratulujemy!

Tematem pracy magisterskiej Dariusza Grosa była „Optymalizacja i analiza numeryczna własności wytrzymałościowych korbowodu silnika spalinowego”. Została ona napisana pod kierunkiem dr Agaty Śliwy z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Młody inżynier znalazł się w gronie sześciu studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, którzy zostali laureatami XIX edycji konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles na najlepsze prace dyplomowe i badawcze. Od czterech lat Ośrodek Badawczy Fiata wybiera dodatkowo pracę o największej wartości dla przemysłu spośród wszystkich nagrodzonych. Jej autor otrzymuje prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę im. Giovanniego Agnelliego. Praca Dariusza Grosa okazała się najlepsza spośród laureatów z trzech uczelni biorących udział w konkursie: Politechniki Warszawskiej, ATH w Bielsku Białej oraz Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji na temat laureatów XIX edycji konkursu FCA znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2018 13:05, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2018 14:11, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
9 stycznia 2018
Zapanuj nad swoją literaturą – bezpłatne szkolenie z programu Mendeley

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z menadżera bibliografii Mendeley. Szkolenie odbędzie się w środę, 10 stycznia, w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich, II piętro) o godz. 12.00 i będzie prowadzone przez dr inż. Katarzynę Gacę, konsultantkę w firmie Elsevier.
 
Mendeley to bezpłatny program do zarządzania bibliografią, który pozwala utworzyć osobistą bibliotekę prac naukowych, korzystać z niej z każdego miejsca, udostępniać opatrzone własnymi komentarzami artykuły innym badaczom oraz pozostawać na bieżąco z wynikami najnowszych badań.
 
Program umożliwia również łatwe cytowanie prac, generowanie bibliografii, a także dostęp do swojej literatury w chmurze z dowolnego miejsca na świecie – także z urządzeń mobilnych.
 
Rejestracja na szkolenie dostępna jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2018 09:42, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2018 09:43, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
8 stycznia 2018
Konferencja Urzędu Patentowego RP na Politechnice Śląskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich, tzw. „Roving Seminars”, poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą,  które odbędą się na trzech polskich uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu. Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.
 
Cyklem międzynarodowych konferencji Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej inauguruje szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego. Obchody jubileuszu zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę na temat prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady będą także dotyczyć madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.
 
Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje oraz wymagana rejestracja on-line na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Koordynatorem organizacyjnym z ramienia Politechniki Śląskiej jest dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej dr inż. Ireneusz Jóźwiak: ireneusz.jozwiak@polsl.pl, tel. 32 237 19 85.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2018 15:22, autor: Katarzyna Wojtachnio
8 stycznia 2018
Konferencja „Inżynieria Jakości – Przyszłość, Sukces, Satysfakcja”

W najbliższy czwartek, 11 stycznia, w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbędzie I konferencja naukowo-przemysłowa „Inżynieria Jakości – Przyszłość, Sukces, Satysfakcja”, której współorganizatorami są Polski Rejestr Statków – Certyfikacja oraz firma Struers. Termin zgłoszeń mija 9 stycznia.
 
Podczas seminarium zostaną poruszone tematy m.in. roli inżynierii jakości w branżach produkcyjnych, w tym branży automotive, nowoczesnych narzędzi, w tym statystycznych, w inżynierii jakości, kontroli jakości wyrobów, Lean Manaufacturing, a także motywowania w aspekcie jakości dla klienta. Swoimi doświadczeniami będą się dzielić przedstawiciele największych firm z regionu: Dayco Products, Lear Coporation Poland, Struers, Polski Rejestr Statków – Certyfikacja, CZAH Pomiar, LaenCenter czy OpenOne.
 
Udział w seminarium jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do 9 stycznia drogą elektroniczną, pod adresem: karolina.kowalczyk@polsl.pl, lub telefonicznie pod nr. 32 603 43 50.
 
Program seminarium dostępny jest tutaj.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2018 11:56, autor: Katarzyna Wojtachnio
5 stycznia 2018
Seminarium „Materiały dla motoryzacji”

W najbliższą środę, 10 stycznia, w godz. 9.00-15.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii odbędzie się seminarium naukowo-techniczne „Materiały dla motoryzacji”. Termin zgłoszeń mija 8 stycznia.
 
Podczas seminarium zostanie poruszony temat m.in. roli inżynierii materiałowej w motoryzacji, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowoczesnych technologii laserowych w branży automotive. Swoimi doświadczeniami będą się dzielić przedstawiciele największych firm z branży motoryzacyjnej, jak Tenneco Automotive Eastern Europe, Nemak Polska, Magneti Marelli, Lincoln Electric czy Yazaki.
 
Udział w seminarium jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do 8 stycznia drogą elektroniczną, pod adresami: katarzyna.lyczkowska@polsl.pl, dorota.pasek@polsl.pl, lub telefonicznie pod nr. 32 603 44 60.
 
Program seminarium dostępny jest tutaj.
 

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2018 08:51, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2018 08:51, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
4 stycznia 2018
Politechniczny rower z napędem hybrydowym walczy o Soczewki Focusa!

Skonstruowany przez studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego bezszprychowy rower z napędem hybrydowym został nominowany do plebiscytu Soczewki Focusa 2017. Wynalazek młodych inżynierów walczy o nagrodę w kategorii innowacje techniczne. Plebiscyt wygra ten wynalazek, który zdobędzie największą liczbę głosów czytelników. Zachęcamy do głosowania!
 
Soczewki Focusa to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszych polskich innowacji. Organizatorzy konkursu wybrali najciekawsze ich zdaniem technologie, które powstały w naszym kraju w ostatnim roku. Ostateczny werdykt pozostawili jednak czytelnikom. Na nominowanych można głosować do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej. Na jeden projekt z każdej kategorii można głosować raz dziennie. Na głosujących, którzy uzasadnią swój wybór, czekają atrakcyjne nagrody.
 
Zachęcamy do głosowania na politechniczny rower na stronie plebiscytu.

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2018 12:40, autor: Katarzyna Wojtachnio
4 stycznia 2018
Prof. Marek Pawełczyk wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, został wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
 
Stowarzyszenie „Pro Silesia” powołane zostało z inicjatywy władz województwa śląskiego. Skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Do Stowarzyszenia przystąpiły dotychczas miasta: Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także podmioty środowiska biznesu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
• reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej,
• przejęcie zadań wcześniej realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli,
• podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji regionu służącej umiędzynarodowieniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
• inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom w województwie śląskim,
• prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego poprzez organizowanie i uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych adresowanych do różnych grup odbiorców,
• prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na linii samorząd-nauka-biznes, sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości,
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego,
• promowanie uczelni wyższych z województwa śląskiego, jako miejsc atrakcyjnych pod względem poziomu i jakości kształcenia.
 

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2018 07:39, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2018 08:14, wykonana przez: Paweł Doś
3 stycznia 2018
Studenci Politechniki Śląskiej laureatami konkursu o nagrodę FCA

Sześciu studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów XIX edycji konkursu o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles na najlepsze prace dyplomowe i badawcze. Gratulujemy!
 
Celem konkursu jest wspieranie młodych naukowców pasjonujących się przemysłem motoryzacyjnym i stosowanymi w nim nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Do konkursu mogły być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów tematycznych powiązanych jak najściślej z tematami podanymi przez firmy grupy FCA działające w Polsce.
 
W tegorocznej edycji nagrodzono sześć prac z Politechniki Śląskiej – dwie prace inżynierskie oraz cztery magisterskie.
 
Nagrodzone prace inżynierskie:
- „Pojazd elektryczny BATT2CARS – obliczenia trakcyjne”, autor: Artur Goś, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny;
- „Pojazd elektryczny BATT2CARS – budowa prototypu”, autor: Marcin Gaik, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny.
 
Nagrodzone prace magisterskie:
- „Nowa generacja energooszczędnych silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o strumieniu osiowym do zastosowań w motoryzacji”, autor: Paweł Lasek, promotor: dr inż. Rafał Setlak, Wydział Elektryczny;
- „Aplikacja Test Thermo-Shock na platformę cDAQ w kontekście IIOT (Industrial Internet of Things)”, autor: Jarosław Rzepecki, promotor: dr inż. Roman Wyżgolik, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;
- „Optymalizacja i analiza numeryczna własności wytrzymałościowych korbowodu silnika spalinowego”, autor: Dariusz Gros, promotor: dr Agata Śliwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
- „Wpływ boru na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego”, autor: Anna Hajok, promotor: dr hab. inż. Andrzej Studnicki, Wydział Mechaniczny Technologiczny.
 
Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku- Białej.
Zaproponowane w nagrodzonych pracach opracowania mogą mieć zastosowanie w praktyce bezpośrednio w fabrykach lub w Centrum Badawczym Grupy FCA.
 

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2018 10:21, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2018 10:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
29 grudnia 2017
47 mln zł na projekty badawcze, staże i stypendia z NCN-u

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Naukowcy mogą się ubiegać o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne. Wnioski w konkursach można składać do 15 marca.
 
ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy, podczas których mogą skupić się na przygotowywaniu swojej dysertacji doktorskiej. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.
 
SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.
 
UWERTURA 2 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, co stwarza możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończenia stażu badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej.
 
Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2017 08:55, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia 2017 08:56, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
27 grudnia 2017
Politechniczny rower z napędem hybrydowym walczy o Soczewki Focusa!

Skonstruowany przez studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego bezszprychowy rower z napędem hybrydowym został nominowany do plebiscytu Soczewki Focusa 2017. Wynalazek młodych inżynierów walczy o nagrodę w kategorii innowacje techniczne. Plebiscyt wygra ten wynalazek, który zdobędzie największą liczbę głosów czytelników. Zachęcamy do głosowania!
 
Soczewki Focusa to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszych polskich innowacji. Organizatorzy konkursu wybrali najciekawsze ich zdaniem technologie, które powstały w naszym kraju w ostatnim roku. Ostateczny werdykt pozostawili jednak czytelnikom. Na nominowanych można głosować do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej. Na jeden projekt z każdej kategorii można głosować raz dziennie. Na głosujących, którzy uzasadnią swój wybór, czekają atrakcyjne nagrody.
 
Zachęcamy do głosowania na politechniczny rower na stronie plebiscytu.

Wiadomość utworzona: 27 grudnia 2017 07:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
22 grudnia 2017
Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim pracownikom, studentom i przyjaciołom Politechniki Śląskiej życzę wspaniałych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku pasma sukcesów oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów.
 
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. Arkadiusz Mężyk
 

Film z życzeniami rektora jest dostępny pod tym linkiem.

Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2017 10:57, autor: Paweł Doś
21 grudnia 2017
Powstaje Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Stosowna umowa w tej sprawie między Politechniką Śląską  a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego została podpisana w czwartek, 21 grudnia, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Sygnowali ją rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
 
Centrum powstanie w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia”, realizowanego wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.
 
Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie zlokalizowane w Zabrzu na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Na centrum będzie się składał zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.
 
Realizowany wspólnie z firmą Philips projekt wpłynie z pewnością na rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w naszym regionie, a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie inżynierii biomedycznej. Dodatkowo projekt ten umożliwi uczestnictwo śląskich firm w polskich i europejskich platformach technologicznych w branży wyrobów medycznych i spowoduje zwiększenie atrakcyjności całego regionu.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 92 mln zł.

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2017 14:02, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2017 14:10, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
21 grudnia 2017
Politechnika Śląska ma nowe logo

Politechnika Śląska odświeża swoją szatę graficzną. W związku z tym została przyjęta księga znaku, będącą jednym z elementów opracowywanego systemu identyfikacji wizualnej Politechniki Śląskiej.
 
Księga zawiera szczegółowy opis logo Politechniki Śląskiej, czyli konstrukcję, kolorystykę, użyte kroje pisma oraz dopuszczalne układy typograficzne. Nowe logo zostało pozytywnie zaopiniowane przez Senat Politechniki Śląskiej i jest jedynym znakiem mającym służyć codziennej identyfikacji wizualnej uczelni. W tej roli zastąpi godło Politechniki Śląskiej, które w obecnej formie zostało zarezerwowane m.in. do stosowania na sztandarze Politechniki Śląskiej, na medalach i odznakach przyznawanych przez uczelnię, na dyplomach i świadectwach oraz w innych sytuacjach określonych decyzją rektora. Logo ma po dwie wersje w języku polskim i angielskim – podstawową (poziomą) oraz alternatywną (pionową).

Poza logo oraz godłem uczelni wprowadzono również znak uroczysty, który będzie stosowany na szczególnych materiałach określonych decyzją rektora. Zawiera on nazwę uczelni w języku łacińskim, która brzmi: Silesia Universitas Technologica.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.
 

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2017 12:09, autor: Katarzyna Wojtachnio
21 grudnia 2017
Spotkanie Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

W piątek, 15 grudnia, odbyło się w Warszawie spotkanie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH. Z ramienia Politechniki Śląskiej w spotkaniu uczestniczył prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.
 
W trakcie posiedzenia głównym wątkiem rozmów była spawa organizacji drugiej edycji Europejskiego Kongresu Technologicznego, który ma się odbyć w dniach 26-27 września 2018 r. w Katowicach. Głównym organizatorem kongresu będzie Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego IZTECH-u. Pierwszy taki kongres odbył się we Wrocławiu w 2014 r.
 
Tematami nadchodzącego kongresu będą problemy rozwoju technologii w obszarach uznanych za sektory strategiczne w polskiej polityce przemysłowej, jak: transport i przemysł lotniczo-kosmiczny oraz technologie informatyczne, medyczne i  zaawansowanych materiałów, a także recycling i odzysk surowców. Politechnika Śląska będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie sesji problemowej, dotyczącej specjalistycznych technologii informatycznych. Kongres odbędzie się z udziałem wielu ekspertów z Polski i zagranicy. Swoją obecność oraz wystąpienie podczas kongresu potwierdził  premier RP Mateusz Morawiecki oraz  prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Podczas kongresu uczestnikom przybliżony zostanie także temat zadań i programu działania Sieci Badawczej: Łukasiewicz w realizacji polityki technologicznej Polski.
 

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2017 08:05, autor: Katarzyna Wojtachnio
20 grudnia 2017
Koncert charytatywny Akademickiego Zespołu Muzycznego

Zapraszamy na koncert „AZM-owych kolęd czar” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej. Występ odbędzie się w czwartek, 21 grudnia, o godz. 19.00 w CKS „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85.
 
Po koncercie odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną Stasia Trestki – podopiecznego Fundacji Iskierka.

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2017 10:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2017 11:01, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
20 grudnia 2017
Koncert dla pracowników Politechniki Śląskiej

Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych dysponuje 80 biletami dla pracowników na koncert noworoczny w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który odbędzie się w niedzielę, 7 stycznia, o godz. 18.00.
 
Bilety na koncert zostały sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a pracownicy Politechniki Śląskiej ponoszą jednie koszty podatku dochodowego. Jeden pracownik może nabyć jeden bilet. Zapisy są przyjmowane pod nr. tel. 32 237 22 15.
 
Orkiestrą będzie kierował Jerzy Maksymiuk – znakomity polski dyrygent, pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Koncert noworoczny związany jest z setną rocznicą urodzin amerykańskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta Leonarda Bernsteina. W programie koncertu znajdą się utwory Leonarda Bernsteina, George’a Gershwina oraz Aarona Coplanda.
 

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2017 08:23, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2017 08:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
19 grudnia 2017
Minister nagrodził studentów Politechniki Śląskiej!

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 trafiły do ośmiorga studentów z Politechniki Śląskiej. Nagrodzeni otrzymają jednorazowo 15 tys. zł. Gratulujemy!
 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego postanowił uhonorować wybitne osiągniecia 645 studentów z całej Polski, przyznając im stypendia na rok akademicki 2017/2018. Wśród nagrodzonych znalazło się ośmioro studentów z Politechniki Śląskiej:
- Barbara Smoleń – studentka matematyki,
- Dominik Zdybał – student chemii,
- Karolina Chodura – studentka architektury,
- Bartosz Staszulonek – student automatyki i robotyki,
- Damian Migas – student inżynierii materiałowej,
- Michał Jureczko – student mechaniki i budowy maszyn,
- Adrian Radoń – student nanotechnologii i technologii procesów materiałowych,
- Marta Zaborowska – studentka nanotechnologii i technologii procesów materiałowych.
 
Łącznie minister nauki i szkolnictwa wyższego otrzymał od rektorów polskich uczelni 1861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki.

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2017 09:23, autor: Katarzyna Wojtachnio
19 grudnia 2017
Nowoczesne laboratorium na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii wzbogacił się o nowe urządzenie. Jest nim nowoczesne centrum obróbcze MILL 650 PREMIUM LINE firmy Cormak (Maktek). Centrum obróbcze będzie wykorzystywane m.in. w procesie dydaktycznym nauki programowania maszyn CNC na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na kierunkach technologie metali i inżynieria materiałowa. Planowane jest również wykorzystanie urządzenia do przeprowadzania kursów i szkoleń z zakresu obsługi i programowania numerycznego.
 
Najważniejsze cechy obrabiarki to obecność czwartej obrotowej osi, nowoczesny system sterowania Sinumerik 828D firmy Siemens oraz automatyczna sonda pomiaru narzędzi Renishaw TS27R.
 
Laboratorium obróbki CNC zostało wyposażone w licencję edukacyjną na najnowszą wersję programu SinuTrain, który pozwala na symulowanie sterowania numerycznego obrabiarki, a co za tym idzie przygotowywanie programów obróbki z dowolnego miejsca. Wydział posiada również postprocesor przystosowany do współpracy z programem SolidCAM.
 
Opiekunem laboratorium jest dr inż. Tomasz Maciąg.
 

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2017 08:23, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2017 08:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 grudnia 2017
Wybitni naukowcy z Politechniki Śląskiej zdobyli stypendia ministra!

Siedmioro pracowników Politechniki Śląskiej uzyskało stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Tym samym znaleźli się oni w gronie 209 osób z całej Polski, które przez najbliższe trzy lata będą otrzymywać ponad 5 tys. zł miesięcznie stypendium naukowego. Gratulujemy!

Wśród laureatów z Politechniki Śląskiej znaleźli się: dr inż. Dawid Janas oraz dr inż. Katarzyna Krukiewicz z Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Andrzej Katunin z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, dr inż. Michał Marczyk oraz dr inż. Jakub Nalepa z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dr inż. Marek Płaczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, a także dr inż. Marcin Woźniak z Wydziału Matematyki Stosowanej.

W tym roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 1159 wniosków z uczelni w całej Polsce. Ostatecznie minister przyznał stypendia 209 młodym wybitnym naukowcom. Laureatami zostały osoby, które prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.
 
W tegorocznej edycji ministerstwo przeznaczyło łącznie ponad 40 mln zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2017 13:35, autor: Katarzyna Wojtachnio
18 grudnia 2017
Kolejne zwycięstwo naszych siatkarek!

Siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej odniosły czwarte z rzędu zwycięstwo w I lidze, pokonując w sobotę drużynę Enea Poznań. To rekord w dotychczasowych występach akademiczek na tym szczeblu rozgrywek. Gratulujemy!
 
Seria wygranych zaczęła się spotkaniem z Uni Opole 3:0, następnie z Grupą Azoty Tarnów 3:1, drużyną AZS AWF Warszawa 3:0 i w ubiegłą sobotę z Eneą Poznań 3:1. Ostatnie spotkanie było rewanżem za przegraną AZS-u w I rundzie w Poznaniu, a na dodatek dla naszego zespołu walką o 5. miejsce w tabeli rozgrywek. Wygrana Enei mogła ją awansować w tabeli nawet na trzecie miejsce, tak więc obydwa zespoły miały o co walczyć.
 
Akademiczki wyszły na boisko w składzie: K. Szczygieł (rozgrywająca), A. Trach, A. Kukulska, B. Sokolińska, P. Brzoska, K. Shapaval oraz M. Jagodzińska (libero). – Do stanu 10:10 trwała wyrównana walka, ale przy zagrywce Shapaval świetnie zafunkcjonował blok i kontratak w wykonaniu Brzoski, Kukulskiej i Sokolińskiej, co dało prowadzenie naszemu zespołowi 14:10 i tego prowadzenia zespół akademiczek nie oddał do końca pierwszej partii, wygrywając ją 25:21. Drugi set wygrały przeciwniczki 25:18. Trzecia i czwarta partia to dominacja AZS-u, który przy dopingu publiczności zagrał świetnie obydwie partie, wygrywając 25:16 i 25:21. Zespół z Poznania był całkowicie zaskoczony i zdezorientowany tak dobrą grą gliwiczanek, a biorąc pod uwagę, że w zespole Enei grały dwie zawodniczki mające występy w Orlen Lidze, ich wygrana graniczyła z pewnością – relacjonował doc. Krzysztof Czapla.
 
Trenerzy naszych akademiczek mgr Wojciech Czapla i doc. Krzysztof Czapla nie kryli zadowolenia z postawy swoich podopiecznych. – Gramy coraz lepiej, nasza praca daje świetne rezultaty w postaci wygranych i dobrego miejsca w tabeli rozgrywek I ligi. Również w rozgrywanych Akademickich Mistrzostwach Śląska nasz zespół jest bezkonkurencyjny – skomentował dyrektor Ośrodka Sportu.
 
Już 6 stycznia AZS Politechniki Śląskiej rozegra w Radomiu spotkanie z trzecim zespołem I ligi Leclerc Radomka Radom.  Nasz zespół będzie można zobaczyć w Gliwicach 13 stycznia o godz. 17.00 w spotkaniu z Wisłą Warszawa – wiceliderem rozgrywek.
 
Gratulujemy świetnej postawy i życzymy dalszych wygranych!
 

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2017 12:00, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 18 grudnia 2017 12:06, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
18 grudnia 2017
Owocna wizyta w Szanghaju

Prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk oraz dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna Timofiejczuk wzięli udział w misji województwa śląskiego do Szanghaju, która trwała od 6 do 9 grudnia.
 
Podczas wizyty naszej delegacji doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy Politechniką Śląską a School of Mechanical Engineering w Shanghai Jiao Tong University – jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Współpraca Politechniki Śląskiej z tą uczelnią ma miejsce od wielu lat w ramach indywidualnych kontaktów. Została ona znacząco zintensyfikowana od 2016 r., a na przełomie września i października br. na miesięczny staż wyjechało 8 naszych naukowców. Umowa ta otwiera szansę na znacznie szerszą współpracę zarówno w zakresie badań naukowych, jak i wymiany studenckiej wielu wydziałom Politechniki Śląskiej.
 
Szanse na współpracę naszej uczelni dają również odbyte wizyty na Shanghai International Studies University oraz Shanghai Normal University. Istotnym elementem wizyty było również spotkanie w ShanghaiRanking Consultancy – agencji prowadzącej tzw. listę szanghajską uczelni (Academic Ranking of World Universities) i dyscyplin (Global Ranking of Academic Subjects), w szczególności spotkanie z menedżer odpowiedzialną za ten ranking i jej współpracownikami. – Z udostępnionych materiałów wynika między innymi, że Politechnika Śląska znajduje się obecnie na 993. miejscu, które jest 10. miejscem wśród uczelni polskich, a 4. miejscem wśród polskich uczelni technicznych. W wielu dyscyplinach pozycja naszej uczelni jest szczególnie wysoka, a uzyskane informacje pozwolą nam na podjęcie działań zwiększających poziom badań naukowych i rozpoznawalność Politechniki Śląskiej w świecie – podkreśla prorektor prof. Marek Pawełczyk.
 
Wraz z innymi członkami misji – przedstawicielami władz samorządowych województwa i miast, Uniwersytetu Śląskiego oraz biznesu – nasza delegacja wzięła również udział w wielu innych spotkaniach, w szczególności w targach One Belt & One Road dotyczących strategicznego projektu rządu chińskiego poświęconego reaktywacji jedwabnego szlaku. Województwo śląskie było gościem specjalnym na targach. Delegacja z naszego regionu wzięła także udział w spotkaniach z władzami Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego, władzami Szanghaju oraz spółki miejskiej zarządzającej zasilaną elektrycznie komunikacją publiczną w mieście. 
 
 

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2017 08:27, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 18 grudnia 2017 09:19, wykonana przez: Paweł Doś
15 grudnia 2017
Umowa z Kirgiskim Państwowym Uniwersytetem Budownictwa, Transportu i Architektury

W czwartek, 14 grudnia, odbyło się oficjalne przekazanie podpisanej przez rektora prof. Arkadiusza Mężyka umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Śląską
a Kirgiskim Państwowym Uniwersytetem Budownictwa, Transportu i Architektury im. N. Isanowa.

W spotkaniu uczestniczyli: prorektor ds. współpracy z otoczeniem  społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, generalny konsul honorowy Republiki Kirgiskiej mgr Janusz Jacek Krzywoszyński, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross a także wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa mgr inż. Mariusz Czyszek, członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej.

Podczas spotkania przedyskutowano zakres przyszłej współpracy w ramach umowy pomiędzy uczelniami. Poruszone tematy dotyczyły realizacji wspólnych projektów
i grantów, współorganizowania seminariów, konferencji i sympozjów oraz możliwości przyszłej wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

Podczas wizyty konsula ustalono także, że konieczna będzie intensyfikacja działań w kierunku współpracy obu uczelni, czemu służyć ma przyszłe spotkanie władz w siedzibie Politechniki Śląskiej bądź na Kirgiskim Państwowym Uniwersytecie Budownictwa, Transportu i Architektury.

Na obecnym etapie pieczę nad realizacją umowy sprawować będzie Wydział Architektury, w przyszłości jednak planowane jest poszerzenie współpracy w ramach innych obszarów m.in. budownictwa i transportu.
 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 15:19, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017 15:22, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
15 grudnia 2017
Kolejny mecz naszych siatkarek już jutro!

W najbliższą sobotę, 16 grudnia,  siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej we własnej hali zmierzą się z Eneą Energetykiem Poznań. Będzie to ostatnie spotkanie rozegrane w tym roku i zarazem drugie już z rundy rewanżowej. Zapraszamy do nowej hali przy ul. Kaszubskiej 28 na godz. 17.00.
 
Akademiczki wygrały trzy ostatnie spotkania i dzięki temu poprawiły swoją sytuację. Gliwiczanki przesunęły się na siódme miejsce w tabeli. Do ekipy z Poznania podopieczne Wojciecha Czapli tracą tylko dwa oczka, więc w przypadku zwycięstwa za trzy punkty przeskoczyłyby je w tabeli. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie. Poznanianki w ostatnich kolejkach mierzyły się z czołowymi zespołami ligi, stąd obsunięcie w tabeli.
 
W pierwszym meczu rozegranym w Poznaniu Energetyk pokonał AZS Politechniki Śląskiej 3:0. – W pierwszym i trzecim secie gospodynie tego spotkania wygrały dość pewnie. Najbardziej zacięta walka była w drugiej partii, w której gliwiczanki przegrały 25:27. Dziś to są już jednak inne drużyny, bardziej ograne i pewne siebie – podkreśla dyrektor Ośrodka Sportu doc. Krzysztof Czapla. Wszystkie zawodniczki w gliwickim zespole będą na sobotę do dyspozycji trenerów.
 
Sobotni wieczór w hali przy ul Kaszubskiej 28 zapowiada się bardzo ciekawie. Warto więc przyjść i kibicować naszym siatkarkom.

 

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 10:22, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017 10:27, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
15 grudnia 2017
Palo Alto Networks Academy wystartowała!

W Sali Senatu Politechniki Śląskiej 13 grudnia odbyła się uroczysta inauguracja Palo Alto Networks Academy. To nowy program skierowany do studentów Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska wspólnie z firmami Palo Alto Networks, ING Services Polska oraz Comp SA przygotowała cykl wykładów i warsztatów dla osób studiujących kierunki informatyczne. Program ten ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w obszarach związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT.

Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i potrwają do czerwca 2018 r. Są prowadzone w siedzibie Biura Karier Studenckich, które koordynuje program, przez specjalistów z ING Services Polska i Palo Alto Networks. Uczestnicy programu Palo Alto Networks Academy mają więc wyjątkową okazję szkolić się pod okiem wysokiej klasy specjalistów przy użyciu nowoczesnego sprzętu, dostarczonego przez firmę Comp. Do uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowało się 28 osób. Pozostałe osoby, które zgłosiły się do programu, mogą brać udział w szkoleniu online. Wszyscy, którzy ukończą szkolenie, otrzymają certyfikat Palo Alto Networks.

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 08:52, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2017 10:15, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
13 grudnia 2017
Sztuka współczesna poza dobrem i złem?

Muzeum w Gliwicach rozpoczyna cykl wykładów dr Joanny Winnickiej-Gburek „Sztuka współczesna poza dobrem i złem?”.
 
W ich ramach uczestnicy przyjrzą się zmianom, jakie na przestrzeni dziejów przeszło rozumienie sztuki i pełnionej przez nią funkcji. Od formy przeżywania sacrum i oswajania transcendencji, przez religię sztuki po narzędzie w kulturowej wojnie na rzecz nowego obrazu człowieka bez Boga.
 
Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się w czwartek, 14 grudnia, o godz. 17.00 w Willi Caro. Tematem wykładu będą święte obrazy i dzieła sztuki.
 
Początki sztuki były ściśle związane z religią i mitem. Tak było w starożytności i europejskiej kulturze wieków średnich. Sytuacja zaczęła się zmieniać w renesansie, gdy artysta stopniowo zyskiwał autonomię. Czy jednak rzeczywiście jest tak, jak twierdzi niemiecki historyk sztuki Hans Belting, że epoka adorowanego obrazu religijnego – imago – minęła bezpowrotnie na rzecz epoki dzieła sztuki, podlegającego już tylko regułom artystycznym?
 
Więcej informacji o cyklu wykładów znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2017 14:42, autor: Paweł Doś
13 grudnia 2017
Seminarium naukowe Instytutu Fizyki

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się w środę, 13 grudnia, o godz. 14.00 w auli B budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22 B. Podczas seminarium zostanie wygłoszony referat pt. „Akceleratorowa spektrometria mas (AMS) jonów węgla – przykłady zastosowań”, który wygłosi dr hab. inż. Andrzej Rakowski z Zakładu Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki.

Tematyka wystąpienia obejmie prezentację możliwości pomiarowych metody AMS w zastosowaniu do badań zmian środowiska naturalnego, archeologii, geologii oraz w kryminalistyce. Dodatkowo zostanie przedstawione niewyjaśnione do końca globalne zjawisko ekstremalnego wzrostu koncentracji radiowęgla w słojach przyrostów rocznych drzew z przełomu lat 774/775 oraz 993/994, związane najprawdopodobniej z ekstremalnym wzrostem aktywności Słońca.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2017 10:56, autor: Paweł Doś
13 grudnia 2017
Nagrody Ministra Nauki 2017 rozdane. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Śląskiej

Najwybitniejsi przedstawiciele świata akademickiego zostali nagrodzeni jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki. Uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2017 rok odbyła się w poniedziałek, 11 grudnia, w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Wyróżnienia te są coroczne przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego.
 
Nagrodę za całokształt dorobku odebrał m.in. prof. Jerzy Rutkowski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
 
Nagrodę za osiągniecia naukowe I stopnia otrzymał m.in. dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
 
Natomiast za osiągnięcia organizacyjne wyróżniony
został m.in. dr inż. Mariusz Stępień z Wydziału Elektrycznego.
 
– Patrząc na nagrodzonych, wiem, że polska nauka ma się coraz lepiej, a polscy akademicy osiągnęli poziom światowy – powiedział podczas uroczystości wicepremier Jarosław Gowin. Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.
 
Więcej informacji o nagrodach znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2017 08:30, autor: Paweł Doś
Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2017 08:33, wykonana przez: Paweł Doś
12 grudnia 2017
Politechnika Śląska rozdaje indeksy!

Ruszyła druga edycja konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, w którym nagrodą jest miejsce na studiach na naszej uczelni. Wystarczy, że maturzyści rozwiążą online samodzielnie zadanie konkursowe i kolejne zadania już w murach Politechniki Śląskiej, a indeks może być ich! I to jeszcze przed maturą! Ostateczny termin rejestracji w konkursie mija 15 stycznia.
 
W konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” uczniowie szkół średnich z całej Polski mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z czterech dziedzin: fizyki, matematyki, chemii oraz informatyki.

Pierwszy etap konkursu potrwa do 21 stycznia. Polega on na samodzielnym rozwiązaniu opublikowanych na platformie konkursowej zadań z wybranej dziedziny. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie w jednej lub w kilku dziedzinach.
 
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.  Ten etap odbędzie się w marcu na Politechnice Śląskiej. Uczestnicy będą musieli indywidualnie rozwiązać zadania konkursowe w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.
 
Laureatami konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” w każdej z czterech dziedzin zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 70 proc. punktów możliwych do zdobycia w drugim etapie. Laureaci zostaną podzieleni na trzy kategorie: laureatów I stopnia – pierwsze 10 osób, II stopnia – kolejne 20 osób, a także III stopnia – następne 20 osób.
 
Nagrodą w konkursie dla laureatów I stopnia są złote indeksy! Oznacza to, że w październiku 2018 roku lub rok później będą mogli zacząć studia na wybranym kierunku na Politechnice Śląskiej bez udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym! Laureaci II i III stopnia uzyskają natomiast odpowiednio 40 oraz 30 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Ostateczny termin rejestracji w konkursie mija 15 stycznia. Szczegóły są dostępne na stronie konkursu.

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2017 07:25, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2017 07:31, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
11 grudnia 2017
Drzwi otwarte – otwarty świat

Co Sherlock Holmes myślałby o teoriach spiskowych? To temat kolejnego wykładu z cyklu „Drzwi otwarte – otwarty świat”, który odbędzie się już we wtorek, 12 grudnia, o godz. 17.30 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8.
 
Teorie spiskowe rozprzestrzeniają się w Internecie niczym wirusy, liczba ich zwolenników rośnie w zastraszającym tempie. Warto się zastanowić, czy wiara w teorie spiskowe zawsze jest irracjonalna? Dlaczego w nie wierzymy? Jak można się przed nimi bronić? Na te i wiele innych pytań spróbuje odpowiedzieć dr Szymon Makuła – filozof z Zakładu Logiki i Metodologii Uniwersytetu Śląskiego podczas swojego wykładu.
 
Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!
 

 

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2017 14:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2017 15:02, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
11 grudnia 2017
Jesieni w AIP ciąg dalszy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach Jesieni w AIP. Spotkanie pt. „Profesjonalne narzędzia dostępne dla akademickich firm start-up / spin-off. Matlab i Simulink w tworzeniu wartości dodanej w biznesie” odbędzie się w środę, 13 grudnia, o godz. 14.00, w siedzibie AIP przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.
 
Spotkanie jest skierowane do pracowników naukowych oraz studentów planujących lub rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o sprawdzone narzędzia programistyczne.
 
Tematyka spotkania to m.in.: wyzwania dla młodego przedsiębiorcy, MATLAB i Simulink – najważniejsze obszary wsparcia, metodyka pracy Model Based Design, a także wsparcie firmy MathWorks i ONT dla start-upów.
 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wiadomości, zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę wydziału, na adres: aip@polsl.pl.
 
Więcej informacji na stronie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2017 10:16, autor: Katarzyna Wojtachnio
9 grudnia 2017
Doktorantka z Politechniki Śląskiej zwyciężczynią konkursu 3MT!

Małgorzata Krystek z Wydziału Budownictwa zwyciężyła w pierwszej śląskiej edycji konkursu popularyzatorskiego Three Minute Thesis! Jej trzyminutowe wystąpienie „Od ołówka i taśmy klejącej do superkonstrukcji” okazało się zdaniem jurorów najlepsze spośród wszystkich finałowych prezentacji. Doktorantka zdobyła również nagrodę publiczności.
 
Do finału konkursu zakwalifikowało się 10 doktorantów z trzech śląskich uczelni: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdy z nich musiał stanąć na scenie i opowiedzieć przed publicznością o swoich badaniach naukowych. Mieli na to zaledwie 3 minuty i musieli to zrobić w sposób ciekawy i przystępny dla szerokiego grona odbiorców – osób, które nie są naukowcami. Finalistów oceniało jury w składzie: dr Tomasz Rożek - dziennikarz naukowy, prowadzący program SONDA2 w TVP, Natalia Osica – szefowa agencji Science PR, a także prof. Andrzej Katunin i dr inż. Bogusław Ziębowicz z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
 
Ostatecznie podium zostało zdominowane przez doktorantów z naszej uczelni! Drugie miejsce zajął Maciej Wiśniowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego za wystąpienie pt. „Jak z mięczaka zrobić twardziela, czyli obróbka tytanu”. Na trzecim miejscu plasowała się natomiast Karolina Kowalczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii z prezentacją „Na wszelki WYPADEK! – o „nowych” materiałach dla motoryzacji”. Doktorantka została również laureatką specjalnej nagrody inżynierskiej, ufundowanej przez firmę EMT Systems.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2017 11:08, autor: Paweł Doś
8 grudnia 2017
Już dziś wielki finał konkursu Three Minute Thesis! Przyjdź i kibicuj lub oglądaj online!

Wielki finał pierwszej na Śląsku edycji konkursu 3MT – Three Minute Thesis już w piątek, 8 grudnia. Po co haszczom i Ślązokom mikoryza? Jak z mięczaka zrobić twardziela? Czy wiemy, że jemy enancjomery? Na te i wiele innych intrygujących pytań odpowiedzą doktoranci ze śląskich uczelni. Zrobią to szybko, bo w 3 minuty, i w sposób zrozumiały dla każdego, bo taka jest idea konkursu. Ten, kto najlepiej sobie poradzi, zwycięży. A wszystko to przy udziale publiczności, która będzie mogła również wybrać swojego faworyta.
 
Do finału konkursu zorganizowanego przez Centrum Popularyzacji Nauki zakwalifikowało się 10 doktorantów z kilku śląskich uczelni. Każdy z nich już w piątek będzie musiał stanąć na scenie i opowiedzieć przed publicznością o swoich badaniach naukowych. Finalistów będzie oceniał m.in. dr Tomasz Rożek – dziennikarz naukowy, prowadzący program SONDA2 w TVP.
 
Finał konkursu 3MT jest otwarty dla publiczności, a prezentowana na scenie tematyka będzie bardzo szeroka. Wszystkie osoby, które chciałyby poznać ciekawostki z przeróżnych dziedzin nauki, a przy tym dobrze się bawić i pomóc wyłonić najlepszego popularyzatora, zapraszamy serdecznie do Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85 w piątek, 8 grudnia, na godz. 18.00.
 
Zmagania doktorantów będzie można również oglądać na żywo online. Wystarczy tylko kliknąć tutaj.

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2017 19:33, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2017 06:58, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
6 grudnia 2017
Politechnika Śląska uzyskała Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk odebrał we wtorek, 5 grudnia, z rąk prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej – Part 147 Politechniki Śląskiej (OSMOT) – zatwierdzenie numer PL.147.0021.2017. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do zaszczytnego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.
 
Certyfikat ten z jednej strony potwierdza fakt, że OSMOT spełnia wymagania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia. Z drugiej strony wskazuje natomiast, że OSMOT jest trwale zdolny do zapewnienia bezpiecznego wykonywania działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym.
 
Z chwilą otrzymania certyfikatu OSMOT uzyskał prawo do planowania i realizacji szkoleń teoretycznych i praktyk określonych w Dodatku 1 – Part-66 oraz organizacji egzaminów z modułów teoretycznych i wydawania stosownych certyfikatów wiedzy, stanowiących jeden z zasadniczych warunków uzyskania licencji mechanika lotniczego w podkategorii B 1.3. – śmigłowce z napędem turbinowym. Wyżej wymienione przedsięwzięcia szkoleniowe mogą być realizowana przez OSMOT zarówno w odniesieniu do studentów Politechniki Śląskiej, jak również wszystkich chętnych spoza uczelni.
 
W pierwszym kwartale 2018 roku OSMOT planuje rozszerzyć swoje uprawnienia do podkategorii B 1.1. – samolot z napędem turbinowym i B 1.2. – samolot z napędem tłokowym.

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2017 15:08, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2017 15:08, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
5 grudnia 2017
Krwiodawcza akcja mikołajkowa

Przedświąteczny relaks? Tylko w fotelu do poboru krwi! W środę, 6 grudnia, odbędzie się krwiodawcza akcja mikołajkowa, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
 
Krew będzie można oddać w godz. 11.00-17.00 w krwiobusach, zlokalizowanych obok nowej hali Ośrodka Sportu przy ul. Kaszubskiej 28.
 
Na krwiodawców będą czekały pyszne czekolady oraz zaprojektowane na tę okazję mikołajkowe koszulki. Pamiętajcie o zjedzeniu niskotłuszczowego śniadania, odpowiednim nawodnieniu się i zabraniu dowodu tożsamości!

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2017 14:32, autor: Katarzyna Wojtachnio
5 grudnia 2017
Owocne spotkania władz uczelni i miasta Gliwice

W listopadzie odbył się cykl spotkań prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusza Kotowicza z wiceprezydentem Gliwic Krystianem Tomalą. Spotkania miały na celu pozyskanie wsparcia finansowego miasta Gliwice i ustalenia zakresu współpracy przy okazji organizacji przyszłorocznych wydarzeń, których inicjatorem jest Politechnika Śląska.

W konsekwencji rozmów władze Miasta Gliwice zdecydowały o wsparciu finansowym następujących imprez w 2018 roku: „Studenci zagraniczni w Polsce” – największej konferencji w Polsce poświęconej tematowi umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, konferencji „Unia Energetyczna – implikacje dla Polski” – poruszającej zagadnienia bezpieczeństwa eko-energetycznego Polski i jej regionów, konferencji EDUAL – poświęconej współpracy szkół wyższych z firmami w zakresie studiów dualnych, wydarzenia Śląsk Maturzystom – skierowanego do przyszłych studentów z miasta i regionu, a także przyszłorocznej edycji Nocy Naukowców, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Gliwic i okolic.

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2017 08:06, autor: Paweł Doś
4 grudnia 2017
Premiera programu „W prostych słowach”

Już w najbliższy wtorek, 5 grudnia, o godz. 14.00 premiera kolejnego odcinka programu naukowego „W prostych słowach”, który można oglądać na portalu Naukowej Telewizji HD w sieci Pionier. W najnowszym odcinku, zatytułowanym  „Biofilm”, w roli eksperta wystąpi dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Katedry Biotechnologii Środowiskowej, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Co to jest biofilm? Wbrew pierwszym skojarzeniom nie jest to kategoria z języka kinematografii, a biologii. Biofilm tworzą bowiem bakterie, które – wszechobecne w środowisku – zasiedlają różne podłoża. Zazwyczaj ta swoista błona biologiczna, złożona w dużej mierze z cukrów i białek, ma znaczenie negatywne. Budzimy się z nią rano, gdy nasze zęby wymagają umycia. Spotykamy ją na cewnikach medycznych czy implantach. Zdarza się jednak, że bakterie służą pomocą, na przykład wtedy, gdy pomagają oczyszczać ścieki. O roli biofilmu barwnie i ze swadą w najnowszym odcinku opowiada dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 
Na premierę odcinka zapraszamy na portal PlatonTV. Materiał przygotowała Telewizja Politechniki Śląskiej.

Zachęcamy do oglądania!

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2017 13:45, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2017 13:49, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
4 grudnia 2017
Naukowcy z Politechniki Śląskiej laureatami Śląskich Nagród Naukowych!

Aż sześć osób z Politechniki Śląskiej zdobyło Śląskie Nagrody Naukowe! Wyróżnienia wręczono laureatom w sobotę, 2 grudnia, podczas uroczystej gali w ramach  Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.
 
Śląska Nagroda Naukowa jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Laureatami Śląskich Nagród Naukowych zostali: prof. Aleksandra Kuzior z Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Joanna Polańska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki,  prof. Mieczysław Łapkowski z Wydziału Chemicznego,  dr inż. arch. Marek Rawecki z Wydziału Architektury, mgr inż. Anna Kiljan z Wydziału Mechanicznego Technologicznego, a także Jakub Fochtman – student Wydziału Architektury.
 
Śląską Nagrodę Naukową otrzymali również naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. Michał Tendera, prof. Tomasz Szczepański, dr hab. n. med. Sebastian Grosicki; a także z Uniwersytetu Śląskiego: prof. Przemysław Marciniak, prof. Marian Paluch, prof. Jacek Jania, mgr Jan P. Matuszyński, mgr Małgorzata Myl, Jakub Radej.

Prof. Aleksandra Kuzior
Naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności, sprawiedliwości generacyjnej, międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Mieczysław Łapkowski
Specjalność naukowa: chemia fizyczna i teoretyczna. Naukowo zajmuje się otrzymywaniem i badaniami fizykochemicznymi nowych materiałów polimerowych o właściwościach ambipolarnych do zastosowań w elektronice organicznej i optoelektronice. Laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Politechniki Śląskiej za dorobek naukowy, Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą publikację w czasopiśmie „Wiadomości Chemiczne”. Oznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Medal Ministra Edukacji Narodowej.
 
Prof. Joanna Polańska
Profesor biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, ekspert z zakresu inżynierii danych, autorka ponad 100 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Od wielu lat prowadzi badania w  interdyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych zespołach. Stosując metody modelowania matematycznego i uczenia maszynowego, opracowała wraz ze swoim zespołem szereg algorytmów wspierających diagnostykę i planowanie terapii w chorobach nowotworowych, w tym algorytmy do automatycznej analizy wyników badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.
 
Dr inż. arch. Marek Rawecki
Architekt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinach: urbanistyka i krajobraz kulturowy. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Auschwitz-Birkenau (UNESCO). Jego polem badawczym jest dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym, terytorialna stygmatyzacja. Pracuje w zakresie studiów urbanistyczno-konserwatorskich kompleksu Auschwitz-Birkenau i strefy wykluczenia
Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
 
Mgr inż. Anna Kiljan
Doktorantka i asystent w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jej obszar badań naukowych to szkła metaliczne i nanokrystaliczne na osnowie magnezu do zastosowań biomedycznych (krótkookresowe implanty). Jest w trakcie szkolenia na Lidera Przemysłu 4.0 z programu Ministerstwa Rozwoju. Jest również stypendystką programu „Stypendium Wyszehradzkie”.
 
Jakub Fochtman
Student pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku architektura. Interesuje się szeroko pojętym designem, a najlepiej czuje się w dziedzinie projektowania samochodów i z tą dziedziną chciałby związać przyszłość. Uczestniczy w wielu konkursach, warsztatach oraz wydarzeniach, jest laureatem konkursu Renault Passion for Design and Innovation, a także finalistą międzynarodowego konkursu organizowanrgo przez Young Architects Competitions przy współpracy z Lamborghini (2016 r.).

Gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2017 07:38, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2017 08:51, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
4 stycznia 2018
Transmisja online ze Śląskiego Festiwalu Nauki!

Trwa Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017 – wydarzenie zorganizowane przez największe śląskie uczelnie oraz miasto Katowice. Na uczestników czeka moc atrakcji! Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w festiwalu, mogą obejrzeć transmisję na żywo w Internecie. Zachęcamy do oglądania!
 
Aby obejrzeć transmisję ze Śląskiego Festiwalu Nauki, wystarczy tylko kliknąć tutaj.
 
Widzowie będą mogli obejrzeć, co będzie się działo w sali audytoryjnej, w strefie Esport Point oraz w hali głównej. Ponadto w specjalnym studiu dziennikarze UŚ TV będą przeprowadzali krótkie wywiady z gośćmi festiwalu. Transmisja na żywo będzie dostępna w piątek w godz. 9.00-20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-20.00.
 
Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017 to ogrom wydarzeń rozgrywających się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Centrum przestrzeni festiwalowej stanowi, poza sceną główną, 6 obszarów wiedzy: nauk humanistyczno-społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, medycznych oraz sztuki. Obszary obejmą ponad 200 stanowisk, na których odbędzie się niezliczona ilość pokazów, warsztatów i eksperymentów popularyzujących naukę.
 
W programie wydarzenia znalazły się także nowości: strefa Off Science dla wynalazców amatorów, Przegląd Garażowych Wynalazków – plebiscyt, w którym uczestnicy wybiorą najbardziej inspirujący pomysł, a także Przystanek Nauka – na specjalnie utworzonych w przestrzeni festiwalowej przystankach uczestnicy będą mogli porozmawiać z zaproszonymi reprezentantami świata nauki oraz innymi ciekawymi gośćmi.
 
Sponsorami Śląskiego Festiwalu Nauki są: PKO BP, GAZ-SYSTEM SA oraz PGNIG.

Szczegółowe informacje oraz program są dostępne na stronie festiwalu.
 
Zachęcamy również do obejrzenia zapowiedzi Śląskiego Festiwalu Nauki.

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2017 08:43, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2018 13:28, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
1 grudnia 2017
Już jutro kolejny mecz siatkarek!

W sobotę, 2 grudnia, o godz. 17.00 w nowej hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach odbędzie się kolejny mecz naszych siatkarek. Tym razem zawodniczki AZS-u Politechniki Śląskiej zmierzą się z drużyną UNI Opole.
 
Zachęcamy do kibicowania!

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2017 07:58, autor: Katarzyna Wojtachnio
30 listopada 2017
Nowy partner uczelni z Chin

W czwartek, 30 listopada, w rektoracie uczelni doszło do podpisania umowy między Politechniką Śląską a Shaanxi University of Technology w Chinach.
 
Umowę o współpracy międzyuczelnianej sygnowali prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, oraz prof. Liu Bao Min, prezydent Shaanxi University of Technology. Współpraca między uczelniami będzie polegać na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, wymianie akademickiej pracowników i studentów oraz dydaktyce, w tym tworzeniu wspólnych programów studiów i organizacji szkół letnich.
Shaanxi University of Technology został założony w 1958 roku. Jest zlokalizowany w mieście Hanzhong na południu prowincji Shaanxi. Kształci ok. 21 000 studentów i zatrudnia ok. 1600 nauczycieli akademickich. Do głównych obszarów jego działalności naukowej