Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

28 stycznia 2020
Konsultacje z prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Śląskiej do udziału w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas spotkania będą udzielane porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.

Prawnik będzie dyżurował 28 stycznia od godz. 14:00 do 17:00 w siedzibie Biura Karier Studenckich na ul. Konarskiego 20, pok. 106. Zgłoszenia zainteresowanych konsultacjami są przyjmowane pod numerem telefonu 32 237 20 75 lub 32 237 15 59.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 14:31, autor: Aleksandra Weber
28 stycznia 2020
Dzień Otwarty w ZUS

Przypominamy, że 28 stycznia 2020 r. w Oddziałach ZUS w Zabrzu i Tarnowskich Górach odbywa się Dzień Otwarty pod hasłem "Mały ZUS+ i mikrorachunek podstawowy".
 
W ramach wydarzenia eksperci Oddziału ZUS oraz Urzędu Skarbowego udzielają porad z zakresu nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem konsultacji może być również indywidualny rachunek podatkowy oraz zakładanie konta na Platformie usług Elektronicznych.
 

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 14:26, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2020 14:28, wykonana przez: Jadwiga Witek
28 stycznia 2020
Otwarcie Pracowni Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego

Na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej 27 stycznia o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego.
 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, a także Kolei Śląskich Sp. z o.o. i firmy Rail Mail Computers. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prof. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych, prof. Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, prof. Janusz Ćwiek – Kierownik Katedry Transportu Kolejowego oraz Wawrzyniec Wychowański reprezentujący firmę Rail Mil Computers. Wydarzenie poprzedził briefing prasowy.
 
Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego jest najnowocześniejszą tego typu pracownią w Polsce. Będzie służyła kształceniu studentów, prowadzeniu studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleniu i sprawdzaniu zawodowych umiejętności pracowników branży kolejowej. – Wyjątkowość tej pracowni polega na precyzyjnie zwizualizowanych efektach sterowania ruchem kolejowym. Znajdujące się w niej stanowiska są takie same, jak stanowiska pracowników prowadzących ruch kolejowy na szlaku wyposażonym w najnowszą aparaturę, obecnie produkowaną na poziomie najwyższych światowych standardów – wyjaśnia Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogusław Łazarz. – W ten sposób będziemy mogli kształcić najnowocześniej w kraju, realizując swoją misję uczelni badawczej – dodaje Prorektor.
 
Pracownia została wyposażona przez firmę Rail-Mil Computers i zawiera m.in. 6 komputerowych stanowisk sterowania ruchem kolejowym oraz jedno komputerowe stanowisko nadzoru. Studenci podczas zajęć będą mogli korzystać z makiety w skali H0 (czyli 1:87), na której znajdują się 4 przejazdy kolejowe, 255 semaforów, 115 zwrotnic, 12 posterunków ruchu, 3 posterunki odgałęźne, 1 mijanka, a także 2 wiadukty i 8 stacji Długości torów i składów na makiecie zostały przygotowane tak, aby symulować rzeczywiste warunki. Jest też możliwe jednoczesne prowadzenie ruchu dwunastu pojazdów szynowych.
 
– Urządzenia sterowania ruchem mogą być wykorzystane do prowadzenia różnego rodzaju prac badawczych po to, by podnieść bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego i uniknąć incydentów i katastrof – mówi prof. Bogusław Łazarz. Na aspekt bezpieczeństwa zwraca również uwagę Prezes Aleksander Drzewiecki: – W branży kolejowej mamy lukę pokoleniową, więc musimy dobrze wyszkolić studentów, żeby od razu po studiach mogli zajmować odpowiednie miejsca pracy, szczególnie te związane z bezpieczeństwem. To jest priorytet dla Kolei Śląskich, a pracownia to dobry wyznacznik ciągłego doskonalenia.
 
Studenci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej dzięki specjalistycznemu wyposażeniu będą nabywali umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem i sygnalizacji kolejowej. Korzystający z makiety poznają więc zasady wyprawiania i przyjmowania pociągów, a także będą mieli możliwość prowadzenia manewrów, które są jedną z form prowadzenia ruchu. Sterowanie pojazdami będzie odbywało się za pomocą tabletów.

– Kierunek transport kolejowy jest realizowany na naszym wydziale od trzech lat, więc myślę, że pracownia okaże się bardzo dużym wsparciem dla ćwiczenia umiejętności praktycznych i późniejszego odnalezienia się na rynku pracy – tłumaczy prof. Piotr Folęga, Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. W pracowni będą szkolić się także studenci studiów podyplomowych, w szczególności osoby pracujące w firmach związanych z transportem kolejowym. – W wielu przypadkach pracujący dla branży kolejowej specjaliści, czyli informatycy lub automatycy, są doszkalani, by robiąc swoją część dobrze rozumieli, jaka jest specyfika prowadzenia ruchu kolejowego – dodaje Prorektor prof. Bogusław Łazarz.
 
Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego powstała przy współudziale Miasta Katowice. – Dla Politechniki Śląskiej tego typu inicjatywy oraz wsparcie władz lokalnych są bardzo cenne. Także pomoc polskiej firmy przy tworzeniu tego typu sterowania i pracowni to dobry sposób realizacji zadań Uczelni, związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym – podsumowuje Prorektor.
Fotorelacja z wydarzenia znajduje się w galerii zdjęć.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 12:51, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2020 13:16, wykonana przez: Aleksandra Weber
28 stycznia 2020
Baza Legalis C.H.Beck oraz Bentham Science Publishers w Bibliotece PŚ

Biblioteka Politechniki Śląskiej regularnie poszerza swoje zasoby. W ostatnim czasie dołączyły publikacje wydawnictwa C.H. Beck tj. baza prawna Legalis oraz pojawił się dostęp testowy do czasopism Bentham Science Publishers.

Baza Legalis obejmuje kompleksowy zakres treści dotyczących polskiego prawa. W jej zasobach można znaleźć ujednolicone akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych ministerstw, w tym także aktualne orzecznictwo sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Jej atrakcyjność merytoryczna związana jest również z obecnością komentarzy, monografii, opinii i artykułów pochodzących z czasopism Wydawnictwa C.H. Beck. Zostały one posegregowane według modułów: Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo nieruchomości, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Prawo samorządowe, Prawo własności intelektualnej, Unia Europejska.

Instrukcja korzystania z zasobów prawnych dostępna jest na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej.
 
Druga baza – obejmująca czasopisma wydawnictwa Bentham Science Publishers – skierowana jest do osób zainteresowanych szczególnie naukami ścisłymi, m.in. chemią, fizyką, astronomią, matematyką, technologią inżynieryjną. Obejmuje ponad 130 czasopism STM (nauki ścisłe, technologie i nauki medyczne),w tym takie, które mogą pochwalić się wysokimi wskaźnikami Impact Factor zgodnie z Journal Citation Reports  2019. Biblioteka zaznacza, że oferowany dostęp ma na razie charakter testowy i tym samym obowiązują go ograniczenia czasowe: do 15 kwietnia.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 10:14, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2020 10:25, wykonana przez: Dominika Gnacek
28 stycznia 2020
Na styku nauki i przemysłu – III seminarium „Materiały dla motoryzacji”

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej już po raz trzeci gościł prelegentów i uczestników seminarium naukowo-technicznego „Materiały dla motoryzacji”. Środa 22 stycznia upłynęła po znakiem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i motoryzacyjnego oraz reprezentantami młodych członków wspólnoty Uczelni.

Seminarium pod patronatem honorowym dealera BMW Bawaria Motors Katowice miało na celu wskazać obszary wspólne między inżynierią materiałową a branżą motoryzacyjną. Zakres poruszonych zagadnień był zróżnicowany. Referaty prezentowane przez pracowników znanych firm, w tym absolwentów Uczelni, oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej umożliwiły szerokie spojrzenie na omawianą problematykę. Przedstawione zostały kwestie techniczne (np. zastosowanie technologii flexforming), problematyka radzenia sobie z wadami pojazdów (wady lakiernicze), a także metod zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym.
 
Organizację seminarium w szczególny sposób wsparli Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ oraz Prodziekan ds. Ogólnych dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ. Wystąpienie poprowadziła również Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ, która wspólnie z dr. hab. inż. Maciejem Dyzią przedstawiła perspektywy zastosowania materiałów kompozytowych w branży motoryzacyjnej.

Wydarzenie stało się okazją do zgodnej współpracy między przedstawicielami środowisk zawodowych, akademickich i pozauczelnianych. W jego organizację zaangażowali się nie tylko studenci, ale również uczniowie ze Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu.
 

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 10:09, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2020 14:29, wykonana przez: Dominika Gnacek
27 stycznia 2020
Pracownicy Politechniki Śląskiej wyróżnieni na 4. ŚFN!

Prof. Dawid Janas oraz doktorantka mgr inż. Katarzyna Turoń zostali uhonorowani podczas czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki.
 
Uroczysta gala otwarcia Śląskiego Festiwalu Nauki odbyła się w sobotę 25 stycznia o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Kluczowym punktem programu było wręczenie Śląskiej Nagrody Naukowej (ŚNN), czyli specjalnego wyróżnienia będącego formą uhonorowania najlepszych naukowców. O tym, komu zostanie ono przyznane, decydują każdorazowo uczelnie wchodzące w skład konsorcjum festiwalowego. Wskazują one badaczy spośród swojej kadry akademickiej. Przyznana nagroda stanowi dowód uznania dla zasług w działalności badawczej, która w znacznym stopniu kształtuje przyszłość, wspierając w ten sposób rozwój polskiej, europejskiej i światowej nauki.
 
Laureat tegorocznej Śląskiej Nagrody Naukowej – Prof. Dawid Janas (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny) – specjalizuje się w tematyce nanomateriałów. Ostatnio w ramach prestiżowego Programu im. Mieczysława Bekkera organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej otrzymał stypendium wyjazdowe na pobyt w Kyushu University (Japonia, 3 miesiące). Celem stypendium jest realizacja projektu pt. „Badanie pożądanych niedoskonałości struktury nanorurek węglowych dla zastosowań fotonicznych”. O działalności naukowej prof. D. Janasa oraz jego osiągnięciach będzie można więcej przeczytać w najbliższym wydaniu „Biuletynu Politechniki Śląskiej”.
 
Mgr inż. Katarzyna Turoń, która otrzymała Nagrodę Specjalną, pełni funkcję Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Swoją działalność naukową – jako doktorantka Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej – koncentruje na innowacyjnej tematyce związanej z aspektami transportu współdzielonego typu „sharing” i nowoczesną mobilnością. Reprezentuje Polskę w Europejskiej Radzie Doktorantów i Młodych Naukowców (EURODOC) z siedzibą w Brukseli, a także wchodzi w skład zespołu ds. międzynarodowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
 
Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2020 09:49, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2020 10:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
24 stycznia 2020
„Uczelnia bliska każdemu” – ruszył program konsultacyjny dla Wspólnoty Politechniki Śląskiej
Na Politechnice Śląskiej został uruchomiony program konsultacyjny „Uczelnia bliska każdemu”. Jego zadaniem jest zachęcenie wszystkich członków Wspólnoty Akademickiej do uczestniczenia w rozwoju naszej Uczelni i tworzenia nowych rozwiązań prawnych, które pomogą ulepszyć jej funkcjonowanie.
 
Za pomocą serwisu internetowego, specjalnego adresu email i tradycyjnych skrzynek pocztowych, które pojawią się na każdym Wydziale, pracownicy będą mogli, również anonimowo, przekazywać swoje uwagi i propozycje, w szczególności na temat:
- organizacji pracy Uczelni;
- spraw związanych z udoskonaleniem funkcjonowania Uczelni;
- spraw pracowniczych;
- studiów i kształcenia;
- projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”;
- programów projakościowych i innych projektów;
- infrastruktury;
- otoczenia społeczno-gospodarczego;
- współpracy międzynarodowej;
- projektów, np. zasad funkcjonowania i rozliczania;
- innych związanych z doskonaleniem funkcjonowania Uczelni.
 
Odpowiedzi na Państwa pytania i uwagi pojawią się na dostępnej po zalogowaniu stronie internetowej poświęconej programowi „Uczelnia bliska każdemu”. 
 
Zachęcamy do pobrania materiałów na temat programu „Uczelnia bliska każdemu”:

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 14:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2020 14:13, wykonana przez: Aleksandra Weber
24 stycznia 2020
Uroczyste otwarcie pracowni nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego

W ramach Strefy Innowacji Miasta Katowice – Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 27 stycznia o godz. 14:00 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej zostanie otwarta pracownia nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego.

Jest to najnowocześniejsza w Polsce pracownia tego typu. Została wyposażona przez firmę Rail-Mil Computers z Warszawy m.in. w makietę w skali H0 oraz rzeczywiste komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Umożliwią one studentom Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej nabycie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem i sygnalizacji kolejowej.

Miejsce to będzie przeznaczone także dla pracowników: zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, którzy dzięki pracy w oparciu o nowoczesne technologie będą mogli poszerzać swoją wiedzę.

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 14:05, autor: Aleksandra Weber
27 stycznia 2020
Pracownicy Uczelni w gronie laureatów Programu im. Mieczysława Bekkera

Dr hab. inż. Dawid Janas, dr hab. inż. Andrzej Katunin oraz dr hab. inż. Michał Niezabitowski zostali laureatami prestiżowego Programu im. Mieczysława Bekkera zorganizowanego po raz drugi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Spośród 457 wniosków złożonych w ramach naboru finansowanie otrzymało 126 najlepszych Wnioskodawców. Przyznane stypendia będą przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą.

Dr hab. inż. Dawid Janas (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny) pojedzie do Kyushu University (Japonia, 3 miesiące), aby zrealizować projekt pt. „Badanie pożądanych niedoskonałości struktury nanorurek węglowych dla zastosowań fotonicznych”. O działalności naukowej prof. D. Janasa oraz jego osiągnięciach będzie można więcej przeczytać w najbliższym wydaniu „Biuletynu Politechniki Śląskiej”.

Dr hab. inż. Andrzej Katunin (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny) spędzi pół roku w Portugalii na University of Lisbon, gdzie będzie dążył do „Opracowania i walidacji zaawansowanych metod przetwarzania w celu zwiększenia wykrywalności uszkodzeń w strukturach z wykorzystaniem shearografii”.

Najdłuższe, bo niemal dwuletnie stypendium przyznano dr. hab. inż. Michałowi Niezabitowskiemu (Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) – ponownemu laureatowi tego prestiżowego programu – który swój projekt dot. „Wykładników Bohla dyskretnych układów liniowych” będzie realizował w Niemczech na Technische Universität Dresden (20 miesięcy). Zeszłoroczny koncept poświęcony zagadnieniu „Numerical characteristics of discrete fractional systems” został przeprowadzony w tej samej placówce. Otrzymanie stypendium rok po roku to duży sukces – oprócz dr. M. Niezabitowskiego takie wyróżnienie uzyskał jeszcze jedynie dr inż. Demis Lukasz Pandelidis z Politechniki Wrocławskiej.

Dr hab. inż. M. Niezabitowski znalazł się również w gronie 24 laureatów, którzy na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu będą mogli wnioskować w ramach odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków o sześciomiesięczny „komponent krajowy”.

Program im. Mieczysława Bekkera przygotowany został z myślą o naukowcach i nauczycielach akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych, którzy pragną dążyć do doskonałości naukowej w środowisku międzynarodowym. Forma realizacji zgłoszonego projektu obejmuje zarówno staże podoktorskie, jak i badania naukowe czy pozyskanie materiałów na potrzeby pracy naukowej. Okres, na który zostanie przyznane stypendium rozpatrywany jest indywidualnie (od 3 do 24 miesięcy).

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 12:49, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2020 10:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
24 stycznia 2020
Dyżury prawne dla studentów i doktorantów

W Centrum Obsługi Studiów uruchomiono bezpłatne dyżury prawne dla studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej. Konsultacje będą odbywały się w środy od godz. 17:00 oraz w soboty od godz. 14:00 w CKS „Mrowisko” na ul. Pszczyńska 85, pok. 3.

W celu umówienia terminu należy skontaktować się z Centrum Obsługi Studiów – adres mailowy: bon@polsl.pl, nr telefonu: 32 237 23 50.

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 12:24, autor: Aleksandra Weber
24 stycznia 2020
4. Śląski Festiwal Nauki. Bardziej międzynarodowo, bardziej POP, bardziej (radio)aktywnie – ŚFN taki sam, a jednak trochę inny

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE już na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń odbywających się zimą w stolicy województwa śląskiego. Czwartą edycję ŚFN zaplanowano na 25–27 stycznia 2020 r., czyli o dwa tygodnie później niż przed rokiem. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego liderem od początku jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Trzecia odsłona ŚFN przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach – areny zasadniczej część festiwalu – aż 35 tysięcy osób, kilka kolejnych tysięcy śledziło przebieg wydarzenia za pośrednictwem transmisji internetowej. Dane te potwierdzają tylko, że zapotrzebowanie na taką formę prezentowania i przybliżania nauki jest w naszym regionie ogromne.

Już teraz Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest największym w Polsce wydarzeniem o charakterze popularyzującym naukę w kategorii tych odbywających się w jednym miejscu i pod dachem. W ramach czwartej edycji organizatorzy festiwalu postanowili ponownie skorzystać ze sprawdzonego modelu. 4. ŚFN KATOWICE rozpocznie zatem po raz kolejny sobotnia uroczysta gala otwarcia w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a w niedzielę i w poniedziałek na rzecz festiwalu zostanie zagospodarowana praktycznie cała ogromna powierzchnia gmachu MCK.

W programie inauguracji znajdzie się spektakl Radiance: The Passion of Marie Curie. Sztukę o życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie napisał amerykański aktor Alan Alda. W Polsce znamy go przede wszystkim z roli Sokolego Oka Pierce’a w bardzo popularnym w latach 90. serialu komediowym M*A*S*H. Należy jednak pamiętać, że jest to laureat nagród Emmy i Złotego Globu, a także – co może być dość zaskakujące – popularyzator nauki.

26 stycznia organizatorzy zapraszają do MCK szczególnie rodziny z dziećmi, grupy znajomych i osoby indywidualne. Program poniedziałku 27 stycznia, pierwszego dnia szkolnego po powrocie z ferii zimowych, układany jest z myślą o szkolnych grupach zorganizowanych.

Na pewno 4. ŚFN KATOWICE nabierze o wiele bardziej międzynarodowego charakteru, a to ze względu na bardzo liczną reprezentację gości zagranicznych. Czterech z nich będzie miało status gościa specjalnego (w kolejności alfabetycznej): austriacki pisarz science fiction Marc Elsberg (którego najnowsza powieść zatytułowana Chciwość ukazała się w tym roku), amerykański astronom i popularyzator nauki Seth Shostak (m.in. były dyrektor Instytutu SETI zajmującego się poszukiwaniem inteligencji pozaziemskiej), Brytyjczyk Daniel Tammet (sawant obdarzony ponadprzeciętnymi umiejętnościami arytmetycznymi i językowymi, aktualny rekordzista Europy w recytowaniu z pamięci rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi) oraz amerykański inżynier lotniczy i pisarz Robert Zubrin (propagator idei kolonizacji i eksploracji Marsa). Ponadto do Katowic przyjadą m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych festiwalu nauki z Wielkiej Brytanii i Szwecji.
Organizatorzy festiwalu postanowili również rozszerzyć grono ambasadorów ŚFN – rok temu funkcję tę pełnił kwartet Wiktor Niedzicki, Piotr Baron, Tomasz Rożek i Łukasz Lamża, teraz grono to tworzy jedenaścioro osób.

Propozycję objęcia funkcji ambasadorskiej przyjęły trzy panie: prof. Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego, dr Agata Kołodziejczyk, pracująca m.in. dla Analog Astronaut Training Center, i astronautka NASA Nicole Stott, która była głównym zagranicznym gościem specjalnym podczas trzeciej edycji. Ambasadorami idei festiwalowej zostali również: dziennikarz Polskiego Radia Katowice Jarosław Juszkiewicz, dr Arkadiusz Gorzawski – polski fizyk na co dzień pracujący w CERN-ie, oraz Marek Hucz i Jan Jurkowski, czyli członkowie Grupy Filmowej Darwin.

Wszystkie te osoby brały udział we wcześniejszych odsłonach ŚFN, niewykluczone więc, że za rok ambasadorski skład rozszerzy się o nazwiska które będą obecne na zbliżającej się edycji – swój udział zapowiedzieli m.in prof. Jerzy Bralczyk, Zbigniew Libera (artysta, fotografik i performer), Edwin Bendyk (dziennikarz zajmujący się wpływem technologii na życie społeczne) czy Marcin Popkiewicz (fizyk, klimatolog i analityk megatrendów).
 
4. ŚFN KATOWICE to także powrót do wyjątkowych pokazów naukowych w sześciu obszarach wiedzy (przyroda, nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki humanistyczno-społeczne, medycyna i zdrowie, sztuka), które odbywają się na liczącej ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych sali wielofunkcyjnej MCK. To tam można będzie spotkać się z naukowcami i zachwycić się efektami ich pracy. Przed rokiem wyjątkowe miejsce wśród stref specjalnych przyznano kosmosowi – stąd obecność w Katowicach m.in. Nicole Stott oraz Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego i wciąż jedynego Polaka, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Tym razem organizatorzy 4. ŚFN KATOWICE chcą zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie elektromobilności i to jej poświęcą specjalną strefę w MCK.

W ramach festiwalu sprawdziła się również strefa OFF Science i odbywający się w niej Przegląd Garażowych Wynalazków. Organizatorzy postanowili zaproponować więc kolejny element poszerzający festiwalową formułę – konkurs POP Science ma honorować popularyzatorów nauki. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach: wideoblog, blog lub strona internetowa, audycja radiowa lub podcast, naukowiec z instytucji działającej w naszym województwie oraz mieszkaniec naszego województwa.

Do kilku istotnych modyfikacji dojdzie w organizacji przestrzeni festiwalowej, m.in. lepiej wykorzystane zostaną konstrukcje wielopiętrowe w sali wielofunkcyjnej, strefa dziecka będzie połączona ze strefą sportu i zaplanowana według zupełnie nowej koncepcji, zaaranżowana zostanie również księgarnia naukowa z kawiarnią.

Organizatorzy pracują teraz intensywnie nad całościowym programem festiwalu. Już teraz została uruchomiona rejestracja dla grup zorganizowanych – muszą one zgłosić swoją obecność w budynku MCK (co ważne nie muszą tego robić indywidualni zwiedzający). Po ogłoszeniu programu uruchomione zostaną także zapisy na wybrane punkty programu, które wymagają rejestracji (np. warsztaty czy niektóre wykłady). Należy jednak pamiętać, że sam udział w festiwalu jest całkowicie bezpłatny, a większość atrakcji przygotowano w ramach wolnego dostępu.
 

Liderem 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miastem Gospodarzem są Katowice, a Współgospodarzem Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska  Metropolia. Współorganizatorami wydarzenia są Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Sponsorem Głównym Arcelor Mittal Poland. Sponsorem festiwalu są PKO Bank Polski, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Partnerem kulturalnym - Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Głównym partnerem technologicznym - Concept Music Art Sp. z o.o. Strategicznym partnerem medialnym jest Discovery Channel.

Partnerami Festiwalu są: Moto Katowice Autoryzowany Dealer Kia, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Novotel Katowice Centrum, ibis budget Katowice Centrum , Koleje Śląskie Sp. z.o.o., Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Firma Handlowa ROLNIK sp.j, KUKA CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Muzeum Śląskie, Galen-Ortopedia Sp. z o.o., Drewniany Konik, Przedszkole Mali Giganci oraz Centrum Rozrywki Guliwer.
4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest objęty patronatem honorowym: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Agencji Atomistyki, Marszałka Województwa Śląskiego, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,  Urzędu Patentowego RP, Prezydenta Miasta Katowice, Prezydenta Miasta Gliwice, Prezydenta Miasta Sosnowca, Prezydenta Miasta Chorzowa, Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Patronat medialny nad 4. Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE objęli:  „Dziennik Zachodni”,  „Nasze miasto”,   „Gazeta Wyborcza”,  „Charaktery”,  „Gość Niedzielny”, Śląski Biznes, Radio Katowice, Radio Piekary, Radio Bielsko, Radio Express, Radio Em, „Gazeta Uniwersytecka UŚ". Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement", Portal naukowy „Przystanek Nauka” oraz Studenckie Studio Radiowe „Egida” oraz Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego.

Autor: Tomasz Płosa

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego 4. ŚFN.

Wiadomość utworzona: 24 stycznia 2020 09:50, autor: Aleksandra Weber
22 stycznia 2020
„Uczelnia bliska każdemu” – ruszył program konsultacyjny dla Wspólnoty Politechniki Śląskiej
Na Politechnice Śląskiej został uruchomiony program konsultacyjny „Uczelnia bliska każdemu”. Jego zadaniem jest zachęcenie wszystkich członków Wspólnoty Akademickiej do uczestniczenia w rozwoju naszej Uczelni i tworzenia nowych rozwiązań prawnych, które pomogą ulepszyć jej funkcjonowanie.
 
Za pomocą serwisu internetowego, specjalnego adresu email i tradycyjnych skrzynek pocztowych, które pojawią się na każdym Wydziale, pracownicy będą mogli, również anonimowo, przekazywać swoje uwagi i propozycje, w szczególności na temat:
 
- organizacji pracy Uczelni;
- spraw związanych z udoskonaleniem funkcjonowania Uczelni;
- spraw pracowniczych;
- studiów i kształcenia;
- projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”;
- programów projakościowych i innych projektów;
- infrastruktury;
- otoczenia społeczno-gospodarczego;
- współpracy międzynarodowej;
- projektów, np. zasad funkcjonowania i rozliczania;
- innych związanych z doskonaleniem funkcjonowania Uczelni.
 
Odpowiedzi na Państwa pytania i uwagi pojawią się na dostępnej po zalogowaniu stronie internetowej poświęconej programowi „Uczelnia bliska każdemu”.
Zachęcamy do pobrania materiałów na temat programu „Uczelnia bliska każdemu”:

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2020 14:14, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2020 14:14, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 stycznia 2020
Rusza VII edycja Programu CRC

Politechnika Śląska wspólnie z Accenture, IBM oraz ING Tech Poland zapraszają studentów do udziału w certyfikowanym programie nauczania CRC.

Studenci zakwalifikowani do Programu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych w macierzystych uczelniach, a także w siedzibach partnerów wydarzenia. Uczestnicy zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania w dużych przedsiębiorstwach. Poznają nowe obszary działalności biznesowej, co ułatwi im wejście na rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

 

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2020 11:46, autor: Aleksandra Weber
21 stycznia 2020
Po pierwsze – Przemysł 4.0 Politechnika Śląska podpisuje nowe porozumienie

Politechnika Śląska nie ustaje w dążeniach, aby stworzyć studentom atrakcyjne warunki do rozwoju w obszarze Przemysłu 4.0 Wyrazem tych starań jest porozumienie, które zostanie podpisane w czwartek 23 stycznia i które położy fundamenty pod współpracę między Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. a firmą Rockwell Automation.

– Łączenie nauki i praktyki z założenia przynosi wartości dodane dla obu stron. W tym wypadku mamy wyjątkowe połączenie podmiotów reprezentujących wszystkie 3 sektory: publiczny, prywatny, społeczny, dodatkowo sympatyków Przemysłu 4.0 – wskazuje prof. Małgorzata Dobrowolska, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

Zapowiadane porozumienie otworzy drogę do współdziałania w zakresie organizacji m.in. wspólnych konferencji, debat, spotkań naukowych, projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Pomysły obejmują również studia dualne i prowadzenie sesji tematycznych w ramach innowacyjnych studiów podyplomowych MBA Przemysł 4.0, które są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt Dialog).

Uroczyste zawiązanie współpracy odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godzinie 9.00 w siedzibie Centrum Edukacyjno-Kongresowego (sala 202, ul. Konarskiego 18B). Podczas spotkania zostaną zaprezentowane krótko- i długofalowe plany działań, których beneficjentami będzie nie tylko środowisko akademickie, ale również te pozauczelniane.

Rockwell Automation Inc. to amerykańska firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną. Zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach świata. Rockwell, podobnie jak Politechnika Śląska, dostrzega silny kapitał w ludziach i ich predyspozycjach – nieustannie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych specjalistów i inżynierów, starając się zapewnić im możliwość elastycznego przejścia od etapu edukacji do pracy zawodowej, a aklimatyzacja tego typu przebiega łatwiej, gdy potencjalni pracownicy są wszechstronnie wykształceni. – Naszą współpracę dedykujemy „nauce bliżej przemysłu” i przemysłowi wykorzystującemu siłę, wiedzę i potencjał z nauki – zapewnia prof. Małgorzata Dobrowolska. Założeniem partnerstwa jest m.in. organizowanie talents hubów, dzięki którym studenci będą mieli możliwość odbycia praktyki, stażu lub podjęcia pracy na stanowisku dla początkujących.

To nie pierwsze wspólne przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej i Rockwell Automation. W ramach programu studiów MBA została przygotowana sesja edukacyjna w oddziale firmy w Katowicach. Dla przedsiębiorstwa jest to możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań w gronie doświadczonych praktyków z branży produkcyjnej oraz umocnienie marki jako pioniera innowacyjnych produktów na rynku, a dla słuchaczy doskonała okazja do poznania krajowych i zagranicznych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Jedną ze stron umowy będzie również Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które zostało powołane do życia w 2018 roku drogą konsorcjum pomiędzy Politechniką Śląską a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jego obecność w tym gronie jako podmiotu pośredniczącego w kształceniu kompetencji koniecznych dla funkcjonowania w rzeczywistości procesów transformacji cyfrowej potwierdza istotność zagadnień podlegających porozumieniu. Współpraca Centrum z firmą Rockwell Automation pozwoli na poszerzenie podejmowanej przez niego działalności, szczególnie w zakresie praktycznego demonstrowania nowych technologii.
 
Przemysł 4.0 stanowi kluczowy aspekt jednego z priorytetowych obszarów badawczych Uczelni, stawiającej przede wszystkim na praktyczne umiejętności, o czym świadczy otwarcie 15 stycznia 2020 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym pierwszej w Polsce Pracowni Atlas Copco – światowego lidera w dziedzinie rozwiązań technologicznych i produkcyjnych Przemysłu 4.0.

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2020 13:12, autor: Dominika Gnacek
21 stycznia 2020
Otwarcie pracowni nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego

W ramach Strefy Innowacji Miasta Katowice – Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 27 stycznia o godz. 14:00 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej zostanie otwarta pracownia nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego. 

Największa w Polsce pracownia tego typu została wykonana i wyposażona przez firmę Rail-Mil Computers z Warszawy. Znajdować się w niej będą m.in. makieta H0 oraz rzeczywiste komputerowe  urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które umożliwią studentom Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej nabycie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem i sygnalizacji kolejowej. Miejsce to będzie przeznaczone także dla pracowników: zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, którzy dzięki pracy w oparciu o nowoczesne technologie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę.

W wydarzeniu wezmą udział prezes firmy Rail-Mil Computers Sławomir Jasiński, prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, prezes Kolei Śląskich Sp. z o.o. dr inż. Aleksander Drzewiecki, przedstawiciele PKP Cargo S.A. oraz PKP PLK S.A., a także dyrektorzy szkół średnich o profilu kolejowym.

Zaproszenie na otwarcie pracowni nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2020 11:52, autor: Aleksandra Weber
21 stycznia 2020
Otwarcie Strefy Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

31 stycznia o godzinie 13.00 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach odbędzie się uroczyste otwarcie Strefy Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, sfinansowanej z dotacji Miasta Katowice w latach 2018-2019.

W ramach Strefy Innowacji Miasta Katowice zostały utworzone pracownie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, pracownia nowoczesnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego oraz sala seminaryjno-reprezentacyjna wydziału. W nowo powstałych pracowniach studenci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej będą poszerzali wiedzę, nabywali praktyczne umiejętności oraz doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji kolejowej.

W wydarzeniu i prezentacji pracowni oraz części seminaryjno-reprezentacyjnej wezmą udział Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz przedstawiciele katowickich urzędów.


Zaproszenie na otwarcie Strefy Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2020 11:42, autor: Aleksandra Weber
21 stycznia 2020
CPN dla pokoleń

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej przygotowało kolejną autorską propozycję z cyklu Politechnika Juniora i Seniora. W sobotę 25 stycznia odbędą się dwa wykłady i dwa interaktywne warsztaty przeznaczone dla  rodzinnych duetów złożonych z dziecka i osoby dorosłej.

Młodsze dzieci (między 6 a 10 rokiem życia) wspólnie ze swoim opiekunem będą mogły zobaczyć, jak zbudowany jest układ kostny człowieka oraz sprawdzić, czy ich własne kręgosłupy są w pełni sprawne i zdrowe. Zajęcia odbędą się  na Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu (ul. Roosevelta 40).

Zespoły złożone z nastolatka (grupa 11-14 lat) i seniora dowiedzą się, które mikroorganizmy (w tym bakterie) są przyjazne człowiekowi oraz w jaki sposób elektrony walencyjne nasycają światło kolorami. Na zajęcia zapraszamy do Gliwic – odpowiednio do Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej (ul. Konarskiego 22B) i na Wydział Chemiczny (ul. B. Krzywoustego 6).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CPN w zakładce „Dzieci i młodzież” w podpunkcie Politechnika Juniora i Seniora.

Dodatkowa rejestracja zostanie otwarta 22 stycznia (środa) o godzinie 12.00 i można jej dokonać za pośrednictwem formularza na stronie.

To już kolejna odsłona cyklu Politechnika Juniora i Seniora, przygotowanego z myślą o wprowadzeniu dzieci i ich opiekunów w świat nauki, który bawi, intryguje i który znajduje zastosowanie w codzienności. Rolę seniora, a więc osoby starszej wiekiem i doświadczeniem może pełnić rodzic małego uczestnika lub jego opiekun prawny. Międzypokoleniowa popularnonaukowa przygoda trwa, a najnowsza propozycja może stać się dobrym pomysłem na ciekawe spędzenie czasu z okazji Dnia Babci czy Dnia Dziadka.

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2020 11:23, autor: Dominika Gnacek
20 stycznia 2020
Zarządzaj projektem zdalnie – GeCCo – Global eCollaboration Competition 2019/2020

Jesteś otwarty na międzynarodowe znajomości? Twoją ambicją jest zostanie efektywnym menedżerem? Chcesz być coraz lepszy w zarządzaniu projektami, a język angielski na poziomie zaawansowanym nie sprawia Ci trudności? IPMA Young Crew Poland oraz Śląska Grupa Regionalna IPMA Young Crew zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie zarządzania projektami GeCCo – Global eCollaboration Competition 2019/2020.

Zadanie konkursowe będzie polegać na zespołowym rozwiązaniu case study o tematyce projektowej. Innowacyjność konkursu polega na sposobie jego przeprowadzenia – odbędzie się w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników, przy użyciu narzędzi Google Drive, Skype, Discord czy Slack. Zespoły, które zostaną utworzone na potrzeby tego wyzwania, będą złożone z osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Datę konkursu wyznaczono na 14 marca 2020 roku. Uczestnictwo w nim podlega ograniczeniom wiekowym – wziąć udział mogą jedynie studenci między 18 a 35 rokiem życia.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć udziału u Przewodniczącego Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Young Crew, pracującego na Wydziale Zarządzania i Organizacji mgr. Filipa Lieberta (filip.liebert@polsl.pl) do 15 lutego 2020 r.

Główną nagrodą będzie pokrycie kosztu egzaminu IPMA D (o wartości 1230 zł), który umożliwia uzyskanie certyfikatu Specjalisty ds. Zarządzania Projektami. Zwycięzcy otrzymają również bilety na międzynarodowe warsztaty z zarządzania projektami (o wartości 1000 euro).

Śląska Grupa Regionalna IPMA Young Crew otacza opieką merytoryczną osoby zainteresowane karierą Project Managera. Za tydzień – we wtorek 28 stycznia – na Wydziale Organizacji i Zarządzania (ul. Roosevelta 26, Zabrze) odbędzie się wykład konwersacyjny poświęcony zagadnieniu podstaw bezpieczeństwa informatycznego dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami.
 
Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać na stronie organizacji.

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2020 11:12, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2020 12:32, wykonana przez: Dominika Gnacek
16 stycznia 2020
Konferencja Rozwoju Biznesu CEE 2020

Rozwój nowych technologii kształtuje obszar przemysłu, dlatego też szczególny nacisk kładziony jest na kooperację przedsiębiorstw oraz naukowców reprezentujących uczelnie techniczne. Konferencja, która odbywała się od 15 do 17 stycznia w Centrum Nowych Technologii poruszała najważniejsze kwestie dotyczące innowacji w biznesie.

Konferencja Rozwoju Biznesu CEE została zorganizowana z inicjatywy firmy Balluff, współpracującej z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym. Pierwsze wystąpienie należało do JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka, który mówił o Politechnice Śląskiej jako uczelni badawczej otwartej na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym: – Jednym z elementów strategii Politechniki Śląskiej jest bliska współpraca z przemysłem i wsparcie otoczenia gospodarczego. Na naszej Uczelni powstały więc nowoczesne laboratoria przeznaczone nie tylko dla studentów, ale także dla naukowców rozwijających technologie w zakresie Przemysłu 4.0.

Prof. Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego przedstawiła działalność Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które powstało przy ścisłej współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i ma za zadanie m.in. wspierać przedsiębiorstwa na różnych etapach transformacji przemysłowej. – Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 zostało utworzone dwa lata temu jako pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Do tej pory poprowadziliśmy pięć projektów, które miały na celu szkolenie lokalnych przedsiębiorstw w dostępie do nowych technologii  i ich wdrażaniu – wyjaśniła uczestnikom konferencji prof. A.Timofiejczuk.

Po zakończeniu wystąpień przedstawicieli Politechniki Śląskiej goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Uczelni, a także poznać wybrane projekty studenckie i zwiedzić laboratoria mieszczące się w Centrum Nowych Technologii. 

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2020 14:29, autor: Aleksandra Weber
16 stycznia 2020
Prace dyplomantek Wydziału Architektury walczą o tytuł najlepszego projektu

Trwa głosowanie na najlepszy projekt dyplomowy ósmej edycji konkursu „Akademia A&B 2019” organizowanego przez miesięcznik „Architektura&Biznes. W gronie nominowanych znalazły się projekty absolwentek Wydziału Architektury inż. arch. Martyny Żak oraz inż. arch. Magdaleny Opani.

Zagadnienia poruszone w pracach dyplomowych młodych adeptek architektury odwołują się do tematyki lokalnej.

Inż. arch. Martyna Żak zaproponowała rozwiązanie dotyczące takiego rozplanowania budynków w śródmieściu Gliwic, by wyznaczona przestrzeń nie tylko uwzględniała cele mieszkalne, ale służyła także zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-usługowych. Swój projekt pt. „Zabudowa Śródmiejska (Mieszkalno-Usługowa) w Gliwicach, w obszarze ulic Orlickiego i Wybrzeże Wojska Polskiego (rzeka Kłodnica)” przygotowała pod okiem dr. Damiana Radwańskiego i obroniła w 2018 roku.

Druga absolwentka spośród nominowanych – inż. arch. Magdalena Opania – zajęła się problemem zagospodarowania przestrzeni kompleksu szkolnego w Żorach w taki sposób, by sprostała ona wymaganiom swoich małych lokatorów. Istotny element stanowi blok sportowy, który został zaprojektowany z myślą o szerszym gronie użytkowników – nie tylko uczniów, ale wszystkich aktywnych osób. Promotorem obronionej w 2019 r. pracy „Projekt Szkoły Podstawowej Dwuciągowej i Przedszkola w Żorach przy ulicy Folwareckiej” jest dr Jan Kubec.

Szczegółowe opisy prac dyplomowych oraz ich wizualizacje można znaleźć na stronie poświęconej głosowaniu.

„Akademia A&B” to prowadzony od 7 lat konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego dyplomu architektonicznego. Miesięcznik „Architektura & Biznes” – pomysłodawca i organizator „Akademii” – zamieszcza na swoich łamach nasyłane przez czytelników-absolwentów prace dyplomowe, spośród których wybierane są najlepsze w danym roku kalendarzowym projekty.

Zwycięzca wyłoniony w otwartym głosowaniu (które stanowi drugą ścieżkę rywalizacji konkursowej i odbywa się po wybraniu odrębnych zwycięzców przez jury) otrzyma okolicznościowy dyplom oraz roczną prenumeratę A&B.
 
Głosowanie trwa od 10 do 31 stycznia na stronie czasopisma. Ogłoszenie wyników w kategorii „Nagroda Publiczności” zaplanowano na 5 lutego.

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2020 14:05, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2020 14:06, wykonana przez: Dominika Gnacek
16 stycznia 2020
Politechnika Śląska na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

Śląski Festiwal Nauki to jedno z największych popularno-naukowych wydarzeń na Śląsku. Odbędzie się w dniach 25-27 stycznia.

Podczas wydarzenia wystąpią także naukowcy Politechniki Śląskiej, m.in. badacze z Katedry Inżynierii Produkcji podczas warsztatów „Kreatywnego wariactwa 3D”, dr Rafał Setlak z prezentacją elektrycznego gokarta, mgr inż. Kamil Wereszczyński z wykładem o obliczeniach kwantowych, prof. Mariola Saternus z wykładem  o metalach, a także dr Iwona Benek z koła naukowego „LAB60+” oraz SKN Polsl Racing. Nominację w konkursie POP Science za popularyzację nauki otrzymała z kolei mgr inż. Marcelina Jureczko z Katedry Biotechnologii Środowiskowej.

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2020 13:05, autor: Aleksandra Weber
16 stycznia 2020
W sobotę kolejny mecz siatkarek AZS Politechniki Śląskiej

18 stycznia o godz. 18:00 odbędzie się mecz o mistrzostwo I ligi siatkówki kobiet, w którym zagrają AZS Politechnika Śląska i SAN-Pajda Jarosław. Akademiczki tracą do drużyny SAN-Pajda cztery punkty. W przypadku zwycięstwa siatkarki z AZS Politechniki Śląskiej umocniłyby swoją pozycję w tabeli.

Mecz zostanie rozegrany na hali „Nowa” na ul. Kaszubskiej 28. 
Życzymy powodzenia!

Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2020 12:23, autor: Aleksandra Weber
17 stycznia 2020
Nowe laboratorium Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej

Studenci Politechniki Śląskiej wezmą na warsztat bezpieczeństwo i niezawodność samochodów. 15 stycznia 2020 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym uruchomiono pierwszą w Polsce Pracownię Atlas Copco – światowego producenta rozwiązań technologicznych i produkcyjnych Przemysłu 4.0.
 
Nowe laboratorium to wspólny projekt Politechniki Śląskiej i firmy Atlas Copco, realizowany w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Świdra. Zostało wyposażone w sprzęt i technologie Przemysłu 4.0. obecnie wykorzystywane na świecie, m.in. w branży motoryzacyjnej. – Uruchomienie tej pracowni to jeden z ważnych elementów wdrażania technologii Przemysłu 4.0. To już nie tylko wiedza książkowa, ale rzeczywiste rozwiązania, stosowane w największych firmach branży samochodowej. Właśnie wróciłem z Zakładów Fiata, gdzie podpisywaliśmy umowę o współpracy na kolejny rok. Jednym z jej elementów jest wdrażanie nowych technologii, rozwijanie współpracy w zakresie kształcenia, badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych – powiedział JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. 
 
Nowe stanowisko firmy Atlas Copco obejmuje najnowsze technologie w zakresie montażu, udoskonalenia jego jakości, zwiększania niezawodności systemów technicznych, w tym przypadku związanych z samochodami. – Staramy się, by nasi studenci byli jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy, żeby byli nie tylko obserwatorami technologii Przemysłu 4.0, ale przede wszystkim, aby kreowali ten rozwój. Zatem muszą być na bieżąco z tym, co jest najnowocześniejsze w tym obszarze – dodał Rektor.
 
Dzięki współpracy z firmą Atlas Copco studenci będą mieli okazję uczyć się rzeczy aktualnych i na bieżąco poznawać zmiany, które nastąpią w procesach produkcyjnych. Ponadto zajęcia w laboratorium będą integrowały wszystkie elementy, które są ważne w automatyce, mechatronice, informatyce stosowanej, budowie maszyn, a także w organizacji procesu produkcji. Uzyskana podczas zajęć wiedza pomoże w projektowaniu samochodów, ale także podczas działalności w obszarach wykraczających poza automotive.
 
– Współpracujemy z firmą Atlas Copco od 2 lat. W tym okresie były realizowane prace inżynierskie i magisterskie i dzięki współpracy – bo to nie tylko wyposażenie, ale też współpraca merytoryczna – powstało stanowisko, na którym jesteśmy w stanie pokazać technologie połączone, a tym samym Przemysł 4.0 – zaznaczyła Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna Timofiejczuk.
 
– Przemysł 4.0 to nie tylko ogólne teorie, to przede wszystkim wdrażanie tych technologii w rzeczywistość. Prezentowane dzisiaj laboratorium daje kompetencje, które mogą być wykorzystywane nie tylko w dużych firmach, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nasze bezpieczeństwo zależy od jakości pojazdów, którymi się poruszamy, a elementem tej jakości jest jakość montażu. Dzięki najnowszym technologiom Przemysłu 4.0 wszystkie te procesy mogą być monitorowane – podkreślił Rektor prof. A. Mężyk.
 
Istotnym punktem programu uroczystości otwarcia pracowni była sesja pokazowa sprzętu demo pod hasłem „Industry 4.0 w przemyśle montażowym” oraz prezentacja laboratorium. Stanowiska zaimplementowane w jego przestrzeni są standardem stosowanym w liniach produkcyjnych, a systemy firmy Atlas Copco to najnowocześniejsze technologie wykorzystywane przez producentów z branży automotive, takich jak Fiat, Opel czy BMW.
 

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2020 16:32, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2020 11:32, wykonana przez: Jadwiga Witek
15 stycznia 2020
Rozpoczęcie Konferencji Rozwoju Biznesu (Business Development Conference CEE)

W Centrum Nowych Technologii w dniach od 15 do 17 stycznia odbędzie się Konferencja Rozwoju Biznesu.  Podczas wydarzenia zostało zaplanowane wystąpienie JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anny Timofiejczuk.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej omówią współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, związaną między innymi z utworzeniem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Uczestnicy będą mogli także zwiedzić laboratoria mieszczące się w Centrum Nowych Technologii. 

Tematyka konferencji będzie poświęcona między innymi digitalizacji, Internetowi Rzeczy, zdigitalizowanym metodom i rozwojowi sprzedaży, a jej prelegenci to eksperci w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Uczestnicy Konferencji Rozwoju Biznesu będą mieli także okazję do wzięcia udziału w warsztatach komunikacji i dzielenia się wiedzą w organizacjach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem konferencji.

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2020 12:43, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020 12:51, wykonana przez: Aleksandra Weber
15 stycznia 2020
Akcja „Książka za kraty” na Politechnice Śląskiej

„Galeria Zakamarek” Biblioteki Politechniki Śląskiej włączyła się w akcję „Książka za kraty”, której celem jest zapewnienie osobom osadzonym w zakładach karnych dostępu do literatury i prasy. Dary należy składać na portierni Biblioteki PŚ (ul. Kaszubska 23) do końca lutego 2020 r.

Realizowany od 2006 roku projekt „Książka za kraty” spowodował powstanie unikalnej społeczności, która nawiązując do idei bezinteresownej i dobrowolnej pomocy ukształtowała nową rzeczywistość komunikacyjną, pozwalając osadzonym uzyskać namiastkę wolności. Dotychczas w akcję zaangażowały się instytucje kultury, nauki, media, uczelnie, placówki edukacyjne, firmy oraz osoby publiczne.

Z biegiem czasu zakres tematyczny zbiórki został poszerzony. Do dóbr społecznych, którymi są książki dołączono dobra luksusowe, w tym również takie, które stanowią nieodłączny element współczesnej edukacji, np. komputery.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2020 12:30, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020 12:31, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 stycznia 2020
Nowa baza czasopism w zasobach Biblioteki Politechniki Śląskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej zaprasza do korzystania z najnowszej bazy obejmującej czasopisma wydawnictwa Taylor & Francis Group. W zasobach znajdują się szeroko cytowane publikacje naukowe z okresu ponad 20 lat.

Biblioteka Politechniki Śląskiej dba o poszerzanie katalogów wiedzy dla pracowników i studentów Uczelni. W ostatnim czasie zawiązała m.in. konsorcjum z wydawnictwem Taylor & Francis Group, uzyskując w tej sposób możliwość korzystania z kolekcji Science and Technology (S&T).

Pakiet oferuje dostęp do ponad 530 recenzowanych czasopism z dziedzin: nauk inżynieryjno - technicznych, informatyki, chemii, nauk biologicznych, inżynierii środowiska, nauk o żywności, matematyki i statystyki, fizyki itd.

Ponad 90% tytułów z kolekcji Science & Technology Library jest indeksowanych w bazie Web of Science – Clarivate Analytics, a około 94% czasopism z pakietu S&T Library znajduje się w wykazie czasopism punktowanych przez MNiSW z 2019 roku.

Większość czasopism publikowana jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Subskrypcja zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych, począwszy od 1997 roku.

Listę wszystkich tytułów można znaleźć tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o korzyściach płynących z dostępu do bazy.

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 12:45, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2020 14:53, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 stycznia 2020
Nowe oprogramowanie na Politechnice Śląskiej

Nasza uczelnia zapewnia swoim pracownikom i studentom dostęp do regularnie aktualizowanego oprogramowania. W bieżącym roku jest to m.in. pakiet prawie stu modułów dydaktyczno-badawczych.
 
Politechnika Śląska dokonała zakupu akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite – MATLAB i Simulink, ważnej do dnia 31.12.2020 r. i przewidywanej do odnawiania. Zakup pozwala wszystkim pracownikom i studentom Uczelni na użytkowanie wymienionego środowiska programistyczno-obliczeniowego ze wszystkimi modułami rozszerzającymi (toolboxami).
Środowisko programistyczne MATLAB/Simulink jest jednym z najbardziej podstawowych narzędzi wykorzystywanych globalnie do prowadzenia obliczeń numerycznych, modelowania i symulacji układów dynamicznych i projektowania algorytmów regulacji, wizualizacji i analizy danych, a także wielu innych zastosowań. Zakupiona licencja ogólnouczelniana oprogramowania MATLAB/Simulink umożliwia dostęp do kompletnej bazy materiałów do zajęć, tutoriali, szkoleń oraz rozwiązań automatyzujących żmudne i długotrwałe prace badawcze i dydaktyczne. Jest zatem doskonałym narzędziem do wsparcia Politechniki Śląskiej w realizacji celów związanych ze zwiększeniem liczby projektów oraz prac naukowo-badawczych, przeprowadzanych również w międzynarodowych zespołach, doskonaleniem oferty dydaktycznej oraz jej dostosowaniem do wymogów przyszłego rynku pracy, a także potencjalną komercjalizacją wyników badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Może być rozpatrywana również w kontekście szerokiego wykorzystywania środowiska MATLAB/Simulink przez zagraniczne uczelnie i ośrodki badawcze oraz w przemyśle.
 
Opis podstawowej instalacji jest zamieszczony na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RN4-CI/MATLAB/Strony/witamy.aspx
 
Licencja jest udostępniania przez Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (RN4-CI), administratorem licencji jest p. Arkadiusz Twardoń, kierownik Zespołu Usług Sieciowych w Centrum Informatycznym.
 
Pełna lista modułów oprogramowania objętego licencją znajduje się tutaj.

Wiadomość utworzona: 14 stycznia 2020 10:50, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2020 10:52, wykonana przez: Marek Gabzdyl
13 stycznia 2020
Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz przewodniczącym Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego

Przewodniczącym nowo powstałej Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii został Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz.
 
Pierwsze posiedzenie odbyło się 11 grudnia 2019 roku. Głównym zadaniem Rady, pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą, jest określenie problemów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oznacza to m.in. prace nad rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych oraz działania poprawiające bezpieczeństwo komunikacji publicznej i ekologię w transporcie drogowym.

W skład Rady wchodzą reprezentanci różnych środowisk – przedstawiciele gmin metropolitalnych i niemetropolitalnych, związków zawodowych, środowiska naukowego, przedstawiciele jednostek zarządzających drogami, przedsiębiorstw komunikacji publicznej, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz ekologii, organizacji pozarządowych działających w obszarze interesu społecznego i pomocy społecznej oraz reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, słabowidzących i niewidomych, organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców.
 
Źródło: materiały prasowe Metropolii GZM.

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2020 13:06, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2020 13:08, wykonana przez: Aleksandra Weber
13 stycznia 2020
Absolwenci architektury triumfują w konkursie Prezydenta Miasta Gliwice

Młodzi adepci architektury w swoich pracach dyplomowych często biorą na warsztat obszary i lokalizacje sobie znane i bliskie (również geograficznie). W ubiegłorocznej, czternastej edycji ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gliwice konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta nagrodzono i wyróżniono aż cztery projekty przygotowane przez absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Dyplomanci Politechniki Śląskiej przedstawili autorskie propozycje zagospodarowania terenów m.in. dzielnicy akademickiej czy obszaru nieistniejącej już Huty Gliwice, a także zaprojektowali koncepcje własnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, usprawnienia komunikacji miejskiej oraz społecznej integracji. Ich pomysły zostały docenione, czego wyrazem są zajęte w konkursie miejsca.

Opinią kapituły konkursowej pierwszą nagrodę przyznano mgr. inż. arch. Jakubowi Kowalskiemu za pracę „Nurt w Architekturze. Projekt koncepcyjny Ośrodka Monitorowania Zanieczyszczeń i Nauki o Wodzie wraz z systemem filtracji wód opadowych na terenie Gliwic”, a drugą mgr. inż. arch. Sabinie Kani-Tarasiuk, która zaprezentowała „Projekt koncepcyjny Centrum Integracji Studenckiej wraz z zagospodarowaniem fragmentu dzielnicy akademickiej Gliwic”. Promotorem obu zwycięskich prac był dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki.

Ponadto wyróżniono pomysły mgr inż. arch. Agaty Wyciślok („Hyperloop dla Gliwic. Projekt koncepcyjny intermodalnego centrum przesiadkowego”; promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ) oraz inż. arch. Kamila Matejkowskiego („Projekt zagospodarowania terenu i obiektów po zlikwidowanej Hucie Gliwice”; promotor: dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ)

Do konkursu zgłoszono 10 prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), obronionych w ostatnich trzech latach (2016-2019). Celem organizowanego rokrocznie współzawodnictwa jest wyróżnienie projektów, które motywem przewodnim swoich analiz uczyniły miasto Gliwice.
 

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2020 11:57, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2020 11:58, wykonana przez: Dominika Gnacek
13 stycznia 2020
Zapraszamy na jubileuszowy Bal Doktoranta i Absolwenta!

Karnawał trwa, a Politechnika Śląska przedstawia własne propozycje na ten czas, pamiętając nie tylko o obecnych studentach, ale również o tych, którzy zakończyli swoją ścieżkę studiów. Już za niecały miesiąc – w piątek 7 lutego – odbędzie się 15. Bal Doktoranta i Absolwenta Politechniki Śląskiej.

Jubileuszowy charakter balu organizowanego przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów oraz Biuro Karier Politechniki Śląskiej podkreślony będzie m.in. przez elegancką lokalizację – w stylowych wnętrzach Restauracji Stara Szwajcaria w Gliwicach. Koszt udziału w zabawie to 120 zł/osobę.

O oprawę muzyczną zadba DJ XAVI. Przewidywane są specjalne konkursy, w których będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację za pomocą formularza: https://forms.gle/Dyhog165ZZAep3fx6

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z organizatorami: doktoranci.polsl@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2020 09:54, autor: Dominika Gnacek
13 stycznia 2020
Politechnika Śląska grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zabrakło na gliwickim rynku stanowiska Politechniki Śląskiej i przedstawicieli naszej Uczelni – JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka oraz reprezentantów Samorządu Studenckiego, którzy wspólnie z mieszkańcami Gliwic kwestowali na rzecz WOŚP.

W tym roku wolontariuszom WOŚP w całej Polsce udało się zebrać ponad 115 mln złotych. Przypominamy, że niektóre z aukcje naszej Uczelni jeszcze trwają – m.in. licytacja udziału w dniu testowym bolidu SW-02 „Quarado” na torze Silesia Ring z zespołem PolSl Racing. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Pieniądze pochodzące ze zbiórek i aukcji zostaną przeznaczone na nowoczesne urządzenia wykorzystywane w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2020 09:43, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2020 09:44, wykonana przez: Aleksandra Weber
10 stycznia 2020
Spotkanie Rady Społecznej 08.01.2020

8 stycznia, na pierwszym zebraniu w 2020 roku, spotkali się członkowie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, by omówić bieżące kwestie istotne dla naszej Uczelni.

Zgromadzonych uczestników przywitali Rektor prof. Arkadiusz Mężyk oraz przewodniczący Rady Społecznej, dr inż. Jarosław Mlonka, prezes Sumitomo SHI FW Energia, który pogratulował Rektorowi zdobycia przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej.
Dziękując za słowa uznania, Rektor zaznaczył, że Uczelnia będzie starała się w jak najlepszym stopniu wykorzystać potencjał, jaki daje ten tytuł, z korzyścią dla rozwoju oraz zmiany wizerunku regionu, a także dla rozwoju uczelni i badań naukowych.

Rektor zwrócił zebranym uwagę, że gratulacje należą się także członkowi Rady Społecznej, prof. Krzysztofowi Składowskiemu – dyrektorowi gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskie-Curie, w związku z nadaniem Instytutowi statusu narodowego instytutu badawczego.
 
Jako kolejny głos zabrał Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Janusz Kotowicz, który przypomniał zgromadzonym Priorytetowe Obszary Badawcze (POB), w oparciu o które Uczelnia koncentruje swój rozwój, oraz przedstawił osoby zajmujące się poszczególnymi obszarami z ramienia naszej Uczelni. Następnie prof. Janusz Kotowicz poprosił o przedstawienie tych obszarów przez ich przedstawicieli, by przybliżyć zgromadzonym szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich.
 
Wystąpili kolejno:
1. prof. dr hab. inż. Joanna Polańska Dziekan Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki - POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna;
2. prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz – POB2 Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych;
3. dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ – POB3 Materiały przyszłości;
4. prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz Prorektor ds. Ogólnych oraz prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – POB4 Inteligentne miasta i mobilność przyszłości;
5. prof. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Brodny – POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0;
6. dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ – POB6 Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Zgromadzeni członkowie Rady mieli możliwość zadawania pytań.

Po wystąpieniach Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dokonał krótkiej syntezy oraz przedstawił najbliższe plany rozwoju obszarów badawczych. Rozwój współpracy zadeklarowanych do poszczególnych obszarów członków Rady Społecznej, nastąpi m.in. poprzez sformułowanie, a następnie realizację zadań/projektów rozwijających współpracę naszej Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Nawiązując do wystąpień, Prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz poinformowała, że Rada NCBR przygotowuje program strategiczny pod hasłem „Nowe Technologie w zakresie energii”, w związku z którym jest w kontakcie z Prorektorem Kotowiczem w sprawie wskazania propozycji do tematyki projektów.

Andrzej Kruegar, dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, należącego do sieci badawczej Łukasiewicz, podkreślił chęć i możliwości współpracy instytutów wchodzących w skład sieci z Politechniką Śląską.
 
Na koniec spotkania Przewodniczący Rady, prezes Jarosław Mlonka, poinformował zgromadzonych o laureatach, którzy podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 otrzymali statuetki Rady Społecznej. Laureaci Ci zostali wyłonieni spośród kandydatur zgłaszanych przez członków Rady.
 
Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie galerii.

 

Wiadomość utworzona: 10 stycznia 2020 12:17, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 12:19, wykonana przez: Aleksandra Weber
9 stycznia 2020
Konkurs „O nauce po ludzku” rozstrzygnięty!

Jak mają się do siebie promieniowanie kosmiczne i cyberbezpieczeństwo? Czym różni się ludzki mózg od superkomputerów? Czy na Ziemi ukrywają się kosmici?! To zagadnienia, nad którymi pochylili się zwycięzcy tegorocznej, trzeciej edycji konkursu „O nauce po ludzku”, organizowanego przez Centrum Popularyzacji Nauki w porozumieniu z Biblioteką Politechniki Śląskiej.

Na konkurs wpłynęło ponad dwadzieścia prac. Wyłonieni laureaci to studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz doktorant z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Pierwsze miejsce na podium zajęła Natalia Łomnicka (studentka Wydziału AEI). Jej artykuł pt. „Hakerzy z kosmosu” wyjaśnia w jaki sposób promieniowanie kosmiczne może „podszyć się” pod hakerów. Aleksandra Front (również studentka Wydziału AEI), laureatka drugiego miejsca, na warsztat wzięła ludzki mózg. W tekście pt. „Mózg - mały, ale wariat” wykazała, na czym polega jego potęga i jak czasami łatwo jest ją przechytrzyć. Tymczasem Filip Gamoń (doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki) postanowił nieco przybliżyć i oswoić „cywilizację pozaziemską”, udowadniając, że kosmici są wśród nas („Mikroorganizmy nie z tej planety”).

Nagrodzone artykuły będzie można przeczytać w najbliższych wydaniach „Biuletynu Politechniki Śląskiej” oraz na stronie Centrum Popularyzacji Nauki w zakładce „Poczytaj”.

Konkurs pod honorowym patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia oraz pod merytoryczną kuratelą Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki skierowany był do pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej.
 

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 14:28, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 14:31, wykonana przez: Dominika Gnacek
9 stycznia 2020
Nowe książki elektroniczne w polskim serwisie NASBI w 2020 roku

Biblioteka Politechniki Śląskiej zaprasza do zapoznania się z nowymi książkami w polskim serwisie elektronicznym NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa).

NASBI gromadzi liczne zasoby publikacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. To zbiór niemal 7 tysięcy tekstów zaprezentowanych w różnych formatach: jako e-book, audiobook czy kurs wideo, zapewniając w ten sposób możliwość wyboru najbardziej efektywnej dla każdego czytelnika metody kształcenia. Baza prezentuje dużą różnorodność tematyczną: od nauk ścisłych (takich jak m.in. informatyka, technika i mechanika, systemy operacyjne czy elektronika) poprzez nauki społeczne (m.in. edukacja, ekonomia, prawo, historia) aż po poradniki i e-prasę. Wśród niemal 50 wydawnictw, których publikacje można znaleźć na stronie jest gliwickie Wydawnictwo Helion.

Sposób rejestracji oraz zasady korzystania z serwisu można znaleźć tutaj.

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 12:26, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 13:11, wykonana przez: Dominika Gnacek
9 stycznia 2020
Bezpłatny kurs AutoCad

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów czterech ostatnich semestrów do udziału w kursie „AutoCad projektowanie 2D i w przestrzeni 3D”.
Szkolenia będą odbywały się w następujące dni: 11.01., 18.01., 25.01. oraz 01.02. w godzinach 8:30-15:00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach.
 
Zgłoszenia należy wysyłać pod adres mailowy: start@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2020 11:40, autor: Aleksandra Weber
10 stycznia 2020
Inauguracja trzeciej edycji Programu mentorskiego

W środę 8 stycznia br. w Sali Senatu Politechniki Śląskiej została zainaugurowana trzecia edycja Programu mentorskiego skierowanego do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich oraz laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. W gronie uczestników tegorocznej odsłony autorskiej inicjatywy Uczelni znaleźli się również uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku.

W roku akademickim 2019/2020 do Programu zostało zakwalifikowanych 17 uczestników, z których większość podjęła studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (10 osób). Swoich reprezentantów posiadają również Wydział Budownictwa (2), Wydział Mechaniczny Technologiczny (2), Wydział Chemiczny (1), Wydział Elektryczny (1) i Wydział Matematyki Stosowanej (1). Tym razem – wyjątkowo – do grona beneficjentów inicjatywy przyjęto również trzech uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku.

Uroczysta inauguracja Programu z udziałem władz Politechniki Śląskiej – JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Wojciecha Szkliniarza – odbyła się 8 stycznia o godz. 10.00 w Sali Senatu (ul. Akademicka 2, Gliwice).

Koordynowany przez Centrum Obsługi Studiów Program mentorski powstał z myślą o osobach, które w bieżącym roku akademickim rozpoczęły naukę na studiach I stopnia i mogą pochwalić się niezwykle wysokimi wynikami matury (100% punktów z części pisemnej z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym albo przynajmniej 85% w tym samym zakresie, jeśli ogólna liczba maturzystów, którzy uzyskali tak wysoki wynik, nie przekracza 3%) bądź dyplomem laureata I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.

Program przewiduje możliwość długoterminowego – obejmującego cały okres studiów I stopnia – korzystania przez uczestnika z indywidualnego wsparcia mentora w zakresie rozwoju naukowego oraz osobistego. W pierwszym roku rolę opiekuna pełni nauczyciel akademicki; w kolejnych – na wniosek studenta i za zgodą nauczyciela oraz pełnomocnika rektora ds. studenckich – może dzielić tę funkcję z tzw. mentorem przemysłowym, tj. osobą na stanowisku kierowniczym, pracującą w przedsiębiorstwie współpracującym z Uczelnią na linii nauka-biznes.

Uczestnicy, którzy zgłosili uprzednio chęć uczestniczenia w inicjatywie, zostali wyłonieni na podstawie weryfikacji zgłoszeń przeprowadzonej przez Centrum Obsługi Studiów. Ważnymi etapami przygotowania były stworzenie profilu uczestnika oraz spotkanie mentora (wskazanego w drodze powołania przez pełnomocnika rektora ds. studenckich) z potencjalnym podopiecznym, dzięki czemu mają oni możliwość wzajemnie się poznać i wypracować konsensus dla wyobrażeń, oczekiwań i przewidywanych wyzwań.
 
Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć w galerii.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2020 08:25, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 11:32, wykonana przez: Dominika Gnacek
7 stycznia 2020
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów przyznane!

W gronie laureatów, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźli się studenci Politechniki Śląskiej.

Wyróżnienia finansowe zostały przyznane studentom na rok akademicki 2019/2020 za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Wśród stypendystów znalazło się jedenaścioro studentów z Politechniki Śląskiej: Rafał Fingas (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), Karolina Kęsik (Wydział Matematyki Stosowanej), Anna Krzak (Wydział Chemiczny), Anna Kuziel (Wydział Chemiczny), Edyta Piechnik (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), Marta Pluta (Wydział Inżynierii Biomedycznej), Agata Raczyńska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), Jakub Smoleń (Wydział Inżynierii Materiałowej), Wojciech Szwajnoch (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), Alicja Winnika (Wydział Matematyki Stosowanej), Marta Zaborowska (Wydział Mechaniczny Technologiczny). 

Zespół ekspertów, w którego skład weszli kandydaci zgłaszani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców, otrzymał ponad 1100 wniosków. Zostały one ocenione metodą punktową w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, a stypendium przyznano osobom, które otrzymały co najmniej 9 punktów.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym studentom!

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2020 14:26, autor: Aleksandra Weber
7 stycznia 2020
Otwarte seminarium naukowe w Centrum Nowych Technologii

Dyrekcja Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się 8 stycznia o godz. 14:00 w auli B w Centrum Nowych Technologii.
 
Podczas spotkania prof. Paweł Karasiński z Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego przedstawi wykład pt. „Warstwy falowodowe wytwarzane metodą zol-żel – platforma technologiczna dla rozwoju planarnych czujników światłowodowych”.
 
Optyka zintegrowana jest częścią optoelektroniki światłowodowej, która zajmuje się wytwarzaniem na jednym podłożu elementów i struktur optycznych, głównie światłowodowych, a także źródeł światła i detektorów. Na Politechnice Śląskiej opracowano platformę materiałową i technologię wytwarzania planarnych czujników światłowodowych. Podczas spotkania zostaną omówione podstawy działania czujników światłowodowych wykorzystujących spektroskopię pola zanikającego i podstawy metody zol-żel, a także zostanie zaprezentowany aktualny stan rozwoju technologii wytwarzania warstw ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w strukturach sensorowych.
 
Polecamy!
 

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2020 14:04, autor: Aleksandra Weber
3 stycznia 2020
Życzenia Świąteczne i Noworoczne JM Rektora Politechniki Śląskiej

Szanowni Państwo! Mijający rok przebiegał w atmosferze wytężonej pracy, zwieńczonej spektakularnym sukcesem Politechniki Śląskiej. Niech nadchodzący okres świąteczny dostarczy chwil wytchnienia i radości, a święta Bożego Narodzenia przebiegają w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech nowy 2020 rok, jubileuszowy 75. rok istnienia Politechniki Śląskiej, będzie dla Państwa rokiem szczęśliwym, rokiem wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a wiara w sukces niech dostarcza codziennie energii do podejmowania i realizacji nowych planów.

 
Wszystkiego Dobrego! Do Siego Roku!
 

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 13:59, autor: Aleksandra Weber
3 stycznia 2020
Seminarium Naukowo-Techniczne „Materiały dla Motoryzacji”

Seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z inżynierią materiałową i jej rolą w przemyśle motoryzacyjnym odbędzie się 22 stycznia na Wydziale Inżynierii Materiałowej w auli na II piętrze.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00, a jego uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz pracowników znanych firm z branży motoryzacyjnej. Udział w seminarium jest bezpłatny, a każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium należy przesyłać do 15 stycznia na adres e-mail: materialydlamotoryzacji@gmail.com lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzenia

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 13:53, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2020 13:56, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 stycznia 2020
Konkurs inżynierski EBEC

EBEC, czyli European BEST Engineering Competition, to jeden z największych konkursów inżynierskich w Europie, który w tym roku będzie odbywał się na polskich uczelniach technicznych. Pierwsze etapy zostaną zorganizowane na Politechnice Śląskiej.

Konkurs polega na rywalizacji czteroosobowych drużyn, które będą konkurowały ze sobą w jednej z dwóch kategorii:
- Case Study – polegającej na znalezieniu rozwiązania teoretycznego problemu technicznego lub biznesowego, np. zaprojektowaniu systemu dostarczania przesyłek przez drony w oparciu o istniejącą infrastrukturę czy zaplanowaniu kolonizacji Marsa.
- Team Design – polegającej na zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzenia spełniającego określone funkcje, np. pokonanie określonej trasy lub przetransportowanie ładunku z punktu A do punktu B.

EBEC jest projektem organizowanym przez członków organizacji BEST i ma na celu kreowanie nowoczesnego modelu inżyniera, a także daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz sprawdzenia swoich umiejętności technicznych.

Harmonogram konkursu:
Zapisy drużyn – 27.02-29.03.2020
Test Eliminacyjny – 7.04.2020 na Politechnice Śląskiej
Finał Lokalny – 22.04.2020 na Politechnice Śląskiej
Finał Ogólnopolski – 20-23.05.2020 w Łodzi
Finał Europejski – 22-30.07.2020 w Warszawie

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na profilu facebookowym EBEC Gliwice.

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 09:55, autor: Aleksandra Weber
3 stycznia 2020
Mecz siatkarek AZS Politechniki Śląskiej w sobotę

W sobotę 4 grudnia odbędzie się pierwszy w nowym roku mecz siatkarek AZS Politechniki Śląskiej, które zagrają z drużyną Karpaty MOSiR AZS PWSZ Krosno Glass. AZS Politechnika Śląska ma w tabeli dwupunktową przewagę nad Karpatami, a zwycięstwo w sobotnim meczu jest szansą na możliwość zagrania w play-off. 
Zachęcamy do dopingowania naszej drużyny podczas meczu, który odbędzie się w hali „Nowa” przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 3 stycznia 2020 09:46, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2020 09:56, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 stycznia 2020
Pierwszy koncert Przeglądu Kapel Studenckich

Środowy wieczór 8 stycznia upłynie pod znakiem rockowej muzyki. W Klubie Studenckim Spirala odbędą się pierwsze tegoroczne przesłuchania z cyklu Przegląd Kapel Studenckich. Nadchodzące koncerty pozwolą na zapoznanie się ze studencką twórczością oraz staną się swoistym zegarem, odliczającym do majowych IGRÓW.

Podczas pierwszej rundy eliminacyjnej na scenie Klubu Studenckiego Spirala zaprezentują się cztery zespoły: DPSA, Rumore, Rusty Rage oraz Stonage Full Of Sun.

• DPSA – ich twórczość – jak sami o sobie piszą – ma stanowić motywację do stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki w zakresie bycia lepszym i bardziej aktywnym człowiekiem. Pochodzący z Pszowa na Śląsku pięcioosobowy zespół w listopadzie 2019 roku świętował swoje 5-lecie.

• Rumore – energiczni cieszynianie językiem muzyki opowiadają o ludzkich, często skrajnych emocjach, znajdując dla nich w ten sposób bezpieczne i kreatywne ujście. Swoje utwory przypisują do nurtu Indie Grunge Rock.

• Rusty Rage – półfinaliści „Antyfestu Antyradia 2019”, finaliści 26. Koncertu WOŚP i laureaci wielu innych muzycznych konkursów, a od niedawna również debiutanci na rynku muzycznym (swoją EP-kę „Future/Failure” wypuścili pod koniec listopada 2019). Post-grunge, punk rock oraz hard-progressive-alternative-rock to ich główne nurty.

• Stonage Full of Sun – harmonijne łączenie i przenikanie dźwięków, intonacji i ukrytego za nimi przesłania stanowią ich sposób na dobrą muzykę. Po inspirację sięgają za granicę, najczęściej tą amerykańską, ale zapewniają, że są otwarci również na inne kierunki.

Podczas każdego z pięciu koncertów eliminacyjnych zostanie wyłonionych pięciu finalistów, którzy następnie będą rywalizować ze sobą nawzajem o miano zwycięzcy oraz nagrodę główną – występ podczas tegorocznych IGRÓW.

Każdego roku konkurs ten przyciąga rzesze młodych muzyków – jako szansa na sceniczny debiut, a także jako trampolina do świata muzyki, dająca możliwość współtworzenia artystycznej warstwy jednej z największych imprez studenckich na Śląsku, tj. wspomnianych już IGRÓW.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20.00, bilety są darmowe.
Informacje można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2020 11:23, autor: Dominika Gnacek
2 stycznia 2020
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków zaprasza na konferencję naukowo-techniczną

Katedra Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki zaprasza na kolejną, dziesiątą już edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbędzie się od 22 do 24 kwietnia 2020 roku w Brennej. Towarzyszyć będzie jej 3th International Conference on Science and Technology, w której wezmą udział partnerzy z zagranicznych uczelni i jednostek badawczo-wdrożeniowych.

Tematem przewodnim wydarzenia jest rzeczywistość polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w uwarunkowaniach europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Prelegenci będą prezentowali zagadnienia związane ze współczesnymi problemami prawnymi, badawczymi, projektowymi i eksploatacyjnymi uzdatniania i dystrybucji wody dla celów komunalnych i przemysłowych oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Konferencja będzie połączona z warsztatami dotyczącymi opracowywania i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem zgodnie z najnowszymi zaleceniami Unii Europejskiej, przekładającymi się na zmiany legislacyjne związane m.in. z zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.


Konferencja Naukowo-Techniczna jest okazją do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami Uczelni, instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, wydziałów ochrony środowiska, spółek wodno-ściekowych, gmin, eksploratorów obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych czy też przedsiębiorstw zajmujących się inwestycjami, eksploatacją i modernizacją systemów komunalnych i przemysłowych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia propozycji referatów można wysyłać do 31 stycznia.

Więcej informacji oraz harmonogram można znaleźć na profilu facebookowym X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej.

Wiadomość utworzona: 2 stycznia 2020 10:02, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 stycznia 2020 10:05, wykonana przez: Aleksandra Weber
31 grudnia 2019
Program Open Access Elsevier

W roku 2019 w programie publikowania otwartego Elsevier wykorzystano 424 z 500 artykułów (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). ICM uzyskał zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 publikacji wykorzystać na artykuły, które były wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły mogą zostać zamienione na open access w okresie do 30 stycznia 2020 roku lub do momentu wyczerpania pozostałej puli.
 
Zainteresowanych autorów prosimy o przesyłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl wybranych tekstów. Od 1 stycznia 2020 roku rusza program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

Wiadomość utworzona: 31 grudnia 2019 11:41, autor: Aleksandra Weber
30 grudnia 2019
Mgr inż. Marcelina Jureczko nominowana w konkursie POP Science

Doktorantka Katedry Biotechnologii Środowiskowej mgr inż. Marcelina Jureczko otrzymała nominację w konkursie POP Science, odbywającym się w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Konkurs POP Science ma na celu wyróżnienie osób popularyzujących naukę poprzez różne formy i kanały informacji, co wpisuje się w hasło tegorocznego ŚFN – „Nauka jest bliżej”.

Marcelina Jureczko została nominowana w kategorii „Myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkaniec województwa śląskiego”. Na uczestników konkursu można głosować za pomocą formularza. Zwycięzcy POP Science zostaną ogłoszeni podczas ŚFN w niedzielę 26 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Po wręczeniu pamiątkowych statuetek zaplanowano dyskusję z udziałem nagrodzonych osób.

Wiadomość utworzona: 30 grudnia 2019 10:52, autor: Aleksandra Weber
30 grudnia 2019
Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk

Z głębokim żalem informujemy, że w niedzielę 22 grudnia 2019 roku w wieku 79 lat zmarł wieloletni pracownik Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, a także Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Nysie i w Raciborzu, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk.

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk uzyskał stopień naukowy doktora w 1974 r. („Koncepcja mieszkań dla osób starszych w warunkach GOP”), doktora habilitowanego w 1992 r.(„Czynnik czasu w kształtowaniu nowych zespołów mieszkaniowych”), a stanowisko profesora w 2006 r.

Przez wiele lat związany był z Politechniką Śląską jako kierownik Katedry Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydziału Architektury PŚ, a także członek Senatu Politechniki Śląskiej (do 2013 r). W późniejszym okresie pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie (2004-2015), a także kierownika Zakładu Technologii Innowacyjnych i Projektowania Zrównoważonego PWSZ w Raciborzu (od 2015 roku). W trakcie swojej pracy zawodowej był również profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Trypolisie w Libii i na Politechnice w Berlinie.

Profesor Jacek Włodarczyk był członkiem kilku stowarzyszeń i komitetów naukowych i zawodowych, m.in. członkiem Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN, amerykańskiego IAHS International Association for Housing Science i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów.

Za swoją działalność i zasługi został wyróżniony Medalem Edukacji Narodowej (2004) i Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

Uroczystości żałobne rozpoczną się 30 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 30 grudnia 2019 08:08, autor: Dominika Gnacek
27 grudnia 2019
Zmarł dr hab. inż. Henryk Przybyła, prof PŚ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek, 24 grudnia 2019 roku, zmarł dr hab. inż. Henryk Przybyła, prof. PŚ, wieloletni pracownik Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa w latach 1991 –2009.

Profesor Henryk Przybyła od początku swojej kariery związany był z Politechniką Śląską. Po ukończeniu Wydziału Górnictwa i Geologii w 1968 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Organizacji i Ekonomiki Górnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1973 r., doktora habilitowanego w 1989 r., a stanowisko profesora uzyskał w 1992 r. Od września 1991 roku przez osiemnaście lat pełnił funkcję kierownika Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa (wcześniej odpowiednio: Katedry Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie oraz Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa)

Udokumentowany dorobek publikacyjny prof. H. Przybyły obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowo-badawczych, referatów wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą oraz ponad sto artykułów w czasopismach krajowych. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach związanych z modelowaniem procesów produkcyjnych, strategiami zarządzania w górnictwie, analizą i oceną przedsięwzięć inwestycyjnych oraz stosowanych technologii i technik wybierania. Był członkiem kilku komitetów programowych i naukowych, m.in. członkiem Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa oraz Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa PAN. Zasiadał w zarządzie Rady Nadzorczej KWK „Jan Kanty” oraz Bytomskiej Spółki Węglowej (jako zastępca przewodniczącego), a także Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej (gdzie pełnił funkcję kierownika).

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w poniedziałek 30 grudnia 2019 o godzinie 9.00 w kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (ul. Kardynała Bolesława Kominka 18). Pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu w miejscowości Siedlec Duży (gmina Koziegłowy).

Wiadomość utworzona: 27 grudnia 2019 13:07, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2019 13:46, wykonana przez: Dominika Gnacek
24 grudnia 2019
Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Majewski

Z żalem zawiadamiamy, że 22 grudnia 2019 roku w wieku 80 lat zmarł Profesor Stanisław Majewski, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Majewski urodził się 3 marca 1939 roku w Bielsku-Białej. Studia wyższe ukończył w 1961 roku na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera został zatrudniony na macierzystym wydziale, na którym obronił w 1969 roku pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Hopa. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1995. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za pracę pt. „Sprężysto-plastyczny model współpracującego układu budynek–podłoże, poddanego wpływom górniczych deformacji terenu”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2004 roku.

W okresie wieloletniej pracy na Politechnice Śląskiej profesor Stanisław Majewski pełnił rozliczne funkcje, m.in. w latach 1991-1994 był zastępcą dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, w latach 1996-1999 prodziekanem ds. nauki i organizacji, zaś w latach 1999-2005 dziekanem Wydziału Budownictwa.

Profesor Stanisław Majewski stworzył swoją szkołę naukową w zakresie modelowania materiałów i konstrukcji. Pod jego kierunkiem zostało przygotowanych i obronionych 5 prac doktorskich. Profesor Stanisław Majewski był recenzentem w 11 przewodach doktorskich i w 1 przewodzie habilitacyjnym. Opiniował również 2 monografie habilitacyjne. Profesor miał znaczny udział w modernizacji systemu studiów na Wydziale Budownictwa w ramach projektu TEMPUS, pełnił również funkcję koordynatora naukowych i technicznych projektów międzynarodowych (np. ASIA LINK, REPROCITY).

Profesor Stanisław Majewski cieszył się zasłużonym autorytetem ze względu na swój dorobek naukowy, zawodowy, dydaktyczny i organizacyjny, dzięki któremu Wydział Budownictwa i cała Uczelnia zyskały prestiż w skali krajowej i międzynarodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, a następnie na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2019 09:56, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 grudnia 2019 07:10, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 grudnia 2019
Międzynarodowa Wigilia w SJO

Nieobce jest nam powiedzenie, że radość mnoży się, gdy się ją dzieli. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla relacji międzyludzkich, czas radości i bliskości, która towarzyszyć powinna każdemu z nas. Świąteczna, wykraczająca poza kulturowe bariery, integrująca atmosfera towarzyszyła międzynarodowej Wigilii, która odbyła się w Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska to uczelnia często wybierana przez studentów z zagranicy. Różnorodność kulturowa kształtuje dziedzictwo duchowego bogactwa, a zadaniem gospodarza – w tym przypadku uczelni przyjmującej – jest zapewnienie swoim gościom możliwości zagłębienia się w tradycję kraju. Studium Języków Obcych postanowiło w szczególny sposób uhonorować zagranicznych studentów i zorganizowało specjalne spotkanie wigilijne. Była to unikalna okazja do poznania polskich zwyczajów świątecznych we wszystkich ich przejawach: kulinarnym, dekoracyjnym i akustycznym. Studenci połączyli siły, aby własnoręcznie stworzyć kolorowy łańcuch, który ozdobił wspólną (dla niektórych – pierwszą w życiu) choinkę. Jak wspomina Renata Kecmaniuk z SJO: „Wszystkim bardzo smakowały polskie potrawy świąteczne: barszczyk z uszkami, paszteciki, ryba, makowiec. Bardzo ciepłym momentem spotkania było też wspólne śpiewanie kolęd w kilku językach.” W spotkaniu uczestniczył również JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Zdjęcia z Wigilii można znaleźć na facebookowym profilu Studium Języków Obcych: https://www.facebook.com/sjo.polsl/

Fot. Renata Kecmaniuk

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2019 09:47, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019 10:42, wykonana przez: Dominika Gnacek
23 grudnia 2019
Nagroda Symbol 2019 dla Wydziału Chemicznego

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej został uhonorowany tytułem Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019. Nagrodę Symbol 2019 otrzymali najlepsi w kraju w swojej branży przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz uczelni. Przyznają ją Monitor Rynkowy oraz Monitor Biznesu.
 
– Zgromadziliśmy firmy, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz instytucje, które charakteryzują się rozwojem nowoczesnych technologii, najwyższą jakością, innowacyjnością, skutecznym zarządzaniem, wsparciem biznesowym oraz synergią nauki i biznesu. Bo te czynniki są najważniejsze – podkreślił Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” podczas galowego przemówienia.
 
Nagrodę dla Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej odebrał prof. Przemysław Data z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej. Prof. Przemysław Data prowadzi nowatorskie badania nad technologią OLED, która niebawem wyprze całkowicie popularną dotychczas technologię nieorganicznych urządzeń LED.
 
W tegorocznej edycji kapituła nagrodziła ponad 60 podmiotów z różnych branż oraz ze świata nauki. Odbierający wyróżnienia często podkreślali, że to właśnie skuteczne zarządzanie, innowacyjność, rozwój oraz synergia nauki i biznesu są najlepszym motywatorem ich wytężonej pracy.
 
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Główny patronat medialny objął dziennik Rzeczpospolita.

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2019 08:49, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019 08:53, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 grudnia 2019
Studentki Politechniki Śląskiej na festiwalu sportów zimowych w Chinach!

Studentki Politechniki Śląskiej – Alina Mucha i Hanna Szczerbik –  wzięły udział w Uniwersyteckim Festiwalu Sportów Zimowych w Harbinie w Chinach, który odbywał się w dniach 8-14 grudnia 2019 r.

Studentki reprezentowały akademicką kadrę Polski i uczestniczyły w zawodach odbywających się na największej na świecie hali narciarsko-snowboardowej Harbin Wanda Indoor Ski and Winter Sports Resort. Polscy zawodnicy rywalizowali z drużynami z Bułgarii, Łotwy, Chorwacji, Słowenii oraz Chin.

 

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2019 08:25, autor: Aleksandra Weber
20 grudnia 2019
W sobotę mecz siatkarek

Po raz trzeci z rzędu siatkarki AZS Politechniki Śląskiej zagrają w tym sezonie rozgrywek I ligi przed własną publicznością. W najbliższą sobotę, 21 grudnia, akademiczki podejmą SMS PZPS Szczyrk.  Spotkanie w Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej rozpocznie się o godzinie 17.00.
 
Szczyrkowianki wyrastają na rewelację tego sezonu. Młodzieżowe reprezentantki Polski po 14 rozegranych kolejkach mają na koncie 26 punktów i zajmują czwarte miejsce w tabeli. Mimo to młodym siatkarkom nie brakuje chęci, by wygrywać mecze i tym samym pokazywać się z jak najlepszej strony. To w przyszłości może przełożyć się na atrakcyjne oferty z innych klubów.

W miniony wtorek szczyrkowianki awansem rozegrały spotkanie 16 kolejki, przegrywając z liderkami ze Świecia, ale tylko 2:3. Wcześniej pokonały  KSZO Ostrowiec, Solną Wieliczka i Częstochowiankę. To świadczy o sile i umiejętnościach tej drużyny.

Gliwiczanki ostatni raz cieszyły się z ze zwycięstwa 10 listopada, kiedy to wygrały na wyjeździe z KSZO Ostrowiec 3:0. W poprzedniej serii spotkań gliwiczanki stoczyły zacięty bój z Solną Wieliczka, ale udało im się wywalczyć tylko 1 punkt, choć prowadziły po pierwszym secie i świetnie zagrały w czwartej odsłonie.

Po 13 kolejkach AZS Politechniki Śląskiej Gliwice z dorobkiem 13 punktów i stosunkiem setów 21-32 zajmuje 10 lokatę w tabeli. W przypadku zwycięstwa gliwiczanki mogą nawet wbić się do ósemki.

Będzie to ostatnia okazja w tym roku, aby zobaczyć na żywo akademiczki w Gliwicach. Zwycięstwo na pewno zapewniłoby dobry humor na Święta, warto więc przyjść i pomóc drużynie gorącym dopingowaniem.
 
źródło: azs.gliwice.pl
 

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2019 14:11, autor: Anna Mrowiec
20 grudnia 2019
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia gliwickiego ALO

Szymon Hankus z klasy drugiej politechnicznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczysta gala, podczas której wręczono dyplomy dla uczniów ze śląskich miast – Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Zabrza – odbyła się 16 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.
 
Do stypendium nominowani są uczniowie z każdej szkoły średniej w Polsce z najwyższą lokatą ocen. W przypadku Szymona Hankusa średnia poszybowała do pułapu 5.67, na co złożyły się oceny celujące z biologii, fizyki, programowania i informatyki. Szymon jest pierwszym stypendystą gliwickiego liceum akademickiego.

Serdecznie gratulujemy!
 
Na zdjęciu nagrodzony uczeń wraz z dyrektor ALO w Gliwicach dr Małgorzatą Borysławską

Wiadomość utworzona: 20 grudnia 2019 11:12, autor: Anna Mrowiec
19 grudnia 2019
Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju dla pracowników Politechniki Śląskiej

Prof. Tomasz Tański, kierownik Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz prof. Przemysław Data z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym otrzymali Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości.  Nagrodę otrzymały również dwie gliwickie firmy: EMT-Systems i APA Group.  Wyróżnienia wręczono podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.
 
To wydarzenie gospodarcze poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj. Forum opiera swoje działania na linii nauka-biznes-samorząd, a uczestniczą w nim branżowi liderzy, innowatorzy i inwestorzy. Podczas wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 400 osób, odbyły się też panele dyskusyjne i wykłady oraz prezentacje dotyczące m.in. najnowszych technologii, automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Głównym organizatorem i inicjatorem Forum Inteligentnego Rozwoju było Centrum Inteligentnego Rozwoju. Wśród patronów honorowych znaleźli się m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Patentowy.
 
Foto EMT-Systems

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2019 13:12, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2019 13:20, wykonana przez: Anna Mrowiec
18 grudnia 2019
Uroczystość promocji na stopień doktora i doktora habilitowanego w Centrum Onkologii w Gliwicach

W Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach 16 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom, którzy uzyskali w tym roku stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego. W uroczystości wziął udział również rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Ten rok należał do wyjątkowych w Centrum Onkologii w Gliwicach – stopień doktora nauk medycznych uzyskało aż 10 pracowników, a doktora habilitowanego - siedmiu. Jak podkreślił dyrektor Centrum prof. Krzysztof Składowski, świadczy to o rozwoju Instytutu, który od 1 stycznia 2020 r. będzie nosił nazwę Narodowy Instytut Onkologii im. Mari Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.

Centrum Onkologii jest jedną z najlepszych jednostek w kraju w leczeniu nowotworów. To również tam powstał zespół pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego, który dokonuje pionierskich operacji takich jak m.in. przeszczep twarzy. Politechnika Śląska od wielu lat współpracuje z Instytutem.

– Instytut jest dla nas bardzo ważnym partnerem, a wśród sześciu priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej znajduje się onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna – podkreśla rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2019 15:29, autor: Anna Mrowiec
23 grudnia 2019
Powołano Śląski Klaster Internetu Rzeczy

W gliwickiej siedzibie firmy APA GROUP sp. z o.o. podpisano 17 grudnia umowę dotyczącą powstania Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy (Silesia IoT Cluster SINOTAIC). To pierwszy w Polsce podmiot o takim charakterze. Politechnika Śląska jest jednym z jego założycieli. Inicjatorami powołania klastra są Województwo Śląskie i firma Smart Secure Networks sp. z o.o., która jest również jego koordynatorem.
 
Członkami Klastra, oprócz APA GROUP sp. z o.o, Smart Secure Networks sp z o.o oraz Politechniki Śląskiej, są Cyberus Labs sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Fundusz Górnośląski S.A., Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna, SPIN-US sp. z o.o., Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi oraz administracją publiczną i organizacjami wsparcia biznesu Województwa Śląskiego. Głównym celem jego powołania jest tworzenie produktów i rozwiązań dla Internetu Rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. W ramach Klastra będą realizowane wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz efektywny transfer i komercjalizacja ich wyników w ramach działalności biznesowej.

Założyciele Klastra podkreślają, że wprowadzenie do regionalnej gospodarki technologii związanych z szeroko pojmowanym Internetem Rzeczy jest konieczne do zwiększenia konkurencyjności oraz innowacyjności Śląska, a także utrzymania tempa rozwoju regionu i jego transformacji od przemysłu ciężkiego do gospodarki opartej na najnowszych technologiach – zwłaszcza Internecie Rzeczy. Klaster będzie również odpowiadał za stworzenie na Śląsku centrum wdrożeniowego w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań.

Powołanie klastra zainicjowano podczas Konferencji CyberSEC, która odbyła się ponad miesiąc temu w Katowicach.
 
Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie galerii.
 

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2019 11:19, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019 10:41, wykonana przez: Dominika Gnacek
18 grudnia 2019
Sukcesy naszych reprezentantów na Akademickich Mistrzostwach Śląska

Reprezentacja Politechniki Śląskiej zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Śląska w darta, które odbyły się 9 grudnia w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu. Znakomicie spisali się także nasi reprezentanci podczas I edycji Akademickich Mistrzostwa Śląska w pływaniu, które zorganizowano dwa dni wcześniej w Katowicach.
 
W finale darta spotkali się Cezary Muszyński z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Jan Błaszczyk z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Po zaciętym meczu indywidualnym mistrzem Śląska został Cezary Muszyński.

W konkurencjach pływackich natomiast wystartowało 219 zawodników reprezentujących 11 klubów śląskich. Rywalizowali w 8 konkurencjach indywidualnych i 3 drużynowych, w tym po raz pierwszy została zorganizowana sztafeta mieszana kobiet i mężczyzn 4x50 m stylem dowolnym.
Politechnikę Śląską reprezentowało 31 osób: 14 kobiet i 19 mężczyzn.
 
Najlepsze wyniki osiągnęli:
Anna Teresko (OiZ)
1 miejsce 50 m st. grzbietowym 32.16
1 miejsce 100 m st. grzbietowym 1:08.15
 
Anna Zawadzka (OiZ)
2 miejsce 100 m st. dowolnym 1:03.07
3 miejsce 50 m st. dowolnym 29.59
 
Michał Góral (AEiI)
1 miejsce 50 m st. grzbietowym 28.82
3 miejsce 100 m st. grzbietowym 1:05.27
 
Anna Nocoń (IB)
2 miejsce 50 m st. motylkowym 31.03
 
Marta Śliwińska (OiZ)
3 miejsce 50 m st. motylkowym 33.87
 
Patryk Droś (AEiI)
3 miejsce 100 m st. dowolnym 54.95
 
Sztafety:
mieszana 4x50 m
2 miejsce (Bańbor, Góral, Teresko,Droś) 1.16.44
 
dowolna kobiet 4x50 m
2 miejsce (Śliwińska, Brembor, Stanik, Bańbor) 2:07.12
 
dowolna mężczyzn 4x50 m
3 miejsce (Terczyński, Feliński, Jeziorski, Rybak) 1:44.90
 
zmienna kobiet 4x50 m
3 miejsce (Tersesko, Lempart, Nocoń, Zawadzka) 2:11.49
 
zmienna mężczyzn 4x50 m
3 miejsce (Góral, Trela, Lewkowski, Droś) 1:50.95

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2019 09:37, autor: Anna Mrowiec
18 grudnia 2019
Ruszyło Szkolne Koło Wolontariatu w gliwickim ALO

Szkolne Koło Wolontariatu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Podczas swojej pierwszej akcji, którą zorganizowano w sobotę, 14 grudnia, uczniowie udali się z paczkami dla czworonożnych przyjaciół do schroniska w Sośnicy.

18 grudnia członkowie Koła z kolędą i ciastem odwiedzą pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach, aby złożyć im życzenia świąteczne. W nowym roku planowana jest współpraca z jedną z gliwickich szkół podstawowych, gdzie nasi uczniowie będą pomagać odrabiać lekcje dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest mgr Justyna Sieradzka-Bizoń.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2019 09:05, autor: Anna Mrowiec
17 grudnia 2019
Ruszyła II edycja programu projakościowego
Pracownicy oraz podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej wykazujące się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rozwoju Uczelni w pierwszym półroczu 2019 roku otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w ramach II edycji programu projakościowego.
 
Program umożliwia pracownikom Politechniki Śląskiej czasowe zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nawet o 1000 zł w zależności od rodzaju i rangi osiągnięcia. Brane pod uwagę są uzyskanie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, publikacja w wysoko punktowanych czasopismach i realizacja projektu z programu HORYZONT w zależności od sprawowanej funkcji w projekcie (lider/partner).
 
Program umożliwia również zwiększenie subwencji dla podstawowych jednostek organizacyjnych za pozyskanie profesora z zagranicy (cudzoziemca), który przeprowadził co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020, poprawę składnika umiędzynarodowienia oraz kształcenie cudzoziemców w języku angielskim na poszczególnych kierunkach studiów.
 
W I edycji programem objęto około 340 uczestników, którym zwiększono wynagrodzenie na okres jednego roku.
 
Szczegółowe zasady premiowania w ramach II edycji programu projakościowego zostały zawarte w Zarządzeniu nr 171/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z 3 grudnia 2019 r. (Monitor Prawny PŚ poz. 470).
 

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2019 15:57, autor: Anna Mrowiec
17 grudnia 2019
Polsko-chiński konkurs Art & Design Competition 2020 „Mind & Senses in Art & Design"

Zapraszamy do udziału w prestiżowym międzynarodowym konkursie artystyczno-projektowym w ramach Chińsko-Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego (SPUC). Jego uczestnikami mogą być studenci oraz pracownicy uczelni zrzeszonych w Chińsko-Polskim Konsorcjum Uniwersyteckim.

Tematem konkursu są „Indywidualne interpretacje i odniesienia do tradycji i współczesności codziennego życia krajów partnerskich Konsorcjum, mogące stać się przyczynkiem do wzajemnego poznania i zbliżenia kultur oraz ich promocji”.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC - 30 stycznia 2020 r.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są TUTAJ  
 
ORGANIZATORZY: 
Politechnika Śląska
Uniwersytet Śląski
Beijing University of Technology
Chongqing Jiaotong University
 
ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2019 14:03, autor: Anna Mrowiec
17 grudnia 2019
Syria na fotografiach w Galerii Zakamarek

Galeria „Zakamarek” mieszcząca się w  Bibliotece Politechniki Śląskiej przy ulicy Kaszubskiej 23 w Gliwicach zaprasza na wystawę fotograficzną „Inna Syria”, na której można zobaczyć zdjęcia nieistniejących już budynków z ogarniętego wojną kraju. Przygotował ją Hessien AlHamoud, student Politechniki Śląskiej. W środę, 18 grudnia o godz. 16.00, również w Galerii Zakamarek, odbędzie się spotkanie z autorem. Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2020 roku.
 
Wystawa jest zbiorem zdjęć internetowych wybranych przez Hessiena AlHamouda. Autor jest  studentem  Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn. Urodził się w Aleppo. Niestety, działania wojenne zmusiły całą jego rodzinę do opuszczenia ich ukochanego kraju.

Na wystawie Hessien pokazuje zdjęcia swojego kraju z nieistniejących już często syryjskich witryn internetowych. Dlaczego z internetu? Gdyż w rzeczywistości na tych miejscach zostały tylko ruiny i zgliszcza.
 
Spotkania z autorem :
– 18 grudnia 2019 roku, godz. 16.00, Galeria Zakamarek – „Historia Syrii”
– 8 stycznia 2020 roku, godz. 16.00, Galeria Zakamarek – „Kulinaria syryjskie”

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2019 11:43, autor: Anna Mrowiec
17 grudnia 2019
Studenci rywalizowali w akrobacji dronów

Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 12 grudnia odbył się konkurs na najlepszego operatora dronów. Wzięli w nim udział studenci anglojęzycznej specjalności projektowanie statków powietrznych (Aircraft Design). Zwycięzcą zawodów został Timothy  Masila.
 
Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy przeszli krótkie szkolenie w zakresie sterowania quadcopterami. Pomysłodawcą zawodów był prof. Vitaly Dudnik – visiting professor na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020, specjalista w zakresie konstrukcji śmigłowców z Uniwersytetu Technicznego w Rostowie nad Donem w Rosji.

Zawody to nie tylko okazja do zabawy i rywalizacji, ale także do nauki i zrozumienia dynamiki statków powietrznych. Uczestnicy zawodów w przyszłości staną się bowiem ich projektantami.
 

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2019 09:41, autor: Anna Mrowiec
16 grudnia 2019
VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Środowiska i Energetyka” za nami

Już po raz VII zorganizowano Międzynarodową Konferencję „Ochrona Środowiska i Energetyka”. Wśród 265 uczestników z ponad 40 krajów znaleźli się reprezentanci 22 uniwersytetów z całego świata oraz przedstawiciele 12 firm. Konferencja odbyła się 6 grudnia w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach.
 
Konferencja OŚIE jest wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez studentów kursu Energy Transition na Politechnice Śląskiej w ramach zajęć prowadzonych przez Magdalenę Bogacką i Krzysztofa Pikonia, wedle założenia „learning by doing” promowanego przez InnoEnergy Master's School, które jest również głównym sponsorem Konferencji. Grupa studentów została podzielona na mniejsze zespoły, w których każdy miał przydzielone konkretne zadania, aby wspólnie przyczynić się do sukcesu Konferencji. Koordynator przedsięwzięcia Wojciech Szwajnoch sięgnął do metodyki AgilePM, z którą studenci zapoznali się wcześniej w trakcie akredytowanego kursu. To dzięki tej metodzie oraz sumiennej, ponad dwumiesięcznej pracy Konferencja zakończyła się tak wielkim sukcesem.

Ponad 90 prezentacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskich, podzielonych zostało na 3 sesje równoległe w 7 różnych salach.. Niektóre z sesji rozpoczynały się prezentacjami zaproszonych gości z przemysłu i Ministerstwa Klimatu. Największą popularnością cieszył się panel ekspertów. W jego skład wchodziło 6 specjalistów z różnych instytucji, którzy na co dzień pracują w największych firmach, ośrodkach badawczych i uniwersytetach w różnych krajach Europy. – Panel przyniósł dyskusję na wiele ciekawych tematów, która w wielu z nas ukształtowała nowe spojrzenie na trwającą obecnie transformację energetyczną – mówią uczestnicy konferencji. Podczas ceremonii zakończenia wręczone zostały wraz z wyrazami podziękowania dla wszystkich partnerów i organizatorów nagrody dla najlepszych prezentacji każdej z 18 sesji. Zwycięzcy zostali wyłonieni  w drodze głosowania przez specjalnie stworzoną do tego aplikację.

Wszystkie artykuły zostaną zebrane w monografii, która pod koniec lutego zostanie opublikowana w dwóch językach i rozesłana bezpłatnie wszystkim prelegentom w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na zasadzie Open Access.

Partnerami Konferencji byli: Rafako, PKP Cargo, EBIS, ArcelorMittal Poland, SUEZ, PIPC, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Prezydent Miasta Gliwice.
 

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2019 10:36, autor: Anna Mrowiec
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019 12:47, wykonana przez: Anna Mrowiec
16 grudnia 2019
Wspólne cele Politechniki Śląskiej i Grupy Mokate

Politechnika Śląska stale rozwija sieć kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przykładem tej działalności jest porozumienie o współpracy z Grupą Mokate, które zostało zawarte 5 grudnia 2019 roku w siedzibie Firmy w Żorach.
 
Porozumienie obejmuje kilka płaszczyzn współpracy. Mokate skorzysta z eksperckiej wiedzy naukowców Uczelni, m.in. w zakresie wytyczania ścieżek dla działań produkcyjnych. Grupa zaangażuje się ponadto w programy edukacyjne i stażowe, obejmujące studentów Politechniki Śląskiej. Przewaga konkurencyjna Firmy kryje się we wdrożeniu programów inspirowanych filozofią KAIZEN, a więc w dążeniu do doskonałości na wszystkich polach działania. Będzie to wartością dodaną, z której skorzystają studenci odbywający praktyki w siedzibie Firmy.
 
Zarówno JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, jak i prezes Grupy Mokate dr Adam Mokrysz zwrócili uwagę na wspólne wartości, jakimi kierują się obydwa podmioty. Mocnymi aktywami Uczelni i Firmy są ludzie, a działaniami prorozwojowymi – wzmacnianie pozycji międzynarodowej.
 
– Politechnika Śląska, będąc jednym z dziesięciorga laureatów konkursu na uczelnię badawczą, zdobyła ogromną szansę budowania silnej marki na arenie międzynarodowej. Jest to możliwe dzięki potencjałowi kadry badawczej oraz przemyślanej strategii rozwoju. Środowiska naukowe i gospodarcze powinny się w tym zakresie wspierać, wykorzystując wzajemnie unikalne doświadczenia w zagranicznej ekspansji. Kooperacja z sektorem gospodarczym stawia przed nami nowe wyzwania, które są inspiracją do rozwoju. Tworzymy dzięki temu stabilne podstawy do umacniania pozycji Uczelni na świecie – powiedział JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
 
– Grupa Mokate to jedna z największych polski spożywczych firm eksportowych w kraju, mogąca poszczycić się długoletnią historią i wielopokoleniową tradycją. Około 70 proc. naszych przychodów pochodzi z eksportu. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach świata na wszystkich kontynentach. Gromadzimy dzięki temu ogromny kapitał doświadczenia, które chcemy przekazać studentom Politechniki Śląskiej, zarówno podczas odbywania przez nich staży w siedzibach naszych fabryk, jak i podczas studiów dualnych – dodał dr Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate.
 
Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynowanie interdyscyplinarnych działań na linii nauka – biznes na Politechnice Śląskiej są Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Efektywna współpraca z otoczeniem gospodarczym obejmuje m.in. organizowanie praktyk i staży studenckich, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także pośrednictwo we wskazywaniu uczelnianych ekspertów, którzy mogą odpowiedzieć na przyjmowane z zewnątrz zlecenia w zakresie badań i doradztwa dla firm.
 
Umowy podpisywane przez Politechnikę Śląską są również podstawą dla aktywizacji studentów, którzy tym samym otrzymują unikalną możliwość uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach. Przed pracodawcami otwierają się wówczas szerokie perspektywy, umożliwiające im zaangażowanie się w praktyczne aspekty kształcenia potencjalnych przyszłych pracowników. Szczególne znaczenie mają programy studiów dualnych, praktyk i staży, koordynowane z ramienia Biura Karier Studenckich.

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2019 16:04, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019 12:36, wykonana przez: Jadwiga Witek
12 grudnia 2019
Mecz AZS Politechniki Śląskiej Gliwice i 7R Solna Wieliczka

Najbliższa sobota (14 grudnia) upłynie pod znakiem rundy rewanżowej między siatkarkami AZS Politechniki Śląskiej Gliwice i zawodniczkami 7R Solna Wieliczka.

Podopieczne Wojciecha Czapli zakończyły pierwszą część sezonu z 12 punktami na koncie, co lokuje je na 10 miejscu w tabeli. Zespół mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z mocnego ograniczenia w dotychczasowym składzie drużyny. Trzy zawodniczki doświadczyły urazów, a czwarta – Valeriia Nudha – nie może rozpocząć treningów, dopóki nie otrzyma certyfikatu pozwalającego jej na rywalizację na polskich parkietach.

W niedawnym meczu z Energetykiem Poznań siatkarki z ogromną determinacją walczyły o każdą piłkę, dzięki czemu wygrały pierwszego seta. 

Zespół 7R Solna Wieliczka – obecnie w nowym, skompletowanym latem składzie – zajmuje  5 lokatę w tabeli (24 punkty). Jest znany ze swojej dobrej passy, więc nadchodząca rozgrywka z pewnością zapewni widzom dużo emocji.

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2019 13:47, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2019 14:55, wykonana przez: Dominika Gnacek
12 grudnia 2019
Politechnika Śląska dla czworonogów

Kochasz zwierzęta? Nie jest Ci obojętny ich los? Serce Ci się mrozi na samą myśl o tych czworonogach, które nie mają swojego domu na święta, a nie masz możliwości, by przyjąć je pod swój dach? Chcesz zrobić coś dobrego? Zapraszamy do uczestnictwa w akcji „Politechniczna Paka dla Zwierzaka” organizowanej przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Beneficjentem zbiórki będzie Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy.

Zima to trudny czas dla wszystkich zwierząt – zarówno tych oswojonych, przebywających w schroniskach i ochronkach, jak i tych dzikich, które zasiedlają okoliczne środowisko. Jednym ze sposobów na pomoc jest udział w świątecznej akcji „Politechniczna Paka Dla Zwierzaka”. Centrum Popularyzacji Nauki ogłosiło zbiórkę na bieżące potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy (ul. Wschodnia 56).

Na liście artykułów znajdują się:
• karmy – zarówno te mokre (przeznaczone dla szczeniąt i kociąt), jak i suche (ze szczególnym naciskiem na specjalistyczną odmianę gastro intestinal),
• pokarm dla sikorek i gołębi (ziarna, takie jak proso, słonecznik, specjalistyczne mieszanki itp.),
• akcesoria np. smycze, szelki Guard,
• materiały, które posłużą stworzeniu przytulnych, ciepłych legowisk dla zwierząt tj. m.in. koce, legowiska, ręczniki, pościel, bluzy/podkoszulki.

Wszystkie dary należy składać w Centrum Popularyzacji Nauki PŚ (ul. Konarskiego 22B, pokój 221a, na drugim piętrze). Zbiórka zostanie zakończona w piątek 20 grudnia o godzinie 15.

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2019 09:03, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia 2019 09:05, wykonana przez: Dominika Gnacek
11 grudnia 2019
Spotkanie z Konsulem USA

Marzysz o wakacyjnym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? Nie wiesz, jak się przygotować i gdzie szukać sprawdzonych informacji? Już w najbliższy poniedziałek 16 grudnia o 9.45 w Auli 300 Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej odbędzie spotkanie z konsulem USA.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie zasad postępowania kwalifikującego uczestników do wyjazdu, w tym tzw. rozmów wizowych. Istotnym aspektem decyzji o wyjeździe jest właściwy wybór firmy, która jako organizator podróży, staje się na jej czas opiekunem uczestnika i jego koordynatorem. Wystąpienie konsula odbędzie się w języku angielskim.
Ważnym elementem spotkania będą opowieści „zza kulis” wyjazdów, przedstawione przez studentów, którzy mają już za sobą udział w tego typu programach wymiany. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania, na przykład dotyczące procesu rekrutacji.

Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Na Facebooku znaleźć można specjalną stronę poświęconą spotkaniu: https://www.facebook.com/events/2888597517838122/

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 14:02, autor: Dominika Gnacek
11 grudnia 2019
Czwarta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki już niebawem!

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbędzie się w dniach 25-27 stycznia 2020 roku. Miłośnicy nauki będą mogli wysłuchać licznych prelekcji i zobaczyć ciekawe pokazy oraz skorzystać z mnóstwa innych atrakcji, odbywających się  w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

4. Śląski Festiwal Nauki będzie obejmował pokazy naukowe w  sześciu obszarach wiedzy (przyroda, nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki humanistyczno-społeczne, medycyna i zdrowie, sztuka), a jego uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień zarówno polskich, jak i międzynarodowych naukowców, badaczy oraz osób związanych ze światem nauki.
W tym roku odbędzie się także POP Science – konkurs mający na celu wyróżnić naukowców z wojewódzkich instytucji naukowych, a także osoby prowadzące blogi, wideoblogi, audycje, podcasty, popularyzujące naukę.

Niebawem zostanie ogłoszony szczegółowy program festiwalu, a już teraz można dokonywać rejestracji grup zorganizowanych (informacje na stronie internetowej 4. ŚFN).
Organizatorzy zapraszają również osoby, które chcą dołączyć do grona wolontariuszy 4. ŚFN.  

4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE organizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider i pomysłodawca przedsięwzięcia), Miasto Katowice (miasto gospodarz wydarzenia), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (współgospodarze), a także Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (po raz pierwszy) oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 13:08, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019 13:10, wykonana przez: Aleksandra Weber
11 grudnia 2019
XII nabór wniosków o grant na transfer technologii

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii. Projekt organizowany przez Sieć Otwartych Innowacji skierowany jest do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, a jego celem jest wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP.
W projekcie można uzyskać:
– granty na usługi doradcze – przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania,
– granty na transfer technologii – częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 12:41, autor: Aleksandra Weber
11 grudnia 2019
12 grantów dla Politechniki Śląskiej w konkursie MINIATURA 3

Naukowcy z Politechniki Śląskiej otrzymają 12 grantów w ramach konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego grudniowe wyniki ogłoszono na początku miesiąca. Do grona wrześniowych laureatów dołączyło 405 naukowców, którzy zrealizują działania naukowe, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne o wartości niemal 14,8 mln zł.
 
Finansowanie nastąpi w grupach nauk:
- nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 105 działań o wartości 2 546 755 zł,
- nauki ścisłe i techniczne: 132 działania o wartości 4 798 159 zł,
- nauki o życiu: 168 działań o wartości 7 407 506 zł.

Podstawowym celem konkursu MINIATURA 3 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
 
Poniżej lista nagrodzonych naukowców z Politechniki Śląskiej:

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 12:19, autor: Anna Mrowiec
11 grudnia 2019
Świąteczna instalacja na Wydziale Budownictwa

Boże Narodzenie już tuż, tuż – nic więc dziwnego, że na terenie kampusu Politechniki Śląskiej pojawiają się świąteczne akcenty. W holu Wydziału Budownictwa podziwiać można geometryczny las choinek.
 
Geometryczne choinki są dziełem studentów pierwszego roku, którzy w ramach warsztatów geometrycznych zaprojektowali i wykonali piękne i skomplikowane modele struktur przestrzennych układające się w kształty choinek. Warsztaty „Geometryczna Choinka 2019” odbyły się w dniach 9 - 10 grudnia 2019 r. a ich ukoronowaniem jest wystawa prac zorganizowana w holu wejściowym Wydziału Budownictwa.
 
10 grudnia 2019 r. o godz. 15.30, Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka w obecności wszystkich studentów pierwszego semestru uroczyście otworzyła wystawę i w niezwykle ciepły i serdeczny sposób podziękowała przybyłym studentom za tak kreatywne i niebanalne zrealizowanie pięknych projektów.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom warsztatów – udowadniacie, że studenci Wydziału Budownictwa to pełni pasji i zaangażowania, utalentowani młodzi ludzie!

Redakcja WWW Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza do nadsyłania zdjęć i informacji o świątecznych instalacjach i dekoracjach, które przygotowują Państwo w swoich siedzibach na Uczelni. Najciekawsze na pewno zaprezentujemy na naszej stronie internetowej.
 
Galeria zdjęć z wystawy na Wydziale Budownictwa znajduje się TUTAJ.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2019 10:46, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019 10:50, wykonana przez: Marek Gabzdyl
11 grudnia 2019
Profesor Ryszard Białecki członkiem korespondentem PAN

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki został przyjęty w poczet członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.
 
Nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk wybrano podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 5 grudnia 2019 r. w Warszawie. 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów reprezentuje 9 ośrodków naukowych w Polsce. Prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki reprezentuje Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Profesor Ryszard Białecki jest od początku swojej kariery związany z Politechniką Śląską. Po ukończeniu Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w 1972 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1978 r., doktora habilitowanego w 1993 r., a tytuł naukowy profesora uzyskał w 2004 r.
 
Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, w tym m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Ministra Edukacji, Nagrodę InnoSilesia oraz wielokrotnie Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej.
Zainteresowania badawcze prof. Ryszarda Białeckiego skupiają się na termodynamice, energetyce, mechanice oraz inżynierii biomedycznej. Jest wysoko cenionym specjalistą m.in. w dziedzinie modelowania numerycznego (CFD), radiacyjnej wymiany ciepła, metody elementów brzegowych oraz rozwiązywania zagadnień odwrotnych.
 
Jest autorem lub współautorem 18 rozdziałów i książek naukowych, ponad 100 wysoko cytowanych artykułów naukowych (indeks Hirscha = 20) oraz ponad 200 referatów na konferencjach i sympozjach. Jest autorem lub współautorem 6 przyznanych patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych.

Wypromował 10 doktorów (z których  4 uzyskało już habilitację), był opiekunem ponad 25 prac magisterskich w Polsce (15 napisanych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus/Socrates) oraz współopiekunem dwu prac magisterskich w USA. Pełni funkcję Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus/Socrates.

Prof. Ryszard Białecki pełni i pełnił szereg ważnych funkcji. Był m.in. prorektorem Politechniki Śląskiej (2012-2016), dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2006-2012), zastępcą przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (1 kadencja), przewodniczącym Sekcji Termodynamiki KTiS PAN (2 kadencje).
 
Jest członkiem komitetów i sekcji PAN: Termodynamiki, Mechaniki, Termodynamiki i Spalania, Mechaniki Płynów (Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów), Optymalizacji i Sterowania, Metod Komputerowych w Mechanice, przewodniczącym zespołu doradczego ds. czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM), Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) i American Society of Mechanical Engineers (ASME). Profesor Białecki jest członkiem Panelu PE8 (starting grants, consolidators) ERC w 7 Programie Ramowym, Panelu Synergy ERC w programie H2020 oraz paneli ekspertów Narodowego Centrum Nauki: Maestro, Etiuda, Uwertura. 

Profesor Ryszard Białecki był stypendystą Fulbrighta oraz Deutsche Forschingsgemeinschaft. Przez rok był profesorem wizytującym w University of Central Florida (USA), a przez ponad 3,5 roku pracował jako naukowiec w Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg (Niemcy). Wygłosił ponad 40 zaproszonych wykładów na specjalnych kursach i w ośrodkach badawczych m.in. w: IBM Watson Research Centre, VTT -National Research Center (FIN) , International Flame Research Foundation (NL), Wessex Institute of Technology (UK), Uniwersytetach w Bolonii (I), Florencji (I), Rzymie - La Sapienza (I), Centralnej Florydy (USA), Clausthal Zellerfeld (D), Delaware (USA), Erlangen (D), Gandawie  (B), Leeds (UK) ,  Lizbonie (P), Magdeburgu (D), Merseburgu (D), Mons (B), Sheffield (UK), Stuttgart (D), Ulster (UK ), ETH Zurich (CH), Saragossie i wielu polskich uczelniach.

Profesor Białecki był kierownikiem lub koordynatorem 5 projektów międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską, głównym wykonawcą lub wykonawcą 9 projektów międzynarodowych oraz kierował kilkunastoma krajowymi projektami naukowo-badawczymi. Aktywnie współpracuje z przemysłem realizując prace dla firm takich jak Tauron, SGL Carbon, General Electric, Sumitomo SHI FW, NASA, Daimler Benz (Mercedes).

Jest szczęśliwym mężem, ojcem dwójki dorosłych dzieci i dziadkiem. Uwielbia turystykę górską i ceni sobie dobrą muzykę.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na zaszczytną godność Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Lista nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk dostępna jest na stronie: https://informacje.pan.pl/images/20191205_lista_nowych_czlonkow_krajowych_PAN.docx

 

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2019 07:57, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2019 07:44, wykonana przez: Jadwiga Witek
9 grudnia 2019
Kolejne wyróżnienie dla Politechniki

Politechnika Śląska została uhonorowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – organizację skupiającą pracodawców – przedsiębiorców. Prestiżowe wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek, 5 grudnia, w Warszawie.
 
Podczas drugiej edycji spotkania najwyższej kadry zarządzającej, które odbyło się 5 grudnia w Warszawie, Związek docenił społeczność ABSL, partnerów, a także kluczowych interesariuszy za ich wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w ostatnich 24 miesiącach. Wręczono wyróżnienia w 10 kategoriach. Politechnikę Śląską uhonorowano w kategorii „Liderzy edukacji” za zapewnianie najlepszych w swojej klasie programów edukacyjnych umożliwiających dalszy rozwój sektora.
 
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest organizacją wyznaczającą standardy i kierunki rozwoju branży, która już teraz daje w naszym kraju pracę ok. 300 000 osób, a biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań ekonomicznych, ma szansę stać się największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym. Misją Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jak i ciągła praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 14:29, autor: Marek Gabzdyl
10 grudnia 2019
Wizyta przedstawicieli władz Politechniki Śląskiej w Kijowie

W dniach 28 listopada - 1 grudnia br. przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Januszem Kotowiczem oraz przedstawicielem Rady Uczelni dr. Zygmuntem Łukaszczykiem, gościli w Kijowie. Poza uczestnictwem w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury profesorowi Henrykowi Dźwigołowi, celem wizyty władz naszej uczelni było również podjęcie współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Institute of Industral Economics, National Academy of Sciences of Ukraine) oraz ukraińskimi uczelniami: University of State Fiscal Service of Ukraine, Slov’yansk Educational and Scientific Institute of University of StateFiscal Service of Ukraine oraz Poltava University of Economisc and Trade.
 
Zakres działań ma obejmować wymianę kadry akademickiej i naukowej, wymianę studentów, opiekę nad studentami z uczelni partnerskiej podczas praktyk zawodowych, realizację programów akademickich i naukowych, realizację programów podwójnego dyplomowania, realizacja programów podwójnego doktoryzowania, a także wszystkie zadania związane z administrowaniem uczelnią, które leżą w sferze obopólnych zainteresowań Stron.
 
Podczas rozmów prowadzonych przez przedstawicieli władz uniwersytetów, strony podkreśliły zasadność bliskiej współpracy. Jest to ważny krok na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich.
 
Na zdjęciu od lewej:
• Prof. dr hab. inż. Dmytro Lazarenko – dyrektor Naukowo Edukacyjny Instytutu w Sławiańsku Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.
• Dr Zygmunt Łukaszczyk – przedstawiciel Rady Uczelni
• Prof. dr hab. Oleksandr Amosha – Akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Przemysłu NAN Ukrainy.
• Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz
• Prof. dr hab. Viacheslav Liashenko – Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie
• Prof. dr hab. inż. Henryk Dźwigoł - Doktor Honoris Causa Kijowskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.
 

 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 12:35, autor: Marek Gabzdyl
Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2019 09:49, wykonana przez: Marek Gabzdyl
9 grudnia 2019
Pracownicy Politechniki Śląskiej członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Bożena Skołud z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz prof. Dariusz Grabowski z Wydziału Elektrycznego zostali powołani na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kolejna, czteroletnia kadencja PKA, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. 5 grudnia wicepremier Jarosław Gowin wręczył powołania członkom PKA.
 
W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

– W obecnie obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje absolutnie kluczowa. PKA jest bowiem podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak pamiętać, że takie niezwykle silne ukształtowanie pozycji tej instytucji, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Decyzje podejmowane przez PKA, wpływając istotnie na funkcjonowanie każdej uczelni w Polsce, w dużym stopniu kształtują również funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego. Chciałbym, aby nowi członkowie PKA pamiętali o tym przez cały czas pełnienia swojej funkcji – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin podczas wręczania nominacji. 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2019 10:52, autor: Anna Mrowiec
6 grudnia 2019
Ruszyła II edycja programu projakościowego
Pracownicy oraz podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej wykazujące się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rozwoju Uczelni w pierwszym półroczu 2019 roku otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w ramach II edycji programu projakościowego.
 
Program umożliwia pracownikom Politechniki Śląskiej czasowe zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nawet o 1000 zł w zależności od rodzaju i rangi osiągnięcia. Brane pod uwagę są uzyskanie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, publikacja w wysoko punktowanych czasopismach i realizacja projektu z programu HORYZONT w zależności od sprawowanej funkcji w projekcie (lider/partner).

Program umożliwia również zwiększenie subwencji dla podstawowych jednostek organizacyjnych za pozyskanie profesora z zagranicy (cudzoziemca), który przeprowadził co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020, poprawę składnika umiędzynarodowienia oraz kształcenie cudzoziemców w języku angielskim na poszczególnych kierunkach studiów.

W I edycji programem objęto około 340 uczestników, którym zwiększono wynagrodzenie na okres jednego roku.
 
Szczegółowe zasady premiowania w ramach II edycji programu projakościowego zostały zawarte w Zarządzeniu nr 171/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z 3 grudnia 2019 r. (Monitor Prawny PŚ poz. 470).
 

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2019 13:53, autor: Anna Mrowiec
6 grudnia 2019
Nagrody rozdane – Zębatki 2019

Jak co roku, studenci przyznali nagrody osobom, organizacjom i instytucjom wyróżniającym się w działaniach na rzecz środowiska studenckiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 4 grudnia w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.

Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej tradycyjnie nominował do konkursu najbardziej aktywne osoby, organizacje oraz instytucje, na które głosy oddawali studenci. Uroczysta gala rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka.

Pierwszą „Zębatkę” w kategorii „Rozrywka” otrzymał Klub Studencki Spirala, jeden z najstarszych klubów studenckich, działający przy CKS Mrowisko i organizujący liczne wydarzenia kulturalne oraz artystyczne. W kategorii „Projekt Prostudencki” wyróżniony został projekt CaseWeek, a więc cykl warsztatów inżynierskich umożliwiających wymianę doświadczeń i kontakt pracodawców ze studentami. „Zębatka” za CaseWeek, który organizuje IAESTE Gliwice, to nie jedyna nagroda tego wieczoru, którą otrzymała ta organizacja. Została także nagrodzona w kategorii „Najaktywniejsza Organizacja Studencka”. – Dziękuję bardzo, że znowu studenci i państwo nas docenili. Ważne, żeby każde koło naukowe, każda organizacja studencka jak najwięcej działały, bo wtedy  Uczelnia i studenci się rozwijają. Nasza organizacja, oprócz CaseWeeka, oferuje staże zagraniczne, na których  studenci mogą rozwinąć swoje CV, polepszyć język obcy, rozwinąć kompetencje miękkie i poznać przyjaciół z całego świata – mówił Kamil Rusin, prezes IAESTE, odbierając nagrodę.
 „Zębatka” w kategorii „Najaktywniejsze Koło Naukowe” trafiła do „Biokreatywnych”, koła naukowego działającego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Podobnie jak IAESTE Gliwice, także Wydział Inżynierii Biomedycznej miał powód do podwójnego świętowania – „Zębatkę” za „Najaktywniejszą Radę Samorządu Wydziału”. Ostatnia „Zębatka”, w kategorii „Najaktywniejsza Rada Mieszkańców”, została wręczona radzie  Domu Studenckiego „Solaris”.

Podczas uroczystej gali przyznano także wyróżnienia honorowe. „Honorową Zębatką” Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej zostało nagrodzone Centrum Obsługi Studiów, a nagrodę z rąk Julii Pokorny odebrała Grażyna Maszniew, kierownik COS. – Bardzo dziękuję za docenienie Centrum Obsługi Studiów – nowej jednostki, która powstała na bazie działów spraw studenckich i kształcenia oraz dziekanatów  poszczególnych wydziałów i która funkcjonuje od 1 października, dzięki decyzji pana rektora. Jest nas ok. 75 osób – studenci i doktoranci zawsze mogą na nas liczyć. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów „Honorową Zębatkę” przyznała Biuru Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, a nagrodę odebrała Małgorzata Sołtyńska-Rąb, kierownik Biura. – Biuro Karier Studenckich podejmuje szereg działań, by pomagać młodym ludziom wejść na rynek pracy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że studenci docenili nasze starania – powiedziała kierownik Biura Karier Studenckich. – W tej chwili wystartowały staże, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, oferta jest naprawdę bogata.

Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie galerii.

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2019 12:32, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2019 12:35, wykonana przez: Aleksandra Weber
6 grudnia 2019
Płatne staże studenckie krajowe i zagraniczne

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskie zaprasza do udziału w projekcie „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. W ramach III modułu projektu oferowane są płatne staże skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków:
 
• mechanika i budowa maszyn (IŚiE)
• inżynieria bezpieczeństwa (IŚiE)
• biotechnologia (IŚiE)
• energetyka (IŚiE)
• inżynieria środowiska (IŚiE)
• zarządzanie i inżynieria produkcji (WOiZ, IM)
• socjologia (WOiZ)
• elektronika i telekomunikacja (AEI)
• teleinformatyka (AEI)
• automatyka i robotyka (AEI)
• górnictwo i geologia (GIBiAP)
• inżynieria biomedyczna (IB)
• inżynieria produkcji (IM)
• inżynieria materiałowa (IM)
• oraz transport (TiIL).
 
Projekt zakłada realizację staży krajowych w wymiarze 320 godzin do zrealizowania w 12 tygodni lub 120 godzin do zrealizowania w 6 tygodni w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą i pracodawcą oraz staże zagraniczne w wymiarze 120 godzin do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Biuro ma swoją siedzibę w Gliwicach (ul Konarskiego 20B, p.105), Zabrzu (ul. Roosevelta 40, pokój 007) oraz Katowicach (ul. Krasińskiego 8, p. 053).

Więcej informacji można uzyskać mailowo (staze@polsl.pl) lub telefonicznie (32 237 1559, 32 237 2075).
 

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2019 12:09, autor: Anna Mrowiec
5 grudnia 2019
Zmarł profesor Stanisław Koncewicz

Z żalem zawiadamiamy, że 2 grudnia w wieku 97 lat zmarł  profesor Stanisław Koncewicz. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 7 grudnia o godz. 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Lipowym  w Gliwicach.
 
Profesor Stanisław Koncewicz, jeden z pierwszych pracowników Politechniki Śląskiej, z Uczelnią  związany był od 1945 r. W latach 1964-1971 był dziekanem Wydziału Mechanicznego, a następnie pełnił funkcje kierownika Katedry Konstrukcji Maszyn Roboczych oraz dyrektora Instytutu Budowy Maszyn.  Od 1980 roku pracował na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie pełnił funkcję rektora oraz dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.
 
Urodzony 13.10.1922 roku w Rudnie koło Lwowa. Był jednym z pierwszych pracowników Politechniki Śląskiej – związany z Uczelnią od 1945 do 1980 roku. Z wykształcenia metalurg, studiował na Politechnice Lwowskiej i Politechnice Śląskiej. W pracy zawodowej specjalizował się w przeróbce plastycznej, walcownictwie i kuźnictwie. Tytuł doktora nauk technicznych zdobył w 1961 roku, doktora habilitowanego w 1962 roku a tytuł profesora uzyskał w roku 1972. W trakcie swojej kariery zawodowej wydał 50 publikacji, 5 książek i uzyskał 10 patentów. Był promotorem 10 przewodów doktorskich. W trakcie pracy na Politechnice Śląskiej piastował stanowiska dziekana Wydziału Mechanicznego (1964-1971), kierownika Katedry Konstrukcji Maszyn Roboczych (1969-1971) i dyrektora Instytutu Budowy Maszyn (1971-1978).
Od 1980 roku swój życiorys zawodowy kontynuował na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie w latach 1980-1990 był kierownikiem Zakładu Technologii Bezwiórowych. W roku 1980 piastował stanowisko Rektora Politechniki Rzeszowskiej, w latach 1988-1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a w latach 1990-1991 kierownika Katedry Przeróbki Plastycznej.

Profesor Stanisław Koncewicz był wyróżniany licznymi odznaczeniami, m.in. Złotą Odznaką ZNP w 1964 r., odznaką Zasłużony dla woj. Katowickiego (1964), Złotym Krzyżem Zasługi (1968), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (1974), medalem KEN (1985) i Krzyżem Armii Krajowej (1994).
 
Do najważniejszych publikacji profesora Koncewicza należą takie tytuły jak: „Kaltumformen von Rohren zu Pumpenforderspindeln (Bänder, Bleche, Röhre, 1985), Theortical Calculation in Ring Rolling Technology (Scient. Bull.of st. Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Metal Forming ’89), Mean Draft Rate in Hot rolling (Arch. Of Metallurgy, 1991), Investigation of the Forward-slip and the Neutral Angle in Flat Rolling (1991).
 
Prywatnie, poza pracą Profesor interesował się turystyką, majsterkowaniem i najnowszą historią Polski.
 
Na zawsze pozostanie w sercach wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2019 11:08, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019 12:30, wykonana przez: Aleksandra Weber
5 grudnia 2019
Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka”

VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Środowiska i Energetyka” odbędzie się 6 grudnia w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 350 uczestników z 33 krajów z całego świata. Podczas konferencji będzie można wysłuchać ponad 110 prezentacji, zarówno w języku polskim jak i angielskim. W tym roku konferencję objął patronatem Prezydent Miasta Gliwice, Rektor Politechniki Śląskiej, a także Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Wsparcie w różnej formie okazały firmy takie jak Suez, Rafako, PKP Cargo, ArcelorMittal Poland oraz EBIS – Effective Business Intelligence Solutions.
 
Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka” jest przeznaczona dla badaczy, młodych naukowców i studentów, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem naukowym, doskonalić umiejętności prezentacji i poszerzać swoje horyzonty w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych w zakresie ochrony gleby, zasobów powietrza i wody, utylizacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, solartermii, energii wodnej, energii wiatrowej, biomasy, energii geotermalnej, systemów energetycznych, efektywności energetycznej, LCA, wpływu na środowisko naturalne i rozproszonej energetyki.

Więcej informacji i aktualności można znaleźć na fanpage'u na FB lub na stronie internetowej konferencji.

Wiadomość utworzona: 5 grudnia 2019 08:31, autor: Anna Mrowiec
4 grudnia 2019
Złóż wniosek o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Tylko do 20 grudnia można składać wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda przeznaczona jest dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Maksymalny okres, na który nagroda może zostać przyznana, to 36 miesięcy. Stypendium nie może przekroczyć kwoty 5390 zł miesięcznie. Wysokość kwoty stypendium oraz czas, na który zostanie przydzielona, będą  określane indywidualnie i są uzależnione od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie ministra.
 
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Wydruk wniosku wymaga podpisu kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Nastepnie wypełniony dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Badań Naukowych. Termin upływa 20 grudnia (piątek). Wygenerowany z systemu OSF wniosek w formacie pdf trzeba również przesłać na adres: RN2-BBN@polsl.pl.

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Badań Naukowych pod numerem tel. 32 237 22 05, 32 400 30 13.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:
https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow
 

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2019 15:40, autor: Dominika Gnacek
4 grudnia 2019
Warsztaty z grywalizacji w Biurze Karier Studenckich

Biuro Karier Studenckich zaprasza w piątek, 6 grudnia, w godz. 13.00-15.30 na bezpłatny warsztat z grywalizacji: „Jak zaangażować liderów? Praktyczne zastosowanie grywalizacji”. Spotkanie, które odbędzie się w Biurze Karier Studenckich przy ul. Konarskiego 20, bud. B, pokój 106, poprowadzi Paweł Bendor - menedżer Zespołu Szkoleń i Rozwoju Pracowników Alior Banku.

Paweł Bendor zainspiruje nas programem Akademii Lidera 3.0. który łączy edukację z grywalizacją.

Zgłoszenia: kariera@polsl.pl tel. 32 237 15 59.
 
Program spotkania:
Akademia Lidera 3.0 to elitarny program szkoleniowo-rozwojowy skierowany do dyrektorów oddziałów sieci własnej Alior Banku. We współpracy z firmą WESTHILL CONSULTING, powstał kompleksowy program łączący edukację z grywalizacją. Założeniem programu jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich wynikających z Modelu Lidera w Alior Banku, oczekiwań pracowników, innowacyjnych modeli zarządzania czy motywacji 3.0.

Akademia rozpoczyna się od badania efektywności zespołu. Najważniejszą częścią programu jest wirtualna podróż po najpiękniejszych krajach Europy, wspierana interaktywną platformą grywalizacyjną. Uczestnicy wcielają się w rolę podróżnika, który mierzy się z różnorodnymi wyzwaniami tak, aby stać się niezwyciężonym liderem na miarę XXI wieku.
Równolegle do działań na platformie odbywają się panele szkoleniowe, które są idealnym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas korzystania z platformy.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2019 15:36, autor: Anna Mrowiec
4 grudnia 2019
Mecz AZS Politechniki Śląskiej z Eneą Energetyk Poznań

Już w najbliższą sobotę siatkarki AZS Politechniki  Śląskiej Gliwice podejmować będą Eneę Energetyk Poznań. To spotkanie zakończy I rundę w I lidze siatkówki kobiet.
 
Energetyczne dziewczyny z Poznania z dorobkiem 24 punktów zajmują 2 miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce poznanianki pokonały u siebie Solną Wieliczkę 3:1.
Gliwiczanki mają o 12 oczek mniej, co daje im na ten moment 9 miejsce w tabeli. W poprzedniej serii spotkań Akademiczki stoczyły zacięty b