Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

13 września 2019
Elektra z kolejną nagrodą!

Motocykl elektryczny Elektra, skonstruowany przez członków SKN PolSl Racing zajął 1. miejsce w konkursie dla studentów Innowacje w Przemyśle. Konkurs zorganizowano w ramach Targi Katowice 2019.

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę 5 tysięcy złotych. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca odpowiednio 4 i 3 tysiące złotych.

Celem konkursu dla studentów jest promocja i popularyzacja utalentowanych studentów uczelni wyższych – w dziedzinie przemysłu, w tym robotyki i automatyki, górnictwa, geologii, mechaniki, elektryki i elektroniki, IT, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także promocja i wkład w rozwój polskiej i światowej gospodarki przemysłowej, zgodnej z ekologicznymi trendami na świecie.

PolSl Racing prezentowało na targach także zwycięski bolid Quarado oraz nagrody, które zdobyli w tym sezonie. Dziś od rana studenci prezentują swoje prace podczas XV Dnia Nauki w Zabrzu, w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza w Parku 12C. Natomiast w najbliższą niedzielę będzie można ich spotkać w Tychach, od godziny 13.00, na Dniu Rodzinnym FCA Poland Tychy.
Foto z arch. PolSl Racing

Wiadomość utworzona: 13 września 2019 10:24, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2019 10:25, wykonana przez: Anna Mrowiec
12 września 2019
Politechnika Śląska rozpoczyna współpracę z EMT-Systems Sp. z o.o.

Politechnika Śląska zyskała kolejnego partnera do współpracy. Nasza uczelnia podpisała dziś porozumienie z firmą EMT-Systems Sp. z o.o., w ramach którego obie strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Spotkanie miało miejsce w rektoracie Politechniki Śląskiej.

Z ramienia Politechniki Śląskiej umowę podpisał rektor prof. Arkadiusz Mężyk, natomiast EMT-Systems Sp. z o.o. reprezentował prezes zarządu dr hab. inż. Grzegorz Wszołek. W ramach porozumienia Politechnika oraz EMT-Systems Sp. z o.o. m.in. powołają zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz będą wspólnie uzgadniać tematy prac badawczych i magisterskich, wzajemnie prezentować i propagować swoje osiągnięcia.
 
Wśród pól współpracy rektor wymienił jeden z głównych obszarów badawczych uczelni: Politechnika Śląska podejmuje współpracę z firmą EMT-Systems Sp. z o.o. wnosząc duży potencjał w zakresie m.in. badań nad przemysłem 4.0. Obecnie kształcimy także w Centrum Szkolenia Pilotów Politechniki Śląskiej - to daje szerokie pole do kooperacji z firmą EMT-Systems.

Politechnika Śląska w ramach porozumienia zobowiązała się m.in. do kształcenie pracowników kierowanych przez EMT-Systems na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających, organizowania szkoleń na zlecenie EMT-Systems z wykorzystaniem bazy dydaktycznej Politechniki Śląskiej, proponowania tematów prac dyplomowych zgodnych z potrzebami EMT-Systems, wspólne pozyskiwanie środków finansowych (w tym fundusze unijne) umożliwiających efektywną i partnerską współpracę.

EMT-Systems natomiast będzie m.in. organizowało praktyki studenckie i wycieczki dydaktyczne dla studentów, nabór kadry inżynierskiej spośród absolwentów Politechniki Śląskiej, zgodnie z potrzebami EMT-Systems, umożliwi pozyskiwanie tematów do prac dyplomowych studentów, organizowanie staży studenckich niezwiązanych z pracą dyplomową.

Wiadomość utworzona: 12 września 2019 13:53, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2019 13:55, wykonana przez: Jadwiga Witek
11 września 2019
Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Janusza Szwabowskiego

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z 11 września 2019 r. było okazją do uhonorowania prof. dr. hab. inż. Janusza Szwabowskiego z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin. Profesor Szwabowski to wieloletni pracownik Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni i wydziału, a także licznie zgromadzeni goście. Uczestników powitała prof. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa. JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk złożył jubilatowi życzenia, a także zwrócił uwagę na zbieżność dwu ważnych dla uczelni dat. W roku 80-tych urodzin prof. Janusza Szwabowskiego, Politechnika Śląska obchodzi jubileuszową, 75-tą rocznicę powstania. 
 
Profesor Mężyk nawiązał w wystąpieniu do lwowskiej proweniencji Politechniki Śląskiej: We Lwowie i na Politechnice Lwowskiej są bardzo silnie kultywowane więzi ze wszystkimi uczelniami w Polsce, które wywodzą się z tradycji lwowskiej. To nie przypadek, że korzenie Pana Profesora Szwabowskiego sięgają do Lwowa. To połączenie skierowało losy Pana Profesora na Politechnikę Śląską, która posiada tę samą tradycję, dzięki której kształci na najwyższym europejskim poziomie. Wspaniały potencjał Politechniki Lwowskiej zaowocował silna pozycją współczesnej Politechniki Śląskiej. W tej chwili Politechnika Śląska jest w grupie 20 uczelni, które pretendują do uzyskania statusu uczelni badawczej. To osiągnięcie jest efektem przede wszystkim wieloletniej pracy kadry Politechniki Lwowskiej, ale także ich wychowanków – asystentów, doktorantów, młodych pracowników. Już sama tematyka prac badawczych Pana Profesora Szwabowskiego pokazuje, że  korzenie lwowskie bardzo silnie wrastały w śląską ziemię. Politechnika Śląska stanowiła doskonałe zaplecze dla gospodarki i rozwijającego się przemysłu. Nasi naukowcy mieli i mają bardzo duży udział w budowaniu gospodarki kraju.
 
Rektor podziękował prof. Szwabowskiemu za wieloletni trud kształcenia nowych pokoleń oraz budowania pozycji Politechniki Śląskiej i jej wizerunku. Zespoły badawcze, którymi kierował prof. Szwabowski mogą poszczycić się licznymi nagrodami za największe osiągnięcia, m.in. z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorów Politechniki Śląskiej.
 
Profesor to zasłużony pracownik Politechniki Śląskiej, który opublikował ponad 200 prac – monografii, podręczników akademickich, artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia (1986), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej (2005), Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” (2005).

Wiadomość utworzona: 11 września 2019 23:08, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 11 września 2019 23:23, wykonana przez: Jadwiga Witek
12 września 2019
Za nami Śląski Salon Maturzystów

Śląski Salon Maturzystów, podczas którego uczniowie ostatnich klas szkół średnich mogli zapoznać się z ofertami uczelni i wysłuchać rad ekspertów komisji egzaminacyjnych, odbył się we wtorek, 10 września w murach Politechniki Śląskiej. Impreza, którą zorganizowano już po raz 13., przyciągnęła rzesze młodych ludzi, którzy w  przyszłym roku staną przed wyborem swojej ścieżki zawodowej.
 
Uroczyste otwarcie Śląskiego Salonu Maturzystów odbyło się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Politechnikę Śląską reprezentowali rektor prof. Arkadiusz Mężyk i prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Tomasz Trawiński. W uroczystości wzięli udział także prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni prof. Violetta Skrzypulec-Plinta ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras z Uniwersytetu Śląskiego, wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka oraz Andrzej Wyszyński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, organizatora Śląskiego Salonu Maturzystów.

Śląski Salon Maturzystów co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ma pokazać ofertę edukacyjną śląskich uczelni. W tym roku aż 15 z nich gościmy w przestrzeni Politechniki Śląskiej.
 
Drodzy Maturzyści, stajecie przed najważniejszym wyborem w życiu, czyli wyborem przyszłej kariery zawodowej, pełni obaw, ale też nadziei. Życzę Wam, byście na tych obawach specjalnie się nie skupiali. Patrzcie na Wasze marzenia. Najważniejsze, żeby z przyjemnością wstawać rano do pracy, ponieważ to będzie znaczący fragment Waszego życia – zwrócił się do uczniów rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Maturzyści, którzy odwiedzili Politechnikę Śląską, mieli okazję wysłuchać porad ekspertów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie, którzy przybliżyli im zasady, jakie będą obowiązywać podczas przyszłorocznego egzaminu dojrzałości. Podczas Salonu Maturzystów byli również obecni przedstawiciele szkół wyższych, którzy przedstawili ofertę edukacyjną swoich uczelni. Dodatkowo do rąk uczniów trafiło kilka tysięcy egzemplarzy Informatora dla Maturzystów przygotowanego przez Perspektywy.

Politechnika Śląska przygotowała dla maturzystów najnowszy informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021. Uczniowie mogli również odwiedzić stoisko naszej uczelni.

Wiadomość utworzona: 10 września 2019 16:56, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2019 09:34, wykonana przez: Jadwiga Witek
8 września 2019
Rektor PŚ z Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej

Podczas XXV Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej oraz Odznakę Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wyróżnienia zostały przyznane za działalność na rzecz rozwoju i współpracy nauki z gospodarką.
 
Profesor Mężyk zabrał głos w imieniu wszystkich nagrodzonych, dziękując za docenienie efektów kooperacji środowisk akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym: W imieniu wszystkich wyróżnionych chciałbym bardzo serdecznie podziękować Krajowej Izbie Gospodarczej za dostrzeżenie wysiłków, które w Regionie są czynione na rzecz współpracy biznesu, nauki i samorządów. Mam pełną świadomość, że zaszczyt spływa dziś na mnie i wszystkie osoby odznaczone, ale wyróżnienia to wynik wieloletniej współpracy wielu zespołów. Szczególne podziękowania kieruję do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz wszystkich Izb w Regionie Górnośląskim za otwartość do takiej współpracy. Myślę, że wyróżnienie będzie dla nas motywacją do dalszej działalności na rzecz rozwoju – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Politechnikę Śląską reprezentowali również Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk oraz wiceprzewodniczący Rady Uczelni dr Zygmunt Łukaszczyk.

W gronie odznaczonych znalazł się także prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. i jednocześnie pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.
 
XXV jubileuszowa Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbyła się 7 września 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 600 osób – osobistości ze świata biznesu, polityki i nauki. Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli władz państwowych, regionalnych oraz przedsiębiorców.

Wiadomość utworzona: 8 września 2019 17:19, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2019 17:27, wykonana przez: Jadwiga Witek
10 września 2019
Śląski Salon Maturzystów na Politechnice Śląskiej

Śląski Salon Maturzystów, podczas którego uczniowie ostatnich klas szkół średnich mogą zapoznać się z ofertami uczelni i wysłuchać rad ekspertów komisji egzaminacyjnych, odbędzie się we wtorek, 10 września w murach Politechniki Śląskiej.  Salon rozpocznie się o godz. 9.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
 
Maturzyści, którzy odwiedzą Politechnikę Śląską, będą mieli okazję wysłuchać porad ekspertów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie, którzy przybliżą im zasady, jakie będą obowiązywać podczas przyszłorocznego egzaminu dojrzałości. Eksperci podpowiedzą im również, jak przygotować się do matury, żeby zdać ją jak najlepiej, a także czym kierować się przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Podczas Salonu Maturzystów będą również obecni przedstawiciele szkół wyższych nie tylko z województwa śląskiego, którzy przedstawią ofertę edukacyjną swoich uczelni. Dodatkowo do rąk uczniów trafi kilka tysięcy egzemplarzy Informatora dla Maturzystów przygotowanego przez Perspektywy.

Politechnika Śląska przygotowała dla maturzystów najnowszy informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021. Uczniowie będą również mogli zasięgnąć opinii studentów na temat każdego z ponad 50 kierunków studiów i odwiedzić stoisko naszej uczelni.

Termin Salonu Maturzystów nie jest przypadkowy, bo do końca września uczniowie ostatnich klas liceów i techników muszą złożyć deklaracje maturalne. Wiedząc, co chcą studiować i jakie są wymogi uczelni, mogą odpowiednio dobrać zestaw przedmiotów do zdawania na maturze.

Szczegóły można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 6 września 2019 15:08, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 10 września 2019 07:34, wykonana przez: Jadwiga Witek
6 września 2019
Prof. Wes Grebski w Rybniku

Prof. Wes Grebski z Pennsylvania State University w poniedziałek, 9 września, wygłosi wykład „Krok w przedsiębiorczość a recepta na sukces" dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz zainteresowanych osób. Spotkanie z tym wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii odbędzie się w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 w o godzinie 8.00.
 
Prof. Wes Grebski – w 1974 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn. Uzyskał tytuł licencjata i magistra inżynierii mechanicznej, a następnie doktora nauk technicznych. W latach 1974-1980 pracował na tej uczelni jako asystent i adiunkt.
 
Po wyjeździe do USA przez 35 lat pracował na Pennsylvania State University. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego inżynierii. Był koordynatorem programu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria ze specjalnością w dziedzinie energii alternatywnej i wytwarzania energii. Z jego inicjatywy powołano nowy kierunek studiów inżynierskich poświęconych energii odnawialnej. Program kierunku realizowany jest wyłącznie na jego Uczelni.
 
Był autorem wielu niekonwencjonalnych form nauki i pracy ze studentami. Jeździł po kampusie samochodem słonecznym, ponadto zainstalował tam turbinę wiatrową i panele słoneczne.  Zdobył nagrodę Miltona S. Eisenhowera – jedno z najwyższych wyróżnień Uczelni, a także 11 innych nagród w zakresie nauczania i doradztwa zawodowego. Aby zainteresować młodych ludzi inżynierią, uczył również licealistów. Z jedną ze swoich klas zbudował samolot.
 
W latach 1995-1997 pełnił funkcję sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Technologii Mechanicznych Departamentu Komitetu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników.
Władze Uczelni nazwały prof. Grebskiego „niewiarygodnym członkiem ich społeczności” oraz  „człowiekiem oddanym, bardzo lojalnym i wspierającym swoich studentów”.

 

Wiadomość utworzona: 6 września 2019 09:43, autor: Anna Mrowiec
5 września 2019
Na stażu w Republice Południowej Afryki

Dr inż. Krzysztof Tomiczek z Katedry Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego z Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej odbył staż naukowo-praktyczny w Johannesburgu. W jego trakcie poszerzał swoją wiedzę na temat geomechanicznych uwarunkowań górnictwa surowców naturalnych.

W ramach stażu odbyły się m.in. zjazdy dołowe do kopalń eksploatujących złoża węgla kamiennego oraz rudy platyny w prowincjach: Limpopo, Pretoria, Orange Free State i Nord West.

W czasie paneli dyskusyjnych, po zjazdach, w godzinach popołudniowych zostały wygłoszone krótkie referaty na temat geomechanicznych możliwości prognozowania stateczności górotworu dla eksploatacji systemami: filarowym i ścianowym, w warunkach górniczo-geologicznych największej na świecie warstwowanej intruzji magmowej Bushveld Igneous Complex (BIC).

Nasz pracownik gościł w Republice Południowej Afryki w dniach 23 lipca – 3 sierpnia.

Wiadomość utworzona: 5 września 2019 08:32, autor: Anna Mrowiec
4 września 2019
Diamentowe Granty dla studentów Politechniki Śląskiej

Maciej Klimas z Wydziału Elektrycznego, Maria Bzówka i Grzegorz Stando z Wydziału Chemicznego oraz Nikolina Poranek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki znaleźli się w gronie laureatów VIII edycji ogólnokrajowego programu Diamentowy Grant. Laureaci otrzymali po 220 tys. zł dofinansowania na realizację projektów.
 
Maciej Klimas uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie, weryfikacja pomiarowa i implementacja stochastycznych modeli zjawiska łuku elektrycznego”, Maria Bzówka na „Poznanie molekularnych aspektów regulacji receptorów Toll-podobnych ze szczególnym uwzględnieniem cząsteczek wody jako potencjalnego mediatora w oddziaływaniach białko-ligand oraz białko-białko”, Nikolina Poranek na „Ocena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK w betonie o zwiększonej szczelności”, a Grzegorz  Stando na „Nowe niefunkcjonalizowane nanostruktury węglowe o hydrofilowym charakterze powierzchni i ich potencjalne zastosowanie w materiałach kompozytowych”.
 
Program Diamentowy Grant został wprowadzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu finansowania projektów wybitnie uzdolnionych studentów, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni maksymalnie 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy.
 
Wśród nagrodzonych w tym roku projektów tylko 12 znajduje się w obszarze nauk technicznych. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant

 

Wiadomość utworzona: 4 września 2019 11:25, autor: Anna Mrowiec
3 września 2019
Politechnika Śląska na Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego

Wczoraj uczniowie szkół podstawowych i średnich po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły.  W Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020, która odbyła się w samo południe w II Liceum Ogólnokształcącym im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach wziął udział prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Tomasz Trawiński.
 
W trakcie uroczystości prorektor Trawiński przyjął od Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic, podziękowanie dla Politechniki Śląskiej za zaangażowanie w działania na rzecz edukacji młodych gliwiczan.

Wiadomość utworzona: 3 września 2019 08:37, autor: Anna Mrowiec
2 września 2019
Akademickie Licea Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej zainaugurowały rok szkolny

Dwie szkoły Politechniki Śląskiej – Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku rozpoczęły nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Inauguracja odbyła się 2 września 2019 r.
 
Rektor Politechniki Śląskiej powitał uczniów w murach Uczelni, a także pogratulował pierwszoklasistom dokonania wyboru szkoły: Chciałbym przede wszystkim podziękować Wam, drodzy uczniowie, za to, że nam zaufaliście i wybraliście Akademickie Liceum Ogólnokształcące, a także za to, że zaufaliście naszej ofercie i powierzyliście nam swoje losy na najbliższe lata. Liczymy, że spędzicie w murach Politechnicznych Liceów piękne chwile. Mamy nadzieję, że wielu z Was w przyszłości stanie się członkami naszej akademickiej wspólnoty – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk.
 
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej, dyrektorzy i nauczyciele, a także członkowie społeczności akademickiej.
 
Była to już druga inauguracja roku szkolnego w Akademickich Liceach Ogólnokształcących naszej Uczelni. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 4 września 2018 roku. Szkoły Politechniki cieszą się rosnącą popularnością. Do Liceów jest przyjmowana młodzież z najlepszych wynikami, a także z wybitymi osiągnięciami na olimpiadach przedmiotowych. Prawie 80 procent najmłodszych członków politechnicznej społeczności ukończyło edukację ze świadectwami z wyróżnieniem.
 
Celem Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.

Wiadomość utworzona: 2 września 2019 19:06, autor: Jadwiga Witek
2 września 2019
Bezpłatne webinaria z Web of Science we wrześniu i październiku

Web of Science Group prezentuje serię szkoleń internetowych Research. Smarter. Dołączcie Państwo  do naszych ekspertów, aby uzyskać niezbędne wskazówki i porady, które wesprą Was na każdym etapie podróży badawczej.

Zapraszamy także na nowy cykl szkoleń internetowych Akademia Web of Science i InCites. Nasi eksperci pokażą Państwu krok po kroku, jak poruszać się po naszych zasobach i wyszukiwać informacje, aby w pełni wykorzystać potencjał platform Web of Science i InCites.
 
Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 2 września 2019 15:20, autor: Anna Mrowiec
29 sierpnia 2019
Politechnika Śląska kontynuuje aktywność w obszarze dronów

Technologie związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi stają się coraz częściej tematem zainteresowania poszczególnych jednostek Politechniki Śląskiej. Drony dawno przestały być już zabawkami-ciekawostkami, a stały się pełnoprawnym narzędziem nauki i przemysłu. Najnowszym działaniem uczelni w tej dziedzinie jest podpisany 29 sierpnia list intencyjny pomiędzy Uczelnią a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
 
Podpisanie listu nastąpiło w trakcie konferencji „Drony – prawo, technologia, usługi”, która odbyła się w Katowicach.
 
Porozumienie dotyczy współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, m.in. poprzez promowanie działań naukowych w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych, wymianę informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie, zaangażowanie kadry naukowej programu w roli eksperckiej, wzajemne wykorzystanie lub organizowanie obszarów testowych, w tym prowadzenie testów technologii i usług. Ze strony Politechniki Śląskiej koordynatorem przedsięwzięcia będzie prof. Jarosław Kozuba.
 
Kluczowym czynnikiem leżącym u podstaw decyzji o zawarciu porozumienia jest fakt prowadzenia przez Politechnikę Śląską innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.
 
Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów to inicjatywa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Partnerami inicjatywy są Grupa JSW, Polski Fundusz Rozwoju, Instytut Lotnictwa oraz spółki Hawk-E i DroneRadar. Jest to pierwsza w Polsce platforma wymiany wiedzy oraz wsparcia dla pozyskiwania i rozwoju rozwiązań technologicznych, a także płaszczyzna komunikacji i współpracy różnych interesariuszy.
 

 

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2019 15:19, autor: Anna Mrowiec
8 września 2019
Zmarł prof. dr hab. inż. Zenon Szczepaniak

Z głębokim żalem informujemy, że 28 sierpnia 2019 r. w wieku 85 lat zmarł prof. dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii, obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.
 
Prof. dr hab. inż. Zenon Szczepaniak urodził się 5.03.1934 r. w Krotoszynie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, podjął tam pracę, a w 1966 r. obronił pracę doktorską. W 1983 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1986 r. - tytuł profesora. Główny zakres jego działalności naukowej obejmował zagadnienia budownictwa podziemnego, a w szczególności projektowania, wykonywania i utrzymywania funkcjonalności udostępniających wyrobisk korytarzowych oraz bezpiecznego użytkowania szybów z uwzględnieniem stanu technicznego ich obudowy. Jego dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, 2 książki, 3 skrypty, ponad 150 artykułów i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, 38 patentów oraz wiele prac naukowo – badawczych, ekspertyz i opinii wykonanych dla przemysłu.

W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje: z-cy dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni (1972–1991), kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni (1995-2000); z-cy kierownika Katedry (2000-2004); przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Śląskiej (1974-1981); z-cy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Politechniki Śląskiej (1990-1993). W 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną wielokrotnie był nagradzany nagrodami MNiSW, Rektora Politechniki Śląskiej oraz odznaczeniami państwowymi i odznakami branżowymi.
Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 31 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w Kościele pw. Św. Antoniego w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy św. na Cmentarzu Parafialnym.
 

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2019 12:34, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2019 16:57, wykonana przez: Jadwiga Witek
27 sierpnia 2019
Noc Naukowców PŚ 2019 – konkursy!

Konkursy na Noc Naukowców PŚ 2019 już otwarte! W tegorocznej 14. edycji Nocy Naukowców PŚ 2019, będzie ich więcej i będą jeszcze ciekawsze. „Laboratorium przyszłości” i „Domowy eksperyment”. Zaproście wszystkich Waszych znajomych, małych i dużych, miłośników i pasjonatów nauki.
 

Wiadomość utworzona: 27 sierpnia 2019 10:17, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 27 sierpnia 2019 10:49, wykonana przez: Anna Mrowiec
22 sierpnia 2019
We wrześniu rusza Szkoła Giełdowa na Politechnice Śląskiej

Chciałbyś inwestować na giełdzie, ale nie wiesz, jak to wszystko działa? Boisz się porażki? Pokażemy Ci, jak inwestować od postaw! Już we wrześniu rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa” organizowanego we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, w ramach którego zostaną przeprowadzone dwa kursy: podstawowy i dla średniozaawansowanych.
 
W ramach Szkoły Giełdowej organizowane są dwa kursy: „Podstawy inwestowania na giełdzie” ¬¬(poziom podstawowy) oraz „Giełda dla średniozaawansowanych” (poziom średniozaawansowany). Każdy z kursów obejmuje 5 wykładów (14 godzin) prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, praktyków i ekspertów z zakresu instrumentów i rynków finansowych. Zajęcia są prowadzone w trybie weekendowym. Uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały informacyjne przygotowane przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kurs „Podstawy inwestowania” obejmuje kluczowe i najbardziej praktyczne zagadnienia dla początkujących inwestorów giełdowych. W trakcie wykładów przedstawia się informacje na temat zasad inwestowania, wyboru i oceny spółek, korzystania z informacji finansowych oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” przeznaczony jest dla osób mających podstawową wiedzę o giełdzie i dla praktykujących inwestorów. Kurs pomaga w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych - opcji i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. W ramach kursu omawiane są także takie zagadnienia jak: analiza fundamentalna (w tym case study spółek z wybranych branż), analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Koszt kursu podstawowego to 370 zł, a dla średniozaawansowanych 450 zł. Za zakup obu otrzymamy 10% rabatu.

Najbliższe kursy:

• 7-8 września – Podstawy inwestowania na giełdzie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Politechnika Śląska),
• 16-17 listopada – Podstawy inwestowania na giełdzie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Politechnika Śląska),
• 28-29 września – Giełda dla średniozaawansowanych (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Politechnika Śląska),
• 30 listopada-1 grudnia – Giełda dla średniozaawansowanych (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Politechnika Śląska).

Koordynatorem Szkoły GPW na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jest dr inż. Tomasz Nawrocki (tomasz.nawrocki@polsl.pl), osobą do kontaktu mgr inż. Anna Bartłomiejczyk (anna.bartlomiejczyk@polsl.pl, tel. 32 2777 305). Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.gpw.pl/szkola-gieldowa i pod adresem mailowym fundacjagpw@gpw.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w kursach Szkoły Giełdowej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 22 sierpnia 2019 13:48, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia 2019 13:56, wykonana przez: Anna Mrowiec
21 sierpnia 2019
Lingwistyka stosowana na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie innowacyjnego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i jednocześnie akcentującego wątek humanistyczny kierunku studiów lingwistyka stosowana.

- Wszystkim wspierającym i współtworzącym tę ideę dziękujemy, wszystkim przyszłym studentkom i studentom gratulujemy dobrego wyboru i cieszymy się już dziś na myśl o nowym roku akademickim pod znakiem wielu wyzwań i inspiracji – mówią pracownicy Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, gdzie będzie prowadzony ten kierunek.
 
Informacje na temat pełnej oferty studiów prowadzonych w Kolegium, w tym studiów na kierunku pedagogika, można znaleźć na stronie Kolegium 

Wiadomość utworzona: 21 sierpnia 2019 14:19, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 21 sierpnia 2019 15:54, wykonana przez: Anna Mrowiec
20 sierpnia 2019
Politechnika Śląska na Gdynia Aeorobaltic Show

Sierpniowy weekend (17-18.08.) zgromadził w Gdyni miłośników lotnictwa i podniebnych akrobacji. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo, podczas corocznej imprezy Gdynia Aerobaltic Show w powietrzu podziwiać można było 60 maszyn, a na wystawie naziemnej dodatkowo kolejnych 60. Impreza była również okazją do zaprezentowania osiągnięć lotniczych Politechniki Śląskiej oraz samolotu w barwach naszej uczelni, na którym pilotażu uczą się studenci.
 
Odwiedzający wydarzenie mieli okazję do zapoznania się z ofertą naszej uczelni w zakresie lotnictwa, a więc praktycznego szkolenia lotniczego, technologii lotniczych, prowadzenia prac badawczych nad kluczowymi  problemami lotnictwa cywilnego. Obecni na wydarzeniu przedstawiciele należącego do uczelni Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej udzielali wyczerpujących informacji zainteresowanym uczestnikom pokazów. Przede wszystkim jednak magnesem przyciągającym widzów był dwumiejscowy samolot Aero AT-3 w barwach Politechniki Śląskiej.
 
W wydarzeniu wzięło udział prawie 90 załóg z całego świata, w tym Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Finlandii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. W Gdyni można było też zobaczyć najpopularniejsze polskie grupy akrobacyjne z Żelaznymi, Firebirds i Orlikiem na czele.
 
Ekipa Politechniki Śląskiej zapowiedziała swój udział w przyszłorocznej, jeszcze ciekawszej edycji imprezy.

Wiadomość utworzona: 19 sierpnia 2019 14:39, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2019 10:40, wykonana przez: Anna Mrowiec
19 sierpnia 2019
Pomyślny lot stratosferyczny balonu studenckiego koła naukowego Space Project

Po wielomiesięcznych przygotowaniach studenci z Koła Naukowego Space Project działającego przy Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym przeprowadzili udaną misję stratosferycznego lotu balonowego, będącego zalążkiem przyszłych prac zmierzających w kierunku stosowania technologii kosmicznych i badań satelitarnych.

Opracowanie danych pomiarowych zebranych z aparatury umieszczonej na pokładzie będzie przeprowadzone w najbliższym czasie. Relacja filmowa z lotu znajduje się TUTAJ.
 
Członkami koła są studenci różnych wydziałów Politechniki Śląskiej oraz z  innych uczelni z regionu.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 19 sierpnia 2019 11:27, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2019 12:06, wykonana przez: Anna Mrowiec
16 sierpnia 2019
Nowy film promocyjny Politechniki Śląskiej

Miło nam powiadomić, że Politechnika Śląska ma nowy film promocyjny, zachęcający młodzież do rozpoczęcia nauki w murach naszej uczelni.
 
Film jest już dostępny na uczelnianym kanale serwisu Youtube.
 
A ty? Jaką masz supermoc? Zapraszamy do oglądania!

 
 
 

 

Wiadomość utworzona: 14 sierpnia 2019 15:20, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 16 sierpnia 2019 16:02, wykonana przez: Anna Mrowiec
14 sierpnia 2019
Trwa nabór do Przeglądu Garażowych Wynalazków OFF Science

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Przeglądu Garażowych Wynalazków OFF Science. Autorzy najciekawszych propozycji będą mogli zaprezentować swoje koncepcje w swojej strefie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.
 
Podczas Festiwalu promowana jest specyficzna kultura wynalazców-amatorów, która zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w technicznej tradycji Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
 
Poszukiwane są takie urządzenia i rozwiązania, które poprawiają jakość życia codziennego – premiowane będą zatem przede wszystkim rozwiązania praktyczne. Zgłoszenia można wysyłać do 30 września.

Przewidywane są nagrody finansowe w aż trzech kategoriach (nagroda publiczności festiwalowej, nagroda czytelników mediów lokalnych oraz nagroda komisji eksperckiej).

W razie pytań można kontaktować się telefonicznie lub mailowo z organizatorami(e-mail: sfn@us.edu.pl, tel. 32 359 23 39).

Szczegóły na temat Przeglądu Garażowych Wynalazków można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 14 sierpnia 2019 15:04, autor: Anna Mrowiec
12 sierpnia 2019
Politechnika na Jubileuszowym Światowym Kongresie IFToMM w Krakowie

International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM) obchodzi w tym roku 50-lecie działalności. Uroczysty jubileusz połączono z XV Światowym Kongresem IFToMM, który tym razem odbywał się w Krakowie. Politechnikę Śląską na tej niezwykle ważnej dla dziedziny teorii maszyn i mechanizmów reprezentował honorowy przewodniczący IFToMM w Polsce, prof. Józef Wojnarowski.

Kongres odbywał się w dniach 30.06. - 5.07. w Krakowie. Wzięło w nim udział 637 uczestników z 66 krajów. Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się statutowe wybory władz IFToMM na nową czteroletnią kadencje 1.01.2020 – 31.12.2023.

Profesor Wojnarowski, który podczas kongresu wygłosił trzy referaty i miał dwa wystąpienia plenarne, od lat prowadzi wykłady z teorii maszyn i mechanizmów, od samego początku działa również w Federacji IFToMM. Została utworzona w Zakopanem w 1969 r. W założeniach działalności Federacji było zainicjowanie i usprawnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy wschodnimi i zachodnimi krajami. Przyjęto wtedy, że IFToMM jest federacją  autonomiczną i będzie skupiała Komitety Narodowe Nauki o Mechanizmach i Maszynach krajów zgłaszających akces z wykluczeniem politycznych  i geograficznych granic.

Obecnie należy do niej 48 narodowych komitetów, w tym Polski Komitet Teorii Mechanizmów i Maszyn. Kongresy światowe IFToMM odbywają się co cztery lata, za każdym razem na innym kontynencie.
 

Wiadomość utworzona: 12 sierpnia 2019 11:49, autor: Anna Mrowiec
5 sierpnia 2019
Politechnika Śląska otrzyma najwięcej doktoratów wdrożeniowych w Polsce!

Politechnika Śląska została najlepiej oceniona spośród wszystkich polskich uczelni w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie nasza uczelnia otrzyma środki na realizację aż 78 doktoratów wdrożeniowych, w tym 10  w zakresie sztucznej inteligencji.
 
W ramach tegorocznej, III edycji, zostało złożonych 61 wniosków. Można było się ubiegać o środki w dwóch modułach. W module „Doktorat wdrożeniowy I” zostały złożone - 52 wnioski z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 449, natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” zostało złożonych 9 wniosków z łączną liczbą planowanych kandydatów do programu 36.

W ramach modułu „Doktorat wdrożeniowy I” Politechnice Śląskiej zostało przyznanych 68 doktoratów wdrożeniowych. Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza z 54 doktoratami, a na trzecim Politechnika Warszawska z 51.

Natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II w zakresie sztucznej inteligencji” Politechnika Śląska otrzymała również najwięcej doktoratów – 10.

Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i merytorycznym przez zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” powołany przez ministra.

 

Wiadomość utworzona: 5 sierpnia 2019 11:39, autor: Anna Mrowiec
5 sierpnia 2019
Zmarła prof. dr hab. Janina Śladkowska-Zahorska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 sierpnia w wieku 93 lat zmarła prof. dr hab. Janina Śladkowska-Zahorska, profesor Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego, gdzie  pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki i kierownika Zakładu Analizy Matematycznej.

Była wybitną specjalistką z analizy zespolonej, wypromowała 10 doktorów. Odznaczona  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej", była szanowana i ceniona przez studentów oraz współpracowników. Zmarła była człowiekiem  niezłomnego charakteru, obrończynią studentów w marcu 1968, internowaną w 1982.

Pogrzeb odbędzie się 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Centralnym  w Gliwicach, ul. Kozielska 120.

Wiadomość utworzona: 5 sierpnia 2019 09:46, autor: Anna Mrowiec
2 sierpnia 2019
Studenci Politechniki Śląskiej najlepsi na European BEST Engineering Competition (EBEC)

Aleksander Spyra, Bartosz Kowalski, Przemysław Giza oraz Paweł Sanocki, studenci Politechniki Śląskiej, zwyciężyli w kategorii Team Design w finale European BEST Engineering Competition (EBEC), który odbywał się 31 lipca w Turynie.

Kategoria Team Design, w której zwyciężyli nasi studenci, opiera się na projektowaniu i konstruowaniu urządzenia rozwiązującego określony problem inżynierski (np. mechanizm wykorzystujący stały strumień powietrza tak, aby podnieść jak największą masę). Kategoria pozwala sprawdzić, jak studenci radzą sobie w warunkach ograniczonych zasobów materiałów oraz czasu. 

Studenci naszej uczelni wcześniej wygrali finał lokalny w Gliwicach, finał ogólnopolski, który także odbył się w Gliwicach, a następnie finał europejski.

European BEST Engineering Competition (EBEC) to międzynarodowe wydarzenie odbywające się w 6 miastach w Polsce i ponad 30 krajach w całej Europie organizowane przez Stowarzyszenie Studentów Board of European Students of Technology. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych, w którym liczy się wiedza inżynierska, kreatywność i innowacyjne myślenie. Składa się z dwóch kategorii: Case Study i Team Design.
 
Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2019 15:26, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2019 15:28, wykonana przez: Anna Mrowiec
2 sierpnia 2019
Zakończyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Architektury

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 31 lipca zakończyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Architektury. - Dziesięć dni intensywnego poznawania naszego regionu, słuchania wykładów i wspólnej pracy projektowej to znakomicie i owocnie spędzony czas - podkreślają uczestnicy szkolenia i już zapowiadają swój przyjazd za rok.
 
Szkoła letnia jest wspólną inicjatywą Wydziału Architektury i Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej we współpracy z Kołami Naukowymi: SKN Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz SKN +IKAWA przy wsparciu rektora Politechniki Śląskiej oraz dziekana WA PŚ.
Kierownikiem i autorem programu Międzynarodowej Szkoły Letniej jest prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak. W organizację włączyli się także dr Jerzy Wojewódka, mgr Karolina Chodura, mgr Agata Wyciślok oraz przedstawiciele kół naukowych: Julia Giżewska, Jakub Bródka, Kamil Kajdas, Artur Koszowski, Oliwia Tomas. Współpraca organizacyjna: Alina Soroka-Kalnik, Katarzyna Wojewódka.
 
Szkoła Letnia skierowana była do studentów wydziałów architektury z różnych stron świata. W tym roku do udziału zgłosili się się studenci i profesorowie z Włoch, Chin, Polski, a także Egiptu, Libanu i Kosova.

Tematem zajęć było „Dziedzictwo Kulturowe Śląska – w poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze”. Tematyka oraz forma prowadzonych zajęć wzbudziły ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim i podzielone zostały na dwie części:

1. Część poznawcza:
„Architektura i dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska” – były to wykłady, wizje lokalne, wycieczki z oprowadzaniem (wykłady ‚in situ’), spotkania z ekspertami i przedstawicielami lokalnych społeczności. Prezentowane przykłady to zarówno adaptowane do funkcji turystycznych zabytki (Kopalnie: Guido i Królowa Luiza,  Kluczowa Sztolni Dziedziczna, Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry), obiekty zrewitalizowane (Muzeum Śląskie, „Nowe Gliwice”, osiedla mieszkaniowe: Czerwionka-Leszczyny, Zandka, Biskupice, Nikiszowiec, Giszowiec itp.) oraz przykłady zaawansowanych technologicznie budynków: APA Smart Gliwice, NOSPR, Akademia Muzyczna, RTV Katowice.
Oprowadzanie po obiektach poprowadzili projektanci: arch. Tomasz Konior (Konior-Studio), arch. Wojciech Małecki, arch. Tomasz Wagner. Towarzyszyli im także eksperci: dr Beata Piecha van Schagen (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), mgr Teresa Szydłowska (Zabytkowa Kopalnia Srebra, Tarnowskie Góry), dr Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury), Czesław Żemła (Osiedle Czerwionka-Leszczyny), dr Joanna Tofilska (Muzeum Historii Katowic, Nikiszowiec), arch. Przemo Łukasik (Medusa Group) oraz architekt - nestor Jurand Jarecki.

Wykłady dotyczące Śląska i dziedzictwa poprzemysłowego, osiedli robotniczych , domu śląskiego jako idei zamieszkiwania i społeczności lokalnej oraz rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych poprowadziła prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak.
 
2. Część praktyczna:
„W poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze” – głównym tematem zajęć było „mieszkanie w lokalnych kontekstach kulturowych”. Studenci, poprzez syntezę własnych doświadczeń związanych z formami zamieszkania we własnym kraju oraz wiedzy na temat  architektury Śląska zdobytej podczas szkolenia, kreowali  wizję współczesnego domu/osiedla mieszkalnego, poszukując wspólnego języka w architekturze. Dla zwiększenia atrakcyjności i efektywności wspólnej pracy, studenci przyjeżdżający z zagranicy zobowiązani zostali do przedstawienia  przygotowanej przed przyjazdem prezentacji (15 min/ppt) dotyczącej architektury tradycyjnych domów mieszkalnych swojego kraju.

Warsztaty prowadzone były przez tutorów: prof. Magdalena Żmudzinska-Nowak, dr Jerzy Wojewódka (WA PŚ), prof. Ning Li (Beijing University of Technology) oraz  mgr Karolinę Chodurę i mgr Agatę Wyciślok (WA PŚ).

Ukończenie programu pozwoliło wszystkim studentom otrzymać 6 ECTS.
 

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2019 11:48, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 2 sierpnia 2019 12:17, wykonana przez: Anna Mrowiec
2 sierpnia 2019
Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji

Biblioteka Główna informuje, że ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
 
 

Wiadomość utworzona: 2 sierpnia 2019 08:18, autor: Anna Mrowiec
1 sierpnia 2019
Ruszyła I edycja programu projakościowego
Pracownicy Politechniki Śląskiej wykazujący się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rozwoju uczelni otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Na specjalne całoroczne zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć osoby, których praca w 2018 r. znacząco przyczyniła się do umacniania pozycji Uczelni. Nagrody trafią także do jednostek organizacyjnych.

Wprowadzony przez władze Politechniki Śląskiej program projakościowy jest elementem strategicznego, systemowego i długofalowego działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju. Celem tego projektu jest nagradzanie wyników pracy, przy jednoczesnym wsparciu dalszych progresywnych aktywności naukowych.

Program umożliwia pracownikom Politechniki Śląskiej zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nawet o 1000 zł w zależności od rodzaju i rangi osiągnięcia. Brane pod uwagę są osiągnięcia pracownika zapisane w bazie Dorobek, afiliowane na Politechnice Śląskiej, w tym: 1) uzyskanie patentu / wzoru użytkowego, 2) publikacja w wysoko punktowanych czasopismach, 3) realizacja projektu z programu HORYZONT w zależności od sprawowanej funkcji w projekcie lider/partner. Kwota jest wypłacana za każdą z tych aktywności, proporcjonalnie do udziału w zadaniach.

W I edycji programem objęto około 340 uczestników, którym zwiększono wynagrodzenie na okres jednego roku. 

Program umożliwia również zwiększenie subwencji dla podstawowych jednostek organizacyjnych w roku 2019, za wykonanie następujących zadań:

1) pozyskanie profesora z zagranicy (cudzoziemca), który przeprowadził co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim,

2) poprawę składnika umiędzynarodowienia, o którym mowa w „Zasadach podziału subwencji na Politechnice Śląskiej na 2019 rok” (uchwała nr 50/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. – Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 153) proporcjonalnie do zwiększenia tzw. sumy obliczeniowej,

3) kształcenie cudzoziemców w języku angielskim na poszczególnych kierunkach studiów – dofinansowanie na podstawie przedstawionych i zweryfikowanych kalkulacji kosztów.

Szczegółowe zasady premiowania w ramach programu projakościowego zostały zawarte w Zarządzeniu nr 91/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z 15 lipca 2019 r. (Monitor Prawny PŚ poz. 195)

Wiadomość utworzona: 31 lipca 2019 15:12, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 1 sierpnia 2019 14:45, wykonana przez: Anna Mrowiec
29 lipca 2019
Naukowcy dyskutowali o problemach transportu

O problemach transportu, ale także infrastruktury transportowej dyskutowano podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport Problems 2019” i VIII Sympozjum Młodych Naukowców – jednych z najważniejszych platform wymiany myśli naukowej w tej dziedzinie. Sympozjum odbyło się na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, natomiast konferencja także w Katowicach i Bochni.
 
Na konferencji i sympozjum, które odbyły się pod koniec czerwca, prezentowane były nie tylko referaty związane z transportem, ale również poświęcone infrastrukturze transportowej, co wiąże się ze zmianą klasyfikacji dyscyplin naukowych. Oba wymienione wydarzenia należy rozpatrywać jako kompleksową ofertę wymiany myśli naukowej, ponieważ wzajemnie się uzupełniają, a wielu naukowców uczestniczy jednocześnie w sympozjum oraz konferencji.

Tegoroczna konferencja TP’2019 zgromadziła rekordową liczbę uczestników, a rekordowa liczba artykułów naukowych została zaprezentowana i opublikowana przez naukowców z 23 krajów, w tym kilku azjatyckich, Afryki oraz Ameryki Południowej. Sesja plenarna konferencji odbyła się na Wydziale Transportu, wzięli w niej udział czołowi naukowcy z Bułgarii, Gruzji, Azerbejdżanu i Polski oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Policji, a także Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Dalsze obrady odbywały w Bochni w 3 równoległych sesjach i dotyczyły problemów wszystkich sektorów transportu oraz jego infrastruktury.
 

 

Wiadomość utworzona: 29 lipca 2019 11:13, autor: Anna Mrowiec
29 lipca 2019
W piątek powitaliśmy zwycięską załogę PolSl Racing!

W piątek 26 lipca, na briefingu prasowym powitaliśmy zwycięską załogę bolidu SW-02 „Quarado”, która po bardzo dobrych wynikach startów w Holandii z początku lipca 2019, odniosła kolejne zwycięstwo – tym razem w klasyfikacji generalnej zawodów Formula Student Andorra (15-21.07.2019). Jest to pierwszy tak duży sukces załogi Politechniki Śląskiej.

Zawodnicy wrócili na chwilę do bazy w Gliwicach, by zaraz po briefingu rozpocząć wyjazdowe przygotowania do kolejnego sezonu.

W briefingu wzięli udział:

• Prorektor ds. Współpracy  z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz;

• dr hab. inż. Mirosław Szczepanik, prof. PŚ, Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechnicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej – opiekun Koła Naukowego PolSl Racing;

• Lider Zespołu PolSl Racing – Inż. Maciej Marzec

• Lider Zespołu PolSl eRacing – Inż. Kamil Stencel

• Mgr inż. Bartłomiej Urbański – Członek Honorowy PolSl Racing

• Mgr inż. Krzysztof Adamczak – Członek Honorowy PolSl Racing
              
• Liderzy Podzespołów PolSl Racing - TBC
 
PolSl Racing – zespół reprezentujący Politechnikę Śląską, w hiszpańskiej rundzie „studenckiej Formuły 1”, jak nazywane są zawody, uzyskał następujące wyniki:

• Zwycięzca Konkurencji Statycznych wśród Bolidów Spalinowych,

• Zwycięzca Konkurencji Dynamicznych wśród Bolidów Spalinowych.
 
W rezultacie PolSl Racing zajął: 1 Miejsce w klasyfikacji generalnej. Zespół otrzymał również następujące nagrody specjalne: Combustion Best Smart Solution, Best Body and Brakes Design.

Wiadomość utworzona: 25 lipca 2019 07:58, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 29 lipca 2019 07:54, wykonana przez: Marek Gabzdyl
23 lipca 2019
Zmiany w licencji krajowej Elsevier

Biblioteka Główna przypomina, że zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 roku na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Ponadto licencja obejmuje 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet.
 
Z licencji zostało wyłączonych 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów. W rezultacie z licencji zostało wykluczonych 220 tytułów z Freedom Collection.
Więcej informacji  tutaj.
 

Wiadomość utworzona: 23 lipca 2019 12:49, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 23 lipca 2019 12:51, wykonana przez: Marek Gabzdyl
22 lipca 2019
PolSl Racing - znowu sukces

Studenci Koła Naukowego PolSl Racing kroczą od sukcesu do sukcesu. Tym razem na zawodach Formula Student Andorra bolid SW-02 Quarado zdobył wyróżnienie w kategorii Best Smart Solution, 1 miejsce w konkurencji Dynamic Event, 1 miejsce w kategorii Static Event, wyróżnienie Body&Brakes Design. W rezultacie zespół studentów Politechniki Śląskiej wywalczył 1 miejsce w klasyfikacji generalnej.
 
Zwycięskiemu zespołowi gratulujemy!
 
 

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2019 10:10, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2019 14:45, wykonana przez: Marek Gabzdyl
19 lipca 2019
Zakończenie kolejnej edycji programu Junior Engineer Opel Manufacturing Poland

W minionym tygodniu odbyły się obrony projektów stażowych studentów zakwalifikowanych do programu Inżynier XXI wieku realizowanego na mocy porozumienia Politechniki Śląskiej i OPEL Manufacturing Poland, koordynowanego w uczelni przez Biuro Karier Studenckich.
 
Trzynastu wybranych w procesie rekrutacji stażystów zaprezentowało się przed managementem firmy i przedstawicielami uczelni opowiadając w języku angielskim o projekcie zrealizowanym w ciągu minionych miesięcy. W swoich zmaganiach stażyści mogli liczyć na przyjazne środowisko pracy, pomoc ze strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, a także brać udział w licznych szkoleniach.
 
Program stażowy w gliwickiej fabryce Opla został zainicjowany 14 lat temu, w celu umożliwienia studentom i absolwentom Politechniki Śląskiej wykorzystywania wiedzy nabywanej podczas studiów w praktyce. Zakłada realizację dopasowanych do efektów kształcenia projektów inżynierskich, przy merytorycznym wsparciu opiekuna ze strony firmy. Odbywa się cyklicznie.
 
Opel Manufacturing Poland należy do spółki Opel/Vauxhall należącej do międzynarodowego koncernu Groupe PSA. Składa się z dwóch zakładów produkcyjnych: w Gliwicach i Tychach. W gliwickim zakładzie produkowane są samochody osobowe, a także zlokalizowana jest siedziba Funkcji Centralnych pionów Zakupów, IT, Finansów i Inżynierii, które obsługują wszystkie jednostki Opel/Vauxhall w Europie.
 

Wiadomość utworzona: 19 lipca 2019 13:48, autor: Marek Gabzdyl
22 lipca 2019
Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Marka Tukiendorfa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w nocy z 17 na 18 lipca w wieku 55 lat zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.
 
Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 roku w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Był chemikiem, specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do dziś.
 
Był też Wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 
W 1988 roku ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, przemianowanej następnie na Politechnikę Opolską. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009 roku.
 
Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny - Instytut Konfucjusza w Opolu i angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich.
 
W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej.
 
Był członkiem rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE)[14]. Był organizatorem polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.
 
Nagrodzony m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przez uczelnie polskie i zagraniczne oraz miasto Opole, które był zasłużonym obywatelem.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Marka Tukiendorfa odbędą się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 13.00 w Katedrze Opolskiej.
 
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
 

Wiadomość utworzona: 18 lipca 2019 11:52, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2019 07:35, wykonana przez: Marek Gabzdyl
17 lipca 2019
Nowe stanowisko prorektora na Politechnice Śląskiej
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Politechniki Śląskiej, JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk utworzył stanowisko piątego Prorektora – ds. Infrastruktury i Promocji.

W myśl Zarządzenia nr 71/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2019 r., nowy prorektor będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie strategii inwestycyjnej Uczelni, optymalizację wykorzystania infrastruktury oraz za identyfikowanie ryzyka w tym obszarze. W gestii Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji będzie podejmowanie decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania sprawności technicznej obiektów, a także prowadzenia działalności gospodarczo-administracyjnej. W zakresie obowiązków nowego prorektora będzie również nadzorowanie realizacji promocji Politechniki Śląskiej i jej jednostek organizacyjnych.

W oparciu o pozytywne zaopiniowanie Senatu i Rady Uczelni stanowisko to obejmie od 1 października 2019 r. obecny Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, natomiast funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia piastować będzie prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz.

Na pozostałe stanowiska zostali powołani dotychczasowi Prorektorzy:
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,
Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych,
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 
Kadencja władz Uczelni w nowym składzie potrwa do 31 sierpnia 2020 r.

Wiadomość utworzona: 17 lipca 2019 12:31, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2019 12:41, wykonana przez: Marek Gabzdyl
16 lipca 2019
Studenci Politechniki Śląskiej na prestiżowych zawodach Shell Eco-marathon Europe 2019

Na początku lipca w Londynie odbyła się już 34. edycja zawodów Shell Eco-marathon Europe, podczas których drużyna Smart Power reprezentowała Politechnikę Śląską. Wydarzenie to co roku zrzesza uczniów i studentów z całej Europy oraz Afryki, którzy biorą udział w rywalizacji o zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie na profesjonalnym torze pojazdów o jak największej wydajności energetycznej, w trzech kategoriach napędu: spalinowych, wodorowych oraz elektrycznych. W tym roku udział wzięło ponad 1500 uczestników z 28 krajów, konstruując łącznie 140 bolidów.

Podczas przygotowań, które trwały cały rok, zespół pracował nad projektem bolidu MuSHELLka, będącym historycznie pierwszym bolidem zbudowanym przez zespół na potrzeby SEM. Jest to bolid o napędzie elektrycznym startujący w kategorii prototype. Ostatecznie drużyna uzyskała wynik 183,41 km/kWh, zajmując tym samym 30. miejsce w swojej kategorii.

Smart Power  https://www.facebook.com/SmartPowerPolSl to zespół działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Modelowania Konstrukcji Maszyn przy Politechnice Śląskiej, łączący pasjonatów z wydziałów Mechanicznego Technologicznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Chemicznego.

Wiadomość utworzona: 16 lipca 2019 11:00, autor: Marek Gabzdyl
15 lipca 2019
Dwa samoloty dla Politechniki Śląskiej

Działalność naszej uczelni w branży lotniczej nabiera tempa. W czwartek, 11 lipca na lotnisku w Gliwicach odbył się uroczysty odbiór dwóch samolotów. Wydarzeniu towarzyszyła robocza odprawa studentów – przyszłych lotników, poprowadzona przez rektora prof. Arkadiusza Mężyka.
 
Maszyny przekazane do użytkowania przez Politechnikę Śląską to Aero AT-3 – polskiej produkcji dwumiejscowy samolot szkolno-treningowy i turystyczny certyfikowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA w kategorii VLA - Bardzo Lekki Samolot. Zasięg samolotu wynosi około 1300 km a prędkość przelotowa to w przybliżeniu 200 km/h.
 
Uroczystość odebrania samolotów odbyła się w obecności studentów kursu lotniczego oraz rektora Politechniki Śląskiej profesora Arkadiusza Mężyka, który przedstawił plany uczelni w zakresie przygotowania zawodowego pilotów i mechaników: Staramy się wprowadzać pełną gamę propozycji zawodowych związanych z lotnictwem cywilnym dla absolwentów tego kierunku – obecnie są to zawody pilot, mechanik, nawigator ale w planach mamy również takie perspektywy zawodowe, jak kontroler ruchu powietrznego, praca w zabezpieczeniu lotnisk. Mamy już w tym zakresie podpisane umowy z firmami, z instytutami branżowymi. Propozycji na pewno będzie jeszcze więcej – dodał rektor Mężyk.
 
Lotnisko w Gliwicach bardzo mocno się rozbudowuje. Infrastruktura jest w stanie głębokiej modernizacji. Gliwice staną się lotniskiem dla kategorii General Aviation, obsługującym aglomerację śląską, przystosowanym do dużego ruchu lotniczego w zakresie lotów biznesowych i amatorskich. Politechnika Śląska ze swojej strony buduje dwa hangary do przechowywania swoich samolotów, ale również jako zaplecze dla szkolonych na uczelni mechaników lotniczych, którzy wykorzystywać będą przy szkoleniu specjalne ćwiczebne maszyny nielatające.
 
 
Media o nas:
 
 
 
 
 
 
 

 

Wiadomość utworzona: 15 lipca 2019 09:16, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2019 10:13, wykonana przez: Marek Gabzdyl
12 lipca 2019
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gliwice na Politechnice Śląskiej.

W dniu 8 lipca br., w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gliwice.
 
Na spotkaniu komisji obecni byli przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z prof. Januszem Kotowiczem Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Elwira Zajusz-Zubek – kierownik Katedry Ochrony Powietrza oraz dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Andrzej Szlęk. Ze strony Miasta Gliwice obecny był I zastępca prezydenta Adam Neumann, dr inż. Tomasz Misztal z Wydziału Środowiska UM Gliwice. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji prof. Adam Michczyński, Radny Miasta Gliwice a zarazem pracownik Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.
 
Gości przywitał prof. Janusz Kotowicz, który przedstawił potencjał Politechniki Śląskiej w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wspólnych działań z Władzami Miasta w tym zakresie.
 
Posiedzenie komisji na Politechnice Śląskiej, stworzyło możliwość zaprezentowania obecnym mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza oraz przedstawienia jego możliwości. Podczas spotkania dyskutowano nad możliwością jego wykorzystania przez Miasto Gliwice, dla potrzeb monitorowania i prognozowania stanu zanieczyszczeń powietrza. Celem byłoby lepsze rozpoznanie pola stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w pobliżu różnych źródeł emisji, w miejscach oddalonych od istniejących stacji monitoringowych. Pomiary terenowe zostaną także wykorzystane dla proekologicznej działalności edukacyjnej w społecznościach lokalnych.
 
Laboratorium funkcjonuje na Politechnice Śląskiej od listopada ubiegłego roku. Powstało ono dzięki wspólnemu zaangażowaniu Prorektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza, Kierownika Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Elwiry Zajusz-Zubek i prof. dr hab. Józefa Pastuszki oraz Dyrektora CKI w Rybniku dr Zygmunta Łukaszczyka.

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2019 14:44, autor: Marek Gabzdyl
12 lipca 2019
Kolejny sukces studentów Politechniki Śląskiej

Studenci koła naukowego PolSl Racing Politechniki Śląskiej zajęli pierwsze miejsce w jednej z konkurencji prestiżowych zawodów Formula Students Netherlands 2019.
 
Pojazd skonstruowany przez członków tego koła naukowego okazał się najlepszy w konkurencji Acceleration. Posiada najlepsze przyspieszenie spośród wszystkich bolidów spalinowych zgłoszonych do zawodów.
 
Zwycięski bolid to Quarado –znacznie udoskonalona i lżejsza wersja poprzedniego bolidu SW-01 skonstruowana pod kątem przede wszystkim poprawy osiągów pojazdu. Udało się to osiągnąć poprzez redukcję jego masy, ale również dzięki modyfikacji jednostki napędowej i układu jezdnego.
 
Koło PolSl Racing działa na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie zespół tworzy 45 studentów. Są to pasjonaci z niemal wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej. Koło zajmuje się budową prototypowych pojazdów o napędzie spalinowym i elektrycznym i reprezentuje Politechnikę Śląską na prestiżowych zawodach, wystawach czy wydarzeniach popularnonaukowych.
 
Formula Students Netherlands to coroczna międzynarodowa impreza, w której udział biorą studenci projektujący i budujący pojazdy wyścigowe. Konkurencja Acceleration polega na jak najszybszym pokonaniu przez samochód dystansu 75 metrów, przyspieszając z linii startu od 0 km/h.

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2019 07:34, autor: Marek Gabzdyl
11 lipca 2019
Praktyczne szkolenie lotnicze studentów Politechniki Śląskiej na lotnisku w Gliwicach rozpoczęte!

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Na mocy otrzymanego 25 października 2018 roku od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78, może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego. Uroczyste rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego odbyło się 28 czerwca na lotnisku w Gliwicach.
 
W uroczystości, podczas której 31 studentom wręczono dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze, wzięli udział m.in. rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jarosław Kozuba. Z ramienia władz Gliwic obecny był Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński.
 
- To dla wszystkich pracowników i studentów Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią, wyjątkowy dzień, ponieważ rozpoczynamy praktyczne szkolenie na pilotów. To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni. W 2008 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Licencja na szkolenie na pilota samolotowego to kolejny certyfikat przyznany Centrum – powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, który po zakończonej uroczystości odbył lot nad gliwickim lotniskiem.
 
ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z wydarzenia.
 

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2019 07:34, autor: Marek Gabzdyl
10 lipca 2019
Wybory do Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport na Wydziale Transportu

Wybory do Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport odbędą się 12 lipca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w Auli (II piętro) Wydziału Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice.
 
Ogłoszenie dotyczy pracowników następujących jednostek: RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RG4, RG5, RG6."

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2019 08:34, autor: Marek Gabzdyl
10 lipca 2019
Naukowcy i studenci z Politechniki Śląskiej zbadają przeszłość i przyszłość przemysłu

Na Politechnice Śląskiej powstanie Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych. To wspólna inicjatywa gliwickiej uczelni i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Zadaniem pracowników laboratorium, które jest częścią Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, będzie pokazanie, jak zmieniał się przemysł na Śląsku od powstania pierwszych kopalni po współczesną Rewolucję 4.0 w fabrykach. W drugą rocznicę wpisania tarnogórskich podziemi na listę UNESCO w Ratuszu zaprezentowano szczegóły tego przedsięwzięcia.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej w osobach: rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Trawiński oraz dyrektor i pomysłodawca Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych prof. Małgorzata Dobrowolska, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak, koordynator badań z ramienia SMZT Leszek Chróst oraz skarbnik UM Miasteczko Śląskie Ewelina Skrabania-Rożycka.

- To stowarzyszenie rozpoczęło badania w sferze dziedzictwa tarnogórzan. To dzięki niemu spotykamy się dziś w takim gronie, z naukowcami, by dowieść, że obecność człowieka na tych ziemiach i przemysłu to nie setki, a tysiące lat – zauważył Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

- Dzisiejsza uroczystość to efekt wielu lat współpracy, którą sformalizowaliśmy w ubiegłym roku podpisaniem umowy ze stowarzyszeniem. Przygotowaliśmy interdyscyplinarny zespół, w prace włączają się również studenci z kół naukowych, pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury, studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. To nietypowy projekt, bo łączący różne dyscypliny, także nauki społeczne. Jest ważny dla Politechniki, bo jedną z naszych misji jest też wychowywanie młodzieży, a ze względu na fakt, że studenci bardzo zaangażowali się w ten projekt, wyrabiają w sobie szacunek dla tradycji i kultury regionu – powiedział podczas uroczystości prof. Arkadiusz Mężyk.

Laboratorium będzie się zajmować  poszerzeniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy reprezentantami nauk humanistycznych i technicznych, aby pogłębić badania nad warunkami pracy zawodów przemysłowych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pracami nad badaniem przeszłości preindustrialnej oraz początkami kopalni i przemysłu w najbardziej zindustrializowanym regionie Polski zajmie się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

- Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi, poznamy naszą historię i będziemy mogli opowiedzieć o tym, że kolebka górnictwa i hutnictwa tej części Europy jest w naszym powiecie – przekonywał Zbigniew Pawlak, prezes stowarzyszenia.

W części badań poświęconej teraźniejszości przedstawione zostaną te obecnie prowadzone i analizy na temat zawodów przemysłowych, natomiast naukowcy, którzy zajmą się przyszłością przemysłu, zaprezentują najnowsze wynalazki, które są wykorzystywane w fabrykach Przemysłu 4.0.

Laboratorium będzie zatem unikalną w skali kraju jednostką, która zajmie się dogłębnym opisem i zbadaniem prac przemysłowych na Śląsku od pradziejów przez czasy obecne aż po futurystyczne wizje. Zostało dofinansowane kwotą 1,5 mln zł z programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Galerię zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ
 

Wiadomość utworzona: 9 lipca 2019 13:57, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2019 14:04, wykonana przez: Anna Mrowiec
9 lipca 2019
Wybory do rad dyscyplin na Wydziale Mechnicznym Technologicznym

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Technologicznego informuje, że zebranie wyborcze uprawnionych do głosowania nauczycieli akademickich
 
w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa
odbędzie się w dniu 10.07.2019 r. (środa) o godz. 12:00 w Auli B (Centrum Edukacyjno-Kongresowe) 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18B;
 
w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna
odbędzie się w dniu 11.07.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Auli B (Centrum Edukacyjno-Kongresowe) 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18B.

Uprzejmie informuję, że:
- bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) mają nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopnień doktora habilitowanego, którzy nie ukończą 67. roku życia przed dniem 1 października 2019 roku i zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w danej dyscyplinie nie mniej niż w 50 %, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 (wykaz osób w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ul. Konarskiego 18a, pok.39),
- czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) mają wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w danej dyscyplinie nie mniej niż w 50 % (wykaz osób w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ul. Konarskiego 18a, pok.39)
Zgłoszenia kandydatów (wzór w załączniku) należy składać do Biura Dziekana Wydziału RMT do dnia 8 lipca godz. 15.00 lub na zebraniu wyborczym.
Zgłoszenia Kandydata może dokonać każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.
Zgłoszony Kandydat składa do Biura Dziekana lub na zebraniu wyborczym:

1. Zgodę na kandydowanie (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenia lustracyjne (Załącznik nr 2 i 3)
 

 

Wiadomość utworzona: 9 lipca 2019 07:50, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2019 07:54, wykonana przez: Marek Gabzdyl
8 lipca 2019
Wizyta na Politechnice Lwowskiej

W dniach 2-4 lipca delegacja, w skład której wchodzili rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor prof. Janusz Kotowicz i były rektor prof. Wojciech Zieliński gościła we Lwowie, gdzie m.in. wzięła udział w uroczystościach upamiętnienia 78. rocznicy rozstrzelania profesorów lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich.

 

W uroczystości wzięły udział ze strony polskiej liczne delegacje z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej.

 

Ze strony ukraińskiej obecni byli rektorzy lwowskich uczelni oraz przedstawiciele władz Ukrainy oraz duchowieństwa z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim na czele.

 

Profesor Arkadiusz Mężyk w wystąpieniu odniósł się do historycznego dziedzictwa Politechniki Lwowskiej: - Dziś czcimy i upamiętniamy tragicznie zmarłe wybitne postacie nauki przedwojennych uczelni Lwowa, z tym większym szacunkiem, że podstawową kadrę profesorską nowotworzonej Politechniki Śląskiej w 1945 roku stanowili ocalali profesorowie Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej, którzy zdecydowali się wyemigrować ze swojej naukowej ojczyzny – przypomniał rektor Mężyk, dodając jednocześnie: - W następnych latach wielu z tego grona zostało profesorami Politechniki Śląskiej, a znakomita kadra profesorska, utrzymująca świetne tradycje Politechniki Lwowskiej od początku była jednym z najsilniejszych atutów zarówno naszej uczelni, jak i kilku innych polskich uczelni.

 

Na zakończenie uroczystości duchowni - arcybiskup archidiecezji lwowskiej Mieczysław Mokrzycki i szef Centrum Duszpasterstwa Studenckiego Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Greckokatolickiego Jurij Ostapiuk - przeprowadzili nabożeństwo żałobne.

 

Po uroczystościach na spotkaniu delegacji Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej z rektorem prof. Jurijem Bobalo omówiono plany wspólnej budowy muzeum profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich jako symbolu zacieśniania współpracy i kontaktów między Polską a Ukrainą oraz dalszego rozwoju współpracy między uczelniami.

 

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2019 15:09, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2019 16:01, wykonana przez: Anna Mrowiec
8 lipca 2019
Wybory do rad dyscyplin na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wybory do rady dyscypliny  Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika odbędą się 10 lipca 2019 roku (środa) o godz. 8.30 w Auli A na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice.

Wybory do rady dyscypliny   Informatyka Techniczna i Telekomunikacja odbędą się 10 lipca 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w Auli B na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16, Gliwice.

Oficjalny komunikat właściwej dla  Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki komisji wyborczej poniżej:
 
 

 

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2019 13:31, autor: Marek Gabzdyl
8 lipca 2019
Wybory do rad dyscyplin na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Wybory do rady dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej odbędą się o godz. 9.15 w środę, 10 lipca, w auli 200 Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Ogłoszenie dotyczy Pracowników następujących Jednostek:
RAU3,
RB2, RB6, RB7,
RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG6,
RIE1, RIE2, RIE3, RIE4, RIE5, RIE6, RIE8, RM2, ROZ3, ROZ4
 
Oficjalne ogłoszenie poniżej:
 

Wiadomość utworzona: 8 lipca 2019 08:49, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2019 09:42, wykonana przez: Marek Gabzdyl
5 lipca 2019
Spotkanie władz uczelni z władzami Gliwic

W Willi Caro w Gliwicach 1 lipca odbyło się spotkanie kolegium rektorskiego Politechniki Śląskiej z władzami Miasta Gliwice.
 
Politechnikę Śląską w rozmowach reprezentowali: prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Tomasz Trawiński oraz prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz. Ze strony władz miejskich uczestnikami spotkania byli I zastępca prezydenta miasta Adam Neumann, II zastępca Mariusz Śpiewok, III zastępca Krystian Tomala oraz sekretarz miasta – dr inż. Andrzej Karasiński.

Na początku spotkania prof. Janusz Kotowicz przedstawił aktualny postęp realizacji prac na Politechnice Śląskiej związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Poinformował władze miasta o dalszych pracach nad niedawno przyjętym statutem uczelni, o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Prof. Marek Pawełczyk poinformował o szczegółach uczestnictwa Politechniki Śląskiej w konkursie w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”(IDUB).

Przedstawiciel władz miasta poinformował o planach związanych z działalnością wokół lotniska i lotnictwa w Gliwicach i o uczestnictwie w tych działaniach Politechniki Śląskiej.

Kolejnym punktem rozmów były obchody jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej. Informacje na temat bogatego programu uroczystości jubileuszowych przedstawił prof. Janusz Kotowicz. W swojej wypowiedzi zaznaczył, jak ważny udział w tych uroczystościach będzie miało również miasto. Między innymi wspomniał on o chęci zorganizowania wystawy zlokalizowanej w centrum miasta, która przypominałaby historię Politechniki Śląskiej. Prezydent Krystian Tomala pozytywnie ustosunkował się do tego tematu i zaprosił na kolejne spotkanie, by omówić szczegółowo plany współpracy.

Wiadomość utworzona: 5 lipca 2019 14:32, autor: Marek Gabzdyl
5 lipca 2019
Wybory do rady dyscypliny na Wydziale Architektury

Wybory do rady dyscypliny na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbędą się we wtorek, 9 lipca, o godzinie 12.00 w sali 402.

Wiadomość utworzona: 5 lipca 2019 08:14, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 5 lipca 2019 08:14, wykonana przez: Anna Mrowiec
4 lipca 2019
Politechnika Śląska w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Działająca w województwie śląskim od 2013 roku Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zostanie poszerzona o nowych członków. W piątek, 5 lipca, w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nastąpi podpisanie stosownego aneksu do umowy.
 
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Instytutu Metali Nieżelaznych, Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego oraz Politechniki Śląskiej – instytucji, które w wyniku porozumienia wejdą w skład Sieci. Władze województwa śląskiego reprezentować będzie marszałek Jakub Chełstowski, a Politechnikę Śląską jej rektor, prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana w celu stworzenia przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa śląskiego, która będzie oparta na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 
Ze strony Politechniki Śląskiej w działalność Sieci zaangażowane są wydziały: Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania.

Wiadomość utworzona: 4 lipca 2019 11:56, autor: Anna Mrowiec
4 lipca 2019
Wybory do rady dyscypliny na Wydziale Inżynierii Biomedycznej

Wybory do Rady Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej odbędą się 9 lipca o godzinie 9.00 w Auli A w budynku E w Zabrzu przy ul. De Gaulle'a 72.

Wiadomość utworzona: 4 lipca 2019 09:08, autor: Anna Mrowiec
3 lipca 2019
Wybory do rad dyscyplin na Wydziale Chemicznym

Wybory do rad dyscyplin Inżynieria Chemiczna oraz Nauki Chemiczne odbędą się 5 lipca w Sali 1/C Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej przy ul. Ks. Marcina Strzody 9.

Wybory do rady Inżynierii Chemicznej rozpoczną się o godz. 12.00, a do Nauk Chemicznych o godz. 14.00.

Oficjalne komunikaty poniżej:

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2019 08:36, autor: Marek Gabzdyl
2 lipca 2019
Zmarł prof. Włodzimierz Sikora

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 czerwca 2019 r. w wieku 91 lat zmarł prof. Włodzimierz Sikora, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa i Geologii, obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, były dziekan oraz prorektor.
 
Włodzimierz Sikora studia ukończył w roku 1951 na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w roku 1960, a tytuł profesora w roku 1969.

Po studiach podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica”, gdzie pracował do roku 1952. W latach 1953-1978 był pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa, w którym przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od kierownika laboratorium do zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych. Od października 1979 roku zatrudniony był w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, gdzie kierował Zakładem Systemów Mechanizacyjnych, a następnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. Nauki. W roku 1981 wybrany został na stanowisko dziekana Wydziału Górniczego, z którego został odwołany w stanie wojennym w roku 1982. W latach 1990-96 był prorektorem ds. nauki Politechniki Śląskiej. Po przejściu na emeryturę współpracował z CMG KOMAG w Gliwicach.

Był cenionym specjalistą z zakresu eksploatacji złóż i mechanizacji górnictwa. Był twórcą szkoły wysokiej koncentracji produkcji. Przeprowadził szerokie badania urabialności węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie doboru maszyn urabiających.

Wypromował 11 doktorów, w tym 3 z wyróżnieniem, jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji.

Był osobą cenioną i lubianą przez pracowników i studentów. Zawsze życzliwy, prawy, koleżeński, służący wszechstronną pomocą i radą. Wychowawca wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony został Zespołową Nagrodą Państwową I stopnia, a także uzyskał szereg nagród: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Politechniki Śląskiej.
 
Uroczystości pogrzebowe w gronie rodzinnym odbyły się 29 czerwca 2019 roku na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 14:17, autor: Marek Gabzdyl
2 lipca 2019
Wybory do rady dyscypliny na Wydziale Organizacji i Zarządzania

Wybory do rady dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości odbędą się 3 lipca o godz. 9.00 w Auli C3 budynku C Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 10:41, autor: Anna Mrowiec
9 lipca 2019
Posiedzenie Rady Społecznej Uczelni

Kolejne w bieżącym roku posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej odbyło się 26 czerwca. Przedstawiciele świata nauki, polityki oraz otoczenia społeczno-gospodarczego spotkali się, by omówić bieżące kwestie, istotne dla naszej Uczelni.

Zgromadzonych uczestników przywitał nowy przewodniczący Rady Społecznej Politechniki Śląskiej dr inż. Jarosław Mlonka, prezes Sumitomo SHI FW Energia, który do tej pory pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie, zgodnie z planem wydarzenia, przewodniczący przeszedł do rozmów dotyczących wyboru wiceprzewodniczących rady. Zgodnie stwierdzono, że na obecną kadencję nie zostaną oni wybrani.

Członkowie Rady postanowili, że  stworzone zostaną za to podgrupy do współpracy z uczelnią, w których będą oni wpierać uczelnię poprzez dzielenie się swoją wiedzą i praktyką.
Podgrupy te dotyczyć będą  sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), na których uczelnia zamierza koncentrować swój rozwój, budować markę i być postrzegana przez krajowe
i międzynarodowe otoczenie. Obszarami tymi są:

1) onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
2) sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
3) materiały przyszłości,
4) inteligentne miasta i mobilność przyszłości,
5) automatyzacja procesów i Przemysł 4.0,
6) ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Krótko na temat ww. obszarów, wypowiedział się prorektor ds. nauki prof. Marek Pawełczyk. Wiceprezes TAURON Polska Energia S.A. Jarosław Broda zadeklarował ścisłą współpracę swojej firmy głównie w ramach  POB 6. Zwrócił się on do prof. Janusza Kotowicza o zorganizowanie spotkania celem uściślenia tej współpracy.

W dalszej części posiedzenia, prof. Arkadiusz Mężyk zreferował postęp realizacji prac na Politechnice Śląskiej, związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Rektor poinformował członków Rady Społecznej o dalszych pracach związanych z niedawno przyjętym statutem uczelni, o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Podjęty przez rektora temat wywołał obszerną dyskusję.

Kolejnym punktem posiedzenia były inicjatywy, które zostaną podjęte w przyszłości przez Radę Społeczną. W tę tematykę zgromadzonych wprowadził prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz. Między innymi przedstawił on podjętą już od dwóch lat inicjatywę, jaką jest przyznawanie przez Radę Społeczną specjalnej statuetki, wykonanej przez wybitnego i uznawanego w świecie artystę prof. Krzysztofa Nitscha. Prof. Janusz Kotowicz przypomniał uczestnikom zgromadzenia, że statuetka przyznawana jest szczególnie wyróżniającym się członkom społeczności akademickiej, w dwóch kategoriach: pracownik i student. Zgromadzeni poproszeni zostali o zgłaszanie swoich kandydatur do kolejnej edycji konkursu.
 
 

Wiadomość utworzona: 1 lipca 2019 07:10, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2019 07:24, wykonana przez: Anna Mrowiec
28 czerwca 2019
Politechnika Śląska rozpoczyna praktyczne szkolenie lotnicze studentów na lotnisku w Gliwicach!

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczyna praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Na mocy uzyskanego 25 października 2018 roku Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78, może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego. Uroczyste rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego odbyło się dziś, 28 czerwca, na lotnisku w Gliwicach.

W uroczystości, podczas której wręczono 31 studentom dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze, wzięli udział m.in. rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jarosław Kozuba.

- To dla wszystkich pracowników i studentów Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią, wyjątkowy dzień, ponieważ rozpoczynamy praktyczne szkolenie na pilotów. To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni. W 2008 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Licencja na szkolenie na pilota samolotowego to kolejny certyfikat przyznany Centrum – powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, który po zakończonej uroczystości odbył lot nad gliwickim lotniskiem.

ATO POLSL uzyskał certyfikat wydawany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potwierdza on, że ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie zintegrowane. ATO POLSL szkoli przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego będą mogły przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję ATPL(A), czyli pilota liniowego, można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.

Wiadomość utworzona: 28 czerwca 2019 18:00, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 28 czerwca 2019 18:03, wykonana przez: Anna Mrowiec
28 czerwca 2019
Politechnika Śląska dołączyła do światowej sieci Santander Universidades

Politechnika Śląska zyskała kolejnego partnera – jest nim Santander Bank Polska S.A. Umowa o współpracy w ramach projektu Santander Universidades została podpisana 26 czerwca w rektoracie Politechniki Śląskiej. Uczelnię reprezentował rektor prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr inż. Ireneusz Jóźwiak, natomiast bank - dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski oraz dyrektor makroregionu południowego Arkadiusz Goździk.

- Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zachęcamy do niej w zakresie kształcenia kadr, które mogą być w obszarze państwa zainteresowania. Uczelnia od kilku lat prowadzi studia dualne w bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To połączenie kształcenia praktycznego i akademickiego, studenci odbywają przynajmniej trzymiesięczny staż u pracodawcy, podpisując z nim umowę. Im więcej partnerów biznesowych mamy, tym ciekawsze są obszary kształcenia i bardziej zbliżone do realiów przyszłego środowiska pracy – zauważył rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

– Cieszymy się że tak uznana uczelnia jaką jest Politechnika Śląska dołączyła do sieci Santander Universidades. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły korzystać ze wsparcia jakie oferujemy. Najważniejsze z nich to: Międzynarodowe Stypendia Santander (np. Yale, Georgetown, UCLA), wsparcie organizacji studenckich w realizacji najlepszych inicjatyw i projektów ,a także zdobywanie doświadczenia zawodowego w czasie staży i praktyk w Santander Bank Polska – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Santander Universidades to jeden  z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało ponad 39 tys. osób w 18 krajach, w tym ponad 2800 w Polsce.

W ramach porozumienia uczelnia może liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno  lokalnych i międzynarodowych, wsparcie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, umiędzynarodowienie edukacji poprzez  stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów, wsparcie studentów poprzez możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Więcej informacji o programie Santander Universidades na stronie http://www.santanderuniversidades.pl
 

Wiadomość utworzona: 28 czerwca 2019 08:20, autor: Anna Mrowiec
26 czerwca 2019
Programy publikowania otwartego w wydawnictwach Elsevier, Springer, MDPI

Biblioteka Główna informuje, że zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych.
 
Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i publikowania na zasadzie Open Access!

Więcej  informacji można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2019 12:02, autor: Anna Mrowiec
25 czerwca 2019
Politechnika Śląska Uczelnią Liderów

Politechnika Śląska po raz kolejny otrzymała tytuł Uczelnia Liderów. Rektor Politechniki prof. Arkadiusz Mężyk został natomiast uhonorowany wyróżnieniem nadzwyczajnym „Aurea Praxis” dla rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wręczono już po raz dziewiąty.

- W konkursie „Uczelnia Liderów” już po raz dziewiąty wyróżniliśmy w tym roku najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące liderów społecznych - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Uczelnie i wydziały otrzymały Znaki Jakości Fundacji za prowadzenie studiów w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nadaje Komisja Ekspercka, w której zasiadają przedstawiciele uczelni z całej Polski.
 

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2019 14:03, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2019 14:04, wykonana przez: Anna Mrowiec
24 czerwca 2019
Naukowcy wywodzący się z Politechniki Śląskiej opracowali pierwszy na świecie w pełni kompaktowy liofilizator żywności!

Start-up FrostX współtworzony przez Krzysztofa Hoinkę, Adama Milejskiego, wywodzących się z Politechniki Śląskiej oraz Patryka Rogoscha, opracował innowacyjne rozwiązanie -liofilizator dla małego i średniego biznesu.

Liofilizacja jest procesem czysto fizycznym, w którym nie są wykorzystywane żadne ulepszające czy konserwujące dodatki chemiczne. Dzięki niej można więc naturalnie przetwarzać żywność (owoce, warzywa, zioła, grzyby, mięsa, gotowe potrawy i inne) z zachowaniem wszystkich składników odżywczych i witamin. Produkty powstałe w ten sposób mają niezmienioną strukturę i barwę (nie są pomarszczone jak przy tradycyjnych sposobach suszenia) i utrzymują swoją przydatność do spożycia sięgającą nawet 25 lat. Oprócz tego liofilizacja uwydatnia naturalny smak żywności. Żywność liofilizowana znakomicie nadaje się do przechowywania i transportu. Można z niej w łatwy i szybki sposób uzyskać ponownie produkt pierwotny. W związku z tymi zaletami, żywność liofilizowana jest szczególnie doceniania przez podróżników czy osoby uprawiające wspinaczkę górską.
 
Coraz częściej zyskuje ona jednak bardzo dużą popularność wśród pozostałych konsumentów i przedsiębiorców. Liofilizaty mogą być świetną alternatywą dla słodyczy, a ich zastosowanie szybko rośnie w branży gastronomicznej.

Opracowany przez start-up FrostX liofilizator znajdzie zastosowanie przede wszystkim wśród małych producentów i przetwórców żywności (ogrodników, sadowników, restauratorów, hotelarzy itp.). W przyszłym roku zostaną zakończone prace nad mniejszą wersją urządzenia, które będzie przeznaczone do użytku domowego.

FrostX to kolejna spółka funduszu Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., działającego przy Technoparku Gliwice. Więcej na temat startupu FrostX można znaleźć TUTAJ
 
Na zdjęciu pomysłodawcy liofilizatora: Adam Milejski i Krzysztof Hoinka.

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2019 12:42, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2019 12:46, wykonana przez: Anna Mrowiec
24 czerwca 2019
Zostań wolontariuszem Nocy Naukowców

Ruszył nabór wolontariuszy do Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2019. Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, studentów, pracowników, absolwentów naszej uczelni oraz tych wszystkich, którzy zechcą wesprzeć działania tegorocznej Nocy Naukowców.
 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja wolontariuszy odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ  i trwa do 30 września.
 
Zapraszamy do współpracy i wzięcia czynnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2019 07:13, autor: Anna Mrowiec
21 czerwca 2019
Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 10 w Zabrzu

Politechnika Śląska zawarła porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z miastem Zabrze oraz Zespołem Szkół nr 10 w Zabrzu-Mikulczycach. Jego celem jest objęcie przez uczelnię opieki w dziedzinie cybernetyki nad uczniami i nauczycielami szkoły, a tym samym stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i wiedzy młodych ludzi. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę, 19 czerwca, w Zabrzu.

W imieniu Politechniki porozumienie podpisał rektor prof. Arkadiusz Mężyk, miasta Zabrze – prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, a ZS nr 10 – dyrektor Mirosław Mendecki. W spotkaniu uczestniczył również dr Krzysztof Daniec, asystent prof. Aleksandra Nawrata, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który był inicjatorem tego porozumienia, oraz Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty UM w Zabrzu.

- To kolejna inicjatywa, którą Politechnika realizuje z miastem Zabrze. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kolejnym sukcesem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy ukończą tę szkołę. Żyjemy w metropolii, a już ona stwarza problemy w związku z dużą ilością obróbki danych i ich zabezpieczenia. W związku z tym specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa potrzeba będzie bardzo wielu – powiedział podczas spotkania prof. Arkadiusz Mężyk.

Zgodnie z umową, uczelnia zobowiązała się m.in. do pomocy w opracowaniu autorskich programów kształcenia, delegowania pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szkole i  podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Szkoła natomiast, zgodnie z ustaleniami pracowników uczelni, zmodyfikuje program nauczania dla klasy o profilu programista/informatyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Klasa ta została objęta patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, NCBR oraz Politechniki Śląskiej.
 

 

Wiadomość utworzona: 21 czerwca 2019 08:18, autor: Anna Mrowiec
21 czerwca 2019
Licea akademickie zakończyły pierwszy rok szkolny

Zakończył się pierwszy rok szkolny w utworzonych w 2018 roku przez Politechnikę Śląską Akademickich Liceach Ogólnokształcących. Uczniowie ze szkół z Rybnika i Gliwic otrzymali świadectwa ukończenia pierwszej klasy sprofilowanych kierunków nauczania. Gościem uroczystości był rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Akademickie Licea Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej zainaugurowały swoją działalność 4 września minionego roku. W środę, 19 września, w siedzibach obu liceów, w Rybniku i w Gliwicach, uczniowie odebrali świadectwa ukończenia pierwszej klasy. - Cieszę się z powstania liceów akademickich i cieszy mnie, że wy, jako uczniowie, przyjęliście tę inicjatywę z takim entuzjazmem. Obecnie, po roku nauki, stanowicie już świetnie zintegrowaną grupę, która na pewno doskonale radzić sobie będzie w następnych latach nauczania – zwrócił się do uczniów podczas rozdania świadectw rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. – Dziękuję, że waszą nauką, waszą postawą wyrabiacie dobrą markę nie tylko waszej szkole, ale również Politechnice Śląskiej – dodał rektor Mężyk.

Pierwszą klasę liceum w Gliwicach ukończyło 50 osób, a liceum w Rybniku 51 osób. Nauka prowadzona jest w klasach o dwóch profilach – architektonicznym i politechnicznym. Uczniowie podczas nauki przygotowują się jednocześnie do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych. Oparciem i bazą naukowo-dydaktyczną jest szeroka infrastruktura Politechniki Śląskiej. Licea prowadzone pod auspicjami uczelni już po pierwszym roku działalności mogą pochwalić się dużym zainteresowaniem młodzieży. Liczba kandydatów do pierwszej klasy nowego roku szkolnego przekroczyła już kilkakrotnie liczbę posiadanych miejsc.

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2019 14:45, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2019 08:43, wykonana przez: Anna Mrowiec
19 czerwca 2019
Rozdano certyfiakty uczestnikom programu Corporate Readiness Certificate

Podsumowano VI edycję programu Corporate Readiness Certificate (CRC). W uroczystości, która odbyła się we wtorek, 18 czerwca, w Katowicach, wzięli udział rektor Politechniki Śląskiej, przedstawiciele firm współpracujących z uczelnią przy realizacji programu oraz inni przedstawiciele uczelni, a także uczestnicy – studenci 7 szkół wyższych Górnego Śląska.
 
CRC to program edukacyjny cyklicznie realizowany w Politechnice Śląskiej od 2014 roku - wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania i pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, a w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Szczegóły programu można znaleźć TUTAJ 
 
VI edycja była realizowana we współpracy z firmami Accenture, IBM oraz ING Tech Poland, które zaoferowały studentom bogatą ofertę aż 15 kursów, w których łącznie uczestniczyło 476 osób. Po pozytywnym wyniku egzaminu podsumowującego udział w programie, uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.
 
Koordynatorem CRC w Politechnice Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich.

 

Wiadomość utworzona: 19 czerwca 2019 09:33, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2019 09:37, wykonana przez: Anna Mrowiec
18 czerwca 2019
Studencki Nobel 2019 dla studenta Politechniki Śląskiej!

Kamil Książek, student Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, znalazł się w gronie ośmiu laureatów konkursu Studencki Nobel 2019. Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów pod  honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kamil Książek, student Wydziału Matematyki Stosowanej został laureatem konkursu w kategorii Technologia Informacyjna. Kamil Książek zajmuje się zagadnieniami z dziedziny optymalizacji, w szczególności  algorytmami heurystycznymi, interesuje się również uczeniem maszynowym, a ostatnio - Internetem Rzeczy.

Do finału konkursu w kategorii Technologia Informacyjna zakwalifikowali się również studenci Aleksandra Krawiec, Anna Strzoda i Bartosz Grabowski z Wydziału Matematyki Stosowanej.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2019 14:10, autor: Anna Mrowiec
18 czerwca 2019
Wyróżnienie dla pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej I Metalurgii

Pracownicy Politechniki Śląskiej – prof. Magdalena Jabłońska oraz dr inż. Mariusz Wnęk – zostali wyróżnieni podczas międzynarodowej konferencji 28th international conference on metallurgy and materials - Metal 2019, która odbyła się w czeskim Brnie. Uczestniczyło w niej około 460 osób z Europy oraz Algierii, Chin, Egiptu, Indii, Iranu, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Tunezji, Turcji i Uzbekistanu.

Na konferencję zgłoszono 397 prac naukowych. W ramach konferencji odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano 253 postery. Na jej czas została powołana komisja oceniająca przedstawione przed nią zagadnienie naukowe prezentowane na posterze. Po zakończeniu sesji komisja wytypowała 8 prac, wśród których przyznała 3 nagrody i 5 wyróżnień.
 
Dwa z nich przypadły pracownikom naszej uczelni z Wydziału Inżynierii Materiałowej I Metalurgii: prof. Magdalenie Jabłońskiej (Instytut Inżynierii Materiałowej) za pracę „Investigation on properties of structural steels deformed at dynamic conditions” oraz dr. inż. Mariuszowi Wnękowi (Katedra Informatyki Przemysłowej) za pracę “Digital modification of chimney gate valve characteristics as a way to reduce the fuel consumption and CO2 emission”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dr inż. Mariusz Wnęk uzyskał to wyróżnienie drugi raz z rzędu.
 
 

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2019 07:27, autor: Anna Mrowiec
17 czerwca 2019
Zmarł inż. Andrzej Michalski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 czerwca w wieku 64 lat zmarł inż. Andrzej Michalski, wieloletni pracownik Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Był zatrudniony na Politechnice Śląskiej od 1975r. Pełnił funkcję kierownika Pracowni Odlewnictwa Artystycznego w Katedrze Odlewnictwa. Był znany w środowisku jako wybitny znawca odlewnictwa artystycznego oraz autor wielu projektów w tym zakresie. W ramach zajęć pozasłużbowych współpracował z Oddziałem Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Śląskim w Katowicach, GZUT Odlewnia Sp. z o.o. w zakresie doradztwa przy renowacji zabytkowych odlewów artystycznych.

- Był osobą bardzo życzliwą, kolegą i przyjacielem wielu z nas, człowiekiem różnych zainteresowań, niedoścignionym wzorem dla współpracowników i studentów – wspominają zmarłego współpracownicy.

Za osiągnięcia zawodowe był odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rudzińcu w dniu 21 czerwca (piątek) o godzinie 10.00, po której odbędzie się uroczystość pogrzebowa.
 

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2019 13:55, autor: Anna Mrowiec
17 czerwca 2019
Cyberbezpieczeństwo – nowe studia drugiego stopnia

Instytut Informatyki, Instytut Automatyki i Katedra Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej uruchomiły studia na nowej specjalności – cyberbezpieczeństwo. Będą to studia II stopnia (3 semestry) na kierunku informatyka przemysłowa w Katowicach. Właśnie rozpoczął się nabór chętnych.

Studia prowadzone będą na najwyższym poziomie, przez najlepszych specjalistów z tego zakresu, w tym również z zagranicy. Dają możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji. Specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa to jeden z 10 najbardziej poszukiwanych  zawodów w Polsce w 2019 r., a ekspertów z obszaru zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacjach i przedsiębiorstwach wymienia się na drugim miejscu.

 
Więcej szczegółów na temat rekrutacji można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2019 08:21, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2019 08:41, wykonana przez: Anna Mrowiec
14 czerwca 2019
V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

Piąta Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, którego przewodniczącym jest prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej, odbyła się w dniach 6-8 czerwca. Organizatorami spotkania tym razem były Uniwersytet Morski w Gdyni  oraz Politechnika Gdańska.

Konferencję, w której udział wzięło 14 prorektorów,  zainaugurowali - prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji Politechniki Gdańskiej oraz prof. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Następnie przewodniczący kolegium, prof. Janusz Kotowicz, swoim wystąpieniem wprowadził wszystkich uczestników w tematykę obrad oraz wygłosił prezentację na temat aktualnego stanu wdrożenia Ustawy 2.0 na Politechnice Śląskiej, a dokładniej prac związanych z niedawno przyjętym statutem uczelni, przyjętych rozwiązań organizacyjnych uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Podjęty przez profesora temat wywołał obszerną dyskusję, podczas której prorektorzy przedstawili zaawansowanie swoich uczelni we wdrażaniu ustawy, w szczególności w przygotowaniu statutów.

Zmiany organizacyjne na przykładzie uczelni resortowych przedstawili  prof. Lucjan Śnieżek z Wojskowej Akademii Technicznej i prof. Adam Januszko z Akademii Wojsk Lądowych. Natomiast  prof. Ireneusz Czarnowski omówił proces zmian w uczelni branżowej - Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Drugi dzień obrad poświęcono zagadnieniom informatyzacji uczelni na przykładzie Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono funkcjonowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD, narzędzia MOST Wiedzy i Moja PG. Kolejnym podjętym tematem do rozmów, który wywołał szeroką dyskusję były projekty POWER prowadzone na poszczególnych uczelniach i wymiana doświadczenia w tym zakresie. Prof. Janusz Cieśliński omówił realizowany przez Politechnikę Gdańską projekt POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Po całodniowych obradach, podsumowania konferencji wspólnie dokonali przewodniczący Kolegium prof. Janusz Kotowicz, prof. Janusz Cieśliński oraz prof. Ireneusz Czarnowski.

Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kolejna konferencja została zaplanowana na grudzień 2019, jej organizatorem będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2019 12:50, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2019 12:54, wykonana przez: Anna Mrowiec
14 czerwca 2019
W sobotę wernisaż wystawy "Moja Politechnika"

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja Politechnika”. W najbliższą sobotę, 15 czerwca, w holu głównym Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej odbędzie się wernisaż prac konkursowych, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień przez rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.
 
Dzieci i młodzież przedstawiły w swoich pracach skojarzenia i wizje związane z Politechniką Śląską. Realizatorem konkursu była Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej, a jego adresatami dzieci wszystkich pracowników i doktorantów Politechniki.
 
Wystawione prace będzie można oglądać od 15 do 30 czerwca w holu głównym Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2.
 
Foto: praca Zofii Grabowskiej

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2019 12:06, autor: Anna Mrowiec
14 czerwca 2019
Udany debiut SKN AI-METH na Droniadzie 2019

Drużyna Silesian Erne (Śląski Bielik) wywodząca się z międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego „Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH” wzięła udział w 6. edycji zawodów dronów Droniada 2019. Drużyna powstała z końcem 2018 roku, był to jej pierwszy start, który zakończył się dużym sukcesem. W klasyfikacji generalnej zespół Silesian Erne zajął czwarte miejsce.

Zawody Droniada 2019  odbywały się w dniach 5-8 czerwca na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. Jednym z celów Droniady jest weryfikacja systemów bezzałogowych realizujących konkretne potrzeby w zakresie zarządzania kryzysowego i geoinformacji. W trakcie tegorocznych zawodów studenci mieli możliwość zaprezentowania oraz weryfikacji w praktyce swoich rozwiązań. Rozgrywane były trzy konkurencje polegające na transportowaniu przesyłek („Most powietrzny – uniwersalny moduł cargo”),  poszukiwaniu i śledzeniu skradzionego samochodu („Auto na radio”) oraz zbudowaniu muru z piankowych cegieł („Podaj cegłę”).  Im bardziej zadania te były wykonywane w sposób autonomiczny, tym więcej punktów zdobywała drużyna. Drużyna Silesian Erne zdobyła w tych konkurencjach dwie nagrody, tj. Nagrodę Specjalną Open Link za najszybsze dostarczenie przesyłki w konkurencji „Most powietrzny” oraz Nagrodę Specjalną Instytutu Lotnictwa za najszybsze znalezienie samochodu na podstawie koloru karoserii w konkurencji „Auto na radio”.
 
Zespół tworzą studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w składzie: Maciej Cholewa, Adrianna Malkusz, Jakub Raczek, Maciej Radek oraz Michał Rudzki. Opiekę nad projektem sprawują dr Wawrzyniec Panfil oraz prof. Piotr Przystałka przy wsparciu dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anny Timofiejczuk oraz prof. Wojciecha Moczulskiego. Zespół działa przy Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn.
 
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zawodów dostępną na stronie internetowej
 
Zawody Droniada 2019 objęte były patronatem honorowym: wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina; prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona; ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Głównym organizatorem zawodów był Instytut Mikromakro.

 

Wiadomość utworzona: 14 czerwca 2019 08:02, autor: Anna Mrowiec
13 czerwca 2019
Rusza Program Edukacja

Ponad 90 mln zł dla polskiego szkolnictwa z Funduszy Norweskich – to najnowsza inicjatywa edukacyjna realizowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Operator Programu Edukacja już wkrótce rozpoczyna nabór wniosków.
 
Konkursy: II kwartał 2019 r / II kwartał 2020 / II kwartał 2021. Realizacja projektów do 30 kwietnia 2024 r.
 
Więcej informacji:

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2019 13:57, autor: Anna Mrowiec
13 czerwca 2019
Sesja dyplomantów na Wydziale Chemicznym

Na Wydziale Chemicznym odbyła się uroczysta sesja posterowa dyplomantów, podczas której zaprezentowali oni wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji prac magisterskich. W sesji uczestniczyły m.in. władze uczelni i wydziału, a także przedstawiciele firm chemicznych. Jedna z nich – PPG – przekazała Wydziałowi Chemicznemu bon o wartości 100 tys. zł na zakup nowego sprzętu laboratoryjnego.

To już kolejne wsparcie finansowe, jakie otrzymał Wydział Chemiczny od firmy PPG. Jej przedstawiciel, obecny na sesji, zapowiedział, że także w przyszłym roku przekaże ona kolejną dotację.

Sesja odbyła się w środę, 12 czerwca. Gości powitał dziekan Wydziału Chemicznego prof. Krzysztof Walczak oraz prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Trawiński.

- Oprócz umiejętności inżynierskich, trzeba wypracowywać także umiejętności miękkie. Myślę, że dziś będzie na to sporo czasu, a przedstawiciele przemysłu też potwierdzą, jak ważne są dziś kompetencje miękkie, może nawet ważniejsze niż inżynierskie – powiedział prof. Tomasz Trawiński.

W sesji wzięli udział ponadto prof. Wojciech Zieliński, prof. Beata Orlińska, kierownik Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, dr Magdalena Letun-Łątka, dyrektor CITT, przedstawiciele firm chemicznych m.in. PPG, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, ZA Puławy, Fluor,  ICSO Blachownia, PCC Rokita.

Sesja była również znakomitą okazją, aby zaprezentować firmę wśród absolwentów, wybrać przyszłego pracownika lub zorientować się w tematyce badawczej prowadzonej na Wydziale.
 

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2019 11:18, autor: Anna Mrowiec
12 czerwca 2019
MiniFestiwal Nauki – podsumowanie projektu „Ścieżki Kopernika” w Politechnice Śląskiej

Biuro Karier Studenckich i Wydział Inżynierii Środowiska zapraszają do udziału w festiwalu, który podsumuje projekty "Ścieżki Kopernika" w Gliwicach i Zabrzańskie Ścieżki Kopernika, zrealizowane w Politechnice Śląskiej w partnerstwie z Miastem Gliwice i Miastem Zabrze, dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenie będzie miało charakter naukowo-dydaktyczny, zaplanowano eksperymenty i pokazy naukowe. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Termin: 13 czerwca, godz. 10:00

Miejsce: Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Konarskiego 22b, aula B

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2019 11:44, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2019 11:45, wykonana przez: Anna Mrowiec
12 czerwca 2019
Szkoła letnia w Instytucie Fizyki

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne organizuje szkołę letnią „Fizyka stosowana w: archeologii, geologii, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska …”. Mogą wziąć w niej udział absolwenci szkół średnich, a jej głównym celem jest przybliżenie tematyki badań prowadzonych w Instytucie Fizyki - CND Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Szkoła letnia rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 28 czerwca.
 
Tematyka wykładów została tak dobrana, aby obok poszerzenia wiedzy z fizyki, uczestnik poznał możliwości jej zastosowania do rozwiązania problemów, jakie napotykają naukowcy związani z innymi dziedzinami. W trakcie trwania szkoły będzie możliwość odwiedzenia specjalistycznych laboratoriów Instytutu Fizyki – CND oraz uczestnictwa w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów Instytutu.

Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego andrzej.rakowski@polsl.pl i slawomira.pawelczyk@polsl.pl lub telefonicznego: 32 237 2488, kom. 503 742 554 (dr hab. Andrzej Rakowski).
 
Szczegółowy program szkoły letniej jest dostępny TUTAJ

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2019 09:05, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2019 11:33, wykonana przez: Anna Mrowiec
11 czerwca 2019
Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami międzynarodowego konkursu Multi Comfort Student Contest!

Projekt „CO.Living” autorstwa studentek Wydziału Architektury, Anny Toborek i Joanny Machery, zwyciężył w prestiżowym międzynarodowym konkursie Multi Comfort Student Contest. Nasze studentki w finale pokonały aż 60 zespołów z 35 krajów świata, a w nagrodę wyjadą na staż do znanej pracowni architektonicznej w Mediolanie.
 
W tegorocznej edycji do konkursu zarejestrowało się, bagatela, 2200 studentów! Polscy studenci biorą udział w konkursie od 2012 roku, lecz po raz pierwszy Polska zajęła pierwsze miejsce.

- Otrzymanie tak wspaniałej nagrody jest dla nas ogromnym sukcesem i bardzo ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju kariery zawodowej. Staż pozwoli na zdobycie cennego doświadczenia. Poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki, a konkurencja bardzo trudna  – nie kryją radości zwyciężczynie.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Wybrzeża Kości Słoniowej, trzecie zespół z Białorusi.
 
Konkurs Multi Comfort Student Contest odbywa się dwuetapowo. Pierwszy polegał na wyłonieniu najlepszych drużyn z poszczególnych krajów na świecie, które następnie przyjechały do Mediolanu, aby zaprezentować swoje projekty przed członkami jury oraz innymi uczestnikami. Tematem tegorocznej edycji konkursu było ożywienie i przywrócenie integracji z miastem Mediolan okolic stacji metra Crescenzago zgodnie z wizją #milano2030. Zadanie polegało m.in. na stworzeniu nowej zabudowy mieszkaniowej i strategii renowacji trzech istniejących budynków wielorodzinnych.
 
- W naszym projekcie główną ideą było stworzenie przestrzeni colivingowej dostosowanej do różnorodnych grup mieszkańców (ludzi młodych, studentów, rodzin z dziećmi, małżeństw, ludzi starszych czy niepełnosprawnych). Przestrzeń budynku została zorganizowana w taki sposób, aby każdy z mieszkańców zyskał też dostęp do różnorodnych przestrzeni wspólnych jak parking w części podziemnej, usługi w przyziemiu, strefa biurowa na pierwszym piętrze oraz przestrzenie mieszkalne na piętrach od 2-4. W celu minimalizacji zanieczyszczenia powietrza, w projekcie wprowadzono nowoczesną technologię w postaci systemu Smog Free Towers- czyli tzw. „zielonych płuc” w postaci innowacyjnych wież oczyszczających powietrze. Dodatkowo na dachu budynku umieszczono olbrzymią przestrzeń w postaci zielonego dziedzińca, który przenika się z architekturą. W istniejących budynkach wprowadziłyśmy konstrukcję z nowymi balkonami, zielenią oraz systemem zacieniania – opowiadają Anna Toborek i Joanna Machera.

Promotorem projektu jest mgr inż.arch. Andrzej Duda.
 
Multi Comfort Student Contest organizowany przez Saint-Gobain skierowany jest do studentów architektury. Konkurs pierwszy raz odbył się w 2004 roku w Serbii, a już rok później rozszerzył swoje zasięgi na skalę międzynarodową.
 
Poniżej wizualizacje projektu naszych studentek:
 
 
Na zdjęciu zwyciężczynie wraz z promotorem. Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2019 14:14, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2019 14:56, wykonana przez: Anna Mrowiec
11 czerwca 2019
Mali naukowcy odwiedzili Politechnikę Śląską

W murach Politechniki Śląskiej zagościło ponad 300 młodych naukowców w wieku od 6 do 15 lat. Przybyli oni wraz ze swoimi nauczycielami i przedstawicielami dyrekcji szkół, aby uczestniczyć w I Konferencji Naukowej Dzieci i Młodzieży – „Nowoczesny przemysł, świadome ratownictwo”. Dzieci na konferencję przyjechały ze Śląska oraz Małopolski.
 
Po raz pierwszy na tak wielką skalę na naszej uczelni mali naukowcy zastanawiali się nad tym, czym jest nowoczesny przemysł, jak świadomie dbać o środowisko oraz jaka jest rola i główne zadania służb ratowniczych.

Podczas krótkich prezentacji młodzi odkrywcy mieli okazję zaprezentować swoje pasje badawcze, opowiadali o swoich naukowych fascynacjach, a przede wszystkim demonstrowali zrealizowane przez siebie projekty.
 
Na zakończenie konferencji każdy z uczestników otrzymał wyjątkową statuetkę oraz dyplom z rąk rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.

Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzenia była dr inż. Aneta Grodzicka wraz z Kołem Naukowym „Bezpieczna Ściana” i gronem współpracowników z Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

 
 

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2019 07:39, autor: Anna Mrowiec
11 czerwca 2019
Zostań wolontariuszem Nocy Naukowców

Ruszył nabór wolontariuszy do Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2019. Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, studentów, pracowników, absolwentów naszej uczelni oraz tych wszystkich, którzy zechcą wesprzeć działania tegorocznej Nocy Naukowców.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja wolontariuszy odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ  i trwa do 30 września.

Zapraszamy do współpracy i wzięcia czynnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!
 

Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2019 14:13, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2019 13:52, wykonana przez: Marek Gabzdyl
10 czerwca 2019
Konsultacje z prawnikiem PIP na Politechnice Śląskiej

Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy, podczas których będą udzielane porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
 
Prawnik będzie dyżurował w środę, 12 czerwca, w godz. 14:00-17:00 (wolne terminy: 14:30, 15:30, 16:30) w siedzibie Biura Karier Studenckich w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, pok. 106.
 
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl – prosimy o podanie preferowanej godziny spotkania.

 

Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2019 07:00, autor: Anna Mrowiec
7 czerwca 2019
Politechnika Śląska na jubileuszowej Industriadzie

10., jubileuszowa edycja Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki, odbędzie się w całym województwie śląskim w najbliższy weekend. Również Politechnika Śląska włączyła się w organizację tej najpopularniejszej na Śląsku imprezy. Na stoisku naszej uczelni, które będzie można zwiedzać 8 czerwca w godz. 14.00 – 20.30 obok Radiostacji w Gliwicach, nie zabraknie pokazów naukowych, warsztatów, doświadczeń, a także mnóstwa gier i zabaw.
 
Wśród atrakcji, jakie przygotowali pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, znalazły się m.in. prezentacja bolidu SW-02 „Quarado” i motocykla MC-01e „Elektra” Międzywydziałowego Koła Naukowego PolSl Racing, pokaz modelu kombajnu ścianowego Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, możliwość poznania tajników procesu filtracji membranowej, którą odkryją przed zwiedzającymi pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, pokazy robotów z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki i SKN Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH, a Wydział Chemiczny i SKNCh przygotowali niezwykle widowiskowe eksperymenty chemiczne.

Szczegółowe informacje na temat atrakcji przygotowanych przez Politechnikę Śląską na tegoroczną Industriadę można znaleźć TUTAJ.

Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki to największy festiwal dziedzictwa przemysłowego w naszej części Europy. W zeszłym roku wzięło w nim udział prawie 100 tys. osób. W tym roku na zwiedzających czekają 44 obiekty usytuowane w 27 miejscowościach, w których będzie się odbywało aż 528 wydarzeń.
 
Szczegółowy program Industriady dostępny jest na stronie internetowej

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2019 14:26, autor: Anna Mrowiec
7 czerwca 2019
Sukces twórców z Politechniki Śląskiej podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG

Aż cztery rozwiązania zgłoszone przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zostały nagrodzone w konkursie INTARG, który został zorganizowany w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG. Targi odbywały się w dniach 4-5 czerwca w katowickim Spodku.

INTARG to renomowane forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Podczas Targów prezentowane są wynalazki i innowacyjne rozwiązania z różnych branż, mających zastosowanie w przemyśle, w ochronie środowiska, w medycynie, a także poprawiające bezpieczeństwo, jakość i higienę życia. Integralną częścią wydarzenia jest uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie INTARG.

Jury, oceniając zgłoszone rozwiązania, brało pod uwagę następujące kryteria: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom zaawansowania – gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.

W tegorocznej edycji Jury nagrodziło cztery rozwiązania zgłoszone przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej do konkursu:

• Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak – rozwiązanie zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG’19, a także Pucharem Przewodniczącego Jury oraz Pucharem Prezesa Polskiej Izby Ekologii.

• Urządzenie mikroprzepływowe uFluidix i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo – rozwiązanie zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG oraz nagrodą specjalną Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców.

• Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania – rozwiązanie zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG.

• Syntetyczna wewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania – rozwiązanie zostało uhonorowane platynowym medalem konkursu INTARG.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!
 

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2019 12:01, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2019 12:03, wykonana przez: Anna Mrowiec
7 czerwca 2019
Studencki konkurs architektoniczny rozstrzygnięty

W jaki sposób poprawić jakość studiowania? Jak połączyć naukę z wypoczynkiem? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć studenci Wydziału Architektury uczestniczący w konkursie „Strefa Studenta przy Rektoracie Politechniki Śląskiej”. W czwartek, 6 czerwca, w budynku Wydziału Architektury przy ul. Strzody ogłoszono wyniki studenckiej rywalizacji.
 
I nagrodę zdobył zespół Paula Jaworek i Artur Gała, II nagrodę otrzymał zespół Dagmara Duleba i Marta Zwarycz - studenci II roku studiów I stopnia. Obydwa zespoły wykonywały projekt pod kierunkiem prof. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej. Wyróżnienie otrzymał zespół Jagoda Cieślik i Anna Gruca - studentki III roku studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz, które wykonały projekt pod kierunkiem prof. Krzysztofa Rostańskiego.

Uczestniczący w konkursie studenci pokazali swoimi pracami, że jakość przestrzeni, w której spędzają niemałą część swojego czasu, jest dla nich ważna i że w prosty, niewymagający wysokich nakładów sposób można tę jakość podnieść na znacznie wyższy poziom.
 
Do studenckiego konkursu, którego głównymi organizatorkami były kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Grażyna Maszniew oraz prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury prof. Dorota Winnicka-Jasłowska wpłynęło 21 prac. Obszar objęty założeniami projektowymi obejmował trzy lokalizacje na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej– strefę w pobliżu rektoratu, klatkę schodową w pobliżu Działu Spraw Studenckich i Kształcenia i nieużywany taras wokół sali 200. Główne kryteria, którymi kierowali się studenci to: ergonomiczność i funkcjonalność rozwiązań, wysoka estetyka tworząca przyjazny charakter pomieszczeń, adekwatna do funkcji i  lokalizacji przy rektoracie oraz oryginalność rozwiązań. Ponadto w projektach uwzględniono również System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej.
 

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2019 08:42, autor: Anna Mrowiec
7 czerwca 2019
Kolonie dla dzieci w Szczyrku

Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy „CIS” Politechniki Śląskiej w Szczyrku organizuje kolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat w terminie od 16 do 26 lipca. Koszt pobytu dla dzieci pracowników wynosi 1 350 zł, natomiast koszt pobytu dla dzieci osób spoza uczelni - 1 450 zł.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na PLAKACIE

Wiadomość utworzona: 7 czerwca 2019 07:51, autor: Anna Mrowiec
6 czerwca 2019
Wielki sukces absolwentek Wydziału Architektury

Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta otrzymała Karolina Chodura, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
 
Karolina Chodura otrzymała nagrodę za pracę „Topografia niepamięci. Projekt muzeum i parku pamięci w kamieniołomie Liban w Krakowie” przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Jana Kubeca.
„Tak jak w muzyce, melodię tworzą nie tylko nuty, bo aby wybrzmiały najpełniej, potrzebne są im też pauzy, tak w architekturze, aby idea wybrzmiała, czasem potrzeba pustki, wolnej przestrzeni, virilioweskiej „espace vide”(...)Takiej pracy, takiego dyplomu szukaliśmy. Mądrego, świadomego, wrażliwego. Dyplomu, który najlepiej pokaże, na jakim wysokim poziomie jest młoda, a już tak dojrzała polska architektura.” – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.
 
Sąd Konkursowy przyznał również 2 wyróżnienia drugiego stopnia w tym jedno Joannie Rozbrój, autorce pracy „EC Szombierki. Adaptacja zabytkowej elektrociepłowni na centrum kultury, sztuki wizualnej i fonicznej” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem promotora dr. inż. arch. Jerzego Wojewódki, która otrzymała Nagrodę im. Z. Majerskiego za najlepszą pracę dyplomową Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

„Wyróżnienie przyznano za dostrzeżenie i uznanie tego, co wcześniej pokazało życie, że wspaniała, monumentalna architektura przyciąga ludzi nawet jeśli jest przemysłowa. Wyrafinowane, dojrzałe nieinwazyjne potraktowanie zabytkowej elektrociepłowni, pozwoli nowej, kulturalnej funkcji obiektu czerpać z niej inną, bo płynąca już tylko z architektury energię" – uzasadniło wyróżnienie jury konkursowe.
 
Więcej informacji można znaleźć TUTAJ
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Na zdjęciu Karolina Chodura wraz z promotorem dr. inż. arch.  Janem Kubecem

Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2019 07:34, autor: Anna Mrowiec
5 czerwca 2019
Rozstrzygnięto konkurs na inicjatywy wspólnoty akademickiej
Rozstrzygnięto konkurs w sprawie inicjatyw wspólnoty akademickiej. Studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej mogli po raz pierwszy zgłaszać swoje pomysły, które w znaczący sposób przyczynią się do podniesienia komfortu pracy i studiowania.
 
W konkursie złożono 48 wniosków. Komisja oceniająca propozycje -  po akceptacji rektora - ostatecznie skierowała do realizacji 10 inicjatyw: 2 z kampusu w Katowicach, 2 z kampusu w Zabrzu oraz 6 z kampusu w Gliwicach.
 
Poniżej lista projektów, które otrzymają dofinansowanie:
 

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2019 11:21, autor: Anna Mrowiec
5 czerwca 2019
„Wiosna w AIP - Popołudnie z Ekspertem”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej zaprasza na indywidualne konsultacje z ekspertem ds. prawnych. Konsultacje poprowadzi ekspert AIP mecenas Maciej Surowiec. Odbędą się w środę, 12 czerwca, w siedzibie AIP przy ul. Banacha 7 o godz. 15.00.

Obowiązują zapisy mailowe aip@polsl.pl lub telefoniczne pod numerem 32 237 1985 z podaniem tematu konsultacji.

Liczba miejsc ograniczona.
 

 

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2019 09:29, autor: Anna Mrowiec
4 czerwca 2019
I miejsce w konkursie Top 10 for the Future dla Wydziału Architektury

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej zajął I miejsce w rankingu wydziałów architektury Top 10 for the Future miesięcznika „Builder”. W konkursie Manifest Młodego Architekta natomiast II nagrodę uzyskał student studiów I stopnia Bartosz Słomka za pracę „Tunel”. Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się 30 maja.
 
Kryteriami oceny wydziałów była liczba organizowanych wykładów, ćwiczeń, case-study, warsztatów, konsultacji i konkursów oraz wszystkie inicjatywy kół naukowych i grup studenckich. Wydział Architektury naszej uczelni organizuje najwięcej w Polsce tego typu zdarzeń, które poszerzają wiedzę i horyzonty studentów.

Ponadto w konkursie Wyzwanie Młodego Architekta wyróżnienie dostali studenci studiów II stopnia – Marta Lata i Mateusz Pietryga, którzy współpracowali przy pracy „Plac Zabaw dla Architektów” ze studentkami – Dobrochną Lata i Agatą Czechowską, absolwentkami studiów I stopnia na naszym Wydziale.

Wyróżnienie w konkursie Manifest Młodego Architekta uzyskał Wojciech Szkarłat za pracę „Sport & Living Hybrid”, Marta Błaszczyk i Kacper Kania za pracę „GlazeNet” oraz absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Architektury Katarzyna Przybyła za pracę „Genesis - Zasiedlanie oceanów, Baza naukowo-mieszkalna”.
 

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2019 11:32, autor: Katarzyna Wojtachnio
3 czerwca 2019
Uchwalono Statut Politechniki Śląskiej

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej, które odbyło się 3 czerwca, uchwalono nowy Statut naszej uczelni.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Statut Politechniki Śląskiej wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2019 14:22, autor: Katarzyna Wojtachnio
3 czerwca 2019
Zmiana nazwy wydziału
Informujemy, że 27 maja 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2019 Rektora Politechniki Śląskiej, nazwa Wydziału Górnictwa i Geologii została zmieniona na Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Zmiana nazwy wynika stąd, iż lepiej określa ona profil działalności dydaktycznej i naukowej.

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2019 11:32, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2019 11:53, wykonana przez: Anna Mrowiec
3 czerwca 2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło „Granty na granty – promocja jakości III”

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Horyzont 2020! W kwietniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o wznowieniu konkursu „Premia na Horyzoncie”, a 29 maja ustanowiony został kolejny mechanizm dla potencjalnych wnioskodawców do Programu Horyzont 2020 – „Granty na granty – promocja jakości III”. 
Tym samym MNiSW odpowiedziało na prośby środowiska naukowego o udzielenie wsparcia finansowego celem umożliwienia przygotowywania projektów do Programu Ramowego UE - Horyzont 2020.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych opublikowane w Programie Horyzont 2020, Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz Programie  Euratom.

Dofinansowanie to mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek  otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął tzw.  treshold).

Granty te przeznaczone są na:

1) refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z: a) rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego, b) przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, c) uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego, d) organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego albo uczestnictwem w takich spotkaniach;

2) sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Projektów Międzynarodowych CZP3 oraz znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2019 09:24, autor: Anna Mrowiec
3 czerwca 2019
Ostatnie przed wakacjami Otwarte Seminarium w Instytucie Fizyki

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników, studentów oraz uczniów na ostanie w tym semestrze Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 5 czerwca o godz. 12:00 w auli B budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Konarskiego 22B. Wykład pt. „Magia kryształów 2D - spektroskopia optyczna atomowo cienkich materiałów” wygłosi prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Uzyskanie warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej wywołało wybuch zainteresowania nie tylko grafenem, ale również innymi kryształami dwuwymiarowymi (2D). Wśród tych atomowo cienkich  materiałów znajdują się półprzewodniki, izolatory, metale,  nadprzewodniki, ferromagnetyki. Niesamowite jest to, że można je nakładać na siebie tak jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii – w szczególności w dziedzinie elastycznej elektroniki, baterii słonecznych i wielu innych zastosowań, które postara się przedstawić prof. Andrzej Wysmołek.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane szczególnie metody spektroskopii optycznej  materiałów dwuwymiarowych, począwszy od grafenu, poprzez dichalkogenki metali przejściowych, a w szczególności disiarczek tantalu (TaS2) wykazujący interesujące przejścia fazowe metal-izolator, a skończywszy na azotku boru (BN), wykorzystywanym jako izolująca przekładka w strukturach 2D, który sam w sobie  jest też bardzo interesującym materiałem optoelektronicznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2019 07:39, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2019 12:51, wykonana przez: Anna Mrowiec
31 maja 2019
Politechnika Śląska wyróżniona medalem

Politechnika Śląska została wyróżniona medalem im. dra inż. Zbigniewa Białkiewicza, członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wybitnego badacza jego historii, absolwenta naszej uczelni. Wyróżnienie odebrał rektor prof. Arkadiusz Mężyk podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, która odbyła się w Teatrze Śląskim w Katowicach 29 maja.
 
Uroczystość poprzedziła konferencja „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań Przemysłu 4.0”. Była ona również częścią obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wziął udział w jej otwarciu, a następnie poprowadził panel dyskusyjny pt. „Nauka, nowoczesność i tradycja”.
 
Dr inż. Zbigniew Białkiewicz, którego imieniem nazwano przyznany Politechnice Śląskiej medal, jako jeden z pierwszych w historii Politechniki Śląskiej ukończył w 1951 r. Wydział Elektryczny. Następnie podjął pracę w Instytucie Energetyki, a w 1970 r. obronił pracę doktorską. Był autorem ogromnej ilości publikacji historycznych na temat SEP i najaktywniejszym badaczem jej historii.
 
SEP zajmuje się oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.) poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL. Była jedną z pierwszych organizacji tworzących znaczną część współczesnej terminologii elektrycznej w Polsce.

Wiadomość utworzona: 31 maja 2019 14:29, autor: Anna Mrowiec
31 maja 2019
Trzeci Oddech Kaczuchy w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej

Koncert Trzeciego Oddechu Kaczuchy, kultowego zespołu piosenki kabaretowej lat 80., odbędzie się 6 czerwca o godz. 18.00 w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 3.

Bilety w cenie 25 zł i rezerwacje pod numerem telefonu 32 237 22 38.

Strona zespołu: http://www.3ok.pl/

Link do piosenki nagrodzonej Grand Prix Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie:
https://www.youtube.com/watch?v=jeGL2K4JN0g

 

Wiadomość utworzona: 31 maja 2019 14:03, autor: Anna Mrowiec
31 maja 2019
Podpisano porozumienie w sprawie szkoły doktorskiej

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmiany w systemie dydaktyki objęły również poziom kształcenia mającego za cel zdobycie stopnia naukowego doktora. Politechnika Śląska i grupa instytutów naukowych naszego regionu utworzyły szkołę doktorską będącą zorganizowaną formą kształcenia doktorantów. Porozumienie w tej sprawie podpisano 30 maja na Politechnice Śląskiej.
 
Umowę o utworzeniu i prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” podpisali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych z regionu - Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Materiałowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Podpisane porozumienie określa m.in. zakres kompetencji poszczególnych stron, zasady rekrutacji, obowiązki i kompetencje dyrektora szkoły doktorskiej i możliwości przystępowania do niej nowych jednostek oraz rezygnacji ze współpracy. Strony ustaliły, że jednostką koordynująca pracę szkoły doktorskiej będzie Politechnika Śląska.

Może być do niej przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Rekrutacja odbywać się będzie w drodze konkursu, tak więc już z założenia szkoła taka ma mieć charakter elitarny.

Celem stron jest rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej z dniem 1 października 2019 roku. Rekrutacja trwać będzie od 1 lipca do 25 września.

 

Wiadomość utworzona: 30 maja 2019 13:41, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 31 maja 2019 08:51, wykonana przez: Anna Mrowiec
30 maja 2019
Rekrutacja studentów do realizacji projektów w formie PBL – panel dyskusyjny

Rozpoczyna się rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych do realizacji projektów w ramach III edycji konkursu finansowania Indywidualnych Programów Studiów realizowanych w formie PBL (Project Based Learning). Tematy projektów zostaną zaprezentowane studentom i innym zainteresowanym osobom na ogólnouczelnianym panelu dyskusyjnym, który odbędzie się we wtorek, 4 czerwca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym, w auli A w godz. 14.00-16.00.
 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. III edycja konkursu dedykowana jest dla studentów II stopnia kształcenia, począwszy od studentów, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 rozpoczną II semestr studiów. W ramach III edycji zebrano już tematy projektów. Obecnie rozpoczyna się rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych do ich realizacji. Każdy zespół projektowy będzie się składał z opiekuna głównego, 2 opiekunów pomocniczych, ekspertów z przemysłu oraz 4-6 studentów, którzy w ostatniej fazie konkursu opracują wniosek konkursowy.
 
PBL, czyli kształcenie zorientowane projektowo, polega za zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Projekty będą prowadzone w niewielkich grupach studenckich i każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.
 
Więcej informacji o PBL i tematach projektów można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 30 maja 2019 08:09, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 30 maja 2019 08:10, wykonana przez: Anna Mrowiec
29 maja 2019
Dziś meetup TECHbreakFast by Asseco

Zapraszamy dziś wszystkich studentów zainteresowanych tematyką IT na meetup TechBreakFast by Asseco, który odbędzie się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Auli E. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o pracy w projektach prowadzonych Agilowo, poznać specyfikację Swagger, a także zgłębić podstawy Gita. A wszystko to przy pizzy i w luźnej atmosferze.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 14.00. Szczegóły agendy można znaleźć na stronie: http://techbreakfast.asseco.com/gliwice.html

Każdy z uczestników otrzyma giftbag z gadżetami, certyfikat uczestnictwa, oraz będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie.

Wiadomość utworzona: 29 maja 2019 10:10, autor: Anna Mrowiec
28 maja 2019
Kolejne porozumienie o współpracy podpisane

LG Chem, lider koreańskiego przemysłu chemicznego wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. Dysponując dwoma zakładami produkcyjnymi na terenie Dolnego Śląska firma poszukuje partnerów, dzięki którym będzie w stanie kontynuować rozwój zarówno ilościowy jak i jakościowy. Jednym z działań w tym kierunku jest podpisane 28 maja porozumienie z Politechniką Śląską.
 
Stronę koreańską reprezentował prezes zarządu LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. Seungse Chang, a Politechnikę Śląską rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
 
W ramach porozumienia, firma LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. zobowiązuje się m.in. do przedstawiania listy proponowanych tematów prac dyplomowych do wykorzystania przez studentów naszej uczelni, umożliwiania odbywania praktyk dyplomowych studentom Politechniki Śląskiej podejmującym pracę dyplomową na tematy wskazane przez tę firmę, realizowania staży studenckich trwających co najmniej miesiąc, na które przyjmowani będą studenci lub absolwenci, którzy nie podjęli jeszcze pracy. Jednym z punktów porozumienia jest także możliwość sponsorowania w miarę możliwości przedsięwzięć podnoszących jakość kształcenia i badań naukowych w zakresie będącym w obszarze zainteresowań firmy.
 
Politechnika Śląska z kolei będzie m.in. uwzględniać w tematach prac dyplomowych zagadnienia zgłaszane przez drugą stronę porozumienia i będzie udostępniać prace dyplomowe za zgodą ich autorów. Pracownicy uczelni będą natomiast współuczestniczyć w wybranych pracach badawczych.
 
Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Śląskiej oraz potencjału i pozycji firmy LG Chem dla dalszych działań służących dobru stron i rozwojowi regionu.

 

Wiadomość utworzona: 28 maja 2019 15:11, autor: Anna Mrowiec
28 maja 2019
O smart city na Politechnice Śląskiej

W Centrum Edukacyjno - Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniach 29-30 maja odbędzie się konferencja i expo Smart Ecosystems’19.

W programie konferencji wiele godzin prezentacji i warsztatów z zakresu tematyki Smart City. Eksperci oraz praktycy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i Polski będą dyskutować o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego te miasta należą. Poruszą także kwestie dotyczące: szans wynikających ze współpracy administracja — nauka — biznes, tworzenia funkcjonalnych ekosystemów na świecie. Wreszcie zastanowią się, czy polskie miasta są już gotowe do wdrażania inteligentnych rozwiązań oraz jak skutecznie zamawiać innowacyjne rozwiązania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. To już ostatni moment, aby zarejestrować się i wziąć udział w konferencji. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie https://www.smartecosystems.pl/rejestracja/
 

Wiadomość utworzona: 28 maja 2019 13:21, autor: Anna Mrowiec
28 maja 2019
Rekrutacja studentów do realizacji projektów w formie PBL – panel dyskusyjny

Rozpoczyna się rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych do realizacji projektów w ramach III edycji konkursu finansowania Indywidualnych Programów Studiów realizowanych w formie PBL (Project Based Learning). Tematy projektów zostaną zaprezentowane studentom i innym zainteresowanym osobom na ogólnouczelnianym panelu dyskusyjnym, który odbędzie się we wtorek, 4 czerwca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym, w auli A w godz. 14.00-16.00.
 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. III edycja konkursu dedykowana jest dla studentów II stopnia kształcenia, począwszy od studentów, którzy w semestrze zimowym 2019/2020 rozpoczną II semestr studiów. W ramach III edycji zebrano już tematy projektów. Obecnie rozpoczyna się rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych do ich realizacji. Każdy zespół projektowy będzie się składał z opiekuna głównego, 2 opiekunów pomocniczych, ekspertów z przemysłu oraz 4-6 studentów, którzy w ostatniej fazie konkursu opracują wniosek konkursowy.
 
PBL, czyli kształcenie zorientowane projektowo, polega za zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Projekty będą prowadzone w niewielkich grupach studenckich i każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.
 
Więcej informacji o PBL i tematach projektów można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 28 maja 2019 07:24, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2019 12:43, wykonana przez: Anna Mrowiec
27 maja 2019
LG Chem Wrocław Energy szuka pracowników

LG Chem Wrocław Energy wraz z Politechnika Śląska zaprasza wszystkich studentów i absolwentów zainteresowanych praktykami lub pracą na wydarzenie rekrutacyjne „Speed Recruitment", które odbędzie się 28 maja o godz. 13:00 w siedzibie Biura Karier Studenckich w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 w pokoju 106.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza poprzez stronę https://lnkd.in/d8KpWY9.

Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: Inżynier Procesu, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości i wiele innych.
LG Chem Wrocław Energy jest jednym z największych na świecie producentów baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Od 2016 roku działamy w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem. Nasze baterie napędzają samochody takich marek jak Daimler, Porsche, Audi i wiele innych.

Zintegrowany system obejmuje produkcję wszystkich komponentów baterii – elektrody, ogniwa, moduły i akumulatory oraz serwis techniczny. Jest to jedyny tego typu zakład w całej Europie!

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 27 maja 2019 08:06, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2019 11:25, wykonana przez: Anna Mrowiec
24 maja 2019
O Blockchain i Przemyśle 4.0 na Politechnice Śląskiej

Co to jest blockchain? Czy to chwilowa moda czy przyszłość i nowa technologia? Jakie możliwości ona daje? Na te i wiele innych pytań starano się znaleźć odpowiedzi podczas zorganizowanej 23 maja w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej konferencji „Blockchain – Przemysł 4.0”.
 
Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący rady programowej konferencji prof. Jerzy Buzek, w którym zwrócił uwagę na niektóre aspekty czwartej rewolucji przemysłowej nazywanej Przemysłem 4.0 z punktu widzenia humanisty. Wojciech Piotrowicz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju natomiast starał się wyjaśnić samą ideę blackchain:
- Blockchain to nowe technologie, nowe możliwości tworzenia baz danych, dzięki którym użytkownicy i ci, którzy mają do nich dostęp, są pewni, że są one wiarygodne i można im zaufać – tłumaczył.
 
W drugiej części konferencji wyjaśnienie idei Przemysłu 4.0 połączono z zaprezentowaniem praktycznych przykładów i pokazaniem wyzwań oraz szans implementacji rozwiązań w polskim krajobrazie społeczno-gospodarczym. Trzeci, końcowy blok wydarzenia poświęcono związkom łączącym technologię Blockchain z Przemysłem 4.0. Swoje referaty przedstawili tu m.in. prof. Mariusz Hetmańczyk i prof. Anna Timofiejczuk z Politechniki Śląskiej.
 
Organizatorami konferencji byli: RIPH w Gliwicach, Politechnika Śląska, miasto Gliwice, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wiadomość utworzona: 24 maja 2019 14:03, autor: Anna Mrowiec
24 maja 2019
O projektowaniu europejskich przestrzeni publicznych

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 28 maja odbędzie się seminarium pt. „Projektowanie europejskich przestrzeni publicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, studia przypadków i modele przestrzeni publicznych miast średniej wielkości.” Wydarzeniu towarzyszy wystawa „Modele struktury miasta Bolonia”.
 
Seminarium to tzw. Multiplier Event, który odbywa się cyklicznie w ramach projektu ARCHEA pt: „Designing the European medium-sized City”, finansowanego przez Unię Europejską z serii ERASMUS Action KA-2. 

W ramach tego wydarzenia, zgodnie z wymogami projektu, Wydział Architektury będzie gościć profesorów z Uniwersytetów w Bolonii, Parmie, Aachen, Normandii. Każda z uczelni ma planowane wystąpienie. Ponadto prelegentami będą profesjonaliści z dziedziny, członkowie TUP, PLGBC (partnerzy projektu) oraz z firmy PANOVA. Seminarium otwiera prezentacja i wystawa studentów Wydziału Architektury na temat analiz i mapowania miasta Bolonii, którą przygotowano w ramach przedmiotu struktura miasta. Seminarium zamykają prezentacje poświęcone nowym przestrzeniom publicznym w Gliwicach: ulica Akademicka oraz Park Chrobrego. Planuje się również zwiedzanie wspomnianych przestrzeni wraz z autorami ich projektów.

Transmisja seminarium online będzie dostępna tutaj dzięki wsparciu grupy INTERFACES na Wydziale Architektury.
 
Seminarium towarzyszy wystawa, która przedstawia kilka różnych wielkoskalowych modeli struktury miasta Bolonia. Modele przedstawiają gęstość, intensywność struktury zabudowy, strukturę mapy wrażeń oraz przestrzenne modele ważniejszych przestrzeni publicznych. Wystawę zorganizowano w formie kilku wielkoformatowych paneli o wymiarach 2,4 x 2,2 metra.
 
Seminarium odbędzie się w budynku X Wydziału Architektury przy ul. Marcina Strzody 10. O godz. 9.00 rozpocznie się rejestracja, a o godz. 10.00 nastąpi otwarcie wystawy.

Wstęp wolny, wydarzenie prowadzone w języku angielskim
Szczegółowy program seminarium tutaj
 
Pełna informacja na temat projektu Archea:
https://site.unibo.it/archea/en oraz  na stronach POLSL https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Nauka/Strony/archea.aspx
 

Wiadomość utworzona: 24 maja 2019 10:30, autor: Anna Mrowiec
24 maja 2019
Konkurs plastyczny dla dzieci

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej organizuje dla dzieci i wnuków wszystkich pracowników, byłych pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej konkurs plastyczny pod tytułem „Moja Politechnika”.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: dzieci przedszkolne, dzieci klas 1-3, młodzież klas 4-6 szkoły podstawowej. Prace mogą składać rodzice, dziadkowie wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową (dostępną na stronie Związku, w zakładce Konkurs) do 31 maja 2019. Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas wernisażu prac.
 
Przewidziany termin wernisażu – pierwsza połowa czerwca 2019.

Więcej szczegółów na plakacie lub w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Związku w zakładce Konkurs http

Wiadomość utworzona: 24 maja 2019 09:04, autor: Anna Mrowiec
23 maja 2019
Apel w sprawie udziału w wyborach do PE

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej wystosowały apel do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej, o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
"Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała z przysługujących jej praw, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego społeczeństwa mamy możliwość udziału w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej." - czytamy w apelu.
 
Pełna treść apelu w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego znajduje się TUTAJ

Wiadomość utworzona: 23 maja 2019 14:54, autor: Anna Mrowiec
23 maja 2019
Zespół z Politechniki Śląskiej zwycięzcą VI edycji konkursu „Eureka! DGP” Odkrywamy polskie wynalazki

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego w składzie:
prof. Jan Zawadiak - kierownik zespołu, mgr inż. Szymon Wojciechowski, dr hab. inż. Beata Orlińska, dr inż. Tomasz Piotrowski, dr inż. Adam Marek, mgr Mateusz Data i techn. Iwona Szmidt podczas finałowej gali konkursu „Eureka! DGP”, która odbyła się 21 maja podczas kongresu Impact’19 w Krakowie, odebrał nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych ufundowaną przez mecenasa polskiej nauki Polpharmę oraz 50 tysięcy złotych na kampanię reklamową w mediach INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej.

Zgłoszony przez zespół projekt pod tytułem: „Sposób przetwarzania odpadowych folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu Tetra Pak” okazał się bezapelacyjnie najlepszym spośród 54 rozwiązań zgłoszonych do konkursu.
 
Kapituła konkursu nominowała 20 wynalazków do nagrody, z których ostatecznie wytypowała 5 laureatów konkursu. W gronie laureatów poza zwycięskim zespołem pod przewodnictwem prof. Zawadiaka, znalazł się również zespół naukowców z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Zespół pod kierownictwem prof. Mariana Nowaka za rozwiązanie: „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” otrzymał wyróżnienie.
 

Wiadomość utworzona: 23 maja 2019 12:37, autor: Anna Mrowiec
23 maja 2019
Finał XIV Olimpiady Języka Niemieckiego

W Studium Języków Obcych już po raz czternasty rywalizowali uczestnicy finału Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Uczelni Technicznych, organizowanej przez germanistów Politechniki Śląskiej. Tegorocznym zwycięzcą został Fabian Eszik z Politechniki Opolskiej, drugie miejsca zajęli ex aequo Sabina Schlappa z Politechniki Śląskiej, Karolina Gabor-Siatkowska z Politechniki Warszawskiej oraz Piotr Herud z Politechniki Wrocławskiej.

W otwarciu finału olimpiady, który odbył się 17 maja, brali udział prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Tomasz Trawiński oraz zastępca dyrektora Goethe-Institut Krakau Roland Schmidt, a dyplomy wręczał Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach dr Marcin Tyslik.

To jedyna taka specjalistyczna olimpiada językowa w Polsce. Uczestnicy finału wykazali się znakomitymi umiejętnościami językowymi oraz szeroką wiedzą merytoryczną, sprawdzaną w zadaniach o profilu technicznym. Patronat nad olimpiadą sprawuje Goethe-Institut, będący jednocześnie gwarantem jakości i standardów konkursu.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2019 12:06, autor: Anna Mrowiec
23 maja 2019
II Konkurs Wiedzy o Inżynierii Materiałowej

W ramach XX Międzynarodowej Sesji Studenckiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego 16 maja odbył się II Konkurs Wiedzy o Inżynierii Materiałowej. 16 uczestników z 12 szkół województwa śląskiego z Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Lublińca, Piekar Śląskich, Sosnowca oraz małopolskiego Olkusza przedstawiło bardzo ciekawe, stojące na wysokim poziomie prezentacje związane z inżynierią materiałową.
 
Komisja w składzie: prof. Kinga Rodak, prodziekan ds. nauki prof. Dariusz Kuc, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, dr inż. Henryk Kania i mgr inż. Anna Urbańczyk-Gucwa przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Szymon Nowacki z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, za prezentację pod tytułem „Kontrolowanie materiałów za pomocą światła - jak działa robot-gąsienica, skonstruowany przez polskich naukowców?”. Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Kafel

II miejsce: Maria Filipiak z Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, za prezentację pod tytułem „Zakrzywienie Fermata. Czy "peleryna niewidka" istnieje naprawdę? Niewidzialne materiały”. Nauczyciel prowadzący: mgr Krystyna Pilot

III miejsce: Katarzyna Leśniak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu, za prezentację pod tytułem „Dlaczego zatonął Titanic?”. Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Stochel

Wyróżnienia:

- Adam Michalik z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, za prezentację pt. „Czym tak naprawdę jest popularny "Carbon"? Jakie są jego zastosowania?”. Nauczyciel prowadzący: dr inż. Edyta Bijak-Bartosik

- Szymon Błachowiak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, za prezentację pt. „Co łączy południowoamerykańskie motyle z kurtkami przeciwdeszczowymi?”. Nauczyciel prowadzący mgr Jadwiga Bochenek-Markiewicz

- Maciej Jędrak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, za prezentację pt. „Myślący materiał. Czym są i jak działają materiały inteligentne?”

Nagrodę specjalną oraz pięć wyróżnień przyznało Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Członkowie Zarządu PTM - prof. Anita Olszówka-Myalska, prof. Maria Sozańska i prof. Grzegorz Moskal, podobnie jak komisja konkursowa, nagrodę główną przyznali Szymonowi Nowackiemu z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Wyróżnieniami uhonorowano: Szymona Błachowiaka, Marię Filipiak, Macieja Jędraka, Michała Kanię i Katarzynę Leśniak.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 23 maja 2019 08:24, autor: Anna Mrowiec
22 maja 2019
Noc Naukowców PŚ 2019 – konkursy!

Konkursy na Noc Naukowców PŚ 2019 już otwarte! W tegorocznej 14 edycji Nocy Naukowców PŚ 2019, więcej i jeszcze ciekawiej. „Laboratorium przyszłości”, „Domowy eksperyment”, a także konkurs na „Gadżet Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 2019”.
 
Zaproście wszystkich Waszych znajomych, małych i dużych, miłośników i pasjonatów nauki.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2019 14:40, autor: Anna Mrowiec
22 maja 2019
Seminarium o jakości i ochronie powietrza

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zrzeszające siedem najbardziej znaczących uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych w województwie śląskim, organizuje seminarium pt. „Czym oddychamy? – monitoring jakości powietrza i jego ochrona”. Seminarium odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (sala D) przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
 
Wydarzenie jest częścią organizowanego cyklicznie przedsięwzięcia Obserwatorium pod nazwą Akademia Samorządowa, którego celem jest propagowanie fachowej wiedzy i budowanie trwałej współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego ze światem nauki. Tematyka nadchodzącego seminarium koncentruje się na niezwykle istotnej kwestii zanieczyszczenia powietrza i monitoringu jego jakości.
 
Tym razem seminarium organizuje Politechnika Śląska.  Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie stanowiło okazję do owocnej wymiany doświadczeń i poglądów.

Seminarium towarzyszyć będzie wystawa prac artystów plastyków pt. „Stop! SMOG”, będąca efektem konkursu zorganizowanego z inicjatywy prof. Jerzego Buzka, który jest jednym z prelegentów naszego seminarium.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie: http://transfer.us.edu.pl/stop-smog oraz pod numerem telefonu 32 359 23 44.

Szczegółowy program seminarium można znaleźć TUTAJ

Wiadomość utworzona: 22 maja 2019 10:15, autor: Anna Mrowiec
21 maja 2019
Rozmowy o architekturze i nie tylko

Gościem spotkania „Dialog i kawa”, które odbędzie się 28 maja o godz. 18.00 na Wydziale Architektury będzie artystka Magda Fokt, absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Magda Fokt otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego (2001). Zajmuje się malarstwem oraz szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. W jej dorobku artystycznym możemy znaleźć między innymi obrazy (olej, akryl, kolaż, relief, papier mache) oraz rzeźby. Bardzo aktywnie działa w środowisku artystycznym zarówno krajowym jak i międzynarodowym. 

Organizatorem spotkania jest Studenckie Koło Naukowe "+iKAWA"

Wiadomość utworzona: 21 maja 2019 12:24, autor: Anna Mrowiec
21 maja 2019
Wielki sukces studentów Politechniki Śląskiej w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych w Poznaniu

Student Politechniki Śląskiej Paweł Wójtowicz zajął 2. miejsce w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Finał olimpiady odbył się 11 maja na Politechnice Poznańskiej.
 
Zwycięzca konkursu jest studentem II roku makrokierunku Wydziału Chemii.

Kolejny raz studenci Politechniki Śląskiej byli najliczniejszą grupą reprezentującą jedną uczelnię techniczną w kraju. Na 113 uczestników 50 to studenci naszej uczelni.
Wszystkim naszym studentom dziękujemy za aktywny udział, a naszemu finaliście gorąco gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 21 maja 2019 10:40, autor: Anna Mrowiec
21 maja 2019
Web of Science – wsparcie i pomoc dla naukowców, bezpłatne szkolenie z bazy

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z bazy  Web of Science. Szkolenie odbędzie się w środę, 22 maja, w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich), II piętro, od godz. 12:00 do 13:30 i będzie prowadzone w języku polskim.
 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
- Kryteria selekcji i proces oceny źródeł (czasopism, konferencji, książek)
- Wskaźniki bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism dostępne w Journal Citation Reports
- Budowanie kwerend i sposoby wyszukiwania oraz zarządzania rezultatami
- Wyszukiwanie czasopisma do publikacji
- Tworzenie raportów cytowań
- Kreowanie profili autorskich ORCID i Web of Science Researcher ID
- Identyfikacja i analiza działalności naukowo-badawczej oraz określanie jej efektywności w kontekście Instytucji, jednostki, autorów etc.
- Identyfikacja i analiza dziedzin oraz poszczególnych dyscyplin działalności naukowej, instytucji i autorów
- Współpraca naukowa i jej znaczenie
- Identyfikacji ekspertów wewnątrz jak i poza organizacją
- Ocena i analiza jakości oraz wykorzystania źródeł publikacji.
 
Web of Science - to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk technicznych i in. Baza umożliwia dotarcie do artykułów z czasopism recenzowanych, patentów, materiałów konferencyjnych i serii książkowych. Ponadto WOS udostępnia specjalistyczne narzędzia, umożliwiające uzyskanie informacji o cytowaniach, indeksie Hirscha, wyszukiwanie afiliacji, wskaźników bibliometrycznych, analizę czasopism i  inne.

Dostęp do bazy możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

Rejestracja na szkolenie: bg.szkolenia@polsl.pl

Serdecznie zapraszamy!
 

Wiadomość utworzona: 21 maja 2019 09:07, autor: Anna Mrowiec
20 maja 2019
Politechniczne bolidy najlepsze na torze Formuły 1!

Zespół Silesian Greenpower zdobył pierwsze i drugie miejsce w międzynarodowych wyścigach samochodów elektrycznych formuły F24+, które odbyły się 18 maja na słynnym torze Kirkstown w Irlandii Północnej. Drużyna studentów z Politechniki Śląskiej po raz kolejny udowodniła, że skonstruowane przez nich bolidy są bezkonkurencyjne!
 
Do wyścigu politechniczna drużyna wystawiła dwa bolidy: Bullet SGR oraz Bullet III. Oba pojazdy spisały się na torze doskonale i tym samym zajęły w wyścigu pierwszą i drugą lokatę, pozostawiając w tyle swoich konkurentów z innych krajów. Za ich sterami zasiadły Alicja Kołodziej i Natalia Szlachcic.
 
Zawody Greenpower Formula F24+ odbywają się na profesjonalnych torach Formuły 1. Bolidy biorące w nich udział mają za zadanie pokonać jak największy dystans w czasie jednej godziny. W skład zawodów wchodzi dziesięć wyścigów na różnych torach, w tym runda finałowa. Drużyny mogą brać udział we wszystkich wyścigach, ale w klasyfikacji generalnej liczą się jedynie trzy najlepsze wyniki, z obowiązkowym wyścigiem finałowym włącznie. Zawody te tworzą również świetną okazję do sprawdzenia swoich możliwości oraz wiedzy technicznej między drużynami różnych uczelni i firm.
 
W skład zwycięskiego zespołu z Politechniki Śląskiej weszli: Pawel Żur, Natalia Szlachcic, Alicja Kołodziej, Dawid Stawiarski, Wojciech Siuta, Adam Piórkowski, Adam Stalica, Bartosz Farys, Dominik Kała. Koordynatorami zespołu są prof. Andrzej Baier z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz prof. Marian Błachuta z Wydziału Automatyki. Podczas wyjazdu studentom z Silesian Greenpower towarzyszy prof. A. Baier.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Na zdjęciu zwycięska drużyna. Foto Silesian Greenpower
 

Wiadomość utworzona: 20 maja 2019 11:16, autor: Anna Mrowiec
20 maja 2019
O nowym układzie SI w Instytucie Fizyki

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników oraz studentów na kolejne w tym roku akademickim Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 22 maja o godz. 14:00 w auli A budynku Centrum Nowych Technologii znajdującego się przy ul. Konarskiego 22B. Wykład pt. „Redefinicja jednostek układu SI na przykładzie kelvina” wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 
Nowy Układ SI, który obowiązuje od maja br., oparty jest na ustaleniu wartości podstawowych stałych fizycznych: c, h, e, kB i NA. Jego jednostki cieplne będą wynikać z ustalonej wartości stałej Boltzmana kB, co zastąpi odwołanie do temperatury punktu potrójnego wody. Podstawą eksperymentalną redefinicji kelwina są aktualnie: termometria akustyczna, termometria szumowa i termometria stałej dielektrycznej gazu. Niezbędnym warunkiem realizacji tej ostatniej metody jest obliczenie ab initio podatności dielektrycznej atomu helu z dokładnością do poprawek α4 elektrodynamiki kwantowej. Zostało to zrealizowane przez zespół z UW kierowany przez prof. Bogumiła Jeziorskiego i stanowi ważny polski wkład do redefinicji jednostek układu SI.

Serdecznie zapraszamy.

Wiadomość utworzona: 20 maja 2019 09:34, autor: Anna Mrowiec
18 maja 2019
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla „Dąbrowiaków”

Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy” został uhonorowany brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prestiżowe wyróżnienie zostało wręczone zespołowi przez rektora Politechniki Śląskiej podczas uroczystości obchodów 45-lecia działalności „Dąbrowiaków”, które odbyły się 18 maja w CKS „Mrowisko”.
 
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy” po raz pierwszy wystąpił w 1974 roku na juwenaliach organizowanych w filii Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej, a po upływie niecałej dekady był już oklaskiwany i podziwiany na niemalże wszystkich kontynentach. Po pierwszym zagranicznym wyjeździe w 1980 roku, kiedy to zespół odwiedził Moskwę i Nowosybirsk, przyszły następne – do krajów europejskich, ale również na inne kontynenty.
 
Wartość artystyczną i kulturalną zespołu doceniano wielokrotnie w postaci szeregu nagród – Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Edukacji Narodowej czy władz wojewódzkich. Obecnie zespół jest już prawdziwą wizytówką Politechniki Śląskiej, dowodem troski o zachowanie i kultywowanie dziedzictwa narodowego.
 
Uroczyste obchody jubileuszu Akademickiego Zespołu Tańca „Dąbrowiacy” odbyły się w sobotę, 18 maja, w Centrum Kultury Studenckiej  „Mrowisko”. Uroczystość uświetniło wręczenie przez rektora prof. Arkadiusza Mężyka brązowego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanego zespołowi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. To szczególne odznaczenie nadawane jest wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego osobom bądź instytucjom.
 
Całemu zespołowi serdecznie gratulujemy!
 

 

Wiadomość utworzona: 18 maja 2019 19:18, autor: Katarzyna Wojtachnio
17 maja 2019
Politechnika Śląska uczelnią dostępną dla osób wymagającym szczególnego wsparcia

W mijającym tygodniu przedstawiciele Politechniki Śląskiej uczestniczyli w wydarzeniach skierowanych do osób z niepełnosprawnością, prezentując ofertę uczelni ukierunkowaną na wsparcie tych osób w budowaniu dostosowanej do ich możliwości ścieżki edukacji i kariery. Kolejna okazja do rozmowy z nimi będzie w najbliższą niedzielę, 19 maja, podczas Klawego Pikniku Fundacji QLAVI.

W środę odbyła się X edycja Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, w piątek – Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Żyj aktywnie!” zainicjowany przez ZUS Zabrze. W trakcie tych wydarzeń doradcy zawodowi Biura Karier Studenckich udzielali zainteresowanym porad dotyczących możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz prezentowali ofertę uczelni w tym zakresie.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej będą również obecni w najbliższą niedzielę, 19 maja, podczas „Klawego Pikniku” Fundacji QLAVI, który odbędzie się w godz. 14.00-18.00 przy ZSO nr 5 w Gliwicach.
 
Szczegóły na plakacie

Wiadomość utworzona: 17 maja 2019 13:49, autor: Anna Mrowiec
17 maja 2019
Startup absolwentów Politechniki Śląskiej wyróżniony podczas European Startup Days!

Startup WAAM, który stworzyli absolwenci Politechniki Śląskiej - dr inż. Magdalena Bogacka, dr inż. Artur Czachor, mgr inż. Wojciech Litwin oraz mgr inż. Andrzej Korczyński - został uznany za jeden z trzech najlepszych startupów w kategorii Environment podczas European Startup Days, które odbywało się w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Znalazł się również w finałowej osiemnastce startupów, które prezentowano na głównej scenie katowickiego Spodka. „Dziennik Zachodni” natomiast przyznał WAAM tytuł jednego z trzech najciekawszych startupów prezentowanych podczas tego wydarzenia.

WAAM to pierwsza polska maszyna typu Reverse Vending Machine do przyjmowania opakowań zwrotnych. Urządzenie charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami mechanicznymi, które pozwalają na większe gromadzenie odpadów. Dodatkowo niekonwencjonalne połączenie dedykowanej aplikacji oferującej gry z maszyną tworzy z całości pierwszą na świecie konsolę gier, w której zbierane odpady pełnią rolę wirtualnej waluty. Za zebraną walutę użytkownik będzie mógł spełniać swoje marzenia w wirtualnym świecie, a to wszystko dzięki zbieraniu odpadów i wrzucaniu ich do naszego urządzenia. Rewolucyjny jest również system generowania zysków dla inwestora - można punktować wybrane produkty lub lokalizacje maszyn, jednocześnie zwiększając sprzedaż produktów. Dodatkowo można pozyskiwać cenne informacje marketingowe.

Główni pomysłodawcy dr Magdalena Bogacka i dr Artur Czachor są absolwentami Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, ukończyli gospodarkę odpadami. Jest to świetny przykład na to, że nasi wychowankowie doskonale radzą sobie na rynku i podejmują wyzwanie prowadzenia własnego biznesu. Obecnie Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ma w swojej ofercie kierunek gospodarka obiegu zamkniętego, który skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach zagospodarowania odpadów, takich, jak proponuje firma WAAM. Studenci tego kierunku dowiedzą się, jak można z pomysłem dążyć do redukcji odpadów opakowaniowych i wspomóc nasz kraj w spełnieniu restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej, dotyczących tzw. dyrektywy plastikowej.

Więcej o startupie: www.waam-machines.com

Wiadomość utworzona: 17 maja 2019 11:37, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2019 11:42, wykonana przez: Anna Mrowiec
16 maja 2019
Wiosna w AIP - ZUS dla przedsiębiorcy, studenta i pracownika Politechniki Śląskiej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej wraz z przedstawicielami ZUS Oddział w Zabrzu zapraszają na indywidualne konsultacje z Ekspertem, w trakcie których będzie można uzyskać informacje w szerokim zakresie zarówno spraw dotyczących działalności gospodarczej (rejestracja i obowiązki wobec ZUS, Konstytucja Biznesu - „mały ZUS”, ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zawierania umów o dzieło, zlecenie i o pracę), jak i  świadczeń przysługujących z systemu ubezpieczeń społecznych, w tym rent rodzinnych i socjalnych, oraz emerytur.
 
Osoby zainteresowane będą miały możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
 
Konsultacje rozpoczną się w środę, 22 maja, w siedzibie AIP przy ul. Banacha 7 od godz. 12.00.
 
Zapisy z preferowaną godziną proszę zgłaszać pod adresem aip@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 1985.

Liczba miejsc ograniczona.

Wiadomość utworzona: 16 maja 2019 13:24, autor: Anna Mrowiec
16 maja 2019
Trwa nabór do Marie Skłodowska-Curie Actions

Naukowcy z minimum 4-letnim doświadczeniem lub stopniem doktora mogą ubiegać się o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions w programie Horyzont 2020. Głównym celem tych projektów jest zwiększenie potencjału naukowego najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców poprzez umożliwienie im rozwoju zawodowego, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim.

Naukowiec ma do wyboru dwa rodzaje stypendiów uzależnione od tego, gdzie chciałby realizować swój projekt badawczy:

- European Fellowships – granty realizowane w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Programem Horyzont 2020 przez okres od 12 do 24 miesięcy. W konkursie mogą startować także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi czas przebywały poza Europą, lecz chciałyby wrócić i na jej terytorium kontynuować prace badawcze.

- Global Fellowships  – naukowiec zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez okres 12-24 miesięcy prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje badania przez kolejnych 12 miesięcy.

Badacz sam określa tematykę projektu, wybiera jedynie panel, w którym wniosek będzie oceniany. Stypendystów zachęca się, aby w  ramach projektu zaplanowali realizację części działań w dowolnej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy (w zależności od długości trwania projektu).
 
Więcej informacji dla polskich naukowców zainteresowanych konkursem można znaleźć na stronie RPK Politechnika Śląska (tutaj), natomiast dla naukowców zagranicznych, którzy chcieliby przyjechać na naszą uczelnię  w szczegółowym anglojęzycznym informatorze (link).

Jednocześnie informujemy, że szkolenie dla naukowców z naszego regionu zainteresowanych aplikowaniem do konkursu MSCA IF 2019 odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej CITT przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Szczegóły już wkrótce na stronie www.rpk.polsl.pl.
 

Wiadomość utworzona: 16 maja 2019 07:37, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2019 09:12, wykonana przez: Anna Mrowiec
16 maja 2019
Nie żyje prof. Andrzej Korczak

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 14 maja zmarł prof. Andrzej Korczak, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i prezes sekcji tenisa ziemnego pracowników Politechniki Śląskiej.
 
Prof. Andrzej Korczak ukończył studia na Politechnice Śląskiej w 1964 r., następnie rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Pomp i Silników Wodnych. W 1973 r. obronił pracę doktorską, po czym poświęcił się intensywnej pracy naukowej i wdrożeniowej. W roku 2005 uzyskał habilitację.

Był autorem lub współautorem ponad 150 artykułów i referatów, zgłosił 35 patentów, w tym międzynarodowy, trzy skrypty uczelniane i monografię. Specjalizował się w pompach odwadniających kopalnie, ale również opracował i wiele lat optymalizował implantowalną pompę zasilającą sztuczne serce dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu.

W latach 2008-2012 był kierownikiem Zakładu Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych w IMiUE wydziału IŚiE Politechniki Śląskiej.

Od 1975 roku był prezesem w sekcji tenisa ziemnego pracowników Politechniki Śląskiej. Był również przez dwadzieścia lat aktywnym instruktorem PZN, działał w Gliwickim Klubie Narciarskim PTTK, którego był również prezesem. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej.

Jego pogrzeb odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 w Wójtowej Wsi, w kościele p.w. św. Antoniego przy ulicy Głowackiego w Gliwicach.
 
 
 

Wiadomość utworzona: 15 maja 2019 14:20, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2019 11:15, wykonana przez: Anna Mrowiec
15 maja 2019
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku w konkursie Modernizacja Roku

Zabytkowy budynek Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej bierze udział w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku 2018, w którym nagradzane są najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji przedsięwzięć budowlanych. Każdy może oddać swój głos poprzez stronę internetową, dlatego serdecznie zachęcamy całą społeczność akademicką do głosowania!
 
CKI mieści się przy jednej z reprezentacyjnych ulic Rybnika - Kościuszki. Zabytkowy, modernistyczny obiekt stanowił pierwotnie siedzibę klasztoru oraz seminarium duchownego księży werbistów w Rybniku, objęty jest ochroną konserwatorską przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Modernizowany obiekt jest pięciokondygnacyjny, składa się z dwóch skrzydeł, opartych na planie litery T. Na elewacji zachowały się detale architektoniczne świadczące o jego pierwotnej funkcji, m.in. kamienne płaskorzeźby aniołów na portalu wejściowym.

Przeprowadzone w 2018 r. prace remontowe miały na celu m.in. poprawę estetyki, funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku. Remont obejmował: ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, cokołu oraz loggi i balkonów metodą lekką-mokrą, malowanie elewacji, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę okien i drzwi na stolarkę o niższym współczynniku przenikania ciepła.

Ideą Konkursu Modernizacja Roku 2018 jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.
 
Głosowanie internautów w I etapie konkursu trwa do 21 maja, a na obiekty finałowe do 9 sierpnia 2019. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień i nagród odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

Na budynek Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku głosować można TUTAJ
 
Zachęcamy do głosowania!

Wiadomość utworzona: 15 maja 2019 10:23, autor: Anna Mrowiec
15 maja 2019
Dziś dyżur prawnika PIP na Politechnice Śląskiej

Biuro Karier Studenckich zaprasza dziś studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy, podczas których będą udzielane porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
 
Prawnik będzie dyżurował w środy: 15 maja oraz 12 czerwca, w godz. 14:00-17:00 w siedzibie Biura Karier Studenckich w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20, pok. 106.
 
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl – prosimy o podanie preferowanego terminu oraz godziny spotkania.

Wiadomość utworzona: 15 maja 2019 07:20, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2019 07:26, wykonana przez: Anna Mrowiec
14 maja 2019
Politechnika otwarta na niepełnosprawnych

Politechnika Śląska aktywnie działa na rzecz maksymalnego ułatwienia zdobywania wiedzy przez studentów z niepełnosprawnościami. 10 maja rektor prof. Arkadiusz Mężyk podpisał porozumienia o współpracy z trzema kolejnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Porozumienia zostały zawarte ze Stowarzyszeniem Tu i Teraz, gliwickim kołem Polskiego Związku Niewidomych oraz Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Obejmują one realizację działań na rzecz zapewnienia wsparcia niepełnosprawnym studentom Politechniki Śląskiej, a także zwiększenia świadomości i umiejętności studentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej w zakresie wsparcia i udzielania pomocy osobom z ograniczeniami.
 
Bardzo się cieszę, że możemy podpisać porozumienia z kolejnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – podkreślał rektor prof. Arkadiusz Mężyk. – Jesteśmy zobligowani do tego, by uczelnia była otwarta dla wszystkich, by nikt nie był pozbawiony możliwości zdobywania wiedzy. Obiekty znajdujące się w zasobach naszej uczelni to często budynki już zabytkowe, znajdujące się pod ochroną konserwatorską, co z założenia generuje znaczne utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Tym bardziej więc musimy działać na rzecz likwidacji barier architektonicznych.
 
Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z możliwości podpisania porozumień, doceniając jednocześnie zaangażowanie przedstawicieli Politechniki Śląskiej w działaniach na rzecz ułatwienia zdobywania wiedzy osób niepełnosprawnych.
 
 

Wiadomość utworzona: 14 maja 2019 09:25, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2019 09:26, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
13 maja 2019
Dni Jakości Kształcenia

Kolejny już raz na Politechnice Śląskiej będą miały miejsce Dni Jakości Kształcenia. Dwudniowe spotkanie odbędzie się 14 i 15 maja. Na uczestników czekają seminaria oraz warsztaty.
 
We wtorek, 14 maja, w Sali Senatu Politechniki Śląskiej odbędzie się VI Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia.
 
W środę, 15 maja, w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” na uczestników wydarzenia czeka seminarium pt. „Rozwój uczelni XXI wieku a współczesne wyzwania jakości kształcenia”. Tuż po nim odbędą się warsztaty dla pracowników pt. „Ewaluacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym”, a następnie dla studentów pt. „Ankietyzacja jako wyraz partycypacji studentów w procesie oceny jakości kształcenia”.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do czynnego udziału w seminarium i przygotowanych warsztatach.

Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.
 
 

Wiadomość utworzona: 13 maja 2019 15:56, autor: Katarzyna Wojtachnio
11 maja 2019
Dzień Sportu już wkrótce!

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Sportu Politechniki Śląskiej. Już 15 maja uczestnicy tej cieszącej się wielkim powodzeniem imprezy sportowej będą mogli spróbować swoich sił m.in. w boksie, sumo, przeciąganiu liny czy siłowaniu na rękę. Pierwsze konkurencje rozpoczną się już o godz. 8.30, oficjalne przywitanie gości z udziałem prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, i rektora prof. Arkadiusza Mężyka, odbędzie się o godz. 12.00 w hali Ośrodka Sportu przy ul. Akademickiej 26.

Festynowi będzie towarzyszył Festiwal Sportów Nieolimpijskich Uczelni Śląskich. Studenci z kilku śląskich uczelni będą rywalizować m.in. w darcie, disc golfie, biegu na orientację.
Podczas Dnia Sportu, jak co roku, odbędą się również Mistrzostwa Politechniki Śląskiej m.in. w tenisie ziemnym, stołowym, w wyciskaniu sztangi leżąc, zawodach strongman dla amatorów, biegu przełajowym i wielu innych dyscyplinach. Wisienką na torcie Mistrzostw Politechniki Śląskiej będzie mecz piłki nożnej pomiędzy zwycięzcami Uczelnianej Ligii Profesorów a Uczelnianej Ligii Studentów, który zostanie rozegrany w hali Ośrodka Sportu  o godz. 11.00.

Podczas festynu nie zabraknie też pokazów. Zobaczymy m.in. mecz Bubble Football Dziekani & Studenci oraz pole dance w wykonaniu mistrzyni świata Aleksandry Bednarz.
Natomiast po wręczeniu nagród, cała społeczność akademicka spróbuje pobić w Arenie Gliwice rekord Guinnessa w największej na świecie ilości osób robiących pompki.

Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie.

Wiadomość utworzona: 11 maja 2019 16:31, autor: Katarzyna Wojtachnio
Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2019 16:32, wykonana przez: Katarzyna Wojtachnio
10 maja 2019
Zakopower i Sarsa wystąpią na "Śląsk Maturzystom"