Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

5 czerwca 2020
Dla dobra personelu medycznego i pacjentów – robot asystujący z Politechniki Śląskiej

W piątek 5 czerwca 2020 r. na Politechnice Śląskiej odbyła się prezentacja autonomicznego robota asystującego do pracy w szpitalach, a także seminarium na temat możliwości jego wykorzystania w ośrodkach szpitalnych, z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego.

– Inspiracja wypłynęła ze środowiska medycznego w oparciu o naszą analizę sytuacji w służbie zdrowia. Dzisiaj spotykamy się po to, by zademonstrować możliwości robota i oczekujemy, że wybrzmią pewne oczekiwania lekarzy, co tak naprawdę robot mógłby realizować – podkreślił prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, dr n. med. Jerzy Pieniążek – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, dr n. med. Mariusz Wójtowicz – Dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu, Przemysław Gliklich – Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach oraz Tomasz Pawlak – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Robot stanowi efekt współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które podczas wydarzenia reprezentowali: Tomasz Nowak – Prezes KUKA Polska oraz Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Sp. z o.o.

Obecność reprezentantów środowiska medycznego była podczas wydarzenia kluczowa – „autonomiczny system asystujący w szpitalach zakaźnych” jest przykładem naukowej innowacji ukierunkowanej właśnie na pomoc pracownikom tej branży. Wynalazek nie tylko pozwoli na odciążenie pracowników służby zdrowia w zakresie wykonywania codziennych zadań, ale także – poprzez wpisanie się w rzeczywistość epidemiczną i pośredniczenie w kontakcie pacjent-pielęgniarka – usprawni prewencję zakażeń w ośrodkach medycznych. – Czy robot wyręczy pracę pielęgniarki? Nie wiem. Wszedzie usiłujemy zastąpić człowieka, ale wydaje mi się, że to zmierza do czegos innego. My nie zastępujemy człowieka, my ułatwiamy prace człowiekowi. I myślę,  ze tak powinnismy na to patrzeć - podkreśla dr n. med. Jerzy Pieniążek, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Oddelegować robota do ważnych zadań

Czas epidemii uwypuklił problem niewystarczających zasobów kadrowych – niedyspozycja pracownika medycznego w czasie wzmożonego zapotrzebowania opieki ma wpływ na szybkość korzystania pacjentów ze świadczeń. Ponadto zagrożenie epidemiczne spowodowało wzrost liczby zadań, które musi wykonać pracownik, tym samym wpływając na wydłużenie koniecznych procedur. Jak wskazuje powołując się na dane źródłowe dr inż. Piotr Wodarski: choć system ochrony zdrowia w Polsce boryka się z wieloma problemami, niektóre z nich zostały nasilone w okresie epidemii koronawirusa. Przykładem są braki kadrowe. – Według statystyk średnia wieku polskiej pielęgniarki to 52 lata. W liczbie pielęgniarek przypadających na 1000 mieszkańców zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. W zawodzie pracuje około 233 tys. osób. Według OECD unijna średnia wynosi 9,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, tymczasem w Polsce ten wskaźnik wynosi zaledwie 5,2 (brakuje około 200 tys. pielęgniarek). Badania aktualnej sytuacji wykazały, że w 72% szpitali brakuje pielęgniarek, w 38% personelu pomocniczego, a w 13% położnych. Sytuacja nie wygląda lepiej wśród lekarzy. Według Naczelnej Rady Lekarskiej brakuje 68 tys. lekarzy różnych specjalizacji. Średnia liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w Unii Europejskiej wynosi 3,6, natomiast w Polsce 2,4 – wskazuje dr inż. P. Wodarski.

Bezpieczeństwo – nie tylko zdrowotne

Koncepcja robota powstała w wyniku współpracy badaczy Politechniki Śląskiej (dr inż. Piotr Wodarski, dr inż. Michał Burkacki oraz dr inż. Sławomir Suchoń) z pracownikami firm APA Group i KUKA, będących światowymi liderami w dziedzinie automatyki i robotyki przemysłowej. Urządzenie zostało opracowane z wykorzystaniem mobilnego robota kolaboracyjnego KMR iiwa, przygotowanego przez KUKA. – Jest to platforma mobilna z zamontowanym robotem kooperującym. Tego typu robota wykorzystujemy bardzo często w standardowych aplikacjach w przemyśle. Robot dowozi pewne elementy do stanowisk produkcyjnych, asystuje przy operacjach montażu. Padł pomysł, aby wykorzystać go w takiej nietypowej aplikacji – opowiada Tomasz Nowak, Prezes KUKA Polska. – Ta aplikacja została dozbrojona przez integratora i przez Politechnikę Śląską o dodatkowe moduły wykonawcze, takie jak termometr, kamera termowizyjna czy podajnik leków – dodaje.

Inżynierowie APA zajęli się opracowaniem dedykowanego oprogramowania, które umożliwia zdalne zarządzanie pracą robota. – Ten robot jest wyposażony w inteligentny system sterowania, taki, który pozwala zdefiniować punkt startowy i punkt końcowy, wyznaczyć trajektorię, po której powinien się poruszać. W momencie, gdy napotka na przeszkodę, sam modyfikuje trasę dojazdu, tak, żeby bezpiecznie dotrzeć – wyjaśnia Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Sp. z o.o. i przypomina, że kluczowa dla efektywności działania technologii jest funkcjonalność. – Technologia jest tak dobrze wykorzystywana, jak operator potrafi jej używać. Robot został wyposażony w specjalny tablet, który umożliwia komunikację z pacjentem, ale równocześnie osoba, która steruje robotem widzi, jak on wykonuje swoje działania. Czyli te roboty – mimo, że są autonomiczne – pracują pod nadzorem człowieka – podkreśla.

Leki, temperatura, komunikacja

Obecnie na Politechnice Śląskiej prowadzone są symulacje i badania, mające na celu wytypowanie czynności, w których system mógłby wesprzeć medyków. Robot wykorzystuje wynalazki opracowane na Politechnice Śląskiej już wcześniej. – Jednym z takich ciekawych prototypów, którą mamy szansę zaprezentować, jest lekomat. Jest to urządzenie, które wykonaliśmy dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. Wystąpiliśmy do projektu, które realizuje stowarzyszenie i tam na zamówienie dla systemu teleopieki przygotowaliśmy rozwiązanie, które uprawdopodobnia, że podopieczna osoba zażywa leki. Okazało się, że znakomicie się sprawdza, jeżeli chodzi o robota asystującego, który dostarcza leki, pożywienie i wszelkie potrzebne rzeczy, komunikując też pacjenta, który jest osobą z grona zakażonych, z rodziną i personelem medycznym, by minimalizować ryzyko zakażenia. Robot dostarcza leki, korzystając z lekomatu, w sposób kontrolowany i to jest jego zasadnicza funkcjonalność – podkreśla prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Dr n. med. Jerzy Pieniążek, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wskazuje, że w trakcie konsultacji, które Politechnika Śląska przeprowadzała z lekarzami, pojawiła się kwestia doręczenia leków tak, by trafily do właściwego pacjenta i by zapobiec pomyłkom:– Identyfikacja pacjenta jest to rzecz niesłychanie ważna. Kontakt z jakąkolwiek maszyną, z jakimkolwiek urządzeniem musi polegać na identyfikacji osoby, z którą maszyna musi współpracować. Zaproponowałem, żeby wydanie leków odbyło się na takiej podstawie, że pacjent przystawi swój kod paskowy – opowiada neurochirurg.

Przedstawiciele środowiska medycznego mogli zaobserwować działanie wynalazku – dowożenie koniecznych przedmiotów bezpośrednio do łóżka pacjenta, pomiar parametrów życiowych (tj. ciepłoty ciała) oraz komunikację z dyżurką lekarską poprzez zamontowany tablet.

Robot – choć z założenia przeznaczony dla szpitali zakaźnych – będzie mógł znaleźć zastosowanie również po ustaniu stanu epidemicznego. – Dlaczego nie mógłby pomóc również w innym środowisku? Tak sobie to wyobrażam – np. na onkologii, gdzie pacjent przygotowywany do operacji musi przebywać w środowisku sterylnym. Myślę, że taki robot tam też może być pomocny – wskazuje Tomasz Nowak, Prezes KUKA Polska.

Premiera prototypu robota – asystenta medycznego odbyła się w drugiej połowie maja podczas uroczystości inaugurującej budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2020 15:08, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2020 15:09, wykonana przez: Dominika Gnacek
4 czerwca 2020
Rozstrzygnięcie I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej

Zwycięzcy I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zaprezentowali projekty i wzajemnie wymienili doświadczenia.

Jednym z zadań Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej jest włączanie studentów w badania naukowe. W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” został zrealizowany I konkurs finansowania projektów studenckich kół naukowych. Jego uczestnikami mogli być studenci należący do zarejestrowanych na Uczelni kół naukowych, a także zaangażowani w realizację projektów uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących lub innych szkół, które współpracują z Politechniką Śląską.

W spotkaniu, które odbyło się 3 czerwca, wzięli udział JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Leszek Remiorz, Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, oraz mgr Grażyna Maszniew, Kierownik Centrum Obsługi Studiów. Wybrani przedstawiciele wyróżnionych kół naukowych prezentowali nagrodzone projekty.

– „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to sztandarowy program naszej Uczelni. Dzięki temu programowi znaleźliśmy się wśród 10 polskich uczelni, które mają szansę na najszybszy przyrost dorobku publikacyjnego, rozpoznawalności międzynarodowej, budowania prestiżu w międzynarodowych rankingach oraz zawiązywania międzynarodowych zespołów badawczych. To również wielka szansa dla umiędzynarodowienia procesów kształcenia i udoskonalenia ich w taki sposób, aby były ciekawe dla studentów. Aby mogli oni realizować swoje marzenia oraz rozwijać pasje, a docelowo swoje pomysły komercjalizować – mówił podczas spotkania JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Pod względem liczby kół naukowych Politechnika Śląska jest jednym z liderów na skalę kraju. Studenckie koła naukowe funkcjonują w obrębie różnych dziedzin, podejmują prace badawcze nie tylko we współpracy z naukowcami Uczelni, ale także z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. – Mamy wiele kół naukowych rozpoznawalnych międzynarodowo, które uczestniczą w międzynarodowych konkursach. Ale jest też wiele kół, które działają lokalnie – podkreślił JM Rektor.

W I konkursie finansowania projektów kół naukowych zostało nagrodzonych 69 projektów realizowanych przez 49 studenckich zespołów. Najwyższe lokaty otrzymały SKN Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH (za projekty: „IR-Guard. Prosty termowizyjny system pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków i pomieszczeń uczelni” oraz „Demonstrator mobilnego robota dezynfekującego”) i SKN im. prof. Stanisława Fryzego (za projekt: „Wielocewkowa wyrzutnia elektromagnetyczna”).

Wśród podjętych przez studentów tematów znalazły się m.in. koncepcje poświęcone obecnej sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Członkowie SKN „Sensor” postanowili zrealizować projekt oparty na wykorzystaniu kamer termowizyjnych. Usprawni on badanie pacjentów lub innych osób poprzez niskokosztowy pomiar temperatury. – Będzie to stanowiło tani i energooszczędny układ pomiarowy. Wysoka dokładność pomiaru będzie zapewniona przez układ Pure Thermal-2, który zapewni również możliwość konfiguracji wyświetlania w czasie rzeczywistym – powiedział Rafał Czerwiński, przedstawiciel Koła.

O projekcie „Indukcja śmierci komórkowej in vitro pod wpływem czynników patogennych – badanie programowanych i nieprogramowanych ścieżek śmierci pod wpływem spike protein S1, białka powierzchniowego koronawirusów”, przygotowanym przez SKN „Biotechnologów”, oraz motywacji do podjęcia prac naukowych opowiedział Daniel Fochtman, przewodniczący koła: – Wiele osób skupia się – co oczywiście bardzo istotne – na badaniu interakcji potencjalnych leków przeciwwirusowych z tym białkiem powierzchniowym. Jest ono po prostu kluczowe dla procesu infekcji. Brakuje natomiast badań na temat jego samodzielnych interakcji z komórkami ludzkimi. Mogłoby się więc okazać, że to białko powoduje zmiany cytotoksyczne. My chcielibyśmy zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest i czy możemy to zamodelować w systemie in vitro – podkreślał.

SKN „BIOKREATYWNI” z kolei podjęło się opracowania systemu gromadzenia danych dotyczących aktywności i sprawności fizycznej wśród studentów oraz sportowców w trakcie i po okresie izolacji w czasie epidemii COVID-19.  – Aktywność ruchowa jest niezwykle istotna dla zaspokajania potrzeb człowieka: nie tylko jego sfery fizycznej, motorycznej, ale też sfery psychicznej. Chcemy zbadać, w jaki sposób okres izolacji, w którym większość ograniczyła aktywność ruchową, wpłynął na życie – tłumaczy Anna Nocoń z koła „BIOKREATYWNI”.

Kontynuację produkcji środków ochronnych dla służby zdrowia podjęli członkowie SKN Zarządzania Jakością. – Nasz projekt jest odpowiedzią na aktualnie panującą sytuację pandemii na świecie. W tym konkretnym przypadku mamy zamiar poprzez pozyskanie drukarki 3D drukować elementy, których w dalszym ciągu brakuje pracownikom służby zdrowia – mówi Anna Horodecka, przewodnicząca SKN Zarządzania Jakością.

Studenci prezentowali także inne obszary nauki, wśród których znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: gospodarka obiegu zamkniętego, sztuczna inteligencja, elektromobilność, transport, Przemysł 4.0, materiałoznawstwo, medycyna, analiza danych, mechanika, gospodarka odpadami, budownictwo, technologie kosmiczne, lotnictwo, cyberbezpieczeństwo. Opracowane koncepcje służą nie tylko rozwijaniu własnych zainteresowań badawczych, ale także mogą przynieść wymierne korzyści społeczeństwu. W grupie odbiorców niektórych z nich znalazły się osoby o specjalnych potrzebach.

SKN Inżynierii Biomateriałów „Synergia” przygotowało innowacyjne ergonomiczne siedzisko do pracy biurowej, które będą mogły stosować osoby z dysfunkcjami. – Innowacja polega na tym, że aktualnie na rynku nie ma tanich rozwiązań, przede wszystkim wygodnych i ergonomicznych, dla ludzi niepełnosprawnych – mówił Marcin Jatczak, przedstawiciel koła „Synergia”.

Badania nad rozwijaniem możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych prezentowało SKN „Innowator”. – Technologia, w szczególności Internet i związane z nim aktywności, oddziałują na ekonomię. Poprzez rozwój projektu zmniejszamy izolację starszych ludzi w społeczeństwie i w technologii – powiedział Ermias Dereje Keno z SKN „Innowator”.

Studenckie działania często są realizowane poza Uczelnią, a przykładem jednego z nich jest projekt „Ocena stopnia zagrożenia terenu pogórniczego zapadliskami w wyniku utraty stateczności dawnych szybów i szybików” SKN „Gwarek”. – Główne korzyści, jakie będą płynęły z projektu, to wytypowanie terenów pogórniczych, na których istnieją już stare szyby i szybiki. Chcemy pokazać, jak możemy zlokalizować zagrożenie, zabezpieczyć i ponownie wykorzystać takie tereny, np. pod zabudowę lub pod rekreację – wyjaśnił Konrad Kołodziej z SKN „Gwarek”.

W I edycji konkursu koła naukowe otrzymały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie przekraczającej 9000 zł, która może zostać przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów bądź aparatury, zakup usług, udział studentów lub opiekuna naukowego w konferencji lub dofinansowania wydania publikacji przedstawiającej wyniki projektu czy też udział w zawodach, konkursach i wystawach.

Fotorelacja z wydarzenia jest dostępna w galerii.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach I konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich kół naukowych (Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”)

 

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2020 13:43, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 13:45, wykonana przez: Aleksandra Weber
4 czerwca 2020
Reportaż filmowy #Politechnika przeciw epidemii

Politechnika Śląska od pierwszych dni epidemii angażuje się w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podjęte w tym okresie prace badawcze i działalność pomocowa dla placówek medycznych były dokumentowane na bieżąco, a w ostatnim czasie powstał również reportaż pt. #Politechnika przeciw epidemii.

Naukowcy Politechniki Śląskiej podjęli wyzwanie w zakresie zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz jego skutków. Poprzez przygotowanie środków ochronnych oraz innowacyjnych urządzeń wsparli działania personelu medycznego, a także innych osób, włączających się w zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Film #Politechnika przeciw epidemii, zrealizowany przez Telewizję Politechniki Śląskiej, można obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube na kanale Politechniki Śląskiej.

Serdecznie polecamy!

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2020 11:28, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 11:29, wykonana przez: Aleksandra Weber
4 czerwca 2020
Studencie! Zdobądź dodatkowe uprawnienia

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przypomina o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych. Zdalne warsztaty stanowią element projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Zajęcia są przeznaczone dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych na Politechnice Śląskiej.

Terminy, na które można się zapisywać:
1. G1 E i D – 15.06., godz. 15.00.
2. G2 E i D – 18.06., godz. 15.00.
3. G3 E i D – 16.06., godz. 15.00.

Kurs jest bezpłatny, odbędzie się w formie zdalnej. Aby wziąć udział, należy dokonać rejestracji poprzez kontakt mailowy: start@polsl.pl

W ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” studenci mogą uczestniczyć w jednym szkoleniu certyfikowanym i w dowolnej liczbie warsztatów.

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2020 11:25, autor: Dominika Gnacek
4 czerwca 2020
Sukces rybnickiego ALO w konkursie Izby Architektów RP

Uczennice Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku zajęły wysokie miejsca w VII edycji „Eko pomysł, eko przestrzeń, eko ja”.

Wyniki konkursu w ramach programu Kształtowanie Przestrzeni Izby Architektów RP zostały ogłoszone 1 czerwca. Na liście laureatów znalazły się licealistki z klasy 2A o profilu architektonicznym Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku:
– III miejsce: „Rybnik w przyszłości” – praca zbiorowa autorstwa: Patrycji Burdy, Edyty Tebinki, Bogny Zając;
– wyróżnienie: „Ekourbanizacja” autorstwa: Hanny Sobocik, Julii Pruszowskiej, Joanny Sobocińskiej.
Opiekunem naukowym zespołów była mgr inż. arch. Ewa Odyjas.

Kształtowanie Przestrzeni to ogólnopolski program edukacyjny, który spogląda na zawarte w tytule zagadnienie jako na dobro wspólne. Organizatorem Programu jest FPA SARP oraz Izba Architektów RP.

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2020 11:07, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2020 11:07, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 czerwca 2020
Zwycięzcy edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

Codzienne wyzwania towarzyszące ludzkości i wybranym grupom społecznym mogą znaleźć rozwiązanie w przestrzeni nauki. Epidemia, susza, ekologia i postępująca technologia to zagadnienia, którymi szczególnie zainteresowali się laureaci tzw. szybkiej ścieżki konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, organizowanego na Politechnice Śląskiej.

We wtorek, 2 czerwca, JM Rektor Politechniki Śląskiej spotkał się z wyłonionymi pod koniec maja laureatami edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, koordynowanego przez Biuro Karier Studenckich. W spotkaniu wzięli udział także: Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogusław Łazarz, prof. Jan Kaźmierczak – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Anna Timofiejczuk – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz pani Małgorzata Sołtyńska-Rąb – kierownik Biura Karier Studenckich.

– Bardzo się cieszę, że znaczący udział w opracowaniu pomysłów mają koła naukowe, bo jest to jeden z ważnych elementów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej: wspieranie studenckiego ruchu naukowego, kształcenia zorientowanego projektowo. Mam nadzieję, że te działania, które obserwuję od kilku lat, zaowocują dodatkowymi efektami w postaci zwiększenia atrakcyjności studiów, a także zdobywania nowych kompetencji – mówił JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Pomocna termowizja

Wyróżnionych zostało 12 z 50 nadesłanych biznesplanów. Źródłem inspiracji dla niektórych z nich stały się wyzwania towarzyszące stanowi pandemii, związane m.in. z prewencją zakażeń wirusem SARS-CoV-2. – Dziękuję za włączanie się w zwalczanie skutków epidemii, to piękny gest humanitarny, ale również możliwość rozwijania swojej kreatywności, wiedzy i kompetencji w szczytnym celu – podkreślił prof. A. Mężyk. Autorzy pomysłów zdecydowali się na wykorzystanie zalet systemu pomiaru temperatury na odległość, który przesłużyłby się sprawnemu wytypowaniu osób z objawami infekcji, a także znalazłby zastosowanie w przestrzeniach publicznych. Ważny aspekt ochrony przed zarażeniem się stanowi również dezynfekcja pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, w których mogła przebywać osoba chora.

Pierwsze miejsce przyznano projektowi pt. „IR-Screen: Bezkontaktowy system pomiaru temperatury ciała w celu wstępnego wykrycia osób zainfekowanych wirusem COVID-19”, który powstał we współpracy opiekunów i członków SKN Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji (AI-METH): prof. Wojciecha Moczulskiego, prof. Piotra Przystałki, dr. inż. Wawrzyńca Panfila oraz Michała Fronia, Marcina Nagiego i Przemysława Olszówki. – Idea polega na tym, że chcemy budować system tani, bo oferowane w tej chwili systemy wykorzystujące kamery na podczerwień bazują na kamerach wielkiej rozdzielczości, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych – przypomniał prof. Wojciech Moczulski i wskazał, z czego wynika innowacyjność zaproponowanej koncepcji. – Nowy pomysł polega na tym, że w polu widzenia będzie urządzenie, tzw. kalibrator, czyli źródło referencyjne temperatury, które będzie miało stabilizowaną temperaturę 37 stopni. Dzięki temu porównując wyniki pomiaru ciała z wynikiem pomiaru tego źródła, będziemy mogli wykorzystać bardzo proste kamery. Słowo screen w nazwie oznacza wyłapanie osób, które trzeba poddać bardziej dokładnemu badaniu – wyjaśnił prof. Wojciech Moczulski.

Termowizja jest również ważnym elementem biznesplanu, który zajął trzecie miejsce. „System sterowania liczbą osób przebywających w sklepie z systemem rozpoznawania temperatury” opracowany przez członków SKN Mater-Tech: Jakuba Smolenia i Mateusza Chudego ma znaleźć swoje zastosowania nie tylko w warunkach epidemicznych, ale również po ustaniu zagrożenia. – Jest to system, który ma wiele funkcji – w jego skład wchodzi nie tylko mierzenie temperatury ciała, ale także prowadzenie np. statystyki odwiedzin danego obiektu, więc nie stanie się bezwartościowy po epidemii. Bedzie można go doposażyć w dodatkowe funkcje, takie jak sczytywanie kart hotelowych czy sprawdzanie ważności biletów w obiektach. Nie musi być wykorzystywany w obiektach handlowych, daje szerokie możliwości stosowania w obiektach hotelowych, restauracyjnych, portach lotniczych, na dworcach, a także pozwala na użycie w obiektach nauki czy sportu. System jest całkowicie bezobsługowy z punktu widzenia klienta, a wydawane polecenia są intuicyjne – opisywali wynalazek jego twórcy.
 
Pamiętamy o osobach starszych
 
Dobro społeczne jest ważne jednak nie tylko w kontekście koronawirusa. Przedmiotem dwóch innych rozwiązań jest ukierunkowanie na potrzeby osób starszych w zakresie: dostarczania potrzebnej wiedzy, badania preferencji, a także bezpieczeństwa zdrowotnego. Laureaci II miejsca – członkowie Koła Studenckiego Innowator (Julia Jurasik, Gabriela Borgosz, Maciej Radomski, Natalia Pietrulińska, Muam Mah Pascal, Neye Ikem Benjamin, Keno Ermias Dereje, Jolanta Ciukaj, mgr inż. Dorota Palka) – przygotowali koncepcję „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych”. – Założenia projektu są zbieżne z ideą wyrównywania szans osób starszych ze szczególnymi potrzebami i polityką dostępności. Będzie to strona internetowa, przez którą mamy zamiar prowadzić wideokonferencje, lekcje, które nauczą te osoby obsługi nowoczesnych technologii. Pojawi się tam także zbiór gier logicznych i edukacyjnych, ponieważ jak wiemy, przyswajanie nowej wiedzy wymaga rozwiniętych umiejętności kognitywnych, a będą one stymulowane dzięki tym grom – podkreślała Julia Jurasik i zaznaczała, że choć osoby starsze mogą odczuwać tzw. technofobię, przygotowane narzędzie ma pomóc im w oswojeniu się z tym zagadnieniem. – Popularyzacja nauk dotyczących nowości technicznych spowoduje większą otwartość osób starszych na technologie wkraczające w życie i zastępujące tradycyjne metody postępowania (np. e-recepty). Z czasem osoby starsze będą zmuszone do korzystania z dóbr techniki przez wzrost ich ingerencji w życie społeczeństw. Oferujemy gotowy produkt do nauki obsługi tych narzędzi – mówiła.

Nowoczesne technologie mogą również pomóc w zakresie usprawnienia pomocy medycznej. Trzecie miejsce zajął projekt „Opaska na pomoc Śląsk” inż. Julii Hulbój (wyróżnionej także w XVI odsłonie konkursu za „Smartovation Sp. z o.o.”).  – To niewielkie urządzenie to smartwatch, który zamiast wskazówek ma dwa przyciski – czerwony i zielony. Czerwony jest przyciskiem alarmowym, który wysyła sygnał SOS do teleopieki. Odbiera go opiekun z centrum operacyjnego, który następnie kontaktuje się z wzywającym pomoc. Senior nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań, nie potrzebuje kolejnych urządzeń, ponieważ w smartwatchu będzie wbudowanym głośnik i mikrofon – opowiadała studentka. Zapewniła, że przewidziane zostały również odpowiednie reakcje wobec nieprzewidzianych zdarzeń. – Smartwatch będzie posiadał czujnik upadku i aparat. W przypadku przewrócenia się lub utraty przytomności zegarek będzie wykonywał zdjęcie. Operator będzie mógł wtedy dostosować pomoc dla poszkodowanej osoby. Każde niepokojące wskazania parametrów, np. niebezpiecznie podniesione tętno, będzie wywoływało alarm w centrum operacyjnym – podkreślała.
 
Dbajmy o wodę

Nie zabrakło również projektów proekologicznych, które od lat stanowią ważną część zgłoszeń prezentowanych w ramach konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Laureaci edycji specjalnej przedstawili rozwiązania związane m.in. z efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej. Drugie miejsce przyznano także projektowi pt. „AccuSense: Samozasilający się akustyczny moduł sensoryczny do monitorowania stanu i do komunikacji w sieci wodociągowej” przedstawionemu przez koło AI-METH (prof. Wojciech Moczulski, prof. Piotr Przystałka, mgr inż. Mateusz Kosior). Jego twórcy zajęli się problematyką zagrożenia suszą. – Bardzo często wszelkiego rodzaju wycieki w sieciach wodociągowych powodują utratę wody rzędu kilkuset tysięcy litrów przy pojedynczym wycieku. Profesjonalne rozwiązania praktycznie zawsze wykorzystują fale radiowe, które w wodzie się nie rozchodzą dobrze. W związku z tym konieczne jest inwestowanie w dodatkowe instalacje, a także rozbudowa rurociągów i instalacja dodatkowych elementów – opowiadał Mateusz Kosior. – W prezentowanym rozwiązaniu cechą innowacyjną jest to, że komunikacja pomiędzy węzłami sieci odbywa się z wykorzystaniem fal akustycznych. Pozwala nam to na dużą oszczędność – podkreślał.

Na trzecim miejscu podium znalazło się również przedsięwzięcie: „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe jako biosensory skażenia metalami ciężkimi”, prowadzone przez prof. Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską, która sprawuje opiekę naukową nad SKN Biotechnologów. – Na początku XX wieku odkryto bakterie, które mają zdolność przekształcania swojej energii metabolicznej, zachodzącej w każdej żywej komórce. One są w stanie wydzielać elektrony na zewnątrz i jeżeli zamkniemy je w takim systemie, jakim jest mikrobiologiczne ogniwo paliwowe, jesteśmy w stanie generować, przekształcać tę energię metaboliczną na prąd – wyjaśniała. – Każdy z nas korzysta codziennie z oczyszczalni ścieków, a ten system jest dla nich dedykowany. Byłyby umiejscowione na wlocie oczyszczalni, tam gdzie docierają ścieki z gospodarstw domowych czy z zakładów przemysłowych, po to, żeby szybko wykrywać potencjalne skażenie metalami ciężkimi, zanim dotrze do oczyszczalni – mówiła prof. A. Ziembińska-Buczyńska.

Różnorodnie

Powiązań z rzeczywistością pandemiczną można szukać także w innych rozwiązaniach zaproponowanych przez uczestników konkursu – zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem czerpiące z idei Przemysłu 4.0,  mobilna usługa druku 3D, a nawet system cateringu opartego na produktach kiszonych, które znane są ze swoich właściwości probiotycznych, korzystnych dla budowania odporności organizmu.
 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Wojciech Moczulski, dr inż. Wawrzyniec Panfil i prof. Piotr Przystałka oraz członkowie SKN AI-METH („Autonomiczny, energooszczędny robot mobilny do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV”), mgr inż. Julian Malaka z koła naukowego Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive („Zdalna fabryka 4.0”), Tomasz Kowalski z koła Sensor („Przystępna Biogazownia dla małych i dużych gospodarstw”), Szymon Świder, Aleksander Kubat, Jakub Goliński i Patryk Pietrasiak („CTT Systems - projektowanie i montaż inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych”), Artur Budzyński („Kiszonkowe Love – catering dietetyczny”) oraz Tomasz Szklarz z koła naukowego CAD („Mobilne usługi druku 3D wraz z usługami towarzyszącymi (Mobi3DPrint)”).

Ocenie podlegały aspekty związane z realnymi możliwościami wdrożenia przedsięwzięcia, jego pomysłowość oraz pamięć o wartościach proekologicznych. Otrzymane nagrody finansowe mają pokryć koszty realizacji projektów biznesowych, a sposób wydatkowania podlega sprawozdaniu w ciągu trzech miesięcy. Celem konkursu „Mój Pomysł na Biznes” jest zainspirowanie pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej do przemyślenia i zaprezentowania innowacyjnych projektów. W ten sposób członkowie Wspólnoty Akademickiej Uczelni mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2020 15:44, autor: Dominika Gnacek
2 czerwca 2020
Nowy projekt Wydziału Budownictwa

W ramach realizacji programu “Horyzont 2020” Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej pozyskał projekt ITN: „Sustainable Building Lime Applications via Circular Economy and Biomimetic Approaches (SUBLime)”.

Celem interdyscyplinarnego projektu jest stworzenie nowych obszarów zastosowań do najbardziej tradycyjnego materiału budowlanego, jakim jest wapno, w aspekcie zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego i z wykorzystaniem osiągnięć biomimetyki. 

Kierownikiem projektu na Wydziale Budownictwa jest prof. Jan Kubica z Katedry Inżynierii Budowlanej, a w skład zespołu wchodzi również dr Marcin Górski. Koordynatorem jest prof. Paulo Lourenco z Uniwerystetu Minho w Guimaraes w Portugalii, laureat grantu ERC.

Oprócz Politechniki Śląskiej w międzynarodowym projekcie badawczym bierze udział 5 uczelni od lat współpracujących z zespołem Katedry Inżynierii Budowlanej w ramach międzynarodowych projektów: Universidade do Minho (Portugalia), Universidad de Granada (Hiszpania), Technische Universitat Darmstadt (Niemcy), Technische Universiteit Delft (Holandia), Universiteit Gent (Belgia). Listę partnerów uzupełnia 11 firm i organizacji branżowych z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii.

Projekt badawczy będzie realizowany przez 48 miesięcy. Dofinansowanie dla Politechniki Śląskiej wynosi ok. 455 000 euro, natomiast planowany całkowity budżet projektu to ok. 3  713  000 Euro.

Wiadomość utworzona: 2 czerwca 2020 16:13, autor: Aleksandra Weber
1 czerwca 2020
Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2020 – kolejne konkursy!

Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2020 jest zaplanowana na 10 października. Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych w ramach wydarzenia.

W ramach Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2020 organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w dwóch konkursach: plastycznym „Nauka wczoraj i dziś” oraz filmowym „Nauka wokół nas”.

Regulaminy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia Noc Naukowców.

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 13:37, autor: Aleksandra Weber
29 maja 2020
Dodatkowe środki na projekty PBL i studenckich kół naukowych – II edycja

Przypominamy o II edycji konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć opartych na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning) oraz projektów przeprowadzanych przez studenckie koła naukowe.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2020 roku. Z uwagi na stan epidemii procedury złożenia wymaganej dokumentacji, a następnie obsługi wniosków będą bazować na narzędziach komunikacji elektronicznej (mail Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl oraz Platforma Zdalnej Edukacji).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminach zawartych w zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej (odpowiednio – projekty studenckich kół naukowych: w Zarządzeniu nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku, a PBL: w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku).

Zachęcamy również do zapoznania się ze sposobem postępowania w przypadku chęci uczestnictwa w II konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Przypominamy, że konkursy organizowane są na podstawie projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. W ten sposób urzeczywistniane są zadania wynikające z udziału Uczelni w programie IDUB (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku). Celem przedsięwzięcia konkursowego jest aktywizacja społeczności studenckiej w obszarze badań naukowych.

Apeluje się o rozważenie w szczególności tematyki związanej z aktywnym poszukiwaniem rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zwalczania jego skutków.
 
Pierwsza publikacja: 5 maja 10:37, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 29 maja 2020 14:21, autor: Aleksandra Weber
29 maja 2020
„Moja Politechnika. 75 lat tradycji” – nowy termin składania prac na konkurs plastyczny

Przypominamy, że Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej organizuje dla dzieci i wnuków wszystkich pracowników, byłych pracowników i doktorantów Uczelni konkurs plastyczny pod tytułem „Moja Politechnika. 75 lat tradycji”. Prace można przesyłać do 10 czerwca 2020 roku.

Konkurs jest kierowany do dzieci w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci klas 1-3 i dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

Prace konkursowe zawierające wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie Związku w zakładce „Konkurs”, mogą przesyłać rodzice lub dziadkowie do 10 czerwca 2020 roku za pośrednictwem poczty wewnętrznej: NSZZ "Solidarność", ul. Konarskiego 18, p. 515.

Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2020 roku. Konkurs jest objęty honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Wiadomość utworzona: 29 maja 2020 14:19, autor: Aleksandra Weber
25 maja 2020
Prof. Marek Pawełczyk w Komitecie Polityki Naukowej MNiSW

25 maja prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju został powołany w skład Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Rolę i zadania Komitetu Polityki Naukowej określa art. 340 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy Komitet Polityki Naukowej (KPN) jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa.
 
KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej Polski oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji są przekazywane Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra.
 
W skład KPN wchodzi 12 członków powołanych przez ministra. Profesor Marek Pawełczyk rozpocznie pełnienie obowiązków w KPN z nową kadencją, czyli od 1 czerwca br. Kadencja KPN trwa 2 lata.
 
Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 21:41, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2020 22:12, wykonana przez: Jadwiga Witek
26 maja 2020
Zwycięzcy edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

W piątek, 22 maja, wyłoniono laureatów edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka podjęło decyzję o wyróżnieniu 12 z 50 nadesłanych biznesplanów. Koordynatorem przedsięwzięcia od I. edycji jest Biuro Karier Studenckich.

Pierwsze miejsce przyznano rozwiązaniu ukierunkowanemu na pomoc w zakresie prewencji zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Projekt pt. „IR-Screen: Bezkontaktowy system pomiaru temperatury ciała w celu wstępnego wykrycia osób zainfekowanych wirusem COVID-19” powstał we współpracy opiekunów i członków SKN Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji (AI-METH): prof. Wojciecha Moczulskiego, prof. Piotra Przystałki, dr. inż. Wawrzyńca Panfila oraz Michała Fronia, Marcina Nagiego i Przemysława Olszówki.

Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów drugiego miejsca. Wśród nagrodzonych są biznesplany: „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych” opracowany przez członków koła naukowego Innowator (Julia Jurasik, Gabriela Borgosz, Maciej Radomski, Natalia Pietrulińska, Muam Mah Pascal, Neye Ikem Benjamin, Keno Ermias Dereje, Jolanta Ciukaj, Dorota Palka) oraz „AccuSense: Samozasilający się akustyczny moduł sensoryczny do monitorowania stanu i do komunikacji w sieci wodociągowej” przedstawiony – ponownie, ale w zmodyfikowanym składzie – przez koło AI-METH (prof. Wojciech Moczulski, prof. Piotr Przystałka, Mateusz Kosior).

Na trzecim miejscu podium znalazły się aż trzy przedsięwzięcia: „Opaska na pomoc Śląsk” Julii Hulbój (wyróżnionej w XVI odsłonie konkursu za projekt „Smartovation Sp. z o.o.”), „System sterowania liczbą osób przebywających w sklepie z systemem rozpoznawania temperatury” opracowany przez członków SKN Mater-Tech: Jakuba Smolenia i Mateusza Chudego oraz „Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe jako biosensory skażenia metalami ciężkimi” prowadzony przez prof. Aleksandrę Ziembińską-Buczyńską, która sprawuje opiekę naukową nad SKN Biotechnologów.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Wojciech Moczulski, dr inż. Wawrzyniec Panfil i prof. Piotr Przystałka oraz członkowie SKN AI-METH („Autonomiczny, energooszczędny robot mobilny do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV”), mgr inż. Julian Malaka z koła naukowego Mechatronika Napędów SEW-Eurodrive („Zdalna fabryka 4.0”), Tomasz Kowalski z koła Sensor („Przystępna Biogazownia dla małych i dużych gospodarstw”), Szymon Świder, Aleksander Kubat, Jakub Goliński i Patryk Pietrasiak („CTT Systems - projektowanie i montaż inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych”), Artur Budzyński („Kiszonkowe Love – catering dietetyczny”) oraz Tomasz Szklarz z koła naukowego CAD („Mobilne usługi druku 3D wraz z usługami towarzyszącymi (Mobi3DPrint)”).

Ocenie podlegały aspekty związane z realnymi możliwościami wdrożenia przedsięwzięcia, jego pomysłowość oraz pamięć o wartościach proekologicznych. Otrzymane nagrody finansowe mają pokryć koszty realizacji projektów biznesowych, a sposób wydatkowania podlega sprawozdaniu w ciągu trzech miesięcy. Celem konkursu „Mój Pomysł na Biznes” jest zainspirowanie pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej do przemyślenia i zaprezentowania innowacyjnych projektów. W ten sposób członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 14:57, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2020 11:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
25 maja 2020
IGRY 2020 rozpoczną się już dziś!

Tegoroczne juwenalia organizowane przez Politechnikę Śląską odbędą się w niecodziennej formie – za pośrednictwem Internetu. Już dziś studenci będą mogli uczestniczyć online w ceremonii przekazania kluczy do Miasta, a także posłuchać wspomnień z czasów akademickich JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka, Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna oraz prof. Janusza Kotowicza, Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Po raz pierwszy w historii święto studentów Politechniki Śląskiej przybierze formę transmisji online. Ze względu na stan epidemii oraz brak możliwości poprowadzenia igrowych koncertów, organizator – Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej – przygotował dla studentów wiele atrakcji.

IGRY 2020 rozpoczną się dzisiaj o godz. 17:00. Podczas transmisji JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Adam Neumann oraz prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym porozmawiają na tematy związane z historią Politechniki Śląskiej oraz współczesną współpracą samorządów lokalnych z Uczelnią, a także powspominają czas studiowania, w tym m.in. wybrane kierunki studiów, kadrę profesorską czy też udział w IGRACH.

Po wspomnieniach oraz uroczystej ceremonii przekazania kluczy do Miasta odbędzie się koncert online zespołu IKSY.
Rozpoczynające się dzisiaj IGRY „ON AIR” potrwają do 29 maja. Wydarzenie można śledzić za pośrednictwem serwisów Facebook oraz YouTube.

Program tegorocznych juwenaliów – IGRY „ON AIR”.

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 14:06, autor: Aleksandra Weber
23 maja 2020
Władze Rektorskie Politechniki Śląskiej w Prezydiach Komitetów Polskiej Akademii Nauk

Wybrano osoby zasiadające w Prezydiach Komitetów Polskiej Akademii Nauk. W ich gronie są przedstawiciele Władz Rektorskich Politechniki Śląskiej.

 
JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN na kadencję 2020–2023.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk został wybrany na członka prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na kadencję 2020-2023, natomiast Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz na członka prezydium Komitetu Transportu PAN na kadencję 2020-2023.

Informujemy także, że Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz w ubiegłym roku został  wybrany na członka prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2020 16:13, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2020 16:22, wykonana przez: Jadwiga Witek
23 maja 2020
Premierowy e-Koncert Wiosenny na 75. urodziny Politechniki Śląskiej

W dniu 75. urodzin Politechniki Śląskiej, 24 maja o godzinie 17.00 serdecznie zapraszamy do obejrzenia Koncertu Wiosennego. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, AZM – Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej i Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy wystąpią online na kanale YouTube Politechniki Śląskiej

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 23 maja 2020 15:55, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2020 16:10, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Politechnika Śląska i Miasto Bytom realizują wspólny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych

Zawarte 22 maja porozumienie umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Porozumienie było dyskutowane i przygotowywane od kilku miesięcy przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusza Kotowicza wraz z wiceprezydentem Bytomia Michałem Bieda jak również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Bytom
dr inż. Michałem Staniszewskim.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej w ramach zawartego porozumienia skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak: energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych.
 
– Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpisanego dziś porozumienia są mocno osadzone zarówno w planach badań naukowych Uczelni, jak i w strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta przyszłości i mobilność przyszłości – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
 
– W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy ono zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z Miastem opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia – dodaje Rektor.
 
Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało najbardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Likwidacja zakładów przemysłowych, hut i kopalń spowodowała powstanie wielu zdegradowanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom mogła się przekonać Elisa Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła nasze miasto.
 
Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia daje perspektywę na unijne wsparcie z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. – Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opracować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dysponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym nowych funkcji – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.
 
W ramach współpracy Miasto Bytom przedstawi naukowcom z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczasowo zakończone działania, mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głównie obszary znajdujące się w ramach projektowanej Bytomskiej Centralnej Trasy Średnicowej, między innymi przy: ul. Kilara, Czackiego, Łagiewnickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej czy Modrzewskiego.
 
Porozumienie jest drugim w ostatnim czasie, jakie władze Bytomia zawarły ze z Politechniką Śląską. Pierwsze związane było z projektem stworzenia koncepcji planów wzdłuż rzeki Bytomki od jej źródła do jej ujścia w Gliwicach, które właśnie realizowane jest przez naukowców z Politechniki.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 15:37, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 15:40, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Granty i stypendia w programach projakościowych na wsparcie rozwoju naukowego w 2020 roku
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk w ramach wsparcia rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni przyznał na podstawie dotychczas rozpatrzonych wniosków granty projakościowe oraz stypendia z własnego funduszu stypendialnego.

Wprowadzone przez władze Politechniki Śląskiej programy projakościowe są elementem strategii rozwoju Uczelni, a ich celem jest nagradzanie dotychczasowych wyników pracy przy jednoczesnym wsparciu dalszych progresywnych aktywności naukowych. Programy projakościowe finansowane są w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, z Własnego Funduszu Stypendialnego, a także ze środków własnych Uczelni.
 

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 14:59, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 15:00, wykonana przez: Dominika Gnacek
22 maja 2020
Spotkania „ITBanashi”

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej i firma Fujitsu Technology Solutions, współpracująca z Politechniką Śląską na mocy porozumienia, serdecznie zapraszają do udziału w serii spotkań pt. „ITBanashi”. Meetup odbędzie się 27 maja 2020 roku o godzinie 17.30.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzenia, które ma stanowić przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w środowisku specjalistów IT.

1. Wstęp – kim jesteśmy i co chcemy pokazać?
2. Testy automatyczne – czy mogą już pisać się same?
3. AI w testach automatycznych:
a) Nagraj i puść – automatyczna aktualizacja testów.
b) Automatyczne generowanie testów oraz wykonanie bez ingerencji testera.
c) Porównywanie obrazów w testach regresji.
4. Taiko + Gauge live demo:
a) Generowanie kodu.
b) Tworzenie scenariuszy testowych.
c) Uruchomienie testu.
5.Pytania publiczności.

Jak zapowiadają organizatorzy: „ITBanashi to podróż informatyczna, starannie przygotowana przez pracowników Fujitsu, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi specjalistami IT. Zabiorą słuchaczy w podróż przez las bezpieczeństwa, szeroką dolinę O365, rzeki Azure i szczyty AI”.
 
Rejestracji należy dokonać na stronie Fujitsu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, firma proponuje również wizyty studyjne w trybie online. Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2020 14:47, autor: Dominika Gnacek
21 maja 2020
Politechnika Śląska zacieśnia współpracę z Centrum Łukasiewicz

Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz intensyfikują współpracę  badawczo-rozwojową dla biznesu. Kluczowe postanowienia podpisanego porozumienia obejmują wspólne prace nad utworzeniem w województwie śląskim Hubu Informacji Cyfrowych (EDIH), inicjowanie nowych projektów adresujących potrzeby tamtejszego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Inicjatorem działań prowadzących do podpisania porozumienia jest Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz.
 
W planach porozumienia, pod którym podpisy złożyli Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest  współpraca w zakresie utworzenia w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH). Celem EDIH będzie mobilizacja lokalnych środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy, rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego.

Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współpracy dydaktycznej. W tym celu organizowane będą między innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowników obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie pracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone na Uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej.
– Jestem przekonany, że formalizując trwającą już od lat współpracę z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, stwarzamy nowe możliwości współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na światowych rynkach. To także ogromna szansa na wzmocnienie pozycji naszych instytucji oraz rozpoznawalności i zmiany wizerunku aglomeracji górnośląskiej. Plan rozwoju Politechniki Ślaskiej zdefiniowany w programie Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza zakłada otwartość i współpracę z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz transfer wiedzy do sfery gospodarczej. Wspólnie rozwijane są technologie przemysłu przyszłości, inteligentnych miast, materiały przyszłości, rozwijamy obszar sztucznej inteligencji, łączą nas także działania na rzecz zwalczania skutków epidemii – zauważa prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. – Dostosowujemy nasze kształcenie do wymogów nowoczesnej gospodarki, uruchamiając studia dualne oraz liczne doktoraty wdrożeniowe. Porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz obejmuje także i te formy aktywności, dzięki czemu nasza oferta stanie się ciekawsza, a nasi studenci i pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz zyskają możliwość zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i realizacji rozwoju naukowego. Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie wzrastało. Podpisane porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz wychodzi naprzeciw potrzebom obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań i osiągania wspolnych korzyści – dodaje Rektor.
– Dotychczasowa wzorcowa współpraca z Politechniką Śląską wchodzi w nową fazę. Jestem przekonany, że przyszłe projekty pozwolą nam jeszcze efektywniej wykorzystać synergię pomiędzy działaniami Politechniki Śląskiej i instytutów Łukasiewicza, aktywnych w transformacji firm z tego regionu. To da nowy impuls dla rozwoju nie tylko Śląska, ale całej polskiej gospodarki, której motorem napędowym są związane z tym okręgiem przemysłowym branże wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna czy energetyczna – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 
Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii  Żelaza im. St. Staszica z Gliwic, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Instytuty te współpracują już z Politechniką Śląską w konsorcjach przy projektach dotyczących między innymi innowacyjnych systemów łączności bezprzewodowej w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz chemicznej analizy stopów niklu z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi.
 

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 21:21, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2020 21:43, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 maja 2020
Wideokonferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Politechniki pomagają”

19 maja odbyło się spotkanie online z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Wiceministrów: Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza oraz przedstawicieli uczelni technicznych – wśród nich Politechniki Śląskiej.

Politechnikę Śląską reprezentował prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Inicjatorem wydarzenia była Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych.

Środowisko naukowe zaangażowało się w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz wsparcie dla personelu medycznego. Nieocenioną pomocą w zakresie nowoczesnych technologii walczących z koronawirusem okazały szkoły wyższe kształcące na kierunkach technicznych oraz inżynierskich. Wśród nich nie zabrakło Politechniki Śląskiej, której naukowcy oraz studenci od początku trwania epidemii włączali się w walkę z epidemią i jej skutkami.

– Energia uruchomiona w tym trudnym czasie – od badań naukowych, osiągnięć dotyczących testów na koronawirusa, tworzenia przyłbic, szycia maseczek, aż po gesty ludzkiej solidarności – dostarczanie leków, żywności osobom potrzebującym, zaangażowanie w domach pomocy społecznej, gdzie sytuacja przerastała możliwości osób tam pracujących, gdzie czasem upadał już duch - to niezwykle cenne historie – mówił podczas spotkania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Uczestnicy wideokonferencji mogli m.in. zapoznać się z filmem, zaprezentowanym przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej, poświęconym działaniom podejmowanym na Uczelni w związku z zapobieganiem COVID-19. Wśród prezentowanych wynalazków i urządzeń znalazły się: brama odkażająca, automatyczny resuscytator, respirator z funkcją telemetrii, internetowy serwis CIRCA do wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19, system przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, przyłbice ochronne, przejściówki do masek ochronnych, sterylizator filtrów HEPA, ozonator, urządzenie sprawdzające skuteczność nieatestowanych maseczek ochronnych, a także działania związane z pracą nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy Politechniki Śląskiej podejmujący realizację zadań związanych z zapobieganiem COVID-19 otrzymali wsparcie w postaci ogłoszonego przez władze Uczelni programu projakościowego na dofinansowanie badań i programu „Politechnika przeciw epidemii”, polegającego na udzielaniu dobrowolnych wpłat na finansowanie prac naukowych. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego działaniom Politechniki Śląskiej przeciw epidemii koronawirusa prezentowanego podczas wideokonferencji.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 15:04, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2020 13:10, wykonana przez: Aleksandra Weber
21 maja 2020
Ochrona danych podczas wideokonferencji

W oparciu o materiały Urzędu Ochrony Danych Osobowych publikujemy ważne zalecenia, do których przestrzegania są zobowiązani członkowie Wspólnoty Uczelni. Dotyczą one właściwych praktyk w zakresie uczestnictwa w wideokonferencjach. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich uwzględnienie podczas swoich rozmów online.

I.Przed rozpoczęciem wideokonferencji
1. Należy się upewnić się, że osoby postronne nie mają dostępu do ekranu.
2. Należy zabezpieczyć sieć Wi-Fi silnym hasłem.
3. Przed udostępnieniem swojego ekranu podczas rozmowy należy zamknąć wszystkie okna, tak aby inni uczestnicy konferencji ich nie zobaczyli.
4. Przy podłączeniu się do telekonferencji należy korzystać z kodów dostępu/PIN-ów.

II. W trakcie korzystania z wideokonferencji
1. Należy używać służbowy adres e-mail.
2. Należy używać innego hasła niż używane w innych usługach.
3. Nie należy udostępniać linków do konferencji w mediach społecznościowych.
4. Należy włączyć, jeśli to możliwe, domyślną ochronę hasłem spotkania online.
5. Należy zarządzać opcjami udostępniania ekranu.
6. Nie należy udostępniać dokumentów służbowych za pomocą czatu, który może być publiczny.
7. Należy korzystać, jeżeli to możliwe,  z opcji zamazywania tła (tak, żeby rozmówcy nie widzieli otoczenia).
8. Należy korzystać z opcji „poczekalnia”, aby można było kontrolować osoby uczestniczące w telekonferencji. W ten sposób uniknie się przypadkowych lub niechcianych osób.
9. Logując się do telekonferencji, należy wyłączyć mikrofon i kamerę  i włączyć je, gdy będzie to potrzebne.

III. Po skorzystaniu z wideokonferencji
1. Należy wyłączyć mikrofon i kamerę.
2. Należy upewnić się, że zakończyło się spotkanie online i zamknięto aplikację.
3. Należy sprawdzić, czy program do telekonferencji nie działa w tle.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 15:00, autor: Dominika Gnacek
21 maja 2020
Wirtualny Dzień Dziecka z CPN PŚ

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza na Dzień Dziecka, który w tym roku odbędzie się online.
 
Wirtualny Dzień Dziecka, organizowany w ramach akcji #zCPNwdomu, odbędzie się 31 maja (tj. niedziela) za pośrednictwem platformy Zoom.us. Dla dzieci w różnych grupach wiekowych zostały przygotowane warsztaty.
 
Na wydarzenie obowiązują zapisy. Regulamin oraz oświadczenia znajdują się nastronie internetowej Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 14:12, autor: Aleksandra Weber
20 maja 2020
#CRC webinars

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w #CRC webinars, w ramach których trzy firmy poprowadzą sesje edukacyjne. Przyjęta (zdalna) formuła – stanowiąca swoisty „spin-off” znanego programu CRC – jest odpowiedzią na wymagania dotyczące kształcenia w formie zdalnej. W projekcie mogą wziąć udział nie tylko studenci, ale również absolwenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej.

Projekt #CRC webinars nawiązuje do tradycyjnego program CRC, dając uczestnikom możliwość korzystania z sesji edukacyjnych prowadzonych zdalnie przez trzy firmy z branży biznesu i IT, tj. firmy Accenture, IBM i ING Tech Poland. Każda z nich zrealizuje cykl webinariów (po ok. 60 min). Tematyka podejmowana przez szkoleniowców może się pokrywać w ramach odrębnych zajęć, tym samym ukazując różne ujęcia tego samego tematu.
Dziś o godz. 17:00 odbędzie się szkolenie "20.05 Azure DevOps w procesie CI/CD dla backendu na platformie .Net". Wymagana jest rejestracja mailowa; po jej dokonaniu osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie, otrzymają link do szkolenia. Strona, na której można dokonać zapisu.

Biuro Karier Studenckich zachęca również do „polubienia” profili społecznościowych Programu CRC na Facebooku i Linked.in  oraz strony BKS. Będą na nich na bieżąco zamieszczane harmonogramy.

Wiadomość utworzona: 20 maja 2020 13:59, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego „Assist Med Sport Silesia”

W środę, 20 maja, w Zabrzu nastąpi uroczysta inauguracja budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu poprzez podpisanie aktu erekcyjnego i symboliczne „wbicie pierwszej łopaty”. W programie przewidziano przemówienia okolicznościowe, pokaz prototypu robota asystującego w szpitalach chorób zakaźnych oraz referaty poświęcone zagadnieniu technologii w ochronie zdrowia, prezentowane za pośrednictwem Internetu.

Pierwsza część wydarzenia będzie miała miejsce przed budynkiem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej na ul. Roosevelta 40 w Zabrzu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00 od podpisania aktu erekcyjnego, którego dokonają: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Marcin Bruszewski – Prezes Philips Polska, prof. Andrzej Hajdasiński – Przewodniczący Rady Programowej ŚCIWMS, Marek Morawski – Prezes Firmy Mostostal ZABRZE S.A. oraz dwóch Dziekanów Wydziału Inżynierii Biomedycznej: obecnie urzędujący prof. Marek Gzik oraz dziekan elekt prof. Zbigniew Paszenda.

PROGRAM:
1.Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.
2.„Wbicie łopaty” pod budowę ŚCIWMS.
3.Prezentacja działania robota asystującego w szpitalach chorób zakaźnych [ZOBACZ]
4.Telekonferencja online
Telekonferencja zostanie poświęcona zagadnieniom z pogranicza nauki i medycyny (PROGRAM). Transmisja rozpocznie się o godzinie 10.45 na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

O ŚLĄSKIM CENTRUM INŻYNIERSKIEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY I SPORTU „ASSIST MED SPORT SILESIA”

Akt erekcyjny oraz „wbicie łopaty” stanowią odświętne podkreślenie rozpoczęcia budowy zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, które będą stanowiły zaplecze oferujące wsparcie dla firm wdrażających rozwiązania medyczne. Takie przeznaczenie podkreśla dwoistą naturę: ukierunkowanie na działalność badawczą oraz urzeczywistnienie jej rezultatów w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Centrum powstaje na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta w Zabrzu w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia” realizowanego wspólnie przez Politechnikę Śląską oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.

Infrastruktura będzie służyła badaniom naukowym zorientowanym m.in. na: opracowanie rozwiązań w zakresie wspomagania komputerowego (również podczas symulacji zabiegów), telemedycyny (w tym telediagnostyki, telerehabilitacji, teleopieki), a także wirtualnej rzeczywistości; wykorzystania sygnałów biomedycznych dla celów weryfikacji lub opracowywania algorytmów; badania, optymalizacji i testowania aparatury, urządzeń i systemów medycznych (w tym nowej generacji sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji); monitorowania, oceny i opracowania wytycznych w zakresie leczenia i projektowania urządzeń; a także uzyskiwania i optymalizacji materiałów dla celów medycznych.

Czas powstania Centrum ma szczególne znaczenie dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, czyli jednego z kluczowych dla nauki obiektów w Zabrzu, który w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 15:06, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 19 maja 2020 16:08, wykonana przez: Jadwiga Witek
20 maja 2020
Kandydaci na członków Senatu w kadencji 2020–2024

W poniedziałek, 18 maja, Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów na członków Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020–2024.
 
W komunikacie nr 11 zamieszczono informacje o kandydatach z poszczególnych okręgów wyborczych z podziałem na grupy: profesorów i profesorów Uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:58, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2020 13:26, wykonana przez: Dominika Gnacek
19 maja 2020
CORNELIA – system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19

Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali platformę CORNELIA (ang. Coronavirus Neurological Impairment), umożliwiającą e-mailowe zaproszenie wybranych przez lekarzy osób do udziału w anonimowej ankiecie, dotyczącej ogólnego stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 i występowania u nich objawów neurologicznych.
 
Internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 został stworzony przez zespół naukowców Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki: Justynę Mikę, Annę Papież, Marcina Pochrzęsta, Joannę Tobiasz oraz Joannę Żyłę, a także developerów z firmy Boldare: Urszulę Augustyniak, Krzysztofa Miczkowskiego, Macieja Papieża, Mateusza Rośka. Prace nad projektem zainicjowała prof. Joanna Polańska, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 
– CORNELIA – Coronavirus Neurological Impairment – ma wspierać osoby diagnozowane jako chore na COVID-19, u których pojawiają się zmiany neurologiczne. W niektórych przypadkach obserwuje się zmiany dotyczące regionu mózgu wiążące się z chorobą, a także chwilowe zaburzenia dotyczące lęku, kojarzenia, dlatego poproszono nas o stworzenie aplikacji analizującej je – wyjaśnia prof. Joanna Polańska.
 
Platforma CORNELIA umożliwia wzięcie udziału wybranych przez lekarza osób w anonimowej ankiecie, w której znajdują się pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia pacjentów i występowania u nich objawów neurologicznych. W części drugiej kwestionariusza została zaimplementowana seria testów psychometrycznych. Ankietyzacja już się rozpoczęła, a pierwsze uzupełnione formularze są zapisywane w bazie danych systemu. Dane pozyskane w trzech turach ankiet zostaną przeanalizowane przez zespół Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych.
 
Celem projektu jest zweryfikowanie za pomocą metod statystycznych i uczenia maszynowego hipotezy o nasilonym występowaniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych w trakcie trwania choroby COVID-19 oraz ocena skali powikłań neurologicznych po jej wyleczeniu.
 
System CORNELIA powstał z wykorzystaniem technologii C#, .NET Core, PHP, JavaScript, PostgreSQL. Poza wspomnianymi już funkcjonalnościami, czyli e-ankietami oraz w pełni zautomatyzowanym procesem wysyłania zaproszeń, platforma umożliwia zdalny dostęp użytkowników z grupy lekarzy oraz analityków danych do repozytorium.
 
Projekt CORNELIA został utworzony we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, reprezentowanym przez prof. Jerzego Jaroszewicza, ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, oraz prof. Monikę Adamczyk-Sowę, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
CORNELIA jest kolejnym projektem, przygotowanym przez naukowców Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, który wspiera personel medyczny w diagnozowaniu wirusa SARS-CoV-2. Wcześniejsze prace obejmowały utworzenie internetowego serwisu wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19 (CIRCA).
 
Działania naukowców Politechniki Śląskiej mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W ramach walki z COVID-19 i akcji #PŚpomagamy powstały m.in. projekty: bramy odkażającej, systemu przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, masek i przyłbic ochronnych dla personelu medycznego, komora sterylizacyjna, automatyczny resuscytator oraz urządzenia sprawdzające skuteczność maseczek ochronnych.
 
Zainteresowanych współpracą z Politechniką Śląską zapraszamy do udziału w akcji #Politechnikaprzeciwepidemii.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:51, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Zmarł dr inż. Ryszard Żyliński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 maja 2020 r. w wieku 76 lat zmarł dr inż. Ryszard Żyliński, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii (obecnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Dr inż. Ryszard Żyliński urodził się 25 lutego 1944 r. w Słoninach. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, w 1967 r. podjął tam pracę. W 1975 r. obronił pracę doktorską. Główny zakres jego działalności naukowej obejmował zagadnienia geomechaniki i budownictwa podziemnego, a w szczególności projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych oraz szybów z uwzględnieniem dużej głębokości ich lokalizacji oraz trudnych warunków geologiczno-górniczych. Ponadto prowadził badania w zakresie zastosowania technologii górniczych w budownictwie podziemnym niegórniczym.

Dorobek naukowy dr inż. R. Żylińskiego obejmuje 3 książki, kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, kilkadziesiąt referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą, wiele prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii wykonanych dla przemysłu.
Dr inż. Ryszard Żyliński ma duże zasługi w zakresie dydaktyki. Brał udział w opracowywaniu programów kształcenia na kierunku górnictwo i geologia dla specjalności projektowanie i budowa kopalń oraz budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. Jako specjalista z zakresu geomechaniki i budownictwa podziemnego przez 40 lat prowadził zajęcia dla studentów wszystkich rodzajów studiów i specjalności. Był opiekunem około 30 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Wykazywał również dużą aktywność organizacyjną w Uczelni i poza nią.  W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje: zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni (1991–1994), zastępcy Kierownika Katedry (1994–1998), zastępcy Redaktora Naczelnego kwartalnika „Budownictwo Podziemne i Tunelowe” (1995–2010), członka Zarządu Podkomisji Budownictwa Podziemnego (Polska Grupa Narodowa ITA AITES), członka m.in. Komisji Górniczej PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SiTG. Brał aktywny udział w organizacji wielu konferencji i sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dr inż. R. Żyliński umiejętnie łączył pracę naukowo-dydaktyczną z szeroką współpracą, a potem działalnością w przemyśle górniczym. W 1998 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Katowicach. W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną wielokrotnie był nagradzany nagrodami MNiSW, Rektora Politechniki Śląskiej oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami branżowymi.
Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i inżynierów górniczych.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:44, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
„Moja Politechnika. 75 lat tradycji” – konkurs plastyczny

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej organizuje dla dzieci i wnuków wszystkich pracowników, byłych pracowników i doktorantów Uczelni konkurs plastyczny pod tytułem „Moja Politechnika. 75 lat tradycji”.

Konkurs jest organizowany dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci klas 1-3 i dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

Prace konkursowe zawierające wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie Związku w zakładce „Konkurs” mogą składać rodzice lub dziadkowie do 29 maja 2020.

Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2020 roku. Konkursu jest objęty honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej w zakładce „Konkurs”.

 

 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:27, autor: Aleksandra Weber
19 maja 2020
Stypendium START FNP dla pracowników Politechniki Śląskiej

Pracownicy Politechniki Śląskiej otrzymali stypendium w ramach 28. edycji programu START organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Emilia Kozłowska z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz dr inż. Mariusz Tomaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki znaleźli się w gronie stu najlepszych młodych naukowców spośród grona 845 kandydatów.

Matematyka onkologiczna

Dr inż. Emilia Kozłowska pracuje w Katedrze Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wśród jej zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z matematyką w onkologii (ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego dla celów leczniczych w nowotworach jajników i płuc), a także z analizą danych biologicznych. Celem prowadzonych przez nią badań jest zastosowanie narzędzi matematycznych do zrozumienia dynamiki procesu, jakim jest oporność na leczenie antynowotworowe. – Zajmuję się tzw. matematyką onkologiczną, czyli zastosowaniem narzędzi matematycznych celem poprawy jakości życia pacjentów chorych na nowotwory jajnika oraz płuc. W obu tych typach problemem jest oporność (zarówno ta nabyta, jak i wrodzona) na chemioterapię. Dzięki danym z sekwencjonowania genomów na pojedynczej komórce, dzisiaj wiemy, że zarówno w raku jajnika, jak i płuca mamy do czynienia z dużą heterogenicznością nowotworu, tzn. że jest złożony z wielu typów komórek nowotworowych, z których niektóre są wrażliwe, a niektóre oporne na leczenie. Skutkiem tego jest fakt, że leczenie zabija komórki wrażliwe, a zostawia nietknięte komórki oporne – wyjaśnia dr inż. E. Kozłowska.
 
Wśród swoich najważniejszych osiągnięć wymienia stworzenie dwóch modeli matematycznych. – Model matematyczny oporności na standardowe leczenie raka jajnika pozwala wykonać symulację historii pacjenta od diagnozy aż do wznowy. Wiernie odzwierciedla charakterystykę pacjentów z tym typem nowotworu. Jego celem jest symulacja zbioru wirtualnych pacjentów, których następnie można „leczyć” różnymi lekami i dzięki temu znaleźć optymalną formę leczenia dla danego pacjenta – opowiada. – Stworzyłam też model matematyczny dla raka płuc, aby móc zoptymalizować leczenie u pacjentów leczonych paliatywnie. Tutaj celem nie jest wyleczenie pacjenta, a przedłużenie jego życia – dodaje.

Rezultaty badawcze zostały zaprezentowane w formie pisemnej i ustnej. Materiał o modelu dotyczącym raka jajnika opublikowano w „Cancer Research” (2018) oraz „Scientific Reports” (2019).
Wyniki drugiego osiągnięcia zostały przedstawione na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie w 2019 roku  i opublikowane w czasopiśmie pokonferencyjnym „Mathematica Applicanda”.

– Stypendium pozwoli między innymi pokryć koszty związane z publikacją naukową. To ważne, gdyż daje mi to niezależność w wykonywaniu badań oraz wyboru czasopisma, w którym wyniki moich badań będą zaprezentowane – mówi. – Dodatkowo, środki finansowe wykorzystam na promocję swoich badań poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach związanych z tematyką onkologii oraz matematyki.

Nanomateriały dla oczyszczania ścieków

Dr inż. Mariusz Tomaszewski z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki zajmuje się tematyką zastosowania nanomateriałów dla celów wsparcia biologicznych procesów oczyszczania ścieków. – Moje dotychczasowe badania koncentrują się na zwiększeniu aktywności bakterii odpowiedzialnych za te procesy, konkretnie bakterii anammox. Przeciętny rozmiar bakterii anammox to ok. 800 – 1 100 nm, podczas gdy wymiary nanomateriałów nie przekraczają 100 nm. We wniosku o stypendium START zwróciłem uwagę na to, że wedle mojej wiedzy jako pierwszy na świecie oceniłem możliwość wspomagania procesu anammox w niskich temperaturach (tzw. „zimny anammox”) za pomocą nanomateriału – pochodnej grafenu. Uzyskałem obiecujące wyniki oraz wszechstronny obraz oddziaływań pomiędzy bakteriami i nanomateriałem, w tym to, że badane mikroorganizmy są zdolne do jego degradacji i modyfikacji – opowiada. Tematyka ta przyniosła mu również miejsce na podium w 2. śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® (wystąpienie zatytułowane „NANOwsparcie dla MIKRObohaterów”).

Dr inż. Mariusz Tomaszewski angażuje się również w działania popularyzujące naukę – jest członkiem zespołu Laboratorium Pana Korka, a w ramach turnieju ekologicznego Eko-Express prowadzonego z ramienia Centrum Popularyzacji Nauki pełnił funkcję osoby kontaktowej w sprawach organizacyjnych. – Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach współtworzyłem Wodną Akademię Wodnego Parku Tychy. Oblicze bardziej  „szalonego naukowca” objawiam z kolei w Laboratorium Pana Korka, gdzie naukę traktujemy jak dobrą zabawę – uśmiecha się.

– Bycie laureatem programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to dla mnie przede wszystkim ogromny zaszczyt, motywacja i radość z faktu, że moja praca znalazła uznanie w oczach wybitnych ekspertów. Otrzymane stypendium z pewnością pomoże mi w dalszym doskonaleniu się na gruncie zawodowym, a także w rozwoju naukowych i pozanaukowych pasji – zapowiada.

O programie

Program START ma na celu wytypowanie i wyróżnienie najlepszych młodych naukowców oraz zapewnienie im wsparcia na drodze rozwoju naukowego. Roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. ma pokryć zapotrzebowanie finansowe dowolnie wybranego przez laureata celu. Wyboru finalistów dokonuje się poprzez ewaluację dotychczasowych osiągnięć naukowych i dorobku kandydata.  
 
Pełna lista laureatów tegorocznej edycji programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:21, autor: Dominika Gnacek
19 maja 2020
Ogłoszenie wyników I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych

Podczas I konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 69 projektom.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z jego uczestnikami, w przypadku gdy będzie to wynikać z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 10:45, autor: Aleksandra Weber
18 maja 2020
Nominacje Prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r.  Akty Powołania na funkcje prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.

Magnificencja nominował:
• prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Nauki i Rozwoju [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Bogusława Łazarza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Ogólnych [link: charakterystyka Kandydata]
• dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji [link: charakterystyka Kandydata]
• prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza na funkcję kierowniczą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia [link: charakterystyka