Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Aktualności Uczelniane > Programy projakościowe – zestawienie informacji, ważne daty  

Aktualności Uczelniane: Programy projakościowe – zestawienie informacji, ważne daty

Tytuł

Programy projakościowe – zestawienie informacji, ważne daty 

Treść

Przypominamy, że 16 lipca 2018 r. ukazały się zarządzenia rektora w sprawie wielu nowych programów projakościowych mających na celu wspieranie działalności naukowej pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Śląskiej. Termin składania wniosków w niektórych z nich upływa z dniem 30 października.

Do najnowszych konkursów projakościowych należą:
  1. Konkurs projakościowy na stypendia będące wsparciem dla rozpoczęcia działalności naukowej w nowym obszarze badawczym w ramach priorytetowych specjalizacji Politechniki Śląskiej
  2. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje we współpracy z wiodącymi, zagranicznymi ośrodkami naukowymi
  3. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje w głównych wydaniach czasopism Nature i Science
  4. Konkurs projakościowy na stypendia w celu odbycia staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych
  5. Konkurs projakościowy na dofinansowanie z własnego funduszu stypendialnego badań o charakterze przełomowym
  6. Konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie spółek typu spin-off i spin-out
  7. Konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów spoza Unii Europejskiej

Dostępne są także inne konkursy projakościowe, które zostały uruchomione wcześniej. Krótki opis poszczególnych konkursów jest dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje – treści zarządzeń w sprawie konkursów – znajdują się w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej, dostępnym na stronie prawo.polsl.pl w zakładce Programy projakościowe. W zakładce tej zdefiniowane są również priorytetowe specjalizacje Politechniki Śląskiej, wybrane na podstawie analizy potencjału uczelni oraz deklaracji złożonych przez jednostki.

 

Wygasa

 

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Typ zawartości: Anons
Utworzony o 2018-10-05 14:26  przez Katarzyna Wojtachnio 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-05 16:39 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wojtachnio